Anasayfam Yap Sřk Kullanřlanlara Ekle

 

Sitene Ekle KŘnye Ar■iv  Ţleti■im  rss  
ANASAYFA VŢDEO GALERŢ FOTO GALERŢ FŢRMA REHBERŢ ŢLANLAR ŢLETŢŮŢM  
 
D├╝zcan┬?dan bayram mesaj─▒
Hac─▒ adaylar─▒m─▒z─▒n sa─?l─▒kl─▒ bir ┼?ekilde ibadetlerini
Devletimizin ve Say─▒n Devlet Ba┼?kan─▒m─▒z─▒n sonuna
Ba┼?kan d├╝zcan┬?dan Okul M├╝d├╝r├╝ne Hasta Ziyareti
Kartal─▒n ba┼?ar─▒l─▒ Okul M├╝d├╝r├╝ Fikret kocaman


"6 saatten az, 8 saatten fazla uyumay─▒n" - AVRUPA YAKASI - Adil Haber Yorum
 
"6 SAATTEN AZ, 8 SAATTEN FAZLA UYUMAY─▒N"
BU HABERŢN EKLENME TARŢHŢ 05-02-2015 / 15-15

 

Anasayfa'ya D÷n 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TŘm Avrupayakasi Haberleri  
Prof. Dr. Yđ▒lmaz, "6 saatin altđ▒ da 8 saatin üzeri de insan organizmasđ▒ için arzu edilmeyen uyku saatlerini oluŮ?turuyor" dedi.
Uykusuzluđ?a çare: Ů?ekerlemeProf.Dr. Hikmet Yđ▒lmaz, son on yđ▒ldđ▒r tüm dünyada bir trend haline gelen uluslar arasđ▒ terminolojide ‘napping’ olarak adlandđ▒rđ▒lan Ů?ekerlemenin uyku yoksunluđ?uyla baŮ? edebilmek için en uygun yöntemlerden biri olduđ?unu söyledi.
 
Son yđ▒llarda özellikle Ů?ehir hayatđ▒nda birçok insanđ▒n sđ▒kđ▒ntđ▒sđ▒ haline gelen uyku yoksunluđ?u sadece uykusuzluđ?u deđ?il beraberinde birçok sorunu getiriyor. Uyku yoksunluđ?u çeken bir insanđ▒n ihtiyacđ▒ndan az veya çok uyumasđ▒ halinde hücre ölümü mekanizmasđ▒ hareket haline geçiyor ve normal bir insana göre 14 yđ▒l daha az yaŮ?đ▒yor.
 
Manisa Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Tđ▒p Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi Nöroloji Bölümü Öđ?retim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Yđ▒lmaz, 19’uncu yüzyđ▒lđ▒n baŮ?larđ▒nda bir insanđ▒n 9 saat uyuduđ?unu ancak günümüzde đ░ngiltere’de yapđ▒lan bir çalđ▒Ů?mada uyku süresinin 6,5 saate kadar gerilediđ?ini söyledi. “Kadđ▒n ya da erkek fark etmez, eriŮ?kin bir insanđ▒n ortalama 6-8 saat uyumasđ▒ gerektiđ?ini biliyoruz” diyen Prof.Dr. Yđ▒lmaz, “6 saatin altđ▒nda da 8 saatin üzerinde de uyunduđ?u vakit apoptoz denilen programlanmđ▒Ů? bir hücre ölümü mekanizmasđ▒ harekete geçiyor. Yani 6 saatin altđ▒ da 8 saatin üzeri de insan organizmasđ▒ için arzu edilmeyen uyku saatleri ya da patolojik uyku saatlerini oluŮ?turuyor” dedi.
 
BAđ?IŮ?IKLIK Sđ░STEMđ░ ZARAR GÖRÜR
 
Uyku yoksunluđ?unun beraberinde birçok hastalđ▒đ?đ▒ getirdiđ?ini anlatan Yđ▒lmaz, Ů?öyle konuŮ?tu: “Uyku yoksunluđ?u yaŮ?đ▒yorsanđ▒z sđ▒k sđ▒k hastalanđ▒rsđ▒nđ▒z. Çünkü bađ?đ▒Ů?đ▒klđ▒k sisteminiz zarar görür. Uyku sđ▒rasđ▒nda, özellikle yüzeysel uyku sđ▒rasđ▒nda bađ?đ▒Ů?đ▒klđ▒k sistemimizi düzenleyen lökotriyen denilen hormona benzer, hormon gibi davranan vücudumuzda kanda dolaŮ?an ve bizi hastalđ▒klara, mikroplara karŮ?đ▒ koruyan düzenek bozulur. Çabuk yaŮ?lanđ▒r erken ölürsünüz. Yani uyku yoksunluđ?uyla ömrünüz kđ▒salđ▒r. Yine đ░ngiltere’de yapđ▒lan bir çalđ▒Ů?ma uyku yoksunluđ?uyla yaŮ?ayanlarđ▒n normal insan ömrünün 14 yđ▒l daha altđ▒nda bir yaŮ?amla hayatđ▒ bitirdiklerini gösteriyor. Çünkü katabolizma dediđ?imiz yđ▒kđ▒m artar, metabolizma bozulur, uyku sđ▒rasđ▒nda salgđ▒lanan anabolizan hormonlar vücudu düzenleyen koruyan metabolizmalar, siz az uyudukça bunlar da az salgđ▒lanđ▒r.”
 
OBEZđ░TEYE DAVETđ░YE ÇIKARIYOR
 
Uyku yoksunluđ?u çeken insanlarđ▒n uyku süreleri azaldđ▒đ?đ▒ndan dolayđ▒ bir Ů?eyler yeme içmeye baŮ?ladđ▒đ?đ▒nđ▒ dile getiren Yđ▒lmaz, Ů?unlarđ▒ söyledi:
 
“Devamlđ▒ açlđ▒k hissediyorsunuz, devamlđ▒ bir Ů?eyler yemek istiyorsunuz. Dolayđ▒sđ▒yla metabolizmanđ▒n yavaŮ?lamasđ▒, leptin azalmasđ▒, grelin artđ▒Ů?đ▒ ile beraber uyku yoksunluđ?u yaŮ?đ▒yorsanđ▒z kaçđ▒nđ▒lmaz bir Ů?ekilde kilo alđ▒yorsunuz ve veremiyorsunuz. Sđ▒k sđ▒k kaza yapđ▒yorsunuz. Bu iŮ? kazasđ▒ Ů?eklinde de olabiliyor ya da trafikte trafik kazalarđ▒ Ů?eklinde olabiliyor. Bunun tabiî ki kiŮ?inin kendisine bireysel, topluma da ekonomik, sosyal sonuçlarđ▒ oluyor. Örneđ?in trafikte araç kullanđ▒yorsunuz. Bir nesne bir obje gördünüz frene basacaksđ▒nđ▒z. Bu refleks süresi ile iliŮ?kili. Uyku yoksunluđ?u yaŮ?đ▒yorsanđ▒z refleks süreniz uzuyor diđ?erinde gördüđ?ünüz anda frene basarken, bunda görüp de basana kadar bir zaman geçiyor ve maalesef sđ▒k sđ▒k kaza yaŮ?đ▒yorsunuz.”
 
Uyku yoksunluđ?unun akademik performansđ▒ da düŮ?ürdüđ?üne dikkat çeken Yđ▒lmaz, “Akademik performans düŮ?üyor, hedefinize varamđ▒yorsunuz. Çünkü dikkat azalđ▒yor, konsantrasyon azalđ▒yor, unutkanlđ▒k artđ▒yor uyku yoksunluđ?uyla beraber. Muhakeme yeteneđ?i bozuluyor. Karar verme yeteneđ?i azalđ▒yor ve bozuluyor. Bütün bunlarđ▒n neticesinde kiŮ?inin akademik performansđ▒ da düŮ?üyor” dedi.
 
KISIRLIđ?A YOL AÇIYOR
 
Uyku yoksunluđ?u ya da yeteri kadar uyunmadđ▒đ?đ▒nda cinsel sđ▒kđ▒ntđ▒larđ▒n baŮ? gösterdiđ?ini kaydeden Yđ▒lmaz, Ů?öyle konuŮ?tu:
 
“Uyku sorunu yaŮ?đ▒yorsanđ▒z cinsel performansđ▒nđ▒z düŮ?üyor. Özellikle hareketli sperm sayđ▒sđ▒ ve sađ?lđ▒klđ▒ sperm sayđ▒sđ▒ azalđ▒yor. Spermatogenez bozuluyor yani kđ▒sđ▒rlđ▒k sorunu sizi bekliyor yeteri kadar uyumuyorsanđ▒z. Psikiyatrik hastalđ▒klara eđ?iliminiz artđ▒yor. Zaman zaman medyada da çđ▒kar. Derler ki, ’10 yđ▒ldđ▒r uyumuyor, 20 yđ▒ldđ▒r uyumuyor.’ Böyle bir Ů?ey yok. Biliyoruz ki bugün özellikle 2’nci Dünya SavaŮ?đ▒ sđ▒rasđ▒nda Hitler Almanya’sđ▒nda yapđ▒lan insanlđ▒k dđ▒Ů?đ▒ yapđ▒lan sađ?lđ▒k çalđ▒Ů?malarđ▒ nedeniyle biliyoruz. Bir insanđ▒n uykusuzluđ?a dayanmasđ▒nda üst sđ▒nđ▒r 11 gün. 11 günün üzeri yaŮ?amla bađ?daŮ?mđ▒yor.”
 
UYKU YOKSUNLUđ?UNA Ů?EKERLEME
 
Prof.Dr. Hikmet Yđ▒lmaz, insanlarđ▒n uyku yoksunluđ?uyla güncel ve çađ?daŮ? bir Ů?ekilde nasđ▒l baŮ?a çđ▒kabileceklerini ise Ů?öyle açđ▒kladđ▒:
 
“Dünyada son 10 yđ▒ldđ▒r bununla ilgili bir trend halinde yapđ▒lan uluslar arasđ▒ terminolojide napping denilen bizim Türkçe┬?mizde ‘Ů?ekerleme’, ‘kestirme’, ‘kđ▒sa uyku’ diye adlandđ▒rabileceđ?imiz bir uygulama var. Ů?ekerlemeyi bilinçli yaptđ▒đ?đ▒mđ▒zda örneđ?in daha relaks oluyoruz, halsizliđ?imiz bitkinliđ?imiz azalđ▒yor, uyanđ▒klđ▒k ve dikkatte artđ▒Ů? meydana geliyor. Daha duygu durumu olarak kendimizi iyi hissediyoruz, performansđ▒mđ▒z artđ▒yor. Reaksiyon süremiz hđ▒zlanđ▒yor, reflekslerimiz hđ▒zlanđ▒yor, belleđ?imiz daha iyi oluyor. Örneđ?in biz Türkiye olarak yđ▒llardđ▒r karayolundaki trafik kazalarđ▒nda birinciliđ?i hiçbir ülkeye maŮ?allah bđ▒rakmđ▒yoruz. Çünkü bir sürücü olarak saygđ▒lđ▒ deđ?iliz, iki, organizmayđ▒, vücudumuzu koruyamđ▒yoruz. Çoklukla bunlar sürücü hatalarđ▒ndan meydana gelen kazalar. Bunlarđ▒n içinde belki alkol de vardđ▒r ama alkolden daha önemli ve daha sđ▒k olanđ▒nđ▒n biz uyku yoksunluđ?u olduđ?unu düŮ?ünüyoruz.” 
 
(đ░HA)

"6 saatten az, 8 saatten fazla uyumay─▒n" : Google'da Ara
"6 saatten az, 8 saatten fazla uyumay─▒n"


 
 
Bu Haberi Arkada■řma G÷nder :
 
Adřnřz / Soyadřnřz :
E-mail Adresiniz :
Arkada■řnřzřn Adř :
Arkada■řnřzřn E-Mail Adresi :
 
   
 
 ADI SOYADI :  
 
 E-MAŢL :  
 
 
 
 
 
 
        AVRUPA YAKASI

  SPOR YAPAN MEMUR Ţ┼?E GE├ž


         Edirne Valisi, "Reçetemiz Spor Projesi"nin tan─▒t─▒m─▒nda yapt─▒─?─▒ konu┼?mada spor yapan memurlar─▒n mesaiye bir saat geç ba┼?layabile

  YUMURTAN─▒N SAR─▒S─▒N─▒N RENGŢ NAS─▒L OLMAL─▒?


         Yumurtan─▒n sar─▒s─▒n─▒n renk tonunun tavu─?un sa─?l─▒─?─▒yla ilgili bilgi verdi─?ini biliyor muydunuz? Genelde foto─?raflarda her daim tavuklar─▒n serbestçe

 
 
T▄M YAZARLAR           ANKET
24 haziran se├žimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz?
% 24 √ Toplam : 7 - CUHUR ─░TT─░FAK─░
% 44 √ Toplam : 13 - M─░LLET ─░TT─░FAKI
% 20 √ Toplam : 6 - HDP
% 14 √ Toplam : 4 - H─░├? B─░R─░
   

           EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
  EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
 
 
 RSS ę 2010 Adil Haber Yorum TŘrkiye'nin Haber Sitesi
Site iceri­inin telif hakkř bildirilmeksizin kullanřlmasř yasaktřr
Gizlilik Ţlkeleri | Kullanřm Ko■ullarř | KŘnye | Reklam | Ţleti■im  
rapid.web.tr || Coder / Dizayner
info@rapid.web.tr