Anasayfam Yap Sřk Kullanřlanlara Ekle

 

Sitene Ekle KŘnye Ar■iv  Ţleti■im  rss  
ANASAYFA VŢDEO GALERŢ FOTO GALERŢ FŢRMA REHBERŢ ŢLANLAR ŢLETŢŮŢM  
 
D├╝zcan┬?dan bayram mesaj─▒
Hac─▒ adaylar─▒m─▒z─▒n sa─?l─▒kl─▒ bir ┼?ekilde ibadetlerini
Devletimizin ve Say─▒n Devlet Ba┼?kan─▒m─▒z─▒n sonuna
Ba┼?kan d├╝zcan┬?dan Okul M├╝d├╝r├╝ne Hasta Ziyareti
Kartal─▒n ba┼?ar─▒l─▒ Okul M├╝d├╝r├╝ Fikret kocaman


"Milli ─░la├ž" projesinde d├╝─?meye bas─▒ld─▒ - AVRUPA YAKASI - Adil Haber Yorum
 
"MŢLLŢ ─░LA├ž" PROJESŢNDE D├╝─?MEYE BAS─▒LD─▒
BU HABERŢN EKLENME TARŢHŢ 21-02-2015 / 15-41

 

Anasayfa'ya D÷n 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TŘm Avrupayakasi Haberleri  

Türkiye┬?nin 2023 yerli ilaç üretimine büyük katkđ▒ sađ?layacak projenin ilk adđ▒mđ▒ atđ▒ldđ▒.

Türkiye┬?nin 2023 vizyonu içerisinde yer alan yerli ilaç üretimine yönelik araŮ?tđ▒rma baŮ?latan bilim adamlarđ▒, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraŮ?tđ▒rmalar Kurumu (TÜBđ░TAK) desteđ?iyle yerli ilaç üretimi yolunda büyük bir adđ▒m attđ▒.

Türkiye┬?nin en çok ithal ettiđ?i yüksek maliyetli ilaçlarđ▒n yerli kaynaklarla üretilmesi için düđ?meye basan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlđ▒đ?đ▒, TÜBđ░TAK aracđ▒lđ▒đ?đ▒yla "Milli đ░laç Projesi" üzerinde yapđ▒lacak araŮ?tđ▒rmalara büyük destek vermeye baŮ?ladđ▒.

Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu toplantđ▒sđ▒nda sađ?lđ▒k öncelikli sektörler arasđ▒na alđ▒nđ▒rken, bu konudaki teknolojilerin geliŮ?tirilmesinin çok önemli olmasđ▒ nedeniyle toplantđ▒da, ilaç ve tđ▒bbi cihaz teknolojileriyle ilgili adđ▒mlarđ▒n önünün açđ▒lmasđ▒ kararlaŮ?tđ▒rđ▒ldđ▒.

Türkiye┬?de üretilen ilaçlarđ▒n hemen hemen tamamđ▒ jenerik ilaçlardan oluŮ?masđ▒ ve orijinal olmayan, fakat aynđ▒ özellikleri sađ?layan jenerik ilaçlarđ▒n yerine yüzde yüz yerli ilaç üretimi kararđ▒ üzerine proje hazđ▒rlayan Yüzüncü Yđ▒l Üniversitesi (YYÜ) Kimya Bölümü, TÜBđ░TAK ve Avrupa Birliđ?i desteđ?ini alarak çalđ▒Ů?malarđ▒na baŮ?ladđ▒.

"Tiyenokarbazol türevlerinin sentezi ve karakterizasyonu" projesini hazđ▒rlayarak Türkiye┬?nin 2023 hayallerinden birini gerçekleŮ?tirme yolunda büyük bir adđ▒m atđ▒lmasđ▒nđ▒ sađ?layan Kimya Bölümü öđ?retim üyesi Doç. Dr. Arif Kđ▒vrak, araŮ?tđ▒rma grubuyla birlikte organik sentez alanđ▒nda çalđ▒Ů?malarđ▒nđ▒ sürdürüyor.

Yerli ilaç üretimi üzerine hazđ▒rladđ▒đ?đ▒ projeyi anlatan Doç. Dr. Kđ▒vrak, projeyle, özellikle ilaç potansiyeline sahip bileŮ?iklerin tasarđ▒mđ▒, sentezi ve bunlarđ▒n ilaç olarak kullanđ▒lmasđ▒ üzerine yođ?un bir Ů?ekilde araŮ?tđ▒rma yaptđ▒klarđ▒nđ▒ söyledi.

TÜBđ░TAK destekli, AB projesi olan çalđ▒Ů?masđ▒nda, potansiyel olarak ilaç olabilecek organik yapđ▒larđ▒n tasarđ▒mđ▒nđ▒ yaptđ▒đ?đ▒nđ▒ aktaran Kđ▒vrak, Ů?unlarđ▒ anlattđ▒:

"Bu projemiz halen AB üyesi ülkelerle devam etmektedir. Bizim bu araŮ?tđ▒rma laboratuvarđ▒mđ▒zdaki ana hedefimiz, sentezleyerek elde ettiđ?imiz bir organik malzemenin ilaç olarak kullanđ▒labilmesini sađ?lamaktđ▒r. Avrupa Birliđ?i destekli projemiz ┬?Tiyanokarbol türevlerinin sentezi ve karakterizasyonu┬? kapsamđ▒nda biz farklđ▒ heterohalkalđ▒ yapđ▒larđ▒ sentezliyoruz ve bu elde ettiđ?imiz yapđ▒lar ilk defa araŮ?tđ▒rma grubumuz tarafđ▒ndan sentezlenmekte, karakterize edilmektedir. Bu proje kapsamđ▒nda elde ettiđ?imiz bütün moleküllerimizin, uygun iŮ?birliđ?i yaptđ▒đ?đ▒mđ▒z araŮ?tđ▒rma gruplarđ▒ ile biyolojik özellikleri araŮ?tđ▒rđ▒lmaktadđ▒r. Bu biyolojik araŮ?tđ▒rmalar sonucunda đ░nŮ?allah sentezlediđ?imiz bir türev, ilaç olarak her hangi bir hastalđ▒đ?đ▒n tedavisinde kullanđ▒labilecek bir bileŮ?ik olacaktđ▒r."

2023 vizyonu ile milyarlarca dolar Türkiye┬?de kalabilir

Türkiye┬?nin 2023 yđ▒lđ▒ ana hedefleri arasđ▒nda sađ?lđ▒k alanđ▒nda özellikle yüzde yüz yerli ilaçlarđ▒n sentezi, tasarđ▒mđ▒ ve bunlarđ▒n bulunmasđ▒na yönelik yođ?un bir çalđ▒Ů?ma ile proje teŮ?viklerinin devam ettiđ?ini hatđ▒rlatan Kđ▒vrak, bu konuda TÜBđ░TAK ve AB┬?nin, ilaç potansiyeline sahip yapđ▒larđ▒n sentezi ve tasarlanmasđ▒nda yođ?un bir Ů?ekilde destek verdiđ?ini söyledi.

Bu alanda hazđ▒rladđ▒đ?đ▒ projenin Türkiye┬?nin 2023 yerli ilaç üretimine büyük katkđ▒ sađ?layacađ?đ▒nđ▒ beklediklerini ifade eden Kđ▒vrak, Ů?öyle konuŮ?tu:

"Çünkü bizim sentezlediđ?imiz organik malzemeler, potansiyel olarak ilaç olma özelliđ?ine sahiptir ve umut ediyorum ki önümüzdeki 10 yđ▒l içerisinde elde ettiđ?imiz bu türevlerden bir tanesi yerli ilaç olarak piyasa veya eczanelerden alđ▒nabilecek hale gelecektir. Dünya piyasasđ▒na baktđ▒đ?đ▒mđ▒z zaman, özellikle insanlarđ▒n yaŮ?am standartlarđ▒nđ▒n artmasđ▒yla birlikte ilaç üretimi ve tüketimi de artmđ▒Ů?tđ▒r. Özellikle yeni hastalđ▒klarđ▒n ortaya çđ▒kmasđ▒, kanser ya da benzeri hastalđ▒klarđ▒n tedavisinde kullanđ▒labilen yeni ilaç türevlerinin bulunmasđ▒ çok önemlidir. Dünya çapđ▒nda bilinen önemli ilaç Ů?irketleri yđ▒llđ▒k milyarca dolar ciro yapmaktadđ▒rlar. Bizim yerli ilaç olarak her hangi bir maddemizin ilaç potansiyelini bulduktan sonra eminim ki ülkemiz milyarlarca dolar kar edecektir. Hem ülke ekonomimize katkđ▒ anlamđ▒nda, hem de Türkiye┬?nin bilimsel anlamda ne kadar baŮ?arđ▒lđ▒ olduđ?unu göstermek açđ▒sđ▒ndan yerli ilaç üretimi büyük öneme sahiptir."

Türkiye┬?de yerli ilaç olmadđ▒đ?đ▒nđ▒, ancak ülkedeki ilaç fabrikalarđ▒nđ▒n çođ?unluđ?unun yurt dđ▒Ů?đ▒ndaki fabrikalardan patent satđ▒n alarak üretim yaptđ▒đ?đ▒nđ▒ aktaran Kđ▒vrak, bunun dđ▒Ů?đ▒nda ülkedeki fabrikalarđ▒n patent süreleri biten ilaçlarđ▒, jenerik ilaç dedikleri aktif maddesi aynđ▒ olan ilaçlarđ▒ ürettiđ?ini ifade etti.

Yeni bir ilacđ▒n bulunmasđ▒nđ▒n büyük araŮ?tđ▒rma ve maddi yeterliliđ?e sahip olmakla mümkün olabileceđ?ini hatđ▒rlatan Kđ▒vrak, ileriki yđ▒llarda ilaç fabrikalarđ▒ ve üniversitelerin iŮ?birlikleri sayesinde Türkiye┬?nin yerli ilaçlarđ▒nđ▒ piyasaya çđ▒karacađ?đ▒nđ▒ söyledi.

(AA)


"Milli ─░la├ž" projesinde d├╝─?meye bas─▒ld─▒ : Google'da Ara
"Milli ─░la├ž" projesinde d├╝─?meye bas─▒ld─▒


 
 
Bu Haberi Arkada■řma G÷nder :
 
Adřnřz / Soyadřnřz :
E-mail Adresiniz :
Arkada■řnřzřn Adř :
Arkada■řnřzřn E-Mail Adresi :
 
   
 
 ADI SOYADI :  
 
 E-MAŢL :  
 
 
 
 
 
 
        AVRUPA YAKASI

  SPOR YAPAN MEMUR Ţ┼?E GE├ž


         Edirne Valisi, "Reçetemiz Spor Projesi"nin tan─▒t─▒m─▒nda yapt─▒─?─▒ konu┼?mada spor yapan memurlar─▒n mesaiye bir saat geç ba┼?layabile

  YUMURTAN─▒N SAR─▒S─▒N─▒N RENGŢ NAS─▒L OLMAL─▒?


         Yumurtan─▒n sar─▒s─▒n─▒n renk tonunun tavu─?un sa─?l─▒─?─▒yla ilgili bilgi verdi─?ini biliyor muydunuz? Genelde foto─?raflarda her daim tavuklar─▒n serbestçe

 
 
T▄M YAZARLAR           ANKET
24 haziran se├žimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz?
% 24 √ Toplam : 7 - CUHUR ─░TT─░FAK─░
% 44 √ Toplam : 13 - M─░LLET ─░TT─░FAKI
% 20 √ Toplam : 6 - HDP
% 14 √ Toplam : 4 - H─░├? B─░R─░
   

           EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
  EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
 
 
 RSS ę 2010 Adil Haber Yorum TŘrkiye'nin Haber Sitesi
Site iceri­inin telif hakkř bildirilmeksizin kullanřlmasř yasaktřr
Gizlilik Ţlkeleri | Kullanřm Ko■ullarř | KŘnye | Reklam | Ţleti■im  
rapid.web.tr || Coder / Dizayner
info@rapid.web.tr