Anasayfam Yap Sřk Kullanřlanlara Ekle

 

Sitene Ekle KŘnye Ar■iv  Ţleti■im  rss  
ANASAYFA VŢDEO GALERŢ FOTO GALERŢ FŢRMA REHBERŢ ŢLANLAR ŢLETŢŮŢM  
 
D├╝zcan┬?dan bayram mesaj─▒
Hac─▒ adaylar─▒m─▒z─▒n sa─?l─▒kl─▒ bir ┼?ekilde ibadetlerini
Devletimizin ve Say─▒n Devlet Ba┼?kan─▒m─▒z─▒n sonuna
Ba┼?kan d├╝zcan┬?dan Okul M├╝d├╝r├╝ne Hasta Ziyareti
Kartal─▒n ba┼?ar─▒l─▒ Okul M├╝d├╝r├╝ Fikret kocaman


S─░Z HALA KANSERE YAKALANMADINIZ MI ??? - AVRUPA YAKASI - Adil Haber Yorum
 
S─░Z HALA KANSERE YAKALANMADINIZ MI ???
BU HABERŢN EKLENME TARŢHŢ 13-01-2014 / 07-10

 

Anasayfa'ya D÷n 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TŘm Avrupayakasi Haberleri  
S─░Z HALA KANSERE YAKALANMADINIZ MI ???

 

                Sđ░Z HALA KANSERE YAKALANMADINIZ MI ???

  Son yđ▒llarda herkesi sonucu ve aŮ?amalarđ▒yla tam anlamđ▒yla derinden yaralayan bir hastalđ▒k olan kanser ; sinsi ve sessiz bir Ů?ekilde hđ▒zla ilerlemesine devam ediyor.

       Belirti vermeden insan hayatđ▒nđ▒n herhangi bir anđ▒nda aniden karŮ?đ▒sđ▒na çđ▒kabilen bu hastalđ▒k ;tđ▒ptaki hđ▒zla ilerleyen tüm geliŮ?melere ve araŮ?tđ▒rmalara rađ?men maalesef insanlđ▒đ?đ▒n canđ▒nđ▒ yakmaya ve üzmeye tüm hđ▒zđ▒yla ilerliyor.

       Biliyor musunuz? Vücudumuzdaki tüm organlar hücrelerden oluŮ?ur. Sađ?lđ▒klđ▒ vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç )bölünebilme yeteneđ?ine sahiptirler. Ölen hücrelerin yenilenmesi ve yaralanan dokularđ▒n onarđ▒lmasđ▒ amacđ▒yla bu yeteneklerini kullanđ▒rlar. Fakat bu yetenekleri de sđ▒nđ▒rlđ▒dđ▒r.Yani sonsuz kere bölünemezler. Her hücrenin hayatđ▒ boyunca belli bir bölünme sayđ▒sđ▒ vardđ▒r. Sađ?lđ▒klđ▒ bir hücrede gerektiđ?i yerde ve gerektiđ?i kadar bölünebileceđ?ini bilir. Ama buna karŮ?đ▒n kanser hücreleri bu bilinci kaybeder ve  bu hücreler farklđ▒laŮ?arak aŮ?đ▒rđ▒ derecede , kontrolsüz Ů?ekilde çođ?almasđ▒yla kanser hücrelerini meydana getirirler. Böylece hđ▒zlđ▒ büyüme dediđ?imiz kitle oluŮ?umuna yani tümörlere yol açarlar.

      Bu tümörler herkesinde bildiđ?i gibi iyi yada kötü huylu olabiliyorlar. Tümörlerin iyi ya da kötü huylu  olmasđ▒nđ▒ bize basit bir patoloji sonucu haber verebiliyor. đ░yi ya da kötü olmasđ▒ndan ziyade bu kanser hücrelerinin vücudumuzda metastaz yapmđ▒Ů? olmasđ▒ bizim için önemli olmaktadđ▒r. Yani metastazdan anlayacađ?đ▒mđ▒z Ů?u olmalđ▒: Kanserli hücrelerin tümörden ayrđ▒larak lenf sistemine ya da kan dolaŮ?đ▒mđ▒na girerek organlara bunu taŮ?đ▒masđ▒dđ▒r. TaŮ?đ▒nan kanserli hücreler bir kere yayđ▒lmaya baŮ?ladđ▒ysa orada çođ?alđ▒p büyüyerek organlarđ▒n fonksiyonlarđ▒nđ▒ bozarak hayatđ▒mđ▒zđ▒ ciddi oranda tehdit edebilirler.

       Yakđ▒n akrabalarđ▒ kanserden ölen pek çok kiŮ?i vardđ▒r tanđ▒dđ▒đ?đ▒mđ▒z öyle deđ?il mi? Bu kiŮ?iler ‘’Bende kanser olacak mđ▒yđ▒m? ’’kaygđ▒sđ▒nđ▒ hep yaŮ?arlar. Ama yapđ▒lan bilimsel araŮ?tđ▒rmalar birkaç özel durumun dđ▒Ů?đ▒nda meme, akciđ?er, prostat, bađ?đ▒rsak ve deri kanseri de dahil pek çok kanserin %90 -95 ‘inin kalđ▒tsal olmadđ▒đ?đ▒nđ▒ bildirmektedir. Yani yakđ▒n akrabalarđ▒mđ▒zdan birçođ?unun kansere bađ?lđ▒ olarak hayatđ▒nđ▒ kaybetmesi, kanserin kalđ▒tsal bir hastalđ▒k olduđ?u anlamđ▒na gelmez. O zaman;

        đ░nsanlar Neden Kanser Oluyorlar? Nasđ▒l Böyle Bir Hastalđ▒đ?a Yakalanabiliyorlar?

        Kansorejen maddeler yani kanser oluŮ?umunu harekete geçiren maddeler kanser olmamđ▒za temel etkenler arasđ▒nda birinci sđ▒rada geliyor. Bunun yanđ▒nda genetik etkenlerde oldukça etkili. Hayatđ▒mđ▒zda  yaŮ?am koŮ?ullarđ▒mđ▒zđ▒  ne kadar kolaylaŮ?tđ▒rđ▒yorsak bir o kadar da kansorejen maddelerle karŮ?đ▒laŮ?ma risklerimiz artđ▒yor. Dođ?allđ▒ktan uzaklaŮ?tđ▒kça yaŮ?am Ů?eklimizi deđ?iŮ?tirdikçe, çađ?đ▒n getirdiđ?i hastalđ▒klara yakalanma riskimiz bir o kadar artđ▒yor. Aldđ▒đ?đ▒mđ▒z nefesten, içtiđ?imiz sudan, tükettiđ?imiz tüm gđ▒dalardan, giydiđ?imiz giysilerin türleri ve cinslerinden tutun da baktđ▒đ?đ▒mđ▒z televizyon, saatlerce baŮ?đ▒nda oturmak zorunda kaldđ▒đ?đ▒mđ▒z bilgisayar  (tabii ki eđ?lence amacđ▒yla olmamak kaydđ▒yla  )ve elimizden hiç düŮ?ürmediđ?imiz cep telefonlarđ▒na kadar uzanan bir yapđ▒ içinde olmamđ▒z sebebiyle teknolojinin ilerlemesinden dolayđ▒ insanlarđ▒nda kansere yakalanma riski maalesef bir o kadar ilerlemiŮ? durumda. Kansere yakalanma sebebimiz olarak kđ▒saca biz buna yaŮ?am Ů?eklimiz ve yaŮ?adđ▒đ?đ▒mđ▒z çevre etkendir diyebiliriz.

                   Kanserin Erken Belirtileri Nelerdir?

          Vücudun herhangi bir yerinde bir tümör, ses kđ▒sđ▒klđ▒đ?đ▒ veya belirli bir sebebi olmayan öksürük, geçmeyen öksürük, göđ?üs ađ?rđ▒sđ▒, yutma güçlüđ?ü ve hazđ▒m bozukluklarđ▒, kol ve omuz ađ?rđ▒sđ▒, kemik ađ?rđ▒sđ▒, kilo kaybđ▒, ani zayđ▒flama veya iŮ?tahsđ▒zlđ▒k, baŮ? ađ?rđ▒sđ▒, sarđ▒lđ▒k, iyileŮ?meyen yaralar, dđ▒Ů?kđ▒lama alđ▒Ů?kanlđ▒klarđ▒nda deđ?iŮ?iklik  (ishal ve kabđ▒zlđ▒k ),vücut deliklerinden kan veya anormal sđ▒vđ▒ gelmesi, ben ve siđ?illerde görülen anormal deđ?iŮ?meler yani koyulaŮ?malar vb  gibi…

          Bu belirtilerden herhangi biri veya bir kaçđ▒, iki haftadan fazla devam ederse ve ailede kanserli hasta varsa, hemen kanser konusunda uzman bir hekime baŮ?vurmak gerekmektedir.

  Kanserde Erken Tanđ▒da Çok Önemlidir: BUNLAR;

*Tedavi  Ů?ansđ▒nđ▒ artđ▒rđ▒r.

*Tedaviyi  kolaylaŮ?tđ▒rđ▒r.

*Tedavi  giderlerini azaltđ▒r.

*Doku ve organ kaybđ▒nđ▒ önler.

*Sakatlđ▒k bđ▒rakmaz.

*HAYAT KURTARIR.

 Günümüzde, milyonlarca insan kanserli veya kanser rahatsđ▒zlđ▒đ?đ▒  tedavi edilmiŮ? olarak yaŮ?amaktadđ▒r. Kanser tanđ▒sđ▒ ne kadar erken konursa, o kadar erken baŮ?lar ve kanser tedavisi ne kadar erken baŮ?larsa tedavinin baŮ?arđ▒ya ulaŮ?ma Ů?ansđ▒da o kadar yüksek olur.

 PEKđ░; hayatđ▒mđ▒z bu kadar etken olan sebeplerle çevremizi kuŮ?atmđ▒Ů?ken biz kanser türlerine karŮ?đ▒ önlem almak açđ▒sđ▒ndan bir gayret çabasđ▒na girmiyor muyuz? Ya da;

KANSER OLMAMAMAK  ADINA  ALINACAK  TEDBđ░RLER  NELERDđ░R? NELER YAPILABđ░Lđ░Nđ░R? NELERDEN UZAK DURULABđ░Lđ░R?

Kanserden uzaklaŮ?mak ve  kansere yakalanma riskini en az minimum düzeye indirmek için yapđ▒lmasđ▒ gerekenler içinde benim hemen ilk aklđ▒ma gelenler Ů?unlar:

*Yiyeceklerimizin taze olmasđ▒na dikkat etmeli ve taze sebze, meyve tüketmeye dikkat etmeliyiz.

*Hareketli, aktif bir yaŮ?am sürmek ve  gerekiyor sa egzersizimizi eksik etmemeliyiz.

*Stresten mutlaka ama mutlaka uzak durmalđ▒yđ▒z.

*Ekolojik olarak yani (dođ?al olarak ) yaŮ?amaya çalđ▒Ů?malđ▒yđ▒z.

*Tatil yapmalđ▒ . Ama ultraviyole ( cilt dokusu için zararlđ▒ )đ▒Ů?đ▒nlara maruz kalmamalđ▒yđ▒z.

*Sigara ve kötü alđ▒Ů?kanlđ▒klarđ▒mđ▒z olmamalđ▒ ve  varsa da bđ▒rakmalđ▒yđ▒z.

*Alkol tüketimimizi de kontrol altđ▒na almamđ▒z gerekmektedir.

 Size  sevdiklerinizle birlikte  yaŮ?amda hep bir arada olacađ?đ▒nđ▒z kanserden uzak  sađ?lđ▒klđ▒ bir hafta diliyorum.Sađ?lđ▒kla Kalđ▒n ….

 

Nermin Deđ?irmendere

ndegirmendere@outlook.com

12.01.2014 ( saat :18.38)

 


S─░Z HALA KANSERE YAKALANMADINIZ MI ??? : Google'da Ara
S─░Z HALA KANSERE YAKALANMADINIZ MI ???


 
 
Bu Haberi Arkada■řma G÷nder :
 
Adřnřz / Soyadřnřz :
E-mail Adresiniz :
Arkada■řnřzřn Adř :
Arkada■řnřzřn E-Mail Adresi :
 
   
 
 ADI SOYADI :  
 
 E-MAŢL :  
 
 
 
 
 
 
        AVRUPA YAKASI

  SPOR YAPAN MEMUR Ţ┼?E GE├ž


         Edirne Valisi, "Reçetemiz Spor Projesi"nin tan─▒t─▒m─▒nda yapt─▒─?─▒ konu┼?mada spor yapan memurlar─▒n mesaiye bir saat geç ba┼?layabile

  YUMURTAN─▒N SAR─▒S─▒N─▒N RENGŢ NAS─▒L OLMAL─▒?


         Yumurtan─▒n sar─▒s─▒n─▒n renk tonunun tavu─?un sa─?l─▒─?─▒yla ilgili bilgi verdi─?ini biliyor muydunuz? Genelde foto─?raflarda her daim tavuklar─▒n serbestçe

 
 
T▄M YAZARLAR           ANKET
24 haziran se├žimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz?
% 24 √ Toplam : 7 - CUHUR ─░TT─░FAK─░
% 44 √ Toplam : 13 - M─░LLET ─░TT─░FAKI
% 20 √ Toplam : 6 - HDP
% 14 √ Toplam : 4 - H─░├? B─░R─░
   

           EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
  EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
 
 
 RSS ę 2010 Adil Haber Yorum TŘrkiye'nin Haber Sitesi
Site iceri­inin telif hakkř bildirilmeksizin kullanřlmasř yasaktřr
Gizlilik Ţlkeleri | Kullanřm Ko■ullarř | KŘnye | Reklam | Ţleti■im  
rapid.web.tr || Coder / Dizayner
info@rapid.web.tr