Anasayfam Yap Sřk Kullanřlanlara Ekle

 

Sitene Ekle KŘnye Ar■iv  Ţleti■im  rss  
ANASAYFA VŢDEO GALERŢ FOTO GALERŢ FŢRMA REHBERŢ ŢLANLAR ŢLETŢŮŢM  
 
D├╝zcan┬?dan bayram mesaj─▒
Hac─▒ adaylar─▒m─▒z─▒n sa─?l─▒kl─▒ bir ┼?ekilde ibadetlerini
Devletimizin ve Say─▒n Devlet Ba┼?kan─▒m─▒z─▒n sonuna
Ba┼?kan d├╝zcan┬?dan Okul M├╝d├╝r├╝ne Hasta Ziyareti
Kartal─▒n ba┼?ar─▒l─▒ Okul M├╝d├╝r├╝ Fikret kocaman


Sa─?l─▒k ├žal─▒┼?anlar─▒na y├╝zde 50 zam - AVRUPA YAKASI - Adil Haber Yorum
 
SA─?L─▒K ├žAL─▒┼?ANLAR─▒NA Y├╝ZDE 50 ZAM
BU HABERŢN EKLENME TARŢHŢ 12-03-2015 / 19-52

 

Anasayfa'ya D÷n 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TŘm Avrupayakasi Haberleri  
Sa─?l─▒k ├žal─▒┼?anlar─▒na y├╝zde 50 zam

BaŮ?bakan Ahmet Davutođ?lu sađ?lđ▒k çalđ▒Ů?anlarđ▒na yüzde 50 oranđ▒nda zam yapacaklarđ▒nđ▒ açđ▒kladđ▒.

 

BaŮ?bakan Ahmet Davutođ?lu, Sađ?lđ▒k Bakanlđ▒đ?đ▒┬?nđ▒n "Ů?ifa Veren Ele Vefa" programđ▒nda konuŮ?ma yaptđ▒.

HABERđ░N Vđ░DEOSUNU đ░ZLEMEK đ░Çđ░N TIKLAYINIZ

Davutođ?lu┬?nun konuŮ?masđ▒ndan bazđ▒ baŮ?lđ▒klar Ů?öyle:

"Ů?u anda Meclis┬?te tartđ▒Ů?đ▒lan đ░ç Güvenlik Reformu Paketi içinde, sađ?lđ▒k çalđ▒Ů?anlarđ▒na yönelik herhangi bir Ů?iddeti gerçekleŮ?tiren fail konusunda da 24 saat hemen gözaltđ▒, eđ?er bu birkaç kiŮ?i tarafđ▒ndan gerçekleŮ?miŮ?se 48 saat gözaltđ▒ Ů?artđ▒ getireceđ?iz."

"Hastanedeki her ortamda, o telaŮ?lđ▒ koŮ?uŮ?turma içinde, belki zihninde beŮ? hastayđ▒ aynđ▒ anda taŮ?đ▒yarak, oradan oraya koŮ?turan doktorlarđ▒n, hemŮ?irelerin, hasta bakđ▒cđ▒larđ▒n haletiruhiyesini anlamadan, yaŮ?adđ▒đ?đ▒ küçük bir sorun dolayđ▒sđ▒yla, onlara saldđ▒rma cüreti, küstahlđ▒đ?đ▒ gösteren kiŮ?ilerin merhamet yoksunu olduđ?una inanđ▒yorum."

" Sađ?lđ▒k çalđ▒Ů?anlarđ▒nđ▒n nöbet ücretlerine yüzde 50 zam yapđ▒yoruz. Hekimlerimiz yanđ▒nda diđ?er sađ?lđ▒k çalđ▒Ů?anlarđ▒nđ▒ da bu zamlđ▒ nöbet ücretlerinden yararlandđ▒racađ?đ▒z."

 BaŮ?bakan Ahmet Davutođ?lu, Sađ?lđ▒k Bakanlđ▒đ?đ▒ tarafđ▒ndan yürütülen "Ů?ifa Veren Ele Vefa Projesi" kapsamđ▒nda sađ?lđ▒k çalđ▒Ů?anlarđ▒na yönelik Ů?iddete dikkat çekmek amacđ▒yla Marriot Otel┬?de düzenlenen etkinliđ?e katđ▒ldđ▒.

Davutođ?lu, burada yaptđ▒đ?đ▒ konuŮ?mada, bazđ▒ mesleklerin konjonktür ve belli mekanlarla sđ▒nđ▒rlđ▒ olmadđ▒đ?đ▒nđ▒, insanlđ▒đ?đ▒n var olduđ?u günden bu yana devam ettiđ?ine dikkati çekerek, bunlarđ▒n varoluŮ?sal meslekler olduđ?unu ifade etti.

Bazđ▒ iliŮ?kilerin de hiçbir Ů?ekilde maddi menfaatle ifade edilemeyeceđ?ini, sadece ruhi bađ?la, çok güçlü bir varoluŮ? idrakiyle izah edilebileceđ?ini kaydeden Davutođ?lu, “Ben üç iliŮ?kiyi bizzat yaŮ?adđ▒đ?đ▒m için hep bu bađ?lamda görmüŮ?ümdür. Birisi ebeveynle çocuk arasđ▒ndaki iliŮ?ki, anne-baba ile çocuk iliŮ?kisi. Üçüncü faktör, bu iliŮ?kiye anlam katamaz. Dođ?rudan varoluŮ?unu borçlu olduđ?u anne babasđ▒na dönük çocuđ?un duyduđ?u hürmet, anne babanđ▒n çocuđ?a duyduđ?u Ů?efkat varoluŮ?sal iliŮ?kidir. đ░nsanođ?lunun baŮ?đ▒ndan beri vardđ▒, ebediyete kadar sürecek. O iliŮ?kinin dođ?asđ▒ hiçbir Ů?ekilde deđ?iŮ?meyecek. đ░kincisi bizzat tecrübe ettiđ?im hoca-talebe iliŮ?kisi. Bir kez bir genci, bir öđ?renci olarak görmeye baŮ?lamđ▒Ů?sanđ▒z, hoca-öđ?renci iliŮ?kisi hayat boyu, hatta açđ▒k bir defter niteliđ?inde hayat sonrasđ▒nda da devam edebilecek iliŮ?kidir. Ů?imdi 10, 20 yđ▒l görmediđ?im öđ?rencimi dünyanđ▒n bir köŮ?esinde görsem ilk an, ona verdiđ?im dersi hatđ▒rlar ve o ruhi irtibatđ▒ kaybetmemiŮ?imdir. Üçüncüsü ise doktor ve hasta iliŮ?kisidir. Bu da aynen diđ?er ikisi gibi varoluŮ?sal iliŮ?kidir” Ů?eklinde konuŮ?tu.

Ů?ifa veren ve Ů?ifa alan iliŮ?kisinin hep devam ettiđ?ini vurgulayan Davutođ?lu, bunu, bazđ▒ sosyal çevrelere girdiđ?inde kimi zaman kendi öđ?rencilerinin kimi zaman da eŮ?i Sare Davutođ?lu’nun hastalarđ▒nđ▒n yanlarđ▒na gelerek aynđ▒ yakđ▒nlđ▒kta iliŮ?ki biçimini ortaya koyarken gözlemlediđ?ini belirtti.

"Doktorlar her türlü saygđ▒nđ▒n ötesinde bir meslek icra ediyorlar"

Doktor ve hasta iliŮ?kisinin varoluŮ?sal iliŮ?ki olduđ?unu yineleyen Davutođ?lu, Ů?öyle devam etti:

"Gerçekten doktor doktorluđ?unu yaptđ▒đ?đ▒nda, ki yapđ▒yorlar, hepinize teŮ?ekkür borçluyuz, hasta bunu hisseder. Derununda bunu yaŮ?adđ▒đ?đ▒ için o iliŮ?kiyi hep görmek ister.  Sadece kendi doktorunun gözüne baktđ▒đ?đ▒nda Ů?ifa bulan hastalar vardđ▒r. Psikolojik bir iliŮ?ki bu. Telefonda sesini duyduđ?unda o ses ile Ů?ifa bulan veya hastalđ▒đ?đ▒nda iyileŮ?me hisseden hastalar vardđ▒r. Çünkü o ses, o bakđ▒Ů?, yürekten gelen bir bakđ▒Ů?tđ▒r, yürekten gelen bir sestir. Yürekten gelen sesle hastasđ▒na seslenen, yürekten gelen bakđ▒Ů?la hastasđ▒na bakan bütün doktorlarđ▒mđ▒za selam olsun. Onlar her türlü saygđ▒nđ▒n ötesinde bir meslek icra ediyorlar. Her türlü saygđ▒nđ▒n ötesinde. Öylesine bir aŮ?kla bu mesleđ?i icra ediyorlar ki verdikleri her Ů?ifayla aslđ▒nda bir muhabbet tohumu da ekiyorlar.”

Doktorluđ?un esas özünün, merhamet olduđ?una iŮ?aret eden Davutođ?lu, Ů?unlarđ▒ söyledi:

"Bir anne baba çocuđ?una nasđ▒l merhametle bakđ▒yorsa bir hoca talebesine nasđ▒l merhametle bakmasđ▒ gerekiyorsa doktor da her zaman hastasđ▒na merhametle bakar. Aynđ▒ Ů?ekilde hasta da doktoruna bakđ▒Ů?đ▒nda hiçbir zaman maddi menfaatinin yansđ▒masđ▒nđ▒ görmediđ?i zaman ona gönülden bađ?lanđ▒r ve o bađ? hep devam eder. Biz bugün eđ?er ülkemizde yeni sađ?lđ▒klđ▒ nesiller yetiŮ?tirmeyi hedefliyorsak, huzur ve mutluluk içinde taahhüt ediyorsak en çok ihtiyaç hissettiđ?imiz meslek dallarđ▒nđ▒n baŮ?đ▒nda doktorlar, hemŮ?ireler, sađ?lđ▒k çalđ▒Ů?anlarđ▒ gelir ve en çok teŮ?ekkürü onlar hak eder."

"Devrim mahiyetinde reformlar yaptđ▒k"

Son dönemde sađ?lđ▒k alanđ▒nda yaptđ▒klarđ▒ reformlarđ▒n herkesçe malum olduđ?unu dile getiren Davutođ?lu, sözlerini Ů?öyle sürdürdü:

"12 yđ▒l içinde devrim mahiyetinde reformlar yaptđ▒k. Bu reformlarđ▒n yansđ▒masđ▒ olarak eđ?er halkđ▒n sađ?lđ▒k hizmetlerden memnuniyeti, 2002┬?de yüzde 40┬?lar civarđ▒nda olan memnuniyeti bugün yüzde 75┬?lere ulaŮ?mđ▒Ů?sa bunu biz doktorlarđ▒mđ▒za borçluyuz. Aldđ▒đ?đ▒mđ▒z kararlara deđ?il. En iyi kararlarđ▒ Ankara┬?da alabiliriz, en güzel hastaneleri kurabilir, en modern araçlarđ▒ getirebiliriz ama insan faktörü olmadan ne araçlar, ne kararlar, ne kanunlar bir iŮ?e yarar. Nihayet o kanunu deđ?erlendirecek olan insan faktörüdür. Nihayet o mekanlarđ▒ dolduracak olan o mekanlarđ▒ bir hapishane hastane arasđ▒ndaki farkđ▒ oluŮ?turan mekanda sadece çevre düzenlemesi ve mekan düzenlemesi deđ?il doktorun yüzündeki tebessümdür. Yine o mekanlardaki araçlar ne kadar modern olursa olsun, o aracđ▒ kullanan doktorumuz, teknisyenimiz o araçlarđ▒ kullanđ▒rken hastaya muhabbetle bakamđ▒yorsa o memnuniyet olmazdđ▒. Memnuniyetin oluŮ?masđ▒ için çalđ▒Ů?an doktorlara,  sađ?lđ▒k çalđ▒Ů?anlarđ▒nđ▒n her birine teŮ?ekkür ediyorum.”

Yaptđ▒klarđ▒ her reformun doktorlara, sađ?lđ▒k çalđ▒Ů?anlarđ▒nđ▒n üzerine nasđ▒l yük getirdiđ?ini aile olarak bizzat içinde olduklarđ▒ için de bildiđ?ini dile getiren Davutođ?lu, Ů?öyle dedi:

"Ama herkesin bir Ů?eyden Ů?ikayet etmesi normal karŮ?đ▒lanđ▒r ama bazđ▒ mesleklerde Ů?ikayet yoktur, aŮ?k vardđ▒r. Doktorluk böyle bir meslektir. AŮ?kla yapđ▒lan bir meslektir. Onun için aŮ?kla yapđ▒lan bu mesleđ?in tarihten bugüne đ░bn-i Sina┬?dan bugüne Ů?ifa üzerine yazan herkes önce insan sevgisinden bahseder. Devlet idaresi nasđ▒l insan sevgisine dayanđ▒yorsa, dün Dede Korkut Kitabđ▒ üzerine yaptđ▒đ?đ▒m konuŮ?mamda söylediđ?im gibi tababet ilmi de nihayetinde insan sevgisine, insan muhabbetine dayanđ▒r. Nasđ▒l insanđ▒ yaŮ?at ki devlet yaŮ?asđ▒n diyorsak, devletin yaŮ?amasđ▒ insanđ▒n yaŮ?amasđ▒na bađ?lđ▒ysa devletin dahi nihai saadeti insanđ▒n saadetine ve salđ▒đ?đ▒na bađ?lđ▒dđ▒r."

Sađ?lđ▒k çalđ▒Ů?anlarđ▒na hukuk yardđ▒mđ▒

BaŮ?bakan Davutođ?lu, geçmiŮ? dönemde, sađ?lđ▒k çalđ▒Ů?anlarđ▒na Ů?iddet konusunda ciddi tedbirler aldđ▒klarđ▒nđ▒, 2011┬?de, 663 Sayđ▒lđ▒ Kanun Hükmünde Kararname┬?yi yürürlüđ?e koyduklarđ▒nđ▒, sađ?lđ▒k çalđ▒Ů?anlarđ▒na hukuk yardđ▒mđ▒ yapđ▒lmasđ▒ için düzenleme yaptđ▒klarđ▒nđ▒ hatđ▒rlattđ▒.

Eskiden, saldđ▒rđ▒ya uđ?rayan sađ?lđ▒k çalđ▒Ů?anlarđ▒nđ▒n, bir taraftan da kendi hukuki davasđ▒nđ▒ takip ettiđ?ini, sahipsiz olduđ?unu anđ▒msatan Davutođ?lu, Ů?imdi, tüm sađ?lđ▒k çalđ▒Ů?anlarđ▒nđ▒n, Ů?iddete maruz kaldđ▒klarđ▒ durumlarda, bakanlđ▒k avukatlarđ▒ndan gerekli hukuki yardđ▒mđ▒ alabildiđ?ini söyledi.

Davutođ?lu, 7 gün, 24 saat hizmet veren "Alo 113" telefon hattđ▒nđ▒ hizmete aldđ▒klarđ▒nđ▒, 2012┬?de Çalđ▒Ů?an Güvenliđ?inin Sađ?lanmasđ▒ Genelgesini yayđ▒mladđ▒klarđ▒nđ▒, Beyaz Kod koordinatörlüklerini kurarak, Ů?iddet olaylarđ▒nđ▒n, hukuki aŮ?amalarđ▒nđ▒n takibini sađ?ladđ▒klarđ▒nđ▒ anlatan Davutođ?lu, Beyaz Kod biriminin, kamu ve özel tüm sađ?lđ▒k kuruluŮ?larđ▒nda gerçekleŮ?en Ů?iddet olaylarđ▒nđ▒, telefon hattđ▒ veya web sayfasđ▒ üzerinden takip ederek, kayđ▒t altđ▒na aldđ▒đ?đ▒nđ▒ ve sürecin adli makamlara iletilmesine katkđ▒ sađ?ladđ▒đ?đ▒nđ▒ kaydetti.

Davutođ?lu, Sađ?lđ▒k Hizmetleri Temel Kanunu┬?nda yer alan, suçun Ů?ekli ve tutuklama kararđ▒ konularđ▒nda düzenlemeye gittiklerini hatđ▒rlatarak, Ů?unlarđ▒ ifade etti:

"Burada, yeni düzenlemeyi de zikretmek istiyorum. Ů?u anda Meclis┬?te tartđ▒Ů?đ▒lmakta olan, Özgürlüklerin Korunmasđ▒ ve đ░ç Güvenlik Reformu Paketi içinde sađ?lđ▒k çalđ▒Ů?anlarđ▒na yönelik, Ů?iddeti gerçekleŮ?tiren fail konusunda da 24 saat hemen gözaltđ▒, eđ?er bu birkaç kiŮ?i tarafđ▒ndan gerçekleŮ?miŮ?se 48 saat gözaltđ▒ Ů?artđ▒ getireceđ?iz. Yani hem Ů?ifa vermek için gece gündüz çalđ▒Ů?an doktora saldđ▒racaksđ▒n, sonra da hastanenin diđ?er kapđ▒sđ▒ndan çđ▒kacaksđ▒n, öyle olmayacak. Önce bir hesap vereceksin, hangi hakla, gece 24 saat sana hizmet veren o tđ▒p çalđ▒Ů?anlarđ▒na, doktorlara, hemŮ?irelere, sađ?lđ▒k çalđ▒Ů?anlarđ▒na saldđ▒rđ▒rsđ▒n diye bir hesap verilecek. O gözaltđ▒ sonrasđ▒nda da hukuki iŮ?lemler baŮ?latđ▒lđ▒p, hukuki iŮ?lemlerle birlikte vaka adli makamlara tevdi edilecek."

"TeŮ?ekkür ederken de aynđ▒ hđ▒zla davranabilmeli"

Hastaneye gelen hasta yakđ▒nlarđ▒nđ▒n halini anladđ▒klarđ▒nđ▒, doktorlarđ▒n onlara Ů?efkatle yaklaŮ?tđ▒đ?đ▒nđ▒ ifade eden Davutođ?lu, "Onlara yanlđ▒Ů? bir davranđ▒Ů? sergileyen doktor için de bizim ayrđ▒ca mekanizmalarđ▒mđ▒z var. Ů?ikayet mekanizmalarđ▒ ki çok yođ?un Ů?ekilde de kullanđ▒lan mekanizmalar bunlar. Ama Ů?ikayet ederken, yođ?un bir Ů?ekilde ve hemen telefona sarđ▒lđ▒yorsa hasta, teŮ?ekkür ederken de aynđ▒ hđ▒zla davranabilmeli. TeŮ?ekkür ederken ve takdir ifade ederken de aynđ▒ yođ?unlukta davranabilmeli" dedi.

Özelde çalđ▒Ů?anlara iŮ?lenen suçlarđ▒, kamu görevlisine karŮ?đ▒ iŮ?lenmiŮ? suç saydđ▒klarđ▒nđ▒ ve cezada artđ▒rđ▒m uyguladđ▒klarđ▒nđ▒ belirten Davutođ?lu, güvenlik görevlisi sayđ▒sđ▒nđ▒ 15 bin 783┬?e yükselttiklerini, hastanelere ve sađ?lđ▒k tesislerine kamera sistemleri yerleŮ?tirdiklerini, 709 emniyet personeli görevlendirdiklerini, sađ?lđ▒k çalđ▒Ů?anlarđ▒na Ů?iddetin azaltđ▒lmasđ▒ için toplumsal farkđ▒ndalđ▒k çalđ▒Ů?malarđ▒ yürüttüklerini, "sevgi en iyi ilaçtđ▒r" temalđ▒ kampanyalar düzenlediklerini anlattđ▒.

Davutođ?lu, bundan sonra da benzer adđ▒mlarđ▒ sürdüreceklerini dile getirerek, "Ů?undan bütün doktorlarđ▒mđ▒zđ▒n, sađ?lđ▒k çalđ▒Ů?anlarđ▒mđ▒zđ▒n emin olmasđ▒nđ▒ isterim. Herhangi bir Ů?ekilde, bir Ů?iddete maruz kalmđ▒Ů? bir doktorumuz söz konusu olduđ?unda, hukuki yardđ▒mlar dđ▒Ů?đ▒nda, devletimizin ve hükümetimizin merhamet eli de onlarđ▒n üzerindedir, hem maddi hem manevi desteđ?imiz her zaman onlarđ▒n yanđ▒nda olacaktđ▒r. Hiçbir Ů?ekilde de bu konuda hiçbir fedakarlđ▒ktan kaçđ▒nmayacađ?đ▒z" diye konuŮ?tu.

Tđ▒p alanđ▒nda, sađ?lđ▒k hizmetlerinde olađ?anüstü büyük bir reform gerçekleŮ?tirdiklerini kaydeden Davutođ?lu, CumhurbaŮ?kanđ▒ Recep Tayyip Erdođ?an┬?đ▒n, baŮ?bakanlđ▒đ?đ▒ döneminde son 12-13 yđ▒l içinde Türkiye┬?nin birçok alanda büyük reformlar gerçekleŮ?tirdiđ?i söyledi.

Doktorlara "seferberlik" çađ?rđ▒sđ▒

Türkiye┬?nin, tarđ▒mda, dünyanđ▒n en büyük 7┬?nci üreticisi, turizmde 6┬?ncđ▒ büyük destinasyonu olduđ?unu, ulaŮ?đ▒mda devrim mahiyetinde adđ▒mlar atđ▒ldđ▒đ?đ▒nđ▒ anđ▒msatan Davutođ?lu, halkđ▒n dođ?rudan muhatap olduđ?u, sađ?lđ▒k reformunda sađ?lanan ilerlemenin, kendisini heyecanlandđ▒rdđ▒đ?đ▒nđ▒ dile getirdi.

"Her yerde havalimanlarđ▒ kurabiliriz ama sađ?lđ▒đ?đ▒ yoksa insan uçabilir mi? Her yerde çok deđ?iŮ?ik hizmetler sunabiliriz, spor imkanlarđ▒, vesaire ama sađ?lđ▒đ?đ▒ yoksa bunlarđ▒ yapabilir mi" diye soran Davutođ?lu, her Ů?eyin baŮ?đ▒nđ▒n sađ?lđ▒k olduđ?unu belirterek, Allah┬?tan, sađ?lđ▒klđ▒ nesiller nasip eylemesini istedi.

Davutođ?lu, toplumdaki sađ?lđ▒k bilincinin yaygđ▒nlaŮ?masđ▒ konusunda, bütün doktorlarđ▒ seferberliđ?e çađ?đ▒rarak, Türkiye┬?ye, son 12 yđ▒lda 2 bin 500 sađ?lđ▒k tesisini kazandđ▒rdđ▒klarđ▒nđ▒ hatđ▒rlattđ▒.

Ů?ehir hastaneleri projesiyle 50 bin yatak kapasitesi daha oluŮ?turmayđ▒ düŮ?ündüklerini ifade eden Davutođ?lu, "Her bir Ů?ehir hastanesini tek tek takip ediyoruz. đ░nŮ?allah önümüzdeki dönemde, Ů?ehir hastanelerinin tümünü ülkemize kazandđ▒rdđ▒đ?đ▒mđ▒zda, birtakđ▒m yasal engeller sebebiyle, bazđ▒larđ▒nda gecikmeler oldu, Türkiye┬?nin sađ?lđ▒k standardđ▒ bir baŮ?ka düzeye çđ▒kacak" dedi.

"En büyük Medikal Kurtarma ekibini kurduk"

Davutođ?lu, 2002┬?de 178 bin olan sađ?lđ▒k çalđ▒Ů?anđ▒nđ▒n, Ů?u anda 780 bine çđ▒ktđ▒đ?đ▒nđ▒ anđ▒msatarak, bunun niceliksel bir geliŮ?me olduđ?unu, niteliksel bir geliŮ?meyi de gerek üniversitede tđ▒p eđ?itimi gerekse hizmet içi eđ?itim ihtisas çalđ▒Ů?malarđ▒ üzerinden yapacaklarđ▒nđ▒ söyledi.

Hekim seçme özgürlüđ?ünü sađ?ladđ▒klarđ▒nđ▒, aile hekimi uygulamasđ▒nđ▒ baŮ?lattđ▒klarđ▒nđ▒ ve hekim sayđ▒sđ▒nđ▒n 21 bini geçtiđ?ini anlatan Davutođ?lu, Toplum Sađ?lđ▒đ?đ▒ Merkezlerini devreye soktuklarđ▒nđ▒, böylece küçük bir yaralanmada dahi büyük hastanelerin aciline gidilmesini engelleyeceklerini kaydetti.

Yatađ?a bađ?đ▒mlđ▒ hastalara evde sađ?lđ▒k hizmeti sađ?ladđ▒klarđ▒nđ▒ belirten Davutođ?lu, yatađ?a bađ?đ▒mlđ▒ hastalarđ▒n bir yerden, diđ?er yere naklinin ne büyük đ▒stđ▒rap olduđ?unu, öyle bir hastaya sahip olanlarđ▒n bilebileceđ?ini ifade etti.

Avrupa┬?nđ▒n en büyük Medikal Kurtarma ekibini kurduklarđ▒nđ▒, yalnđ▒zca Ů?ehirlerde deđ?il köylerde de 112 Acil Sađ?lđ▒k hizmetini devreye soktuklarđ▒nđ▒ dile getiren Davutođ?lu, 481 olan Acil Sađ?lđ▒k đ░stasyonu sayđ▒sđ▒nđ▒, 2 bin 155"e çđ▒kardđ▒klarđ▒nđ▒ belirtti.

"O vefayđ▒ size göstereceđ?iz"

Türkiye┬?yi helikopter, uçak ve kar paletli ambulanslarla donattđ▒klarđ▒nđ▒ ifade eden Davutođ?lu, geçen ay, Tekirdađ?┬?da tek seferde 798 ambulansđ▒ hizmete aldđ▒klarđ▒nđ▒, 2002┬?de bütün Türkiye┬?de 617 ambulans bulunduđ?unu hatđ▒rlattđ▒.

Davutođ?lu, Mardin┬?de 2002┬?de bir iki ambulans bulunurken, Ů?imdi bu sayđ▒nđ▒n 100┬?ü aŮ?tđ▒đ?đ▒nđ▒ belirterek, "Bizim ┬?Ů?ifa veren el┬? tabiri bu bakđ▒mdan güzel. Siz, veren elsiniz, ne güzel, doktorlar olarak Ů?ifa veriyorsunuz, daha da güzel. Sizin hakettiđ?iniz Ů?ey, karŮ?đ▒lđ▒đ?đ▒nda vefadđ▒r. O vefayđ▒ biz size göstereceđ?iz" diye konuŮ?tu.

┬?Türkiye AK Parti iktidarđ▒yla birlikte 12 yđ▒llđ▒k terapiden geçti┬?

AK Parti iktidarđ▒ndan önce Türkiye┬?nin 19. yüzyđ▒ldaki Osmanlđ▒ gibi "hasta adam" olarak nitelendirildiđ?ini belirten Davutođ?lu, Ů?öyle konuŮ?tu:

"Dđ▒Ů? yardđ▒m isteyen, kendi ayaklarđ▒ üzerinde duramayan, tabiri caizse tüm mecali kesilmiŮ?, yüzü soluklaŮ?mđ▒Ů?, hani hastalarđ▒n yüz ifadeleri var ya, Türkiye┬?nin yüz ifadesi de öyleydi. Kaslarđ▒ zayđ▒flamđ▒Ů?. Askeri araçlarđ▒mđ▒zđ▒ baŮ?ka ülkelerin hibelerinden ya da modernizasyon imkanlarđ▒ndan istifa ederek kullanabiliyorduk. Damarlarda akan kan zayđ▒flamđ▒Ů?tđ▒. Toplumda, ekonomide finansal güç tümüyle dumura uđ?ramđ▒Ů?tđ▒. Zihni üretim zayđ▒flamđ▒Ů?tđ▒. Ülkede patent, Ar-Ge çalđ▒Ů?masđ▒ yoktu, üniversiteler kaynak bulamđ▒yordu. Dđ▒Ů?iŮ?leri Bakanlđ▒đ?đ▒ gibi kritik bir kurumda, bana arkadaŮ?larđ▒n anlattđ▒đ?đ▒ o günlerde, tasarruf tedbirleri dolayđ▒sđ▒yla çok önemli kađ?đ▒tlarđ▒ bastđ▒racak evrak olmadđ▒đ?đ▒ için ┬?dđ▒Ů?arđ▒ya Ů?ahsi paralarđ▒mđ▒zla gidip fotokopi çektiriyorduk┬? diyorlardđ▒. Bir hastanđ▒n bütün emareleri Türkiye┬?nin üzerinde vardđ▒."

Türkiye┬?nin AK Parti iktidarđ▒yla birlikte 12 yđ▒llđ▒k terapiden geçtiđ?ini dile getiren Davutođ?lu, "Ů?imdi elhamdülillah, kaslar sađ?lam. 9 saat içinde Suriye içine, derinliđ?ine 40 kilometre girip, Ů?ah Fđ▒rat operasyonunu yapđ▒p, 100 tankđ▒ ve zđ▒rhlđ▒ araçla gelebilen bir Türkiye var. Elhamdülillah artđ▒k damarlar açđ▒k, kan süratle akđ▒yor" diye konuŮ?tu.

"Beynimiz tđ▒kđ▒r tđ▒kđ▒r iŮ?liyor"

Davutođ?lu, Türkiye┬?nin 3,5 milyar dolarla en fazla insani yardđ▒m yapan ülkeler arasđ▒nda yer aldđ▒đ?đ▒nđ▒ belirterek, "Elhamdülillah, sinir sistemimiz sađ?lam. Çünkü ne kadar stres testi olursa olsun, dünyadaki ekonomik krizden Türkiye┬?nin etkilenmemesi mümkün olmasa da, her türlü strese karŮ?đ▒ sinir sistemimiz sađ?lam. Beynimiz tđ▒kđ▒r tđ▒kđ▒r iŮ?liyor. Her gün yeni projelerle 76 üniversiteyi, 176 üniversiteye çđ▒karmđ▒Ů?đ▒z" ifadesini kullandđ▒.

Farabi┬?nin Medineti’l-Fazđ▒la adlđ▒ eserine deđ?inen Davutođ?lu, Ů?öyle devam etti:

"Siyaseti anlatmadan önce anatomi anlatđ▒r. đ░nsan anatomisi. Bütün organlarđ▒n görevlerini anlatđ▒r, sonra da devleti o organlara bađ?lantđ▒lđ▒ olarak anlatđ▒r. Bence doktorlarđ▒n da siyasilerin de mutlaka okumasđ▒ lazđ▒m. Benim gibi kalbinin bir yarđ▒sđ▒ doktorlukta, diđ?er yarđ▒sđ▒ siyasette olan bir ilim adamđ▒nđ▒n da zaten hiç önünden ayrđ▒lmayacak bir eserdir. Orada bunu görürsünüz, insani sđ▒hhat ile toplumsal ve siyasi sđ▒hhat arasđ▒ndaki iliŮ?ki. Ů?imdi bütün o uzuvlar, aynen Farabi┬?nin anlattđ▒đ?đ▒ Ů?ekilde daha sađ?lam iŮ?te. Farabi orada der ki: ┬?Her Ů?ey kalptedir.┬? Ben de her vesileyle söylüyorum. Hasta adamdan bugün dünyanđ▒n en hđ▒zlđ▒ büyüyen küresel güç olmaya aday, G-20 dönem baŮ?kanlđ▒đ?đ▒na giden Türkiye┬?de bütün bu devrimlerin ötesindeki en büyük devrim, kalp devrimidir. Yani özgüven devrimi. Bir insanđ▒n kendine güvenmesiyle ilgili devrimdir. Hepimiz bu devrimin izlerini gördük. Özgüvenimizi hiçbir Ů?ekilde kimse sarsamayacak. Bu anlamda doktorlarđ▒mđ▒zđ▒n bize sađ?ladđ▒đ?đ▒ imkanlarđ▒, hep ben Dđ▒Ů?iŮ?leri Bakanlđ▒đ?đ▒ dönemimde hissetmiŮ?imdir."

"Ankara┬?dan Gazze┬?ye hava köprüsü"

Davutođ?lu, Dđ▒Ů?iŮ?leri Bakanlđ▒đ?đ▒ döneminde Somali┬?de bir Tđ░KA mensubunun insani yardđ▒m yaparken çatđ▒Ů?ma çđ▒kmasđ▒ sonucu yaralandđ▒đ?đ▒ hatđ▒rlatarak, "Eski Türkiye olsaydđ▒ zaten orada o Tđ░KA mensubu olmazdđ▒, çünkü o Tđ░KA mensubu oraya gönderecek kimse bulunmazdđ▒. Ama Yeni Türkiye ne yaptđ▒, telefon geldikten sonra büyükelçimiz onu bulunduđ?u yerden helikopterle almak için teŮ?ebbüse geçti. Sađ?lđ▒k Bakanđ▒mđ▒zla konuŮ?tuk, ambulans uçađ?đ▒mđ▒zla Somali┬?ye uçtuk ve sadece uçuŮ? süresi dđ▒Ů?đ▒nda bir dakika dahi kaybettirilmeden o gün daha akŮ?am olmadan hastamđ▒z Ankara┬?nđ▒n en iyi hastanelerinden birine getirildi. đ░Ů?te yeni Türkiye┬?nin gücü bu. Anatomiyle siyasetin birleŮ?tiđ?i yer de bu" Ů?eklinde konuŮ?tu.

Gazze┬?de đ░srail bombardđ▒manđ▒nda yaralananlarđ▒, hava köprüsü kurarak helikopterle Ankara┬?ya getirdiklerini ifade eden Davutođ?lu, Ů?öyle devam etti:

"Eskiden ilçeyle il arasđ▒nda bile hava köprüsü kurmak mümkün deđ?ildi. Ů?imdiyse Türkiye┬?den Gazze┬?ye hava köprüsü kurup yüzlerce hastayđ▒ Türkiye┬?nin merhametli ellerine, ama en önemlisi de her birini kucaklayarak bađ?rđ▒mđ▒za bastđ▒đ?đ▒mđ▒z doktorlarđ▒mđ▒zđ▒n merhametli ellerine getirdik. Birçok Gazzeli hastayđ▒ bulunduđ?u hastanede ziyaret ettim, hepsi doktorlarđ▒na büyük bir muhabbetle bađ?lđ▒ydđ▒lar. Bir gözünde travma oluŮ?muŮ?, 6 yaŮ?đ▒ndaki bir kđ▒zđ▒n Afyon┬?da, doktoruna, diđ?er gözüyle bakđ▒Ů?đ▒ndaki muhabbeti gördüđ?ümde, ┬?Elhamdüllillah ki bu devletin bu kudreti var, elhamdülillah ki bu devletin doktorlarđ▒ var┬? dedim. đ░Ů?te aŮ?kla yapđ▒lan mesleđ?in bereketi budur. Hem dünyada hem ahirette ama her yerde mutlaka bunun ödülünü hastanđ▒n tebessümüyle alđ▒rsđ▒nđ▒z. Hiçbir ücret bu Ů?ifa veren ellerinizin karŮ?đ▒lđ▒đ?đ▒ deđ?ildir."

Sađ?lđ▒k çalđ▒Ů?anlarđ▒nazam müjdesi

Davutođ?lu, " Sađ?lđ▒k çalđ▒Ů?anlarđ▒nđ▒n nöbet ücretlerine yüzde 50zam yapđ▒yoruz. Hekimlerimiz yanđ▒nda diđ?er sađ?lđ▒k çalđ▒Ů?anlarđ▒nđ▒ da bu zamlđ▒ nöbet ücretlerinden yararlandđ▒racađ?đ▒z" dedi.


(AA)
 


Sa─?l─▒k ├žal─▒┼?anlar─▒na y├╝zde 50 zam : Google'da Ara
Sa─?l─▒k ├žal─▒┼?anlar─▒na y├╝zde 50 zam


 
 
Bu Haberi Arkada■řma G÷nder :
 
Adřnřz / Soyadřnřz :
E-mail Adresiniz :
Arkada■řnřzřn Adř :
Arkada■řnřzřn E-Mail Adresi :
 
   
 
 ADI SOYADI :  
 
 E-MAŢL :  
 
 
 
 
 
 
        AVRUPA YAKASI

  SPOR YAPAN MEMUR Ţ┼?E GE├ž


         Edirne Valisi, "Reçetemiz Spor Projesi"nin tan─▒t─▒m─▒nda yapt─▒─?─▒ konu┼?mada spor yapan memurlar─▒n mesaiye bir saat geç ba┼?layabile

  YUMURTAN─▒N SAR─▒S─▒N─▒N RENGŢ NAS─▒L OLMAL─▒?


         Yumurtan─▒n sar─▒s─▒n─▒n renk tonunun tavu─?un sa─?l─▒─?─▒yla ilgili bilgi verdi─?ini biliyor muydunuz? Genelde foto─?raflarda her daim tavuklar─▒n serbestçe

 
 
T▄M YAZARLAR           ANKET
24 haziran se├žimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz?
% 24 √ Toplam : 7 - CUHUR ─░TT─░FAK─░
% 44 √ Toplam : 13 - M─░LLET ─░TT─░FAKI
% 20 √ Toplam : 6 - HDP
% 14 √ Toplam : 4 - H─░├? B─░R─░
   

           EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
  EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
 
 
 RSS ę 2010 Adil Haber Yorum TŘrkiye'nin Haber Sitesi
Site iceri­inin telif hakkř bildirilmeksizin kullanřlmasř yasaktřr
Gizlilik Ţlkeleri | Kullanřm Ko■ullarř | KŘnye | Reklam | Ţleti■im  
rapid.web.tr || Coder / Dizayner
info@rapid.web.tr