Anasayfam Yap Sřk Kullanřlanlara Ekle

 

Sitene Ekle KŘnye Ar■iv  Ţleti■im  rss  
ANASAYFA VŢDEO GALERŢ FOTO GALERŢ FŢRMA REHBERŢ ŢLANLAR ŢLETŢŮŢM  
 
D├╝zcan┬?dan bayram mesaj─▒
Hac─▒ adaylar─▒m─▒z─▒n sa─?l─▒kl─▒ bir ┼?ekilde ibadetlerini
Devletimizin ve Say─▒n Devlet Ba┼?kan─▒m─▒z─▒n sonuna
Ba┼?kan d├╝zcan┬?dan Okul M├╝d├╝r├╝ne Hasta Ziyareti
Kartal─▒n ba┼?ar─▒l─▒ Okul M├╝d├╝r├╝ Fikret kocaman


Diyanet ├?─?renci Evlerine Yo─?un ─░lgi - D─░B - Adil Haber Yorum
 
DŢYANET ├?─?RENCŢ EVLERŢNE YO─?UN ─░LGŢ
BU HABERŢN EKLENME TARŢHŢ 27-10-2016 / 19-06

 

Anasayfa'ya D÷n 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TŘm Dib Haberleri  
Diyanet ├?─?renci Evlerine Yo─?un ─░lgi

đ░lçe müftüleri toplantđ▒sđ▒ Ordu đ░l Müftüsü Mustafa KOLUKISAOđ?LU’nun baŮ?kanlđ▒đ?đ▒nda, il müftü yardđ▒mcđ▒larđ▒ ve 19 ilçe müftüsünün katđ▒lđ▒mđ▒ yapđ▒ldđ▒.

đ░l müftülüđ?ü ile ilçe müftülükleri arasđ▒nda koordinasyonu sađ?lamak, uygulama birliđ?i oluŮ?turmak, yeni geliŮ?meleri deđ?erlendirip uygulanacak proje ve yürütülen hizmetler hakkđ▒nda fikir alđ▒Ů?veriŮ?inde bulunmak, ayrđ▒ca hizmetlerde etkinliđ?i ve verimliliđ?i artđ▒rmak amacđ▒yla her ay düzenli olarak yapđ▒lan müftüler toplantđ▒sđ▒ Fatsa müftülüđ?ünde gerçekleŮ?tirildi.

đ░l müftüsü Mustafa Kolukđ▒saođ?lu’nun baŮ?kanlđ▒đ?đ▒nda yapđ▒lan toplantđ▒ya il müftü yardđ▒mcđ▒larđ▒, Mesut Öztürk, đ░smail Geyim, Seyfullah Çakđ▒r, đ░l müftülüđ?ü din hizmetleri ve eđ?itimi Ů?ube müdürü Teyfik Çđ▒tak ve 19 ilçe müftüsü iŮ?tirak etti.

Kur’an-đ▒ kerim okunarak baŮ?lanan toplantđ▒yđ▒ dua ile açan müftü Kolukđ▒saođ?lu, 15 Temmuz da milletimizin büyük bir ihanet ile karŮ?đ▒ karŮ?đ▒ya kaldđ▒đ?đ▒na dikkat çekerek “15 Temmuz felaketini ülkemiz, milletimizin feraseti ve Allah’đ▒n yardđ▒mđ▒ ile atlattđ▒.  Aziz Ů?ehitlerimizin hüznü ile Allah’đ▒mđ▒za dua ediyoruz. Ů?u anda vatanđ▒mđ▒zđ▒n özelikle güneydođ?u taraflarđ▒nda mücadele veren devletimizin, askerimizin durumunu düŮ?ünüyoruz ve onlara Allah yardđ▒m eylesin diye dua ediyoruz. Yine Fđ▒rat kalkanđ▒ harekâtđ▒ var orada da devletimizin, sđ▒nđ▒rlarđ▒mđ▒zđ▒n dđ▒Ů?đ▒nda ülkemizin güvenliđ?i için yaptđ▒đ?đ▒ harekâtta da cenab-đ▒ hak devletimize, devlet adamlarđ▒mđ▒za, askerlerimize muvaffakiyetler nasip eylesin. 15 Temmuz Ů?ehitlerimize, kerbelâ Ů?ehitlerimize, hâsđ▒lđ▒ bütün Ů?ehitlerimize i┬?la-yđ▒ kelimetullah uđ?runa canlarđ▒nđ▒ feda etmiŮ? olan bütün aziz Ů?ehitlerimize Allah gani gani rahmet eylesin. Biz evimizde, barkđ▒mđ▒zda huzur içerisinde otururken bunlarđ▒ da hiç unutmamamđ▒z gerekiyor. Öđ?rencilerimize de insanlarđ▒mđ▒za da bunlarđ▒ hatđ▒rlatmak gerekiyor. Ů?u anda sđ▒nđ▒rlarđ▒mđ▒zda ve sđ▒nđ▒rlarđ▒mđ▒z ötesinde mücadele veren askerlerimiz var, bu mücadele esnasđ▒nda Ů?ehit düŮ?enler var. Ů?ehitlerimizin aileleri ve milletimize Allah sabđ▒rlar ihsan eylesin. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin”dedi.

đ░stanbul Müftüsü Prof. Dr. Rahmi Yaran Toplantđ▒nđ▒n Konuđ?u Oldu

đ░znini geçirmek üzere memleketi orduda bulunan đ░stanbul müftüsü Prof. Dr. Rahmi Yaran Fatsa müftülüđ?ünde gerçekleŮ?tirilen ilçe müftüleri toplantđ▒sđ▒na katđ▒ldđ▒.  Toplantđ▒da müftüler ile hitaben yaptđ▒đ?đ▒ konuŮ?ma da görevlide bulunmasđ▒ gereken özeliklere dikkat çeken Yaran, iki vasfđ▒ çok önemsediđ?ini ifade ederek “görevlide iki özellik mutlaka bulunmalđ▒dđ▒r. Bunlardan biri emin olmak, biri de ehil olmak” dedi.  Bu iki vasfđ▒n olmazsa olmaz olduđ?unun altđ▒nđ▒ çizen đ░stanbul Müftüsü Yaran, müftülerle bilgi ve tecrübelerini paylaŮ?tđ▒.

Toplantđ▒da diyanet öđ?renci evleri, 4-6 yaŮ? Kur’an kurslarđ▒, personel arasđ▒nda diyanet Umre organizasyonunda görev alacaklarđ▒n seçimi, Fahri Kur’an kursu öđ?reticiliđ?i sđ▒navđ▒nda baŮ?arđ▒lđ▒ olanlarđ▒n görevlendirme usul ve esaslarđ▒ ile camilerde devam eden tefsir, fđ▒kđ▒h, hadis ve siyeri nebi halkalarđ▒nđ▒n bütün camilere yaygđ▒nlaŮ?tđ▒rđ▒lmasđ▒ konularđ▒nđ▒n yanđ▒nda diđ?er gündem maddeleri görüŮ?üldü.


Diyanet Öđ?renci Evlerine Yođ?un đ░lgi Var, 24 Evde 155 Öđ?renciye Barđ▒nma đ░mkanđ▒…

đ░l müftülüđ?ünün organizasyonunda Diyanet Vakfđ▒ Ordu Ů?ubesince açđ▒lan ve 19 ilçe müftülüđ?ünün katkđ▒ ve katđ▒lđ▒mđ▒ ile hayata geçirilen Diyanet Vakfđ▒ öđ?renci evleri toplantđ▒da görüŮ?üldü. Diyanet öđ?renci evlerine üniversite öđ?rencilerinin çok yođ?un ilgi gösterdiđ?i ifade edildi. Diyanet öđ?renci evleri ile ilgili Diyanet Vakfđ▒ Ordu Ů?ube temsilcisi Bünyamin Açđ▒ksöz tarafđ▒ndan ilçe müftülerine bilgilendirme yapđ▒ldđ▒. đ░l müftülüđ?ünce hazđ▒rlanan öđ?renci evleri tanđ▒tđ▒m sinevizyonunun da müftülere izlettirildiđ?i toplantđ▒da öđ?renci evlerinin önemi bir kez daha vurgulandđ▒.

Öđ?renciler için hazđ▒rlanan 24 diyanet evinde 155 öđ?rencinin kaldđ▒đ?đ▒, evlerin en iyi Ů?ekilde donatđ▒ldđ▒đ?đ▒ ve öđ?rencilerden ücret alđ▒nmadđ▒đ?đ▒ belirtildi.

Diyanet öđ?renci evleri ile ilgili alđ▒nan kararda “Diyanet öđ?renci evleri ilçe müftülüklerinin evleridir. Bu proje il müftülüđ?ünün denetim ve koordinesinde bütün ilçe müftülüklerince ortak yürütülmektedir. Diyanet iŮ?leri baŮ?kanlđ▒đ?đ▒nđ▒n taŮ?ra görevlileriyle 15 temmuz hain kalkđ▒Ů?masđ▒nđ▒n baŮ?arđ▒sđ▒z kđ▒lđ▒nmasđ▒ndaki etkisi Devlet büyüklerimiz ve milletimiz tarafđ▒ndan dile getirildiđ?i dikkate alđ▒narak bu baŮ?arđ▒yđ▒ yükseklerde tutmak hepimiz için önemlidir.  Dolayđ▒sđ▒yla öđ?renci evleri açmaya devam ederek bir Ů?ekilde kredi yurtlar kurumu yurtlarđ▒na yerleŮ?emeyen üniversite öđ?rencilerini hiçbir zümreye, kiŮ?iye muhtaç etmemek için Eylül ayđ▒ toplantđ▒sđ▒nda aldđ▒đ?đ▒mđ▒z iki önemli karardan birincisini Allaha Ů?ükür gerçekleŮ?tirdik” denildi.

En Önemli Projelerden Birisi de 4-6 YaŮ? Grubu Kur’an Kurslarđ▒…

Diyanet iŮ?leri baŮ?kanlđ▒đ?đ▒nca yürütülen en önemli projelerden birisinin de 4-6 yaŮ? gurubu kuran kurslarđ▒ olduđ?unun kaydedildiđ?i toplantđ▒ kararlarđ▒nda “4-6 yaŮ? Kuran kurslarđ▒nđ▒n mekanlarđ▒nđ▒n çok iyi hazđ▒rlanmasđ▒, bu kurslarda görev alacak öđ?reticilerin mutlaka gerekli formasyona sahip olmalarđ▒nđ▒n çok önemli olduđ?u hususunun dikkate alđ▒nmasđ▒” gerektiđ?inin altđ▒ çizildi.

Alđ▒nan kararda Kur’an kurslarđ▒nđ▒n sđ▒klđ▒kla denetimlerinin yapđ▒lmasđ▒nđ▒n ve denetim sonucunda tespit edilen eksiklik ve aksaklđ▒klarđ▒n geređ?inin yerine getirilmesinin önemi ayrđ▒ca vurgulandđ▒.


Camiler Açđ▒k Tutulacak…
Camilerin sadece ibadet edilen yerler olmayđ▒p hayatđ▒n merkezi konumuna tekrar kavuŮ?turularak gerçek fonksiyonlarđ▒nđ▒ yerine getirmesi için çalđ▒Ů?malar yapđ▒lmasđ▒nđ▒n önemine dikkat çekilen toplantđ▒da “Halen camilerde devam eden Tefsir, hadis, siyeri nebi ve fđ▒kđ▒h halkalarđ▒ gibi programlarđ▒n yaygđ▒n hale getirilerek, camilerin açđ▒k tutulmasđ▒ projesinin tüm ilçelerde mutlaka uygulanmasđ▒” gerektiđ?inin altđ▒ çizildi.

đ░lçe müftüleri toplantđ▒sđ▒, alđ▒nan kararlarđ▒n bütün müftülerce imzalanmasđ▒ ile son buldu.

kaynak : dinihaberler.com


Diyanet ├?─?renci Evlerine Yo─?un ─░lgi : Google'da Ara
Diyanet ├?─?renci Evlerine Yo─?un ─░lgi


 
 
Bu Haberi Arkada■řma G÷nder :
 
Adřnřz / Soyadřnřz :
E-mail Adresiniz :
Arkada■řnřzřn Adř :
Arkada■řnřzřn E-Mail Adresi :
 
   
 
 ADI SOYADI :  
 
 E-MAŢL :  
 
 
 
 
 
 
        D─░B

  UMRE┬?YE GŢTMEK ŢSTEYENLER ŢNTERNETTEN BA┼?VURU


         Umre’ye gitmek isteyen Türkler için büyük kolayl─▒k sa─?lanacak. Bundan böyle vize ba┼?vurusu için internetten müracaat

  HAC KAYITLAR OLDU B─░TT─░YE GELD─░!


         Hac kay─▒tlar─▒nda büyük rezalet! %40 kontenjan─▒n─▒ kim doldurdu? birçok acenta kay─▒t yapamad─▒. Peki %40 kontenjan nas─▒l doldu ve kim doldurdu?

 
 
T▄M YAZARLAR           ANKET
24 haziran se├žimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz?
% 24 √ Toplam : 7 - CUHUR ─░TT─░FAK─░
% 44 √ Toplam : 13 - M─░LLET ─░TT─░FAKI
% 20 √ Toplam : 6 - HDP
% 14 √ Toplam : 4 - H─░├? B─░R─░
   

           EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
  EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
 
 
 RSS ę 2010 Adil Haber Yorum TŘrkiye'nin Haber Sitesi
Site iceri­inin telif hakkř bildirilmeksizin kullanřlmasř yasaktřr
Gizlilik Ţlkeleri | Kullanřm Ko■ullarř | KŘnye | Reklam | Ţleti■im  
rapid.web.tr || Coder / Dizayner
info@rapid.web.tr