Anasayfam Yap Sřk Kullanřlanlara Ekle

 

Sitene Ekle KŘnye Ar■iv  Ţleti■im  rss  
ANASAYFA VŢDEO GALERŢ FOTO GALERŢ FŢRMA REHBERŢ ŢLANLAR ŢLETŢŮŢM  
 
D├╝zcan┬?dan bayram mesaj─▒
Hac─▒ adaylar─▒m─▒z─▒n sa─?l─▒kl─▒ bir ┼?ekilde ibadetlerini
Devletimizin ve Say─▒n Devlet Ba┼?kan─▒m─▒z─▒n sonuna
Ba┼?kan d├╝zcan┬?dan Okul M├╝d├╝r├╝ne Hasta Ziyareti
Kartal─▒n ba┼?ar─▒l─▒ Okul M├╝d├╝r├╝ Fikret kocaman


PURSAKLAR HZ. HAT─░CE MERKEZ KUR┬?AN KURSU┬?NUN TEMEL─░ DUALARLA ATILDI - E─?─░T─░M - Adil Haber Yorum
 
PURSAKLAR HZ. HAT─░CE MERKEZ KUR┬?AN KURSU┬?NUN TEMEL─░ DUALARLA ATILDI
BU HABERŢN EKLENME TARŢHŢ 04-12-2017 / 09-10

 

Anasayfa'ya D÷n 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TŘm Egitim Haberleri  
PURSAKLAR HZ. HAT─░CE MERKEZ KUR┬?AN KURSU┬?NUN TEMEL─░ DUALARLA ATILDI

Ankara-Pursaklar Müftülüđ?ü ve hayđ▒rseverler tarafđ▒ndan yaptđ▒rđ▒lacak, Hz. Hatice Merkez Kđ▒z Kur’an Kursu’nun temeli törenle atđ▒ldđ▒. Törene, đ░l Müftüsü Mehmet Sönmezođ?lu, đ░l Müftü Yardđ▒mcđ▒sđ▒ Mustafa Tekin, Eski Milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan, đ░lçe Kaymakamđ▒ đ░hsan Kara, Belediye BaŮ?kanđ▒ Selçuk Çetin, đ░lçe Müftüsü Hasan đ░zmirli, Keçiören Müftüsü Dr. đ░hsan đ░lhan, STK ve siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, hayđ▒rsever Ali Akđ▒ncđ▒, din görevlileri, muhtarlar, dernek baŮ?kanlarđ▒, hayđ▒rseverler ve çok sayđ▒da vatandaŮ? katđ▒ldđ▒. Önemli bir eserin temelini atmak üzere bir araya geldiklerini belirten đ░lçe Müftüsü Hasan đ░zmirli, müftülük olarak yaygđ▒n din eđ?itimine, hafđ▒zlđ▒k eđ?itimine büyük önem verdiklerini belirterek hâlen ilçede 5 erkek 3 kđ▒z olmak üzere 8 yatđ▒lđ▒ ve 36 gündüzlü Kur’an kursunda, 2672 öđ?renci ile eđ?itim-öđ?retime devam edildiđ?ini söyledi. Gündüzlü ve yatđ▒lđ▒ Kur’an kurslarđ▒nda son üç yđ▒lda 118 öđ?rencinin hafđ▒zlđ▒đ?đ▒nđ▒ tamamladđ▒đ?đ▒nđ▒ ifade eden đ░zmirli, bölgede böyle bir Kur’an kursuna büyük ihtiyaç duyulduđ?unu belirterek, “Hz. Hatice Merkez Kđ▒z Kur’an Kursu ile bu ihtiyaç giderilmiŮ? olacaktđ▒r.” dedi. Kurs ile ilgili bilgi veren đ░zmirli, Hz. Hatice Merkez Kđ▒z Kur’an Kursu’nun, 4.448 m2 arsa üzerinde, 561 m2’lik alana, 8 katlđ▒ olarak inŮ?a edileceđ?ini; bünyesinde 4-6 yaŮ?, yetiŮ?kinler grublarđ▒, örgün eđ?itim ile birlikte temel, hazđ▒rlđ▒k, hafđ▒zlđ▒k eđ?itimi sđ▒nđ▒flarđ▒, idari birimler, 120 yataklđ▒ yurt ve pansiyonunun yer alacađ?đ▒nđ▒ söyledi. Kursun, devlet-millet iŮ?birliđ?i ve hayđ▒rsever vatandaŮ?larđ▒n katkđ▒larđ▒yla kđ▒sa zamanda tamamlanmasđ▒ temennisinde bulunan Müftü đ░zmirli, đ░lçe Kaymakamđ▒na, Belediye BaŮ?kanđ▒na, đ░l Müftüsü Mehmet Sönmezođ?lu’na teŮ?ekkür etti. 

Dinî bir müessesenin temel atma töreninde bulunmaktan duyduđ?u memnuniyeti dile getiren Belediye BaŮ?kanđ▒ Selçuk Çetin de “Önemli olan devlet, vatan ve millet için bu güzel müesseselerdeki yavrularđ▒mđ▒za, iman aŮ?kđ▒ ile bu güzelliđ?i, bu tedrisatđ▒ verebilmektir. Bu milletin evlatlarđ▒ her zaman olduđ?u gibi dünyadaki bütün mazlumlara kucak açacaktđ▒r. Bayrađ?đ▒nđ▒ indirmeyen, ezanđ▒nđ▒ dindirmeyen güzel nesiller bu müesseselerden yetiŮ?ecektir. Desteklerini esirgemeyen hayđ▒rseverlere teŮ?ekkür ediyorum.” dedi. Kaymakam đ░hsan Kara da “Bütün müesseselerimiz, birimlerimiz, vatandaŮ?larđ▒mđ▒z ile herkes hayđ▒r yarđ▒Ů?đ▒ içerisinde güzel bir iman-đ░slam faaliyeti yürütülüyor. Katkđ▒larda bulunan Belediye BaŮ?kanđ▒na, Müftülüđ?e, derneklere, kurumlara ve emeđ?i geçenlere teŮ?ekkür ediyorum.” dedi. đ░l Müftüsü Sönmezođ?lu da “Artđ▒k Kur’an kurslarđ▒nđ▒n yapđ▒mđ▒nda katkđ▒larda bulunan valilerimiz, kaymakamlarđ▒mđ▒z, belediye baŮ?kanlarđ▒mđ▒z var. Allah onlardan ve hayđ▒rseverlerimizden razđ▒ olsun. Kim hayđ▒r iŮ?lerse Allah onun daha fazlasđ▒nđ▒ ikram eder. Kur’an kursunun ve caminin kđ▒sa sürede tamamlanmasđ▒nđ▒ temenni ediyorum.” dedi. đ░l Müftü Yardđ▒mcđ▒sđ▒ Mustafa Tekin’in yaptđ▒đ?đ▒ duanđ▒n ardđ▒ndan, Hz. Hatice Kđ▒z Kur’an Kursu temeli atđ▒ldđ▒. Yapđ▒lan duanđ▒n ardđ▒ndan, sunulan ikramlarla program sona erdi.

‘Oku-Yorum’ projesi

đ░lçe Müftülüđ?ü rehberliđ?inde, TDV Pursaklar Ů?ubesinin katkđ▒larđ▒yla, đ░lçe Milli Eđ?itim Müdürlüđ?ü’ne bađ?lđ▒ imam-hatip ortaokulu ve lisesi öđ?rencileri, öđ?retmenleri ve Aile ve Dinî Rehberlik Bürosu vaizleri, ‘Oku-Yorum’ açđ▒lđ▒Ů? programđ▒ vesilesiyle, Müftülük Konferans Salonu’nda bir araya geldi. Programa, Kaymakam đ░hsan Kara, Belediye BaŮ?kanđ▒ Selçuk Çetin, đ░l Müftüsü Mehmet Sönmezođ?lu, đ░lçe Müftüsü Hasan đ░zmirli, Keçiören đ░lçe Müftüsü Dr. đ░hsan đ░lhan, ADRB koordinatörlüđ?ündeki ‘Oku-Yorum’ projesine katđ▒lan 150 öđ?renci, grup sorumlusu öđ?retmenler ve vaizler katđ▒ldđ▒. ADRB koordinatörü Yasemin Kamilođ?lu ve Pursaklar Anadolu đ░mam-Hatip Lisesi Meslek Dersi Öđ?retmeni Arif Arslan’đ▒n açđ▒lđ▒Ů? konuŮ?masđ▒yla baŮ?layan program, Betül Biçen Gören’in, ‘Yeni Toplumsal Hareketler Bađ?lamđ▒nda Müslüman KardeŮ?ler’ konulu sunumuyla devam etti. đ░lçe Müftüsü Hasan đ░zmirli programđ▒n tanđ▒tđ▒m konuŮ?masđ▒nda, ‘Oku-Yorum’ projesi kapsamđ▒nda düzenlenen programa, iki yđ▒ldan beri devam ettiklerini belirterek, “Öđ?rencilerimiz her ay bir kitap okuyor, sonra bir araya gelerek sohbet ortamđ▒nda herkes kendi görüŮ?ünü dile getirerek okunan kitabđ▒ deđ?erlendiriyor.” dedi. đ░lçe Kaymakamđ▒ ve Belediye BaŮ?kanđ▒ da yaptđ▒klarđ▒ konuŮ?malarda, gençlerle bir arada olmaktan ve ‘Oku-Yorum’ projesinden duyduklarđ▒ memnuniyeti ifade ederek, gençlere đ░slam’đ▒n ilk emrinin ‘oku’ olduđ?unu ve yaptđ▒klarđ▒ okuma faaliyetiyle bu emrin geređ?ini yerine getirdiklerini ve entelektüel kimlik kazanma yolunda kendilerini geliŮ?tirdiklerini ifade ettiler. đ░l Müftüsü Mehmet Sönmezođ?lu da đ░slam davasđ▒nđ▒n en önemli unsurunun Müslümanlar arasđ▒ndaki kardeŮ?lik, birlik ve beraberlik duygularđ▒ olduđ?unu belirterek, mezhep, đ▒rk vs. ile ilgili her türlü ayrđ▒Ů?tđ▒rđ▒cđ▒ tartđ▒Ů?ma ve çatđ▒Ů?malardan uzak durulmasđ▒ gerektiđ?ini söyledi. đ░lçe Müftüsü Hasan đ░zmirli programđ▒n sonunda, ‘Oku-Yorum’ projesinin kapsamđ▒nđ▒n geniŮ?letilerek her mahallede öđ?renci sohbet gruplarđ▒ oluŮ?turmak istediklerini belirtti. Projeye katđ▒lan Pursaklar Anadolu đ░mam-Hatip Lisesi Öđ?rencisi Bekir Akđ▒ncđ▒’nđ▒n okuduđ?u Zeki Soyak’đ▒n, ‘Ölçüler ve Dengeler’ adlđ▒ kitabđ▒yla ilgili bir deđ?erlendirme yapmasđ▒nđ▒n ardđ▒ndan, program hediye takdimi ve ikramlarla sona erdi.

‘đ░Ů?itme Engelliler đ░çin Seminer’ düzenlendi

đ░lçe Müftülüđ?ü, Kur’an kursu öđ?reticilerine yönelik iŮ?aret dili kursu baŮ?lattđ▒. ‘Engelimi AŮ?tđ▒m Kitabđ▒mla Tanđ▒Ů?tđ▒m’ proje kapsamđ▒nda iŮ?aret dili eđ?itim seminerine, ilçede görevli Kur’an kursu öđ?reticileri katđ▒ldđ▒. đ░lçe Müftülüđ?ü ve Halk Eđ?itim Müdürlüđ?ü iŮ?birliđ?iyle yürütülen seminerde, đ░Ů?aret Dili Eđ?itmeni Emel Esiringü kursiyerlere, ‘đ░Ů?aret Dili Eđ?itiminin Önemi’ni anlattđ▒. đ░Ů?itme engelliler okulunda bile iŮ?itme engellilere iŮ?aret dili eđ?itimi verecek öđ?retmen bulmada zorluk çekildiđ?ini, özellikle din eđ?itimi alanđ▒nda büyük bir boŮ?luk olduđ?unu, bu nedenle iŮ?itme engelli vatandaŮ?larđ▒n ve çocuklarđ▒nđ▒n Kur’an-đ▒ Kerim ve dinî kavramlar konusunda yeterli bilgi sahibi olamadđ▒klarđ▒nđ▒ söyledi. Diyanet đ░Ů?leri BaŮ?kanlđ▒đ?đ▒nđ▒n bu alandaki boŮ?luđ?u doldurmak için yaptđ▒đ?đ▒ çalđ▒Ů?malarđ▒ takdirle karŮ?đ▒ladđ▒klarđ▒nđ▒ ifade eden Esiringü, Türkiye’de misyonerlik faaliyetleri neticesinde Hristiyan olan pek çok iŮ?itme engelli vatandaŮ?đ▒n sorumluluđ?unun herkese ait olduđ?una iŮ?aret etti. đ░lçe Müftüsü Hasan đ░zmirli de Türkiye’de 11 milyon engelli vatandaŮ? olduđ?unu, son zamanlarda alđ▒nan bazđ▒ tedbirlerin engellilik durumunu azaltma çabasđ▒nda olmakla beraber, vatandaŮ?lara hizmetin nasđ▒l götüreceđ?i ile ilgili proje hazđ▒rladđ▒klarđ▒nđ▒ ifade etti. “Engellilerin önündeki engelleri kaldđ▒rmalđ▒yđ▒z.” diyen Müftü đ░zmirli, “BaŮ?kanlđ▒đ?đ▒mđ▒z, engelli vatandaŮ?larđ▒mđ▒za hizmet götürmek için çalđ▒Ů?malarđ▒nđ▒ hđ▒zlandđ▒rmđ▒Ů?tđ▒r. Huzurevleri, çocuk evleri, hastaneler vb. alanlarda desteđ?e, din eđ?itimine ihtiyaç duyan vatandaŮ?larđ▒n taleplerine karŮ?đ▒lđ▒k vermek için çeŮ?itli eđ?itimler düzenlemektedir.” dedi. Medeniyetin temel Ů?artđ▒nđ▒n eđ?itim olduđ?unu ve akademik seviyede iŮ?itme engelliler için verilecek eđ?itimin önemini anlatan đ░zmirli, “Her engellinin öne çđ▒kan baskđ▒n bir yeteneđ?i var. Büyük baŮ?arđ▒lar elde edebiliyorlar. Semineri veren hoca hanđ▒ma, projeyi hazđ▒rlayan ADRB çalđ▒Ů?anlarđ▒na çok teŮ?ekkür ederim.” dedi. ‘Türk đ░Ů?aret Dili’ ve ‘Türk đ░Ů?aret Dili ile Dinî Kavramlar’ konularđ▒nda verilen seminere, 18 kadđ▒n kursiyer katđ▒ldđ▒.

Kurs  Aile Birliđ?i Semineri

đ░lçe Müftülüđ?ü, Müftülük Konferans Salonunda ‘Kurs Aile Birliđ?i Semineri’ düzenledi. Seminere, Müftülük Murakđ▒plarđ▒ Bünyamin CoŮ?tu ve YaŮ?ar Demirkan ile birliđ?in kurulduđ?u Kur’an kursu yöneticileri, Seminerde, Abdulhakim Arvasi Kđ▒z Kur’an Kursu, Fatih Yatđ▒lđ▒ Erkek Kursu, Altđ▒nova Yatđ▒lđ▒ Erkek Kur’an Kursu, Fatih Kđ▒z Kur’an Kursu, Hidayet Kđ▒z Kur’an Kursu, Sümeyye Kđ▒z Kur’an Kursu, Turan Yđ▒ldđ▒rđ▒m Kđ▒z Kur’an Kursu, GümüŮ?oluk Kđ▒z Kur’an Kursu, Mimar Sinan Kđ▒z Kur’an Kursu, Ů?ehit Ali đ░hsan Lezgi Kur’an Kursu aile birlik baŮ?kanlarđ▒ ile yönetim kurulu üyeleri katđ▒ldđ▒. Birliklerin kuruluŮ?unu önemsediklerini belirten đ░lçe Müftüsü Hasan đ░zmirli, “BaŮ?kanlđ▒đ?đ▒mđ▒zđ▒n sunduđ?u imkânlarđ▒ deđ?erlendiriyoruz. Semineri düzenlemedeki amacđ▒mđ▒z iŮ?imizi hukuka uygun, daha dođ?ru, daha verimli bir Ů?ekilde yapmaktđ▒r. Bu konudaki mevzuatđ▒ bilerek görev ve sorumluluklarđ▒mđ▒zđ▒ yerine getirmektir.” dedi. Murakđ▒p YaŮ?ar Demirkan’đ▒n sunumu davetliler tarafđ▒ndan ilgiyle takip edildi. Diđ?er yandan, đ░lçe Müftüsü Hasan đ░zmirli, Ů?ehit Muhammet Fatih Safitürk 4-6 YaŮ? Grubu Kur’an Kursunu ziyaret ederek öđ?rencilerle sohbet etti. Müftü đ░zmirli, kurslarda Ů?ehitlerimize Fatiha okuyacak ve dua edecek Ů?uurlu nesillerin yetiŮ?tiđ?ini söyledi.

 


PURSAKLAR HZ. HAT─░CE MERKEZ KUR┬?AN KURSU┬?NUN TEMEL─░ DUALARLA ATILDI : Google'da Ara
PURSAKLAR HZ. HAT─░CE MERKEZ KUR┬?AN KURSU┬?NUN TEMEL─░ DUALARLA ATILDI


 
 
Bu Haberi Arkada■řma G÷nder :
 
Adřnřz / Soyadřnřz :
E-mail Adresiniz :
Arkada■řnřzřn Adř :
Arkada■řnřzřn E-Mail Adresi :
 
   
 
 ADI SOYADI :  
 
 E-MAŢL :  
 
 
 
 
 
 
        E─?─░T─░M

  80 Y─▒LL─▒K ZULM├╝N ├?ZR├╝N├╝ DŢLEMEK


         Ak Parti hükümeti iktidara geldi─?i günden bu yana mazlum halklar─▒n yan─▒nda olmu┼? ve vatan topraklar─▒nda ayr─▒mc─▒l─▒─?a, hakarete u─?ram─▒┼? her

  HAKAN HAN ├?ZCAN K─░MD─░R


         HAKAN HAN ÖZCAN 1983 y─▒l─▒nda Gölba┼?─▒ Bezirhanede do─?an Hakan Han ÖZCAN ilkö─?renimini Ayd─▒nl─▒kevler ─░lk Ö─?retim okulunda, lise &

 
 
T▄M YAZARLAR           ANKET
24 haziran se├žimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz?
% 24 √ Toplam : 7 - CUHUR ─░TT─░FAK─░
% 44 √ Toplam : 13 - M─░LLET ─░TT─░FAKI
% 20 √ Toplam : 6 - HDP
% 14 √ Toplam : 4 - H─░├? B─░R─░
   

           EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
  EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
 
 
 RSS ę 2010 Adil Haber Yorum TŘrkiye'nin Haber Sitesi
Site iceri­inin telif hakkř bildirilmeksizin kullanřlmasř yasaktřr
Gizlilik Ţlkeleri | Kullanřm Ko■ullarř | KŘnye | Reklam | Ţleti■im  
rapid.web.tr || Coder / Dizayner
info@rapid.web.tr