Anasayfam Yap Sřk Kullanřlanlara Ekle

 

Sitene Ekle KŘnye Ar■iv  Ţleti■im  rss  
ANASAYFA VŢDEO GALERŢ FOTO GALERŢ FŢRMA REHBERŢ ŢLANLAR ŢLETŢŮŢM  
 
D├╝zcan┬?dan bayram mesaj─▒
Hac─▒ adaylar─▒m─▒z─▒n sa─?l─▒kl─▒ bir ┼?ekilde ibadetlerini
Devletimizin ve Say─▒n Devlet Ba┼?kan─▒m─▒z─▒n sonuna
Ba┼?kan d├╝zcan┬?dan Okul M├╝d├╝r├╝ne Hasta Ziyareti
Kartal─▒n ba┼?ar─▒l─▒ Okul M├╝d├╝r├╝ Fikret kocaman


Medine de ziyaret yerler - - Adil Haber Yorum
 
MEDŢNE DE ZŢYARET YERLER
BU HABERŢN EKLENME TARŢHŢ 23-03-2018 / 11-45

 

Anasayfa'ya D÷n 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TŘm Haberleri  
Medine de ziyaret yerler

 

MESCđ░D-đ░ KUBA

Rasulullah (sav) Efendimiz Mekke’den Medine’ye hicretleri esnasđ▒nda Medine’ye yaya bir saatlik mesafede bulunan Kuba’da 14 gün misafir kaldđ▒. Bu süre içerisinde đ░slâm’da ilk mescid bizzat kendileri de çalđ▒Ů?arak bina edildi. Burada namaz kđ▒ldđ▒. Kuba Mescidi, Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi ve Mescid-i Aksa’dan sonra en faziletli mesciddir. Ziyaret etmek müstehaptđ▒r. Cumartesi günü ziyaret daha faziletlidir.

“Ta ilk günden takva üzere tesîs edilen mescid içinde namaz kđ▒lman elbette daha layđ▒ktđ▒r. Onun içinde çok temizlenmeyi sevenler vardđ▒r. Allahü Teâlâ çokça temizlenenleri sever.” (Tevbe Suresi, 108. Ayet)

Rasulullah Efendimiz (sav)  buyuruyorlar ki:

“Kim evinde güzelce temizlenip abdest aldđ▒ktan sonra baŮ?ka maksatla deđ?il, sadece namaz kđ▒lmak için Kuba Mescidine giderse bir umre yapmđ▒Ů? gibi sevap kazanđ▒r.” (Tecrid c.4 s.212)

Rasulullah (sav) her cumartesi günü binekli veya yürüyerek muhakkak Kuba Mescid’ine gelirdi.

CUMA MESCđ░Dđ░: Peygamber (sav) Efendimiz 14 gün Kuba’da kaldđ▒ktan sonra bir Cuma günü Medine’ye hareket etti. YaklaŮ?đ▒k 500 m sonra Ranuna vadisine vardđ▒klarđ▒nda öđ?le vakti olmuŮ?tu. đ░lk cuma namazđ▒nđ▒ burada kđ▒ldđ▒rdđ▒ ve hutbe okudu, Peygamber Efendimiz tarafđ▒ndan Cuma namazđ▒ kđ▒ldđ▒rđ▒lan bu yerde Ů?imdi Mescid-i Cuma bulunmaktadđ▒r.

 

MESCđ░D-đ░  KIBLETEYN: đ░slamiyet’in ilk yđ▒llarđ▒nda kđ▒ble, Kudüs’teki Mescid-i Aksa idi. Peygamber Efendimiz ve ona iman edenler Mescid-i Aksa istikametine dönerek namazlarđ▒nđ▒ eda ediyorlardđ▒. Fakat Rasulullah (sav) Efendimizin içinde hep Kabe-i Muazzama’ya yönelmek arzusu vardđ▒. Bu hususta dua ediyor ve vahyin gelmesini arzu ediyordu. Hicretten 18 ay kadar sonra Ů?aban ayđ▒nđ▒n 15’inci günü Rasulullah (sav) Seleme Ođ?ullarđ▒ yurdunda öđ?le namazđ▒nđ▒n iki rekatđ▒ eda edilmiŮ?ti ki kđ▒blenin çevrilmesi ile alakalđ▒ aŮ?ađ?đ▒daki ayet-i kerime nazil oldu. Peygamber efendimiz yönünü Beyt-i Makdis’ten Kabe-i Muazzama’ya çevirdi. Cemaatte birlikte döndüler ve son iki rekatđ▒ Kabe’ye dođ?ru kđ▒ldđ▒lar. Bundan dolayđ▒ bu mescide "Mescid-i Kđ▒bleteyn" (iki kđ▒bleli mescid) denilmiŮ?tir.

“Yüzünün gök yüzüne çevrilmekte olduđ?unu görüyoruz. Seni elbette hoŮ?lanacađ?đ▒n kđ▒bleye döndüreceđ?iz. O halde yüzünü hemen Mescid-i Haram’a dođ?ru çevir. Ey Mü’minler yüzlerinizi onun yönüne çevirin.” (Bakara S. Ayet 144)

HENDEK HARBđ░Nđ░N YAPILDIđ?I YER (YEDđ░ MESCđ░DLER): Hicretin 5’inci yđ▒lđ▒nda Müslümanlarla Mekke müŮ?rikleri ve müttefikleri arasđ▒nda yapđ▒lan Hendek Harbi’nin yapđ▒ldđ▒đ?đ▒ mahalde teberrüken yedi mescid yapđ▒lmđ▒Ů?tđ▒r. Bu mescidlerden bir tanesi Rasulullah Efendimizin çadđ▒rđ▒nđ▒n kurulu olduđ?u yerde bulunan "Fetih Mescidi" dir. Fetih mescidinin bulunduđ?u yerde Peygamber Efendimiz pazartesiden çarŮ?amba gününe kadar "Ahzab Duasđ▒" ile ilticada bulundu. Duasđ▒nđ▒n kabul olduđ?u bildirildi. AkŮ?ama dođ?ru çđ▒kan çok Ů?iddetli bir rüzgar kđ▒sa sürede fđ▒rtđ▒naya döndü. Fđ▒rtđ▒na müŮ?rik ordusunu Medine çevresinden atđ▒ncaya kadar devam etti. Sabah olunca hiç bir düŮ?man kalmamđ▒Ů? fđ▒rtđ▒na da dinmiŮ?ti. Peygamber Efendimiz üç bin civarđ▒nda ashabđ▒ ile Seli dađ?đ▒ eteđ?inde ikamet ederek Selman-đ▒ Farisi’nin teklifi üzere hendek kazmayđ▒ kararlaŮ?tđ▒rđ▒p, bir rivayete göre eni ve derinliđ?i: 2,5 metre, diđ?er bir rivayete göre de derinliđ?i: 4,5 veya 5, eni de: 9 metredir. Ashab-đ▒ Kiram’đ▒n gayretleri ile 6 günde veya 24 günde kazđ▒lmđ▒Ů?tđ▒r. Kazđ▒lan hendeđ?in uzunluđ?u yaklaŮ?đ▒k 6000m bazđ▒larđ▒na göre de 2700 metredir.

MüŮ?rikler bir aya yakđ▒n muhasarada bulunmuŮ?lar ise de sonunda hezimete uđ?rayarak dönüp gitmiŮ?ler. Hendek kazđ▒lđ▒rken bazđ▒ mucizeler zuhur etmiŮ?tir, bunlardan biri büyük bir kaya çđ▒kmđ▒Ů?tđ▒ bütün uđ?raŮ?malara rađ?men onu kimse kđ▒ramđ▒yordu. Peygamber Efendimize haber verdiler. Peygamber Efendimiz (sav) balyozu eline aldđ▒, Besmele ile kayaya vurdu; "Allahü Ekber; Ů?am’đ▒n Kđ▒rmđ▒zđ▒ Saraylarđ▒nđ▒, Kisranđ▒n Beyaz Sarayđ▒nđ▒ ve Sana’nđ▒n Kale Kapđ▒larđ▒nđ▒ görüyorum" buyurarak ileride oralarđ▒n Fetih müjdesini verdiler.

UHUD Ů?EHÎDLERđ░Nđ░ VE UHUD DAđ?INI Zđ░YARET:Hicretin 3’üncü yđ▒lđ▒nda Müslümanlar ile Mekke müŮ?rikleri arasđ▒nda Uhud’da yapđ▒lan savaŮ?ta Müslümanlardan 70 kiŮ?i Ů?ehid olmuŮ?tur. Bunlarđ▒n arasđ▒nda Peygamber Efendimiz’in amcasđ▒ Seyyidü’Ů?-Ů?üheda Hz. Hamza, Medine-i Münevvere’ye ilk Kur’an muallimi olarak gönderilen Mus’ab Bin Umeyr (ra) da vardđ▒. Peygamber Efendimiz Uhud Ů?ehidlerinin baŮ?đ▒ ucunda: "Ben sizin Allah katđ▒nda diriler olduđ?unuza Ů?ahidim. Ashab-đ▒ Kiram’a dönerek bunlarđ▒ ziyaret edin ve selamlayđ▒n, Allah’a yemin ederim ki bunlar kđ▒yamete kadar selamlayana karŮ?đ▒lđ▒k verir." buyurdular. (Miratü-l Haremeyn c.2 s.1026).

Rasulullah Efendimiz zaman zaman Uhud Ů?ehidlerini ziyaret etmiŮ?tir. Hz. Fatđ▒ma validemiz iki, üç günde bir Uhud’a gider amcasđ▒ Hz.Hamza’nđ▒n kabrini ziyaret eder, ađ?lar, dua eder ve kabrini düzeltirdi. Hz. Enes (ra) buyurdu ki: "Rasulullah (sav) yanđ▒nda Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman (radđ▒yallahü anhüm ecmaîn) olduklarđ▒ halde Uhud Dađ?đ▒ ve Ů?ehitliđ?i de Uhud’a çđ▒ktđ▒lar. Uhud dađ?đ▒ sevincinden sallandđ▒. Resulüllah ayađ?đ▒ ile Uhud’a vurarak Ů?öyle seslendi:  Sabit ol Ey Uhud! Çünkü senin üzerinde bir nebî, bir sđ▒ddđ▒k, iki de Ů?ehit var.”

Diđ?er Hadis-i Ů?eriflerinde buyurdular ki:  Uhud bir dađ?dđ▒r. O bizi sever, biz de onu severiz.” (Etterđ?ib ve’t terhib c.2 s.230)

“Uhud cennet köŮ?elerinden bir köŮ?edir.” (Etterđ?ib ve’t terhib c.2 s. 223)

CENNETÜ’L BAKÎ: Mescid-i Nebevi’nin dođ?u tarafđ▒ndadđ▒r. Rasulullah (sav), Medine’ye hicretten sonra "Gargad" ađ?açlarđ▒ ile kaplđ▒ olan bu mahalli kabristanlđ▒k yapmđ▒Ů?tđ▒r. đ░lk olarak da Peygamberimiz’in süt kardeŮ?i "Osman ibn-i Maz’un" defnedilmiŮ?tir. Bakî kabristanlđ▒đ?đ▒nda baŮ?ta 3’üncü Halife Hz. Osman (ra)olmak üzere, Peygamber Efendimiz’in amcasđ▒ Hz.Abbas, halalarđ▒, kđ▒zlarđ▒, mübarek zevceleri, ođ?lu đ░brahim, torunu Hz. Hasan, Süt Annesi, Hz. Ali’nin annesi ve kardeŮ?i, on bin civarđ▒nda sahabe, tabiinden birçok zevat, günümüze kadar birçok evliya medfundur. Bakî ehlini ziyaret müstehaptđ▒r.

 


Medine de ziyaret yerler : Google'da Ara
Medine de ziyaret yerler


 
 
Bu Haberi Arkada■řma G÷nder :
 
Adřnřz / Soyadřnřz :
E-mail Adresiniz :
Arkada■řnřzřn Adř :
Arkada■řnřzřn E-Mail Adresi :
 
   
 
 ADI SOYADI :  
 
 E-MAŢL :  
 
 
 
 
 
 
       

  MED─░NEDE┬?K─░ Z─░YARETLER


         1- MED─░NE Arabistan ─▒n bat─▒s─▒nda, K─▒z─▒ldenize 130 km uzakl─▒kta, deniz seviyesinden yüksekli─?i 619 m dir. Mekke-i Mükerreme ye uzakl─▒─?─▒ hicret y

  MEDŢNE DE ZŢYARET YERLER


           MESC─░D-─░ KUBA Rasulullah (sav) Efendimiz Mekke’den Medine’ye hicretleri esnas─▒nda Medine’ye yaya bir saatlik mesafede bulunan Kuba&rsqu

 
 
T▄M YAZARLAR           ANKET
24 haziran se├žimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz?
% 24 √ Toplam : 7 - CUHUR ─░TT─░FAK─░
% 44 √ Toplam : 13 - M─░LLET ─░TT─░FAKI
% 20 √ Toplam : 6 - HDP
% 14 √ Toplam : 4 - H─░├? B─░R─░
   

           EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
  EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
 
 
 RSS ę 2010 Adil Haber Yorum TŘrkiye'nin Haber Sitesi
Site iceri­inin telif hakkř bildirilmeksizin kullanřlmasř yasaktřr
Gizlilik Ţlkeleri | Kullanřm Ko■ullarř | KŘnye | Reklam | Ţleti■im  
rapid.web.tr || Coder / Dizayner
info@rapid.web.tr