Anasayfam Yap Sřk Kullanřlanlara Ekle

 

Sitene Ekle KŘnye Ar■iv  Ţleti■im  rss  
ANASAYFA VŢDEO GALERŢ FOTO GALERŢ FŢRMA REHBERŢ ŢLANLAR ŢLETŢŮŢM  
 
D├╝zcan┬?dan bayram mesaj─▒
Hac─▒ adaylar─▒m─▒z─▒n sa─?l─▒kl─▒ bir ┼?ekilde ibadetlerini
Devletimizin ve Say─▒n Devlet Ba┼?kan─▒m─▒z─▒n sonuna
Ba┼?kan d├╝zcan┬?dan Okul M├╝d├╝r├╝ne Hasta Ziyareti
Kartal─▒n ba┼?ar─▒l─▒ Okul M├╝d├╝r├╝ Fikret kocaman


EZDER Ba┼?kan─▒ Ekrem D├?ZCAN┬?la r├Âportaj - - Adil Haber Yorum
 
EZDER BA┼?KAN─▒ EKREM D├?ZCAN┬?LA R├ÂPORTAJ
BU HABERŢN EKLENME TARŢHŢ 19-04-2015 / 21-12

 

Anasayfa'ya D÷n 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TŘm Haberleri  
EZDER  Ba┼?kan─▒ Ekrem D├?ZCAN┬?la r├Âportaj

    EZ-DER( EL EZHER ÜNđ░VERSđ░TESđ░ MEZUNLARI VE MENSUPARI DERNEđ?đ░) BaŮ?kanđ▒ olarak kendinizi tanđ▒tđ▒r mđ▒sđ▒nđ▒z?

1965  yđ▒lđ▒nda Amasya Merzifon’da  dođ?dum. đ░lkokulu köyümde, Orta öđ?retimi Gazi Osman PaŮ?a đ░mam Hatip Lisesinde, Lise bölümünü Kartal đ░mam  Hatip Lisesinde okudum. Yüksek Öđ?renimi Kahire’de El Ezher Üniversitesinde bitirdim.  ÇeŮ?itli  özel okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öđ?retmeni olarak çalđ▒Ů?tđ▒m.  1993 yđ▒lđ▒nda  Mahalli đ░dareler Enstitüsünde Ů?ehir Planlamasđ▒, Belediyecilik ve Yöneticilik Programlarđ▒nđ▒ baŮ?arđ▒yla bitirdim. Bir siyasi partide Yönetim Kurulu Üyeliđ?i ve Eđ?itim Birimi BaŮ?kanlđ▒đ?đ▒nđ▒  yürüttüm. ÇeŮ?itli vakđ▒f ve derneklerin  kurucu baŮ?kanlđ▒đ?đ▒ yaptđ▒m. 1995 đ░stanbul BüyükŮ?ehir Belediyesi’ne bađ?lđ▒ Çamlđ▒caSosyal Tesislerine  Yönetici olarak atandđ▒m.  Gazeteci yazar Mehmet Ů?evket Eygi ile iki yđ▒lđ▒ aŮ?kđ▒n tesislerde yöneticilik yaptđ▒m.1995 yđ▒lđ▒nda Milli Eđ?itim Bakanlđ▒đ?đ▒’na geçerek öđ?retmen  ve idarecilik görevlerinde bulundum ve 28 Ů?ubatta postmodern darbe sonrasđ▒nda 28 Ů?ubat mađ?durlarđ▒ arasđ▒na girdim. 6 yđ▒llđ▒k öđ?retmenken tenzili rütbe ile memurluđ?a geçirdiler..Ücretsiz izin alarak yurt dđ▒Ů?đ▒na çđ▒kmak zorunda kaldđ▒m. Mekke ve Medine’de ticaret’e  atđ▒ldđ▒m. Ve rabbime sonsuz Ů?ükürler olsun ki büyük baŮ?arđ▒lara imza attđ▒m. 2005 -2012 yđ▒llarđ▒ arasđ▒nda  22. ve 23. dönemlerde   TBMM  Milletvekil Danđ▒Ů?manlđ▒đ?đ▒ ve Plan ve Bütçe Komisyon BaŮ?kan Danđ▒Ů?manlđ▒đ?đ▒ yaptđ▒m. Ů?imdi bir kamu kuruluŮ?unda çalđ▒Ů?đ▒yorum. 2014 Ocak ayđ▒nda EZDER’in Genel Kurul Toplantđ▒sđ▒nda  Ezder BaŮ?kanđ▒ seçildim. Evli ve üç çocuk babasđ▒yđ▒m. Arapça ve đ░ngilizce bilmekteyim.

      EZDER’ e baŮ?kan olarak ne zaman seçildiniz?

Aslđ▒nda derneđ?in kurucu baŮ?kanđ▒yđ▒m. EL – EZHER Mezunlarđ▒nđ▒n da bir derneđ?inin olmasđ▒ gerektiđ?ini düŮ?ündüm ve .bu fikri eski mezunlarđ▒mđ▒zdan Emin Saraç ve đ░smail Hakkđ▒ Ů?engüller ile istiŮ?are ettim. Memnuniyetle karŮ?đ▒ladđ▒lar. 1996 yđ▒lđ▒nda ilk toplantđ▒yđ▒ yaptđ▒k. đ░lk toplantđ▒mđ▒zđ▒ Üsküdar Fethi PaŮ?a Korusunda 20’ye yakđ▒n mezunumuzla yaptđ▒k. Derneđ?in ilk baŮ?kanđ▒ olarak seçildim. Genel Kurul Kongresine kadar baŮ?kanlđ▒đ?đ▒ yürüttüm. Öđ?retmenliđ?e baŮ?ladđ▒đ?đ▒mdan dolayđ▒ baŮ?kanlđ▒đ?đ▒ bđ▒rakmak zorunda kaldđ▒m. O günün yasalarđ▒na göre memurlar STK Yöneticisi olamđ▒yordu. Genel Kurul Kongresinde benden sonra baŮ?kan olarak Hüseyin GÜNEŮ? kardeŮ?imiz seçildi ve iki dönem baŮ?kanlđ▒k yaptđ▒. Daha sonrada 2014 yđ▒lđ▒na kadar Yönetim Kurulu BaŮ?kanlđ▒đ?đ▒nđ▒ Ali YÜCEL Beyefendi yürüttü. 2014 Ocak ayđ▒nda yapđ▒lan EZ-DER Yönetim Kurulu Toplantđ▒sđ▒nda Genel Kurul Üyelerinin kararđ▒yla tekrar baŮ?kan olarak seçildim.

       Ezher Üniversitesi hakkđ▒nda bilgi verir misiniz?

El-Ezher Üniversitesi 975 tarihinden itibaren Mđ▒sđ▒r’đ▒n baŮ?kenti Kahire’de đ░slami fakültelerin yanđ▒nda 44 ‘ e yakđ▒n farklđ▒ alanlarda eđ?itim veren bir üniversitedir. Dünyanđ▒n en eski üniversitelerinden biri olan El-Ezher Üniversitesi sđ▒rasđ▒yla Fatimiler, Eyyubiler, Memlüklüler ve Osmanlđ▒lar döneminde de bu fonksiyonunu devam ettirmiŮ?tir. El-Ezher Üniversitesi, đ░slâm ve Arap ilimleri alanđ▒nda dünyanđ▒n en önde gelen bir eđ?itim kurumu olma özelliđ?ine sahiptir.

       Ezher üniversitesinin köklü bir üniversite olduđ?u bilinmektedir. Peki üniversite kaç ülkeden öđ?renci barđ▒ndđ▒rđ▒yor ve đ░slam ve Arap đ░limleri Fakültesi dđ▒Ů?đ▒nda kaç fakültesi var?

1029 yđ▒llđ▒k bir geçmiŮ?i vardđ▒r.,103 farklđ▒ ülkeden öđ?rencinin öđ?renim gördüđ?ü, 44 fakülte, 6254 öđ?retim elemanđ▒ olan, ciddi ve düzeyli bir üniversitedir.

       Neden kendi ülkenizde deđ?il de Mđ▒sđ▒r da okumayđ▒ tercih ettiniz? Ayrđ▒ca Yabancđ▒ bir ülkede eđ?itim görmenin faydalarđ▒nđ▒ ve zorluklarđ▒nđ▒ anlatđ▒r mđ▒sđ▒nđ▒z?

Pendik đ░mam Hatip Lisesinde okurken, çok deđ?erli Arapça hocam mđ▒sđ▒r hatđ▒ralarđ▒nđ▒ anlatđ▒rdđ▒. üniversitenin kalitesinden bahsederdi. Bende onun gibi kaliteli bir eđ?itim alđ▒p ülkeme hizmet etmek için mđ▒sđ▒rda okumayđ▒ tercih ettim. Özellikle Arapça ve đ░slami đ░limler açđ▒sđ▒ndan çok iyi eđ?itim veren bir üniversitedir. đ░yi ki gitmiŮ?im, bizi teŮ?vik eden hocalarđ▒mđ▒zdan Allah razđ▒ olsun. Ů?u an dünyanđ▒n her yerinden tanđ▒dđ▒klarđ▒m var. Aslđ▒nda okul okumaya gittim ama bunu yanđ▒nda dünyayđ▒ tanđ▒dđ▒m, dil öđ?rendim, diyanetimi öđ?rendim, çok ciddi bir eđ?itim aldđ▒m ve herkese tavsiye ediyorum. Bunun yanđ▒nda zorluklarđ▒ vardđ▒ tabiki de. Her ülke kendi ülkesinin öđ?rencilerine yardđ▒mcđ▒ olur, yurt ve burs imkanđ▒ sađ?lardđ▒. Bizde ise tam tersine sđ▒kđ▒ntđ▒… Pasaportlarđ▒mđ▒zđ▒n süresi bitince uzatamazdđ▒k. Askerlik iŮ?lemlerini yapamazdđ▒k. Devlet tarafđ▒ndan ne kadar zorluk varsa önümüze sürerlerdi. Hatta bir defasđ▒nda askerlik iŮ?lemlerini yaptđ▒rmak için Konsolosluđ?a gittik. Pasaportlarđ▒mđ▒zđ▒ verdik. Hava çok sđ▒caktđ▒. Gölgelenmek için Konsolosluđ?un duvarđ▒na yaslandđ▒k. Bizi gören görevli yanđ▒na çađ?đ▒rdđ▒. Neden duvara yaslanđ▒yorsunuz diye sordu ve bize Ů?iddet uygulayđ▒p, hakaretlerde bulundu. Sizin ne iŮ?iniz var burada ? Türkiye’de okul yok muydu ? Yarđ▒n bir gün bizim içkimize kumarđ▒mđ▒za karđ▒Ů?acaksđ▒nđ▒z diye burada telaffuz edemeyeceđ?im ađ?đ▒r hakaretlere maruz kaldđ▒k. Yani biz öđ?rencilik yđ▒llarđ▒mđ▒zda devletimiz tarafđ▒ndan destek yerine köstek görerek okuduk. Allah’a sonsuz Ů?ükürler olsun ki iyiki Ezher Üniversitesi’nde okudum.

         Siz Mđ▒sđ▒r’a gittiđ?inizde Türkiye ile Mđ▒sđ▒r arasđ▒nda Kültür AntlaŮ?masđ▒ yani denklik var mđ▒ydđ▒ ?

Evet vardđ▒. Hatta bende 1992 de mezun olduktan sonra denkliđ?i alđ▒p öđ?retmenliđ?e baŮ?ladđ▒m. O yđ▒llarda denklik sorunu olmayan bu Üniversite’ye 28 Ů?ubat sürecinden sonra bütün yurtdđ▒Ů?đ▒ đ░slami Üniversitelerini kapsayacak Ů?ekilde hak ihlali ve mađ?duriyetine gidilmiŮ? ve binlerce öđ?renci bugünde halen devam etmekte olan bu sürecin etkisi altđ▒nda kalmaktadđ▒r. Halbuki Türkiye Cumhuriyeti, söz konusu düzenlemelerle kendi uyruđ?undaki öđ?rencilerin yurtdđ▒Ů?đ▒nda öđ?renim görmelerini tanđ▒mđ▒Ů?, belli süreçlerde denklik belgelerini sorunsuz olarak hazđ▒rlamđ▒Ů? ve her türlü hukuki altyapđ▒yđ▒ hazđ▒rlayarak desteklemiŮ? olmakla, neticeten ecnebi memleketlerde öđ?renim görmelerine zemin hazđ▒rlamđ▒Ů? hatta bir kđ▒sđ▒m öđ?rencileri kendisi bizzat burslu olarak göndermiŮ?tir.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eđ?itim Bakanlđ▒đ?đ▒’nđ▒n 16 Nisan 1929 tarih ve 1416 sayđ▒lđ▒ "Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkđ▒nda Kanun" ve 22 Ů?ubat 1993 tarih ve 21504 sayđ▒lđ▒ Resmi Gazete’de yayđ▒nlanarak yürürlüđ?e giren "Türk Öđ?rencilerin Yabancđ▒ Ülkelerde Öđ?renimleri Hakkđ▒nda Yönetmelik", ayrđ▒ca öđ?renime gidilecek ülkeyle yapđ▒lmđ▒Ů? olan çeŮ?itli kültür anlaŮ?malarđ▒ ve özellikle El-Ezher Üniversitesi’ni ilgilendiren "Akdeniz’e Sahildar Arap ve Avrupa ülkelerinde Yüksek Öđ?renim çalđ▒Ů?malarđ▒nđ▒n, diplomalarđ▒n ve derecelerin tanđ▒nmasđ▒na dair sözleŮ?me" uyarđ▒nca, Türk öđ?rencilerinin bu ülkelerde Dövizsiz Özel Öđ?renci statüsünde öđ?renim görmeleri kabul edilmiŮ?tir.

MEB tarafđ▒ndan Dövizsiz Özel Öđ?rencilikleri tanđ▒nan bu kiŮ?iler, askerlik tecil, pasaportlarđ▒n uzatđ▒lmasđ▒ veya yenilenmesi gibi iŮ?lemleri devamlđ▒ surette konsolosluk vasđ▒tasđ▒yla yapmđ▒Ů?lardđ▒r. Eđ?itimlerini bu Ů?ekilde tamamlayđ▒p Türkiye’ye dönen öđ?renciler, 2547 sayđ▒lđ▒ Yüksek Öđ?retim Kanunu’nun 7/p maddesi uyarđ▒nca yurtdđ▒Ů?đ▒ndaki yüksek öđ?renim kurumlarđ▒ndan aldđ▒klarđ▒ ön lisans, lisans veya lisansüstü diplomalarđ▒n denkliklerini tayin etme hakkđ▒na sahip olan Yüksek Öđ?retim Kurumu’na baŮ?vurmuŮ?lardđ▒r. Yapđ▒lan baŮ?vurular YÖK tarafđ▒ndan incelenerek kabul edilmiŮ? ve yurtdđ▒Ů?đ▒nda eđ?itimini tamamlayan öđ?rencilerin Türkiye’de dengi olan ilahiyat fakültelerine muadil dört yđ▒llđ▒k "Lisans" belgeleri verilmiŮ?tir. Lisans denklik belgelerinin verilmesine 10 Ocak 1996 tarihine kadar devam edilmiŮ?tir.

          Dünyaca ünlü bu üniversiteden mezun olan Türk öđ?rencilere Türkiye’de denklik belgesi verilmemesi, denklik verilmiŮ? olanlarđ▒n da denkliklerinin iptal edilmesi süreci nasđ▒l geliŮ?ti? YÖK hangi tarihten itibaren denklikleri iptal etmeye baŮ?ladđ▒ ?

2.4.1997 tarih ve 97.11.799 sayđ▒lđ▒ karar toplantđ▒sđ▒nda, Mđ▒sđ▒r’daki El-Ezher Üniversitesi’nin diplomalarđ▒na artđ▒k denklik belgesi düzenlenmeyeceđ?i Ů?eklindeydi. 16.7.1997 tarihli toplantđ▒sđ▒nda ise YÖK, daha önce vermiŮ? olduđ?u kararđ▒n çerçevesini iyice geniŮ?leterek yurtdđ▒Ů?đ▒ndaki üniversitelerden ilahiyat alanđ▒nda yapđ▒lan diplomalara denklik belgesi verilmemesini karara bađ?ladđ▒đ?đ▒nđ▒, ayrđ▒ca daha önce verilen denklik belgelerinin de iptal ettiđ?ini açđ▒kladđ▒. Bu kararla daha önce MEB’de görev almđ▒Ů? olan yurtdđ▒Ů?đ▒ ilahiyat fakültesi mezunu kiŮ?i YÖK’ün isteđ?i üzerine süratle görevden alđ▒ndđ▒.
Buna istinaden, Milli Eđ?itim Bakanlđ▒đ?đ▒ da, Mđ▒sđ▒r El-Ezher Üniversitesinden mezun olmuŮ?, her türlü yasal prosedürleri tamamlayarak denkliklerini alđ▒p, 1 yđ▒ldan tutun da 10,hatta 20 yđ▒llđ▒k hizmet süreleri olan öđ?retmenleri bile gözünün yaŮ?đ▒na bakmadan görevden aldđ▒đ?đ▒ gibi, yeni müracaatlarđ▒ da kabul etmedi.

         YÖK, 28 Ů?ubattan sonra denklik verilmemesi için nasđ▒l bir uygulama baŮ?lattđ▒ ? Bu süreçte mezun olan Ezherliler nasđ▒l bir hayatla karŮ?đ▒laŮ?tđ▒lar ?

YÖK, dört yđ▒llđ▒k Ezher diplomasđ▒nđ▒ ön lisans diplomasđ▒na çevirirken yaklaŮ?đ▒k iki yđ▒llđ▒k bir programđ▒ kapsayan lisans tamamlama sonrasđ▒nda verilen denklik belgesine de ne acđ▒dđ▒r ki; "Bu belge öđ?retmen atamalarđ▒nda geçerli deđ?ildir" “bu belge sadece diyanet iŮ?leri baŮ?kanlđ▒đ?đ▒nda geçerlidir” Ů?eklinde Ů?erh koydu .

Söz konusu iŮ?lemle, yüksek lisans, doktora ve doçentlik çalđ▒Ů?malarđ▒nđ▒ tamamlamđ▒Ů? veya devam eden yüzlerce El-Ezher Üniversitesi mezunu mensubumuz, tarihte benzeri görülmeyen bu kđ▒yđ▒mđ▒n, geçmiŮ?e teŮ?mili nedeniyle bütün akademik çalđ▒Ů?malarđ▒na son vermek zorunda bđ▒rakđ▒lmđ▒Ů?lardđ▒r. YÖK’ün almđ▒Ů? olduđ?u bu kararla da, Türkiye’de doktora veya mastđ▒r yapan 80’e yakđ▒n yurtdđ▒Ů?đ▒ ilahiyat fakültesi mezunu öđ?rencinin okullarđ▒yla olan iliŮ?ikleri kesildi.

        YÖK’ün aldđ▒đ?đ▒ kararla mezunlarđ▒nđ▒zđ▒n askerlik durumu nasđ▒l bir geliŮ?me gösterdi?

YÖK’ün almđ▒Ů? olduđ?u iptal kararđ▒ndan sonra, özellikle askerlikle iliŮ?kisi olan kiŮ?ilerin (direkt askerlik Ů?ubelerine askere alđ▒nmalarđ▒ için yazđ▒ göndererek) tebliđ?i edilmeye baŮ?lanmđ▒Ů?tđ▒r. Ayrđ▒ca diplomalarđ▒n iptalinden dolayđ▒ mezunlarđ▒n bir kđ▒smđ▒ kđ▒sa dönem olarak yaptđ▒klarđ▒ askerliklerini terhislerinden sonra 18 aya tamamlamak suretiyle tekrar askere çađ?rđ▒lđ▒p iki defa silah altđ▒na alđ▒nmđ▒Ů?, diđ?er mezunlar ise diploma iptalinden dolayđ▒ lise mezunu sayđ▒ldđ▒klarđ▒ için kđ▒sa dönem yerine 18 ay er ve erbaŮ? olarak askerlik yaptđ▒rđ▒lmđ▒Ů?tđ▒r. Aynđ▒ anda yüzlerce El-Ezher Üniversitesi đ░lahiyat Fakültesi mezunlarđ▒nđ▒, denklik belgesine istinaden her türlü kamu kurum ve kuruluŮ?larđ▒nda çalđ▒Ů?anlarđ▒, öđ?retmenleri,lisansüstü ve doktora, (v.s) öđ?renim gören kiŮ?iyi ve ailelerini mađ?dur ve periŮ?an ettiđ?i gibi, yapđ▒labilecek haksđ▒zlđ▒klar açđ▒sđ▒ndan da tedirgin ve endiŮ?eli bir bekleyiŮ? içine sokmuŮ?tur. Ayrđ▒ca diploma denkliđ?ini hiç alamayan mezun öđ?renciler de aynđ▒ Ů?ekilde lise mezunu sayđ▒larak hayatlarđ▒nđ▒n en karanlđ▒k günlerini yaŮ?amaya mahkum edilmiŮ?lerdir.

         28 Ů?ubat ‘ta öđ?retmenlikten alđ▒nanlar, görevine devam edebiliyor mu?

Evet ama ilahiyatta fark dersleri almalarđ▒ kaydđ▒yla öđ?retmenliđ?e dönmeye devam ediyorlar . Mesela benim denkliđ?im vardđ▒. 7 seneye yakđ▒n öđ?retmenlik yaptđ▒m ve görevden alđ▒ndđ▒m. Eđ?er göreve baŮ?lamam için izin veriliyorsa ;bđ▒raktđ▒đ?đ▒m yerden devam etmem gerekiyor. Neden denkliđ?im olduđ?u halde , hak müktesebim olduđ?u halde ilahiyat fakültesine fark dersleri vermek için öđ?renci olarak tekrar çađ?đ▒rđ▒lđ▒yorum.

         Peki öđ?retmenliđ?e baŮ?lamamđ▒Ů? fakat fark derslerini alarak denklik alanlarđ▒n durumu nasđ▒l ?

Hiç öđ?retmen olamamđ▒Ů? diđ?er mezunlara ise, denklik almalarđ▒na rađ?men halen haklarđ▒ iade edilmedi. đ░ade edilmesi gerekir. Çünkü bu mezunlarđ▒mđ▒z mđ▒sđ▒ra gittiklerinde denklik anlaŮ?masđ▒ vardđ▒. Almđ▒Ů? olduklarđ▒ denklik ile hemen öđ?retmen olabiliyorlardđ▒ ve KPSS sistemi yoktu. 1996 yđ▒lđ▒nda yapđ▒lan hukuksuz uygulamalar 2010 yđ▒lđ▒na kadar devam etti. YaklaŮ?đ▒k 14 yđ▒llđ▒k bu zaman içerisinde mezunlarđ▒mđ▒zđ▒n haklarđ▒ heba oldu. Devlet yetkililerinin yapđ▒lan bu haksđ▒zlđ▒klarđ▒n kaldđ▒rđ▒lmasđ▒ için bir komisyon kurmalarđ▒ gerekmektedir. Netice itibariyle bu bir hak ihlalidir. Yeni Türkiye’ye yakđ▒Ů?mayan bir eđ?itim sistemidir. Mađ?dur olan kardeŮ?lerimizin çevresindeki itibarlarđ▒ zedelenmiŮ?, ekonomik ve ruhsal açđ▒dan sđ▒kđ▒ntđ▒lđ▒ dönemler geçirmiŮ? ve halen de geçirmektedirler.

          Ezher Mezunlarđ▒nđ▒n herhangi bir kurumda çalđ▒Ů?masđ▒ için yaŮ? sđ▒nđ▒rlamasđ▒ var mđ▒?

Evet vardđ▒ fakat ; Diyanet đ░Ů?leri BaŮ?kanlđ▒đ?đ▒ yaŮ? sđ▒nđ▒rđ▒nđ▒ kaldđ▒rdđ▒đ?đ▒ için engeller kalktđ▒. Milli Eđ?itim Bakanlđ▒đ?đ▒’nda da geçtiđ?imiz yđ▒la kadar engel vardđ▒. Onu da kaldđ▒rdđ▒lar. Bu konuda yetkililere teŮ?ekkürlerimi arz ediyorum. Bizim elimizde denklik olduđ?u zamanlarda KPSS yoktu . Daha sonradan Ezher Üniversitesi Mezunlarđ▒na mahsus KPSS’siz atama yapđ▒lmadđ▒. Bilgileri eskimiŮ? bir mezun ile bilgileri taze olan yeni bir mezun kiŮ?inin arasđ▒nda çok fark var. Üstelik aynđ▒ sorular ile sđ▒nav yapđ▒lmasđ▒ etik olmayacaktđ▒r. Onun için KPSS’siz almalarđ▒ gerekiyor. Birde Milli Eđ?itim Bakanlđ▒đ?đ▒’nda da yaŮ? sđ▒nđ▒rđ▒ olduđ?undan Diyanete Ů?erhen geçtiler. Diyanet’ten Milli Eđ?itim Bakanlđ▒đ?đ▒’na geçmek isteyen Ezher Mezunlarđ▒na koŮ?ulsuz ve bir defaya mahsus kurum geçiŮ? hakkđ▒ verilirse daha iyi hizmet verecekleri kanaatindeyim.

          Diyanetin Kurum içi bazđ▒ terfi sđ▒navlarđ▒na yaŮ? sđ▒nđ▒rđ▒ndan dolayđ▒ mezunlarđ▒nđ▒zđ▒n durumu nedir ?

Çalđ▒Ů?mđ▒Ů? olduklarđ▒ kurumlarđ▒n özellikle Diyanetin Kurum içi bazđ▒ terfi sđ▒navlarđ▒na yaŮ? sđ▒nđ▒rđ▒ndan dolayđ▒ giremiyorlar. Yine müftü ve vaiz olabilme yolunda diyanet tarafđ▒ndan verilen ihtisas eđ?itimlerinin teknik olarak önü açđ▒k olsa bile mantđ▒k olarak yaŮ? sđ▒nđ▒rđ▒ndan dolayđ▒ vaizlik ve müftülük yolu kapalđ▒ görünmektedir.

Üniversitelerde yaŮ? haddinden dolayđ▒ akademik çalđ▒Ů?ma engeli devam etmektedir. Gençliđ?inin en verimli döneminde onlarca yđ▒lđ▒ heba edilen bizler,28 Ů?ubat mađ?durlarđ▒nđ▒n baŮ?đ▒nda gelmekteyiz.Yarđ▒Ů?a beraber baŮ?ladđ▒đ?đ▒mđ▒z akranlarđ▒mđ▒z,bugün çeŮ?itli üniversitelerde öđ?retim görevlisi ve doçent olurken biz hala diploma denkliđ?ini nasđ▒l alđ▒rđ▒m ya da yüksek lisansa nasđ▒l baŮ?layabilirimin peŮ?inde koŮ?maktayđ▒z

         28 Ů?ubatđ▒n izleri kđ▒smen giderildi dediniz. Bu konuda neler yapđ▒ldđ▒?

28 Ů?ubat döneminde mađ?dur olanlarđ▒n mađ?duriyetleri, AK PARTđ░ hükumeti döneminde olabildiđ?ince giderildi. đ░mam-Hatiplerde uygulanan baŮ?örtüsü yasađ?đ▒ ve katsayđ▒ uygulamasđ▒ kaldđ▒rđ▒ldđ▒.Ordudan YAŮ? kararlarđ▒yla atđ▒lan subaylara, haklarđ▒ iade edildi, rütbeleri geri verildi.Üniversitelerde baŮ?örtü yasađ?đ▒ kaldđ▒rđ▒ldđ▒, af çđ▒kartđ▒ldđ▒.28 Ů?ubat döneminde atanan ve göreve baŮ?latđ▒lmayan öđ?retmenlerin de atamalarđ▒ yapđ▒ldđ▒.O dönemde baŮ?örtülü olduklarđ▒ için öđ?retmenlikten atđ▒lanlara da, görevleri iade edildi.Kamuda kadđ▒nlarđ▒n baŮ?örtülü olarak çalđ▒Ů?masđ▒na izin verildi.Bu Cumhuriyet tarihimiz boyunca atđ▒lan en cesur adđ▒mdđ▒. Ezherliler olarak AK Parti Hükümetine ve o dönemin baŮ?bakanđ▒ ,BaŮ?bakan Recep Tayyip ERDOđ?AN’ a bu konuda gösterdiđ?i cesaret için müteŮ?ekkiriz…

   Ekrem Bey Denklikte son durum nedir?

Denklik almak için YÖK’e müracaat ettiđ?iniz takdirde lisans tamamlama eđ?itimi adđ▒ altđ▒nda adresinize en yakđ▒n bir üniversitede öngörülen fark derslerini almak suretiyle baŮ?arđ▒lđ▒ olan mezunlara YÖK tarafđ▒ndan yapđ▒lan  üzenlemeye göre, denklik belgesi verilmektedir. El-Ezher ve diđ?er yurtdđ▒Ů?đ▒ đ░slami üniversite mezunlarđ▒, ilerleyen yaŮ?larđ▒na rađ?men tekrar öđ?rencilik yaptđ▒rđ▒lmak suretiyle , diploma denklik belgelerini aldđ▒lar ve almaya da halen devam ediyorlar. Bizim mücadelemiz direk olarak denkliđ?in verilmesi  eskiden olduđ?u gibi .neden bizler ilahiyata yönlendiriyorsunuz  denklik bizim hđ▒kkđ▒mđ▒z. hakkđ▒mđ▒zđ▒ istiyoruz. bizler bunu yetkililere anlatacađ?iz ve de onlarđ▒nda bizi anlayacaklarđ▒ndan eminiz. yukarda zikrettiđ?imiz gibi herkez haklarđ▒nđ▒ aldđ▒lar bilerde istiyoruz.

đ░nŮ?allah diđ?er 28 Ů?ubat mađ?durlarđ▒ gibi haklarđ▒nđ▒zđ▒ alđ▒rsđ▒nđ▒z temenisiyle... çok teŮ?ekür ederim.  inŮ?allah ilerleyen zamanlarda tekrar görüŮ?mek ümidiyle ...

HABđ░BE CENGđ░Z

www.adilhaberyorum.com 


EZDER Ba┼?kan─▒ Ekrem D├?ZCAN┬?la r├Âportaj : Google'da Ara
EZDER Ba┼?kan─▒ Ekrem D├?ZCAN┬?la r├Âportaj


 
 
Bu Haberi Arkada■řma G÷nder :
 
Adřnřz / Soyadřnřz :
E-mail Adresiniz :
Arkada■řnřzřn Adř :
Arkada■řnřzřn E-Mail Adresi :
 
   
 
 ADI SOYADI :  
 
 E-MAŢL :  
 
 
 
 
 
 
       

  EZ-DER ,KARDAV─░ VE


                EZ-DER ( EL EZHER ÜN─░VERS─░TES─░ MEZUNLARI VE MENSUPLARI DERNE─?─░ )   Dünya Alimler Birli─?i Ba┼?kan─▒ ve Avrupa Davet v

  92 MEZUNLARI B─░RARADA


         Ezher Üniversitesi 1992 Mezunlar─▒ Bahri FAZLIO─?LU’NUN daveti üzere Kartal da biraraya geldi. Ezher Üniversitesi 92 Mezunlar─▒ Bahri FAZLIO─?L

 
 
T▄M YAZARLAR           ANKET
24 haziran se├žimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz?
% 24 √ Toplam : 7 - CUHUR ─░TT─░FAK─░
% 44 √ Toplam : 13 - M─░LLET ─░TT─░FAKI
% 20 √ Toplam : 6 - HDP
% 14 √ Toplam : 4 - H─░├? B─░R─░
   

           EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
  EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
 
 
 RSS ę 2010 Adil Haber Yorum TŘrkiye'nin Haber Sitesi
Site iceri­inin telif hakkř bildirilmeksizin kullanřlmasř yasaktřr
Gizlilik Ţlkeleri | Kullanřm Ko■ullarř | KŘnye | Reklam | Ţleti■im  
rapid.web.tr || Coder / Dizayner
info@rapid.web.tr