Anasayfam Yap Sřk Kullanřlanlara Ekle

 

Sitene Ekle KŘnye Ar■iv  Ţleti■im  rss  
ANASAYFA VŢDEO GALERŢ FOTO GALERŢ FŢRMA REHBERŢ ŢLANLAR ŢLETŢŮŢM  
 
D├╝zcan┬?dan bayram mesaj─▒
Hac─▒ adaylar─▒m─▒z─▒n sa─?l─▒kl─▒ bir ┼?ekilde ibadetlerini
Devletimizin ve Say─▒n Devlet Ba┼?kan─▒m─▒z─▒n sonuna
Ba┼?kan d├╝zcan┬?dan Okul M├╝d├╝r├╝ne Hasta Ziyareti
Kartal─▒n ba┼?ar─▒l─▒ Okul M├╝d├╝r├╝ Fikret kocaman


D├╝zcan┬?dan bayram mesaj─▒ - G├?NDEM - Adil Haber Yorum
 
D├╝ZCAN┬?DAN BAYRAM MESAJ─▒
BU HABERŢN EKLENME TARŢHŢ 20-08-2018 / 14-08

 

Anasayfa'ya D÷n 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TŘm Gundem Haberleri  
D├╝zcan┬?dan bayram mesaj─▒

Ezher Üniversitesi Mezunlarđ▒ ve Mensuplarđ▒ Dernek BaŮ?kanđ▒ Ekrem Düzcan, Kurban Bayramđ▒ dolayđ▒sđ▒yla bir mesaj yayđ▒mladđ▒. Mesajđ▒nda: Toplumsal dayanđ▒Ů?manđ▒n, birlik ve beraberliđ?in, kardeŮ?liđ?in, sevginin, saygđ▒nđ▒n, kaynaŮ?manđ▒n ve paylaŮ?manđ▒n en güzel örneklerini verdiđ?imiz bir Kurban Bayramđ▒nđ▒ salđ▒ günü idrak edecek olmanđ▒n heyecanđ▒ ve mutluluđ?u içerisindeyiz.

Bunu bize tekrar yaŮ?atan yüce Allah (cc)’ahamdolsun. Kurban Bayramđ▒, Hz. đ░brahim (as) ve Hz. đ░smail (as)’de gerçek anlamđ▒nđ▒ bulan Kurban Bayramđ▒ bizlere, ibadetlerin Allah(cc)’a bađ?lđ▒lđ▒đ?đ▒ gösterdiđ?ini, sahip olduđ?umuz malđ▒n, kazanđ▒mlarđ▒n ve gönlümüzdeki sevginin paylaŮ?tđ▒kça çođ?alacađ?đ▒nđ▒, kestiđ?imiz kurbanlarđ▒n etinin veya kanđ▒nđ▒n deđ?il, bu manada sadece ve sadece takvamđ▒zđ▒n ve duyarlđ▒lđ▒đ?đ▒mđ▒zđ▒n Allah’a ulaŮ?acađ?đ▒nđ▒ hatđ▒rlatđ▒r.

Bu bayrama adđ▒nđ▒ veren Kurban ibadeti, kiŮ?inin manen Allah’a yakđ▒nlaŮ?masđ▒na vesile olurken, malî yönüyle de sosyal dayanđ▒Ů?mayđ▒ güçlendirir. Kurban ibadeti, Hz. đ░brahim ve Hz. đ░smail’in Allah’a gösterdikleri tam sadakat ve teslimiyeti temsil etmesi yönüyle kiŮ?iyi bu yolda ileri bir mertebeye taŮ?đ▒rken, aynđ▒ zamanda ona paylaŮ?mayđ▒, ötekine yardđ▒m elini uzatmayđ▒, bütün insanlarđ▒ sevgiyle kucaklamayđ▒ da öđ?retir

Bununla birlikte, kurban kesiminde đ░slami ve insani olarak kurbanlđ▒klara güzel davranđ▒lmasđ▒, temizlik ve çevre sađ?lđ▒đ?đ▒ kurallarđ▒na uyulmasđ▒ noktasđ▒nda da gerekli mekânlarđ▒n ve teknolojinin devreye sokulmasđ▒ yanđ▒nda kurban kesecek veya kestirecek vatandaŮ?larđ▒mđ▒zđ▒n ve ayrđ▒ca ilgili birimlerin her birinin ayrđ▒ ayrđ▒ sorumluluklarđ▒nđ▒n bulunduđ?unu hatđ▒rlatmakta da fayda mülahaza ediyorum

Bayramlar, gönüllerimizin kaynaŮ?tđ▒đ?đ▒, kardeŮ?liđ?imizin pekiŮ?tiđ?i, küskünlerimizin barđ▒Ů?tđ▒đ?đ▒ müstesna günlerdir.Bu günlerde katđ▒laŮ?an kalpler yumuŮ?ar, yoksullar doyurulur, çocuklar sevindirilir, yetimin baŮ?đ▒ okŮ?anđ▒r, hastalar ve yaŮ?lđ▒lar ziyaret edilir.Bayramlar, kulun kula deđ?il, kulun Allaha kul olmasđ▒ ilkesini bize hatđ▒rlatđ▒r.

Bayram günleri barđ▒Ů? ve sevinç günleridir. Dargđ▒n olmak ve küs durmak dinimizde yasaktđ▒r. Zira Peygamberimiz a.s:  “Bir Müslüman’đ▒n diđ?er Müslümana üç günden fazla dargđ▒n durmasđ▒ helal olmaz” 

Bayramlar, basit çđ▒karlarđ▒n, kđ▒sđ▒r çekiŮ?melerin, bencil hđ▒rslarđ▒n, anlamsđ▒z kđ▒rgđ▒nlđ▒klarđ▒n insan benliđ?ini kuŮ?atan duvarlarđ▒nđ▒ yđ▒karak kiŮ?inin kendini aŮ?masđ▒, etrafđ▒ndakilerin farkđ▒na vararak paylaŮ?manđ▒n, kucaklaŮ?manđ▒n ve sevmenin engin ufuklarđ▒nda kamil insan olmanđ▒n tadđ▒nđ▒ doyasđ▒ya yaŮ?ayabilmesi demektir.

Bayramlar namazlarđ▒nđ▒n topluca, yan yana ve omuz omuza büyük bir coŮ?ku ile kđ▒lđ▒nmasđ▒, bayramđ▒n aynđ▒ zamanda birleŮ?me ve bütünleŮ?me demek olduđ?unu, ayrđ▒lđ▒k ve farklđ▒lđ▒klarda bođ?ulmanđ▒n bizi zayđ▒flatacađ?đ▒nđ▒, birbirimizin yanđ▒ baŮ?đ▒nda olmanđ▒n bizi toplum ve millet olarak güçlendireceđ?ini anlatđ▒r hepimize.

Bayramlar, bir merhamet eđ?itimidir. Peygamberimiz a.s buyurmuŮ?lardđ▒r ki: Yerdekilere acđ▒yđ▒n ki, göktekiler de size acđ▒sđ▒n, merhamet etsin”.

Filistin, Suriye, Mđ▒sđ▒r, Irak ve Afganistan kan gölüne döndü. Bu topraklarda, gözleri yaŮ?lđ▒, geceleri uykusuz, kalbi ise dayanđ▒lmaz çarpđ▒ntđ▒larla dolu insanlarđ▒n yanđ▒Ů?larđ▒nđ▒ ve yakarđ▒Ů?larđ▒nđ▒ seyrediyoruz. Filistin’de hđ▒çkđ▒rđ▒klar, gözyaŮ?larđ▒ ile birlikte sel olup akđ▒yor, haykđ▒rđ▒Ů?lar gökleri yđ▒rtđ▒yor, yürekler parça parça oluyor, bütün insanlđ▒k seyrediyor ve susuyor. Viraneye dönmüŮ? evler, kopmuŮ? kollar, parçalanmđ▒Ů? bedenler, annesinin gözleri önünde can veren bebeler, simsiyah olmuŮ? cesetler, đ░srail hapishanelerinde yđ▒llarca evladđ▒nđ▒ görememenin hasretiyle yanđ▒p tutuŮ?an, nefesini ve sesini unutan ama yine de metanetini koruyan anne babalar.

Diđ?er tarafta komŮ?umuz Suriye’de büyük bir katliam yaŮ?anđ▒yor. 1 milyonu aŮ?kđ▒n mülteci kardeŮ?imiz yurtlarđ▒nđ▒ terk ettiler. Aynđ▒ tarihi, aynđ▒ kültürü, aynđ▒ topraklarđ▒, aynđ▒ deđ?erleri paylaŮ?tđ▒đ?đ▒mđ▒z Allah’đ▒n bizi kardeŮ? ilan ettiđ?i sđ▒đ?đ▒nmacđ▒larđ▒mđ▒za destek olalđ▒m, kardeŮ? aileler oluŮ?turalđ▒m. Asla onlarđ▒ bir yük olarak görmeyelim.

đ░nsanlđ▒k çok zor ve büyük bir sđ▒nav veriyor. Zulme maruz kalanlar,içerisinde bulunduklarđ▒ zulüm ortamđ▒yla, o zulme Ů?ahit olan bizler de, kardeŮ?lerimize ve kendimize  ne denli sahip çđ▒ktđ▒đ?đ▒mđ▒zla imtihan olunmaktayđ▒z .

Türkiye’yi döviz kuruyla pes ettireceklerini sananlar, yanđ▒ldđ▒klarđ▒nđ▒ pek yakđ▒nda  göreceklerdir. Allah’đ▒n izniyle ülkemiz bunlarđ▒n hepsinin de üstesinden gelecek  güce, imkâna, dirayete ve lidere sahiptir.

Bu bayramda Filistin’i ve Gazze’yi de unutmayalđ▒m. Kin, nefret, haset hastalđ▒klarđ▒ndan arđ▒narak bađ?đ▒Ů? yolunu tutmak büyüklüktür. Kin ateŮ?inde piŮ?miŮ? olsak bile insanlarđ▒ affedelim. Akraba ziyaretleri ile aradaki bađ?larđ▒ kuvvetlendirelim.

Duamđ▒z odur ki, bizler kendi evimizde ve yurdumuzda bayram coŮ?ku ve mutluluđ?unu yaŮ?arken zulme maruz kalan ve ölümle iç içe yaŮ?ayan kardeŮ?lerimize karŮ?đ▒ sorumluluklarđ▒mđ▒zđ▒ Rabbimiz unutturmasđ▒n.
Bu duygu ve düŮ?üncelerle, đ░slâm âleminin mübarek kurban bayramlarđ▒nđ▒ en içten duygularla tebrik eder. bayramđ▒n bütün insanlđ▒đ?a barđ▒Ů?, mutluluk ve huzur getirmesini Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum

Ekrem DÜZCAN


D├╝zcan┬?dan bayram mesaj─▒ : Google'da Ara
D├╝zcan┬?dan bayram mesaj─▒


 
 
Bu Haberi Arkada■řma G÷nder :
 
Adřnřz / Soyadřnřz :
E-mail Adresiniz :
Arkada■řnřzřn Adř :
Arkada■řnřzřn E-Mail Adresi :
 
   
 
 ADI SOYADI :  
 
 E-MAŢL :  
 
 
 
 
 
 
        G├?NDEM

  D├╝ZCAN┬?DAN BAYRAM MESAJ─▒


         Ezher Üniversitesi Mezunlar─▒ ve Mensuplar─▒ Dernek Ba┼?kan─▒ Ekrem Düzcan, Kurban Bayram─▒ dolay─▒s─▒yla bir mesaj yay─▒mlad─▒. Mesaj─▒nda: Toplumsal daya

  HAC─▒ ADAYLAR─▒M─▒Z─▒N SA─?L─▒KL─▒ BŢR ┼?EKŢLDE


          Diyanet ─░┼?leri Ba┼?kan─▒ Prof. Dr. Ali Erba┼?, Medine’de Koordinasyon ve ─░skan Ekip Ba┼?kanl─▒─?─▒n─▒ ziyaret ederek, “Hac─▒ adaylar─▒m─▒z─▒n sa─?l─

 
 
T▄M YAZARLAR           ANKET
24 haziran se├žimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz?
% 24 √ Toplam : 7 - CUHUR ─░TT─░FAK─░
% 44 √ Toplam : 13 - M─░LLET ─░TT─░FAKI
% 20 √ Toplam : 6 - HDP
% 14 √ Toplam : 4 - H─░├? B─░R─░
   

           EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
  EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
 
 
 RSS ę 2010 Adil Haber Yorum TŘrkiye'nin Haber Sitesi
Site iceri­inin telif hakkř bildirilmeksizin kullanřlmasř yasaktřr
Gizlilik Ţlkeleri | Kullanřm Ko■ullarř | KŘnye | Reklam | Ţleti■im  
rapid.web.tr || Coder / Dizayner
info@rapid.web.tr