Anasayfam Yap Sřk Kullanřlanlara Ekle

 

Sitene Ekle KŘnye Ar■iv  Ţleti■im  rss  
ANASAYFA VŢDEO GALERŢ FOTO GALERŢ FŢRMA REHBERŢ ŢLANLAR ŢLETŢŮŢM  
 
D├╝zcan┬?dan bayram mesaj─▒
Hac─▒ adaylar─▒m─▒z─▒n sa─?l─▒kl─▒ bir ┼?ekilde ibadetlerini
Devletimizin ve Say─▒n Devlet Ba┼?kan─▒m─▒z─▒n sonuna
Ba┼?kan d├╝zcan┬?dan Okul M├╝d├╝r├╝ne Hasta Ziyareti
Kartal─▒n ba┼?ar─▒l─▒ Okul M├╝d├╝r├╝ Fikret kocaman


EKAY Grup Y├Ânetim Kurulu Ba┼?kan─▒ Emre Kaynak kimdir? - G├?NDEM - Adil Haber Yorum
 
EKAY GRUP Y├ÂNETŢM KURULU BA┼?KAN─▒ EMRE KAYNAK KŢMDŢR?
BU HABERŢN EKLENME TARŢHŢ 07-11-2013 / 10-11

 

Anasayfa'ya D÷n 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TŘm Gundem Haberleri  
EKAY Grup Y├Ânetim Kurulu Ba┼?kan─▒ Emre Kaynak kimdir?

EKAY Grup Yönetim Kurulu BaŮ?kanđ▒ Emre Kaynak kimdir? Tanđ▒yabilir miyiz?

 

1990 Sivas Merkez dođ?umluyum. đ░lk ve orta öđ?renimimi đ░stanbul’da tamamladđ▒m. Lise öđ?renimimi đ░stanbul Ů?ehremini Anadolu Lisesinde yaptđ▒m. đ░stanbul Kavram Üniversitesi đ░Ů?letme bölümü, đ░stanbul Aydđ▒n Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümünden mezun olduktan sonra, eđ?itimin bitmeyeceđ?ini, bir ömür boyu insanđ▒n öđ?renmesi gerektiđ?ini bununda sadece yüksek öđ?renimle kđ▒sđ▒tlđ▒ kalmamasđ▒ gerektiđ?ini, insanđ▒n öđ?renim görebileceđ?i en üst seviyeye kadar öđ?renim görmesi gerektiđ?ini düŮ?ünerek hiçbir zaman mezun olduđ?um üniversiteleri yeterli görmeyip hiç boŮ?luk bđ▒rakmadan öđ?renim hayatđ▒na devam ettim ve halen Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öđ?renim hayatđ▒ma devam ediyorum. Haftanđ▒n belirli günleri iŮ? ve siyasi hayatđ▒mdan fđ▒rsat buldukça đ░stanbul’a gidiyorum. Genellikle memleketimde kalarak, Sivas için nelerin yapđ▒labileceđ?i ile ilgili projeler üretiyor ve hayata geçiriyorum. Sivas’đ▒mđ▒z için elimden geldiđ?i kadar sosyo-kültürel faaliyetlere destek sađ?lđ▒yor ve sosyal sorumluluk projeleri gerçekleŮ?tiriyorum. Kđ▒sacasđ▒, dođ?um yerim olan, memleketim Sivas’đ▒ hep yükseklere taŮ?đ▒mak, geliŮ?imine ve tanđ▒tđ▒mđ▒na katkđ▒ sađ?lamak için elimden gelen her Ů?eyi fedakarca yapđ▒yorum.

 

Emre Bey iŮ? hayatđ▒na nasđ▒l baŮ?ladđ▒nđ▒z?

 

đ░nŮ?aat sürekli ilgimi çeken bir sektördü. ÇeŮ?itli büyük firmalarda yöneticilik ve iŮ? takibi yaptđ▒m. Bu sektörde faydalđ▒ projelere imza atacađ?đ▒mđ▒ düŮ?ündüđ?üm için bu sektörde yođ?unlaŮ?maya karar verdim.

 

đ░Ů? hayatđ▒nda  hangi sektörlerde yer alđ▒yorsunuz? Yer almayđ▒ düŮ?ündüđ?ünüz yeni sektörler var mđ▒?

 

đ░Ů? hayatđ▒mda; danđ▒Ů?manlđ▒k, hafriyat, nakliyat, akaryakđ▒t, tarđ▒m, turizm, kđ▒rtasiye, biliŮ?im, hazđ▒r beton, inŮ?aat ve Sivas’đ▒n Ů?ehir dđ▒Ů?đ▒nda geliŮ?imi, tanđ▒tđ▒mđ▒ ve büyümesi için yayđ▒ncđ▒lđ▒k sektöründe yer alđ▒yorum. Yeni yer almayđ▒ düŮ?ündüđ?üm sektörler arasđ▒nda ise en önemli demir-çelik sektörü geliyor.

 

Emre Bey neden Demir-Çelik sektörü?

 

Çünkü; Sivas, dünyada “Demir-Çelik” maden rezervleri açđ▒sđ▒ndan 2.sđ▒rada yer alđ▒yor. Rezerv açđ▒sđ▒ndan ilimiz tam bir demir-çelik cenneti… Sivas Demir-Çelik fabrikasđ▒ 2. büyük fabrika olmasđ▒na rađ?men, kđ▒ymeti bilinmiyor. Yđ▒llardđ▒r demir-çelik fabrikasđ▒ yer alđ▒yor, demir-çelik madeninde olan rezerv ise ortada, dünyanđ▒n en önemli rezervlerinden birisi hatta en önemlisi ilimizde yer alđ▒yor fakat Hatay’da bile bu sektörde sađ?lanan geliŮ?menin 10’da 1’i kadar ilimizde geliŮ?me sađ?lanamđ▒yor. Sivas’a daha az faydasđ▒ olup, diđ?er iller bile Sivas Demir-Çeliđ?inden maalesef ki Sivas’tan daha fazla yararlanđ▒yor. Bu büyük kaynađ?đ▒ Sivas lehine çevirip Sivas’đ▒n bir demir-çelik devi haline getirilmesi ve bu madenle bađ?lantđ▒lđ▒ iŮ? kollarđ▒nđ▒n da ilimizde oluŮ?masđ▒ ve geliŮ?mesi sađ?lanmalđ▒dđ▒r. “Demir-Çelik” sektörü ilimizde büyük sanayi kollarđ▒nđ▒ da geliŮ?tirip ilimize büyük bir katma deđ?er sađ?layacaktđ▒r. đ░limizin ihracatđ▒nđ▒ da çok büyük Ů?ekilde canlandđ▒rđ▒p yurt dđ▒Ů?đ▒nda Sivas’đ▒n ismini öne çđ▒karđ▒p, yatđ▒rđ▒mda Sivas’đ▒n popülerliđ?ini en üst seviyelere çđ▒karacaktđ▒r. Yani neden “Demir-Çelik” sektörü; kesinlikle Sivas için!

 

Emre Bey, iŮ? hayatđ▒nđ▒zda temel prensipleriniz nelerdir?

 

đ░Ů? hayatđ▒mdaki temel prensiplerim Ů?üphesiz her insanda olmasđ▒ gereken dürüst çalđ▒Ů?mak, temiz iŮ? yapmak, verdiđ?im sözleri söz verdiđ?im zamanda yerine getirip hiç kimseyi mađ?dur etmeden aldđ▒đ?đ▒m iŮ?i sonuçlandđ▒rmak. Ticarette en önemli prensibim ise yaptđ▒đ?đ▒m iŮ?lerde kendimi ve firmamđ▒ her yönden geliŮ?tirip sürekli bir adđ▒m öteye gitmek.

 

EKAY Grup olarak, ađ?đ▒rlđ▒kla danđ▒Ů?manlđ▒k ve inŮ?aat sektörlerinde hizmet veriyorsunuz bu sektörleri seçmenizin sebepleri nelerdir?

 

đ░nŮ?aat sektörü çocukluktan beri ilgi duyduđ?um bir sektördü. Sonuçta insanđ▒n en baŮ?arđ▒lđ▒ olduđ?u iŮ? sevdiđ?i iŮ?tir. Bunun neticesinde birçok firmada yöneticilik ve iŮ? takibi yaptđ▒m. Burada elde edindiđ?im tecrübeler neticesinde; insanlara yol göstermek, yardđ▒mcđ▒ olmak maksadđ▒ ile danđ▒Ů?manlđ▒k, inŮ?aat sektörüne olan ilgim ve yeni projelere imza atđ▒p yeni bir hizmet anlayđ▒Ů?đ▒ oluŮ?turmak maksadđ▒ ile inŮ?aat sektöründe yođ?unlaŮ?tđ▒m.

 

đ░limiz iŮ? adamđ▒ olarak, geçtiđ?imiz ay Sivas Ticaret ve Sanayi Odasđ▒’nda yapđ▒lan seçimler hakkđ▒nda düŮ?ünceleriniz nelerdir?

 

Her seçimin sonucu önemlidir. Çünkü oradaki çođ?unluđ?un kararđ▒dđ▒r. Seçilen isimden çok ilimize ne kazandđ▒rabileceđ?i önemlidir. Kim Sivas için bir Ů?eyler yapđ▒yorsa yapmaya çalđ▒Ů?đ▒yorsa Ů?üphesiz biz onu destekleriz. Seçimin ilimize hayđ▒rlđ▒ olmasđ▒nđ▒, ilimize daha da katkđ▒ sađ?lamasđ▒nđ▒ temenni ediyorum.

 

Sizin en çok yođ?unlaŮ?tđ▒đ?đ▒nđ▒z sektörlerden birisi; inŮ?aat. đ░limizdeki inŮ?aat sektörünün geçtiđ?imiz yđ▒l ki durumunu deđ?erlendirir misiniz?

 

Sivas Belediyesinin yapmđ▒Ů? olduđ?u đ░mar Revizyonu nedeni ile geçtiđ?imiz yđ▒l sektörde büyük kayđ▒plar yaŮ?andđ▒. 1 yđ▒l boyunca neredeyse 1 çivi bile çakđ▒lmaz hale geldi. Sektör geçtiđ?imiz yđ▒l hiçbir yol kat edemedi.

 

Sizce đ░mar Revizyonu yapđ▒lđ▒rken inŮ?aatlarđ▒n yapđ▒lmamasđ▒  gerekli bir durum muydu?

 

Benim Ů?ahsi kanaatime göre; bu revizyon gerçekleŮ?tirilirken, aynđ▒ zamanda da inŮ?aatlarđ▒n yapđ▒lmasđ▒ konusunda bir engel olmazdđ▒. Bu durumdan ne revizyon ne de inŮ?aatlarđ▒n olumsuz etkilenmesi söz konusu deđ?ildi. Bu revizyon ilimizin ve sektörün geliŮ?iminde bir frenleme yapmđ▒Ů?tđ▒r, iŮ? dünyasđ▒nda da sonuçta frenlemeler büyük krizlere sebep olabilir. Revizyondan ilimiz esnafđ▒nđ▒ ve halkđ▒mđ▒zđ▒ olumsuz etkilemiŮ?tir. Esnaf 1 yđ▒l boyunca faaliyet gösteremeden bütün masraflarđ▒nđ▒ karŮ?đ▒lamak durumunda kalarak. Ayakta kalma mücadelesi vermiŮ?tir. đ░limizde ev fiyatlarđ▒nđ▒n yükselmesine, konut ihtiyacđ▒nđ▒n karŮ?đ▒lanmasđ▒nda, maalesef zorluklar yaratmđ▒Ů?tđ▒r.

 

Emre Bey EKAY Grup olarak, sizleri yeni projelerde görecek miyiz?

 

Ů?irket danđ▒Ů?manlarđ▒mđ▒z Ů?u an birkaç proje üzerinde fizibilite çalđ▒Ů?malarđ▒nđ▒ sürdürmekte, tabii ki ilimiz için bir çok projemiz var bu projelerimizi uzmanlarđ▒mđ▒zđ▒n ve danđ▒Ů?manlarđ▒mđ▒zđ▒n fizibilite çalđ▒Ů?masđ▒ sonucunda aldđ▒klarđ▒ kararlara göre deđ?erlendirerek, yeni projelerde yer alacađ?đ▒z.

 

EKAY Grup olarak, faaliyetlerinizi ađ?đ▒rlđ▒klđ▒ olarak hangi Ů?ehirlerde gerçekleŮ?tiriyorsunuz?

 

Faaliyetlerimizi; Sivas, đ░stanbul ve Ankara illeri ve ilçelerinde gerçekleŮ?tiriyoruz. Tabi ki asđ▒l amacđ▒mđ▒z ülkemizin bütün illerinde farklđ▒ projelerle hizmetler vermek.

 

Sizce ilimiz, ekonomik yönden yeterince geliŮ?iyor mu? GeliŮ?mesi için sizce neler yapđ▒lmasđ▒ gerekir?

 

đ░limiz maalesef, ülkemizin son yđ▒larda yakaladđ▒đ?đ▒ büyüme ve geliŮ?mede kazandđ▒đ?đ▒ hđ▒zđ▒ tam yakalayamayarak, geliŮ?mede ve büyümede ülkemiz seviyesine göre biraz yavaŮ? kaldđ▒. Tabii ki hepimizin gönülden isteđ?i bu büyümeyi yakalamak hatta ülkemiz büyüme hđ▒zđ▒nđ▒n üstünde bir geliŮ?me ve büyüme sađ?maktđ▒r.

đ░limizin geliŮ?mesi için yapđ▒lmasđ▒ gereken konulardan bazđ▒larđ▒na deđ?inmek istiyorum. đ░limizin geliŮ?mesi için açđ▒kçasđ▒ bir mucizeye ihtiyacđ▒mđ▒z yok. Mevcut kaynaklarđ▒ deđ?erlendirmemizin fazlasđ▒yla yeterli olacađ?đ▒nđ▒ düŮ?ünüyorum. Örneđ?in Sivas’đ▒n turizm ve maden potansiyeli çok yüksek. đ░limizin Ů?ehir dđ▒Ů?đ▒nda tanđ▒tđ▒mđ▒ yapđ▒lmalđ▒ turizm sektörleri geliŮ?tirilmeli, yeni tesisler kazandđ▒rđ▒lmalđ▒ yaz kđ▒Ů? turist gelmesi sađ?lanmalđ▒dđ▒r. Ayrđ▒ca diđ?er en önemli konu ise; ilimiz maden rezervleri bakđ▒mđ▒ndan oldukça zengin bir il. Bu maden rezervleri en iyi Ů?ekilde deđ?erlendirilerek bunlara paralel olarak sanayi kollarđ▒nđ▒n geliŮ?mesi sađ?lanarak ilimizde büyük bir ekonomik kaynak ve istihdam zenginliđ?i oluŮ?turulabilir. Bütün bunlarđ▒n yanđ▒nda ilimizde Ů?ehir ve üniversite bütünleŮ?mesi sađ?lanarak profesyonel iŮ? hayatđ▒na geçiŮ? sađ?lanmalđ▒ ve yeni buluŮ?lar ortaya konulmalđ▒dđ▒r. Ů?üphesiz ki maden ve turizm bunlara birer örnek ilimizin geliŮ?mesi için yapđ▒lmaya, geliŮ?tirilmeye açđ▒k daha nice iŮ? kollarđ▒ var.

 

Emre Bey bir iŮ?adamđ▒ olarak, sosyal sorumluluk projelerine çok ađ?đ▒rlđ▒k verdiđ?iniz gözden kaçmđ▒yor. Sizin için sosyal sorumluluk projeleri neden bu kadar önemli? 

 

Memleketimizin geliŮ?mesi ve tanđ▒tđ▒mđ▒ için bizlerde; ilimizde, elimizden geldiđ?i kadarđ▒yla bu konu da üstümüze düŮ?en görevleri yerine getirmeye çalđ▒Ů?đ▒yoruz. Sosyal sorumluluk projelerinin benim için bu kadar önemli olmasđ▒nđ▒n sebebi; memleketim ve insan için olumlu iŮ?ler yapmaktan haz duyuyorum. Ů?ehre ve insanlara katkđ▒ sađ?lamak beni mutlu ediyor.

 

Emre Bey, genç yaŮ?ta bu kadar baŮ?arđ▒ya imza atmđ▒Ů? bir kiŮ?i olarak, iŮ? hayatđ▒na yeni atđ▒lmayđ▒ düŮ?ünen genç giriŮ?imcilere önerileriniz nelerdir?

 

Öncelikle Ů?unu belirtmek isterim; iŮ? hayatđ▒nda eđ?itim çok önemli, insan kaç yaŮ?đ▒nda olursa olsun eđ?itim almalđ▒ kendini geliŮ?tirmelidir. Genç arkadaŮ?lara tavsiyem, öncelikle sevdikleri bir iŮ?te üniversite eđ?itimi alsđ▒nlar, üniversite eđ?itimi ile yetinmeyip o sektörde belli bir süre tecrübe edindikten sonra iŮ? hayatđ▒na  yeni projeler oluŮ?turup, prensipli bir çalđ▒Ů?ma ile baŮ?lasđ▒nlar. Sürekli kendilerini geliŮ?tirsinler. Devletin bu konuda sađ?ladđ▒đ?đ▒ destekleri ve hibeleri takip ederek, bu hibe ve desteklerden yararlanarak iŮ?letmelerini kursunlar. Genç giriŮ?imci arkadaŮ?lara da sizin aracđ▒lđ▒đ?đ▒nđ▒z ile Ů?imdiden baŮ?arđ▒lar diliyorum.

 

Emre Bey haber sitemiz aracđ▒lđ▒đ?đ▒ ile neler iletmek istersiniz?

 

HemŮ?erilerimize saygđ▒larđ▒mđ▒ sunuyorum. Bu Ů?ehrin geliŮ?mesi için herkesin kendi dahilinde bile olsa bir Ů?eyler yapmasđ▒ gerektiđ?ini düŮ?ünüyorum. TeŮ?ekkür ediyorum.

 


EKAY Grup Y├Ânetim Kurulu Ba┼?kan─▒ Emre Kaynak kimdir? : Google'da Ara
EKAY Grup Y├Ânetim Kurulu Ba┼?kan─▒ Emre Kaynak kimdir?


 
 
Bu Haberi Arkada■řma G÷nder :
 
Adřnřz / Soyadřnřz :
E-mail Adresiniz :
Arkada■řnřzřn Adř :
Arkada■řnřzřn E-Mail Adresi :
 
   
 
 ADI SOYADI :  
 
 E-MAŢL :  
 
 
 
 
 
 
        G├?NDEM

  D├╝ZCAN┬?DAN BAYRAM MESAJ─▒


         Ezher Üniversitesi Mezunlar─▒ ve Mensuplar─▒ Dernek Ba┼?kan─▒ Ekrem Düzcan, Kurban Bayram─▒ dolay─▒s─▒yla bir mesaj yay─▒mlad─▒. Mesaj─▒nda: Toplumsal daya

  HAC─▒ ADAYLAR─▒M─▒Z─▒N SA─?L─▒KL─▒ BŢR ┼?EKŢLDE


          Diyanet ─░┼?leri Ba┼?kan─▒ Prof. Dr. Ali Erba┼?, Medine’de Koordinasyon ve ─░skan Ekip Ba┼?kanl─▒─?─▒n─▒ ziyaret ederek, “Hac─▒ adaylar─▒m─▒z─▒n sa─?l─

 
 
T▄M YAZARLAR           ANKET
24 haziran se├žimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz?
% 24 √ Toplam : 7 - CUHUR ─░TT─░FAK─░
% 44 √ Toplam : 13 - M─░LLET ─░TT─░FAKI
% 20 √ Toplam : 6 - HDP
% 14 √ Toplam : 4 - H─░├? B─░R─░
   

           EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
  EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
 
 
 RSS ę 2010 Adil Haber Yorum TŘrkiye'nin Haber Sitesi
Site iceri­inin telif hakkř bildirilmeksizin kullanřlmasř yasaktřr
Gizlilik Ţlkeleri | Kullanřm Ko■ullarř | KŘnye | Reklam | Ţleti■im  
rapid.web.tr || Coder / Dizayner
info@rapid.web.tr