Anasayfam Yap Sřk Kullanřlanlara Ekle

 

Sitene Ekle KŘnye Ar■iv  Ţleti■im  rss  
ANASAYFA VŢDEO GALERŢ FOTO GALERŢ FŢRMA REHBERŢ ŢLANLAR ŢLETŢŮŢM  
 
D├╝zcan┬?dan bayram mesaj─▒
Hac─▒ adaylar─▒m─▒z─▒n sa─?l─▒kl─▒ bir ┼?ekilde ibadetlerini
Devletimizin ve Say─▒n Devlet Ba┼?kan─▒m─▒z─▒n sonuna
Ba┼?kan d├╝zcan┬?dan Okul M├╝d├╝r├╝ne Hasta Ziyareti
Kartal─▒n ba┼?ar─▒l─▒ Okul M├╝d├╝r├╝ Fikret kocaman


HAYKIRI┼?IMDIR... - G├?NDEM - Adil Haber Yorum
 
HAYKIRI┼?IMDIR...
BU HABERŢN EKLENME TARŢHŢ 20-06-2018 / 09-17

 

Anasayfa'ya D÷n 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TŘm Gundem Haberleri  
HAYKIRI┼?IMDIR...

HAYKIRIŮ?IMDIR...
Ülkemiz önemli bir erken seçime gitmektedir. Bu seçim, parlementer sitemden cumhurbaŮ?kanlđ▒đ?đ▒ sistemine geçiŮ?in ilk uygulamasđ▒ olacaktđ▒r. Ve ilk kez halkđ▒mđ▒z sandđ▒kta cumhurbaŮ?kanlđ▒đ?đ▒ ile Meclis için ayrđ▒ ayrđ▒ oy kullanancaktđ▒r. Bu çerçevede ilk kez de Ak Partililer, Reis ile Meclis için ayrđ▒ ayrđ▒ tercihte bulunacaklar, ayrđ▒ ayrđ▒ oy kullanacaklardđ▒r. Bu noktada duygusal bir yol ayđ▒rđ▒mđ▒ndadđ▒rlar. Daha önceki seçimlerde baŮ?ta listeler olmak üzere birçok icraata kđ▒zsalar bile aynđ▒ listede olduđ?u için Reis’in hatđ▒rđ▒na kđ▒rgđ▒nlđ▒klarđ▒nđ▒, kđ▒zgđ▒nlđ▒klarđ▒nđ▒ içlerine atarak, duygularđ▒nđ▒ bastđ▒rarak verdiler oylarđ▒nđ▒ Ak Partililer. Ve ilk kez karŮ?đ▒larđ▒na Reis ayrđ▒, Meclis ayrđ▒ geldi. Kara kara düŮ?ünmeye baŮ?ladđ▒lar: Acaba Reis’e oy, Ak Partiye de bir ders mi versek? Bir kđ▒smđ▒ hem Reise hem de Ak Partiye, bir kđ▒smđ▒ da sadece Ak Partiye ders vermeyi düŮ?ünüyorlar. Peki gerçekten sadece Ak Partiye ve Reise bir ders vermiŮ? mi olacađ?đ▒z, yoksa kendi ayađ?đ▒mđ▒za kurŮ?un mu sđ▒kmđ▒Ů? olacađ?đ▒z? Adeta yedi düvelle, devasa sorunlarla mücadele etsin diye eline silahđ▒ verip Reis’i kurŮ?unsuz mu bđ▒rakmđ▒Ů? olacađ?đ▒z? đ░Ů?te can alđ▒cđ▒ ve yakđ▒cđ▒ soru bu olsa gerek...
Her oy veren kendi geleceđ?ine oy vermektedir aslđ▒nda. Yaptđ▒klarđ▒ yapacaklarđ▒nđ▒n garantisi olan bir parti ile meçhule taŮ? atanlar arasđ▒nda bir tercih yapacađ?đ▒z bu seçimde.
Ak Partinin ulaŮ?đ▒m, sađ?lđ▒k, ekonomi, eđ?itim, savunma sanayi ve her alanda maddi kazandđ▒rdđ▒klarđ▒nđ▒ bir tarafa bđ▒rakalđ▒m hafđ▒za-i beŮ?er nisyan ile malülmüŮ? düsturunca manevi ve sosyal anlamda kazandđ▒rdđ▒klarđ▒nđ▒ ve hangi noktalara geldiđ?imizi bir kez daha hatđ▒rlayalđ▒m:
-BaŮ?örtülülerin üniversite kapđ▒larđ▒nda süründürüldüđ?ü, dindar insanlarđ▒n nerdeyse bütün haklarđ▒nđ▒n gaspedildiđ?i bir ortamdan her türlü hakka sahip olduklarđ▒ bir ortama;
-Dindarlarđ▒n hayat hakkđ▒ tanđ▒nmadđ▒đ?đ▒, baŮ?örtülü ve sakallđ▒larđ▒n orduevlerine dahi alđ▒nmadđ▒đ?đ▒ bir askeriyeden, inançlara saygđ▒ duyulan hatta paŮ?alarđ▒n bile artđ▒k namaz kđ▒ldđ▒đ?đ▒ bir orduya;
-Yok edilmek için bütün eđ?itim sisteminin katledildiđ?i ve nerdeyse kapanmak üzere olan đ░mam Hatip Liselerinden halkđ▒n taleplerine uygun olarak her mahallede açđ▒lan đ░mam Hatip Okullarđ▒na;
-Din derslerinin kaldđ▒rđ▒lmasđ▒nđ▒n tartđ▒Ů?đ▒ldđ▒đ?đ▒ bir ortamdan Hz. Muhammed’in Hayatđ▒ ve Kur’an-đ▒ Kerim derslerinin seçmeli olduđ?u bir eđ?itim sistemine;
-Dindarlar ve Kürtlerin ötekileŮ?tirilip toplumun Zencileri kabul edildiđ?i sosyal, siyasi ve kültürel ortamdan her alanda normalleŮ?meye;
-Laiklik adđ▒na dinden ve dindarlardan uzak durmaya çalđ▒Ů?an cumhurbaŮ?kanlarđ▒ndan Kur’an-đ▒ Kerim okuyan bir cumhurbaŮ?kanđ▒na;
-Büyük ülkelerin önünde iki büklüm ve ezik duran liderlerden dünya beŮ?ten büyüktür diyen bir dünya liderliđ?ine;
-đ░çine kapanđ▒k bir siyasetten ve đ░MF’ye borç batađ?đ▒ndan, muhtaç ve mađ?durlara uluslararasđ▒ alanda yardđ▒mda dünya ikinciliđ?ine...
Bütün bunlarđ▒ unutamayđ▒z, unutturmayđ▒z....Unutursak nankörlük etmiŮ? oluruz. 
Ülkemizde yeni bir sisteme geçiliyor. Artđ▒k bu sistemde, milletin deđ?erlerinden uzak siyasetçilere yer yok, tam tersine bu sistem, siyasetçileri ailesinde ne kadar dindar varsa miting alanlarđ▒nda birlikte arzđ▒ endam etmek zorunda bđ▒rakmaktadđ▒r. Bu sisteme sađ?lđ▒klđ▒ bir geçiŮ? de ancak Reis’le mümkün olabilir. Reise bu yeni sitemi kurgulama ve inŮ?a etme imkanđ▒ vermeliyiz ki sađ?lđ▒klđ▒ iŮ?leyebilsin. đ░Ů?te bundan dolayđ▒ da Ů?u ana kadarki en önemli ve hayati seçimdir, bu seçim. Daha önceki her bir seçim için benzer ifadeler kullanđ▒lmđ▒Ů? olabilir; ancak bu seçim öncekilerden çok ama çok farklđ▒ ve önemlidir. Zira, içerden ve dđ▒Ů?ardan her alanda saldđ▒rđ▒nđ▒n en kesif ve acđ▒masđ▒z olduđ?u bir dönem yaŮ?đ▒yoruz ve Zafer yakđ▒ndđ▒r inŮ?aallah...
Türkiye artđ▒k uluslarasđ▒ bir aktör, oyun kurucu ve mazlumlarđ▒n sesi olmuŮ?tur. Bütün dünyadaki mazlumlarđ▒n ve mađ?durlarđ▒n gözü ve kulađ?đ▒ bu seçimdedir. Duygusal yaklaŮ?đ▒mlarla, etrafđ▒mđ▒zdaki bazđ▒ olumsuzluklarđ▒ dikkate alarak, büyük fotođ?rafa deđ?il küçük fotođ?rafa bakarak, küçük düŮ?ünerek, lider bir ülkenin vatandaŮ?đ▒ deđ?il sđ▒radan bir ülkenin vatandaŮ?đ▒ gibi oy kullanđ▒r, Reisi ve Ak Partiyi birlikte iktidara taŮ?đ▒mazsak, Kudüs’ün ahđ▒nđ▒ alđ▒rđ▒z, Arakan’đ▒n ahđ▒nđ▒ alđ▒rđ▒z, Bosna’nđ▒n, Kosova’nđ▒n, Afganistan’đ▒n, Afrika’nđ▒n, Asya’nđ▒n velhasđ▒l bütün dünya mazlumlarđ▒nđ▒n ahđ▒nđ▒ alđ▒rđ▒z ve son umutlarđ▒nđ▒ da bitiririz. Ve bu vebalin de altđ▒ndan kalkamayđ▒z ve hem bu dünyada hem de öteki dünyada bu davranđ▒Ů?đ▒mđ▒zđ▒n hesabđ▒nđ▒ veremeyiz. Biz sadece kendi geleceđ?imiz için deđ?il bütün dünyanđ▒n geleceđ?i için oy kullanđ▒yoruz, unutmayalđ▒m...
Eđ?er Ak Parti ve Reis’e bu seçimde gerekli icazeti vermezsek, FETÖ’yü, PKK’yđ▒, ABD’yi, đ░srail’i, bütün Batđ▒’yđ▒ ve tüm Ů?er güçleri sevindirmiŮ? oluruz. Hepsi ellerini ođ?uŮ?turarak pusuda bekliyorlar.
Sizi rahatsđ▒z eden bütün sorunlarđ▒n seçimden sonra çözüleceđ?inden emin olabilirsiniz; zira Reis bu heyecana, bu samimiyete, bu iradeye ve bu Ů?uura sahiptir vesselam...


Prof. Dr. Cem ZORLU


HAYKIRI┼?IMDIR... : Google'da Ara
HAYKIRI┼?IMDIR...


 
 
Bu Haberi Arkada■řma G÷nder :
 
Adřnřz / Soyadřnřz :
E-mail Adresiniz :
Arkada■řnřzřn Adř :
Arkada■řnřzřn E-Mail Adresi :
 
   
 
 ADI SOYADI :  
 
 E-MAŢL :  
 
 
 
 
 
 
        G├?NDEM

  D├╝ZCAN┬?DAN BAYRAM MESAJ─▒


         Ezher Üniversitesi Mezunlar─▒ ve Mensuplar─▒ Dernek Ba┼?kan─▒ Ekrem Düzcan, Kurban Bayram─▒ dolay─▒s─▒yla bir mesaj yay─▒mlad─▒. Mesaj─▒nda: Toplumsal daya

  HAC─▒ ADAYLAR─▒M─▒Z─▒N SA─?L─▒KL─▒ BŢR ┼?EKŢLDE


          Diyanet ─░┼?leri Ba┼?kan─▒ Prof. Dr. Ali Erba┼?, Medine’de Koordinasyon ve ─░skan Ekip Ba┼?kanl─▒─?─▒n─▒ ziyaret ederek, “Hac─▒ adaylar─▒m─▒z─▒n sa─?l─

 
 
T▄M YAZARLAR           ANKET
24 haziran se├žimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz?
% 24 √ Toplam : 7 - CUHUR ─░TT─░FAK─░
% 44 √ Toplam : 13 - M─░LLET ─░TT─░FAKI
% 20 √ Toplam : 6 - HDP
% 14 √ Toplam : 4 - H─░├? B─░R─░
   

           EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
  EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
 
 
 RSS ę 2010 Adil Haber Yorum TŘrkiye'nin Haber Sitesi
Site iceri­inin telif hakkř bildirilmeksizin kullanřlmasř yasaktřr
Gizlilik Ţlkeleri | Kullanřm Ko■ullarř | KŘnye | Reklam | Ţleti■im  
rapid.web.tr || Coder / Dizayner
info@rapid.web.tr