Anasayfam Yap Sřk Kullanřlanlara Ekle

 

Sitene Ekle KŘnye Ar■iv  Ţleti■im  rss  
ANASAYFA VŢDEO GALERŢ FOTO GALERŢ FŢRMA REHBERŢ ŢLANLAR ŢLETŢŮŢM  
 
D├╝zcan┬?dan bayram mesaj─▒
Hac─▒ adaylar─▒m─▒z─▒n sa─?l─▒kl─▒ bir ┼?ekilde ibadetlerini
Devletimizin ve Say─▒n Devlet Ba┼?kan─▒m─▒z─▒n sonuna
Ba┼?kan d├╝zcan┬?dan Okul M├╝d├╝r├╝ne Hasta Ziyareti
Kartal─▒n ba┼?ar─▒l─▒ Okul M├╝d├╝r├╝ Fikret kocaman


RAMAZAN, KEND─░ ─░├? D├?NYAMIZA B─░R YOLCULUKTUR┬? - G├?NDEM - Adil Haber Yorum
 
RAMAZAN, KEND─░ ─░├? D├?NYAMIZA B─░R YOLCULUKTUR┬?
BU HABERŢN EKLENME TARŢHŢ 04-06-2018 / 12-28

 

Anasayfa'ya D÷n 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TŘm Gundem Haberleri  
RAMAZAN, KEND─░ ─░├? D├?NYAMIZA B─░R YOLCULUKTUR┬?

Doç. Dr. Ů?ahin Güven, 02 Haziran 2018 akŮ?amđ▒, yatsđ▒ ve teravih namazđ▒ sonrasđ▒nda, Kayseri BüyükŮ?ehir Belediyesi’nin organize ettiđ?i Ramazan Sokađ?đ▒ etkinlikleri çerçevesinde Ramazan içerikli bir sohbet yaptđ▒.

 Sohbetinin baŮ?đ▒nda, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nđ▒n (sallallahu aleyhi ve sellem), “Kim, inanarak ve karŮ?đ▒lđ▒đ?đ▒nđ▒ yalnđ▒zca Allah’tan umarak Ramazan orucunu tutarsa, geçmiŮ? bütün günahlarđ▒ affolunur” hadis-i Ů?erifini hatđ▒rlatan Sayđ▒n Güven, beŮ?er olmasđ▒ nedeniyle hatadan, günahtan beri olamayan insanlarđ▒n; hata ve günah iŮ?lediklerinde yine Peygamber Efendimizin Ů?u hadis-i Ů?erifi uyarđ▒nca hareket etmeleri gerektiđ?ini vurguladđ▒: “Hata ve günah iŮ?leyenlerin en hayđ▒rlđ▒sđ▒, tevbe edenlerdir.”Mađ?firet günlerini soluduđ?umuz Ů?u vakitler içerisinde, affolunmak için Yüce Allah’a niyazlarda ve yakarđ▒Ů?larda bulunmaya her zamankinden daha çok çaba sarf etmemizi tavsiye etti.

 “đ░Tđ░KÂF, Bđ░ZLERđ░ MANEN OLGUNLAŮ?TIRIR!”

 Yine Peygamber Efendimizin, “Evveli rahmet, ortasđ▒ mađ?firet, sonu cehennem azabđ▒ndan kurtuluŮ?” olarak tavsif ettiđ?i Ramazan ayđ▒ndan en güzel Ů?ekilde istifade etmemiz gerektiđ?ini ifade eden Sayđ▒n Güven, sözlerini Ů?öyle sürdürdü:

 

“Ramazan ayđ▒, ibadet yođ?unluđ?u olan bir aydđ▒r. Yani mü’minin hayatđ▒nda bu ay, gündüzleri oruçlu, geceleri Kur’an okuma ve teheccüd namazlarđ▒ ile geçen bir aydđ▒r. Yine iftarlarđ▒, sahurlarđ▒, mukabeleleri ile bizlere manevi iklim sunan bir aydđ▒r. Son on gününde idrak edeceđ?imiz itikâf ibadeti, hem bizleri manen olgunlaŮ?tđ▒rđ▒yor hem de bizi biz yapan deđ?erleri bizlere hatđ▒rlatđ▒yor. Yoksa bizler, bu hayatđ▒n hengâmesi içerisinde, bazen kendimizi dinlemeyi bile unutuyoruz. Çevremizde olup bitenlerden haberimiz olmuyor. Oysa Ramazan, bütün bunlarđ▒n hepsini bize hatđ▒rlatan bir zaman dilimi olarak beliriyor.”

 

“RAMAZAN AYI, SOSYAL HAYATIN TA KENDđ░Sđ░Dđ░R!”

 

Ramazan ayđ▒nđ▒n Müslümanlarđ▒n sosyal hayatđ▒na önemli etkiler yaptđ▒đ?đ▒na dikkat çeken Sayđ▒n Güven, bu noktada Ů?u sözlerine yer verdi:

“Rasulullah Efendimiz, kendisine henüz peygamberlik gelmeden önce, Hira Nur Mađ?arasđ▒’nda inzivaya çekilirdi. O’nun bu inzivasđ▒, bizlere Ů?unu anlatđ▒yor: Peygamberimiz, bir anlamda aslđ▒nda öncelikle kendisini dinliyor. Yani Ramazan, kendimizi dinleme, kendi içimize dođ?ru yol almak demektir. Efendimiz, oradayken sosyal hayata bakđ▒yor ve cahiliye hayatđ▒nđ▒n deđ?iŮ?mesi gerektiđ?ini düŮ?ünüyordu. Ama nasđ▒l olacađ?đ▒nđ▒ bilemiyordu. O, bu Ů?aŮ?kđ▒nlđ▒đ?đ▒ yaŮ?arken O’na hidayet yolu gösterilmiŮ?ti. Kur’an’la hem Peygamber Efendimizin kalbini hem de bütün kâinatđ▒ aydđ▒nlattđ▒ Allah Teâlâ.

 

Din, kalplere ve camilere hapsedilecek bir Ů?ey deđ?ildir. Evet, imanđ▒n yeri kalptir. Ancak kalbe giren iman, kalpte bir canlanmaya, yeŮ?ermeye sebep olur ve kalbi canlandđ▒ran, yeŮ?erten iman, bütün hayatđ▒mđ▒za, hareketlerimize yansđ▒r. Ramazan ayđ▒, bu bađ?lamda sadece oruç tutulan ve camilerde namaz kđ▒lđ▒nan ay deđ?ildir; aksine sosyal hayatđ▒n ta kendisidir. Mesela Ramazan ayđ▒ geldiđ?inde ülkemizde suç iŮ?leme oranlarđ▒ düŮ?üyor. Oysa insan, açken daha sinirli, daha stresli ve daha tahammülsüz olmasđ▒ gerekiyor; ama hiç de öyle deđ?il. Aslđ▒nda bizim, yaŮ?adđ▒đ?đ▒mđ▒z dünyaya nasđ▒l bir anlam yüklediđ?imizle ilgili bir hadise bu. Peygamber Efendimiz, yine buyurur ki, ‘Ramazan ayđ▒nda oruçluyken size çatan birisine en nihayetinde ben oruçluyum, deyin.’ Bu, orucun, insanđ▒ teskin eden bir Ů?ey olduđ?unu gösterir. KarŮ?đ▒ tarafa da, ‘Bak, ben Allah’a karŮ?đ▒ esas duruŮ?umu bozmuyorum, sen de bana dokunma’ demektir.”

 

Kayseri’de 70 binin üzerinde Suriyeli, 2 binin üzerinde Dođ?u Türkistanlđ▒ ve yine Irak’tan, Afganistan’dan muhacir kardeŮ?lerimizin bulunduđ?unu söyleyen Sayđ▒n Güven, onlara evlerimizi, iftar sofralarđ▒mđ▒zđ▒ açmamđ▒zđ▒n öneminden bahsetti. Özellikle de yöneticilerin; fakirlerin, yoksullarđ▒n, yetimlerin, kimsesizlerin sofralarđ▒na misafir olmalarđ▒nđ▒, çorbalarđ▒na kaŮ?đ▒k sallamalarđ▒nđ▒ tavsiye etti.

 

“Fđ░TRE, BAYRAM NAMAZINDAN ÖNCE VERđ░LMELđ░Dđ░R!”

 

Sayđ▒n Güven, söz fitre konusuna gelince, sadaka-đ▒ fđ▒tđ▒r ve sadaka-đ▒ hayat denilecek fitrenin hem önemi ve hem de zamanđ▒ hakkđ▒nda Ů?unlarđ▒n altđ▒nđ▒ çizdi:

 

“Peygamberimizin Medine’ye hicretinden 18-19 ay sonra Ramazan ayđ▒nda, oruç tutma farz kđ▒lđ▒ndđ▒. Oruç farz kđ▒lđ▒nđ▒nca ‘Bayram namazđ▒ndan önce fitrelerinizi verin’ demiŮ?ti. Onlarđ▒ yardđ▒ma teŮ?vik etti Efendimiz. Neden? Çünkü Ramazan Bayramđ▒’nđ▒ zengin ve fakir hep birlikte beraberce yapsđ▒nlar diye. đ░lk teŮ?vik böyle oldu. Onun için fitrelerimizi, bayramđ▒ hep birlikte en güzel Ů?ekilde yaŮ?amamđ▒z için toplumun garibanđ▒na, yoksuluna, kimsesizlerine ulaŮ?tđ▒rmak durumundayđ▒z. Bu günler de tam fitrelerimizi vereceđ?imiz günlerdir.

 

Zaman olarak, bayram namazđ▒ kđ▒lđ▒nmadan önce fitrenin verilmesi gerekiyor. Âlimlerimiz, fakirlerin, yoksullarđ▒n, garibanlarđ▒n; bayramdan önce ihtiyaçlarđ▒nđ▒ gidermeleri için Ramazan içerisinde, istenilen zamanda fitrenin verilebileceđ?ini söylüyorlar. Miktarđ▒ nedir fitrenin? Aileye yedirilip içirilen Ů?eylerin orta hallisinden verilmesini bildiriyor âlimlerimiz. Yani ne en iyisinden ne de en kötüsünden olacak; orta hallisinden. Buna göre, her birimiz, kendi durumundan yola çđ▒karak fitresini belirlemelidir. Verdiđ?i kiŮ?inin malî durumunu deđ?il, kendi malî durumunu deđ?erlendirerek fitresini belirlemeli ve vermelidir. Fazlasđ▒nđ▒ vermek sorun deđ?ildir, hatta teŮ?vik bile edilmektedir.” Bununla birlikte Diyanet đ░Ů?leri BaŮ?kanlđ▒đ?đ▒ bu yđ▒l fitrenin asgari miktarđ▒nđ▒ 19 TL. olarak belirlemiŮ?tir.

 

Sayđ▒n Güven, son olarak israftan kaçđ▒nmak için, Ramazan ayđ▒nda çokça infak etmenin gerektiđ?ine dikkat çekerek sözlerini dua ile tamamladđ▒.


RAMAZAN, KEND─░ ─░├? D├?NYAMIZA B─░R YOLCULUKTUR┬? : Google'da Ara
RAMAZAN, KEND─░ ─░├? D├?NYAMIZA B─░R YOLCULUKTUR┬?


 
 
Bu Haberi Arkada■řma G÷nder :
 
Adřnřz / Soyadřnřz :
E-mail Adresiniz :
Arkada■řnřzřn Adř :
Arkada■řnřzřn E-Mail Adresi :
 
   
 
 ADI SOYADI :  
 
 E-MAŢL :  
 
 
 
 
 
 
        G├?NDEM

  D├╝ZCAN┬?DAN BAYRAM MESAJ─▒


         Ezher Üniversitesi Mezunlar─▒ ve Mensuplar─▒ Dernek Ba┼?kan─▒ Ekrem Düzcan, Kurban Bayram─▒ dolay─▒s─▒yla bir mesaj yay─▒mlad─▒. Mesaj─▒nda: Toplumsal daya

  HAC─▒ ADAYLAR─▒M─▒Z─▒N SA─?L─▒KL─▒ BŢR ┼?EKŢLDE


          Diyanet ─░┼?leri Ba┼?kan─▒ Prof. Dr. Ali Erba┼?, Medine’de Koordinasyon ve ─░skan Ekip Ba┼?kanl─▒─?─▒n─▒ ziyaret ederek, “Hac─▒ adaylar─▒m─▒z─▒n sa─?l─

 
 
T▄M YAZARLAR           ANKET
24 haziran se├žimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz?
% 24 √ Toplam : 7 - CUHUR ─░TT─░FAK─░
% 44 √ Toplam : 13 - M─░LLET ─░TT─░FAKI
% 20 √ Toplam : 6 - HDP
% 14 √ Toplam : 4 - H─░├? B─░R─░
   

           EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
  EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
 
 
 RSS ę 2010 Adil Haber Yorum TŘrkiye'nin Haber Sitesi
Site iceri­inin telif hakkř bildirilmeksizin kullanřlmasř yasaktřr
Gizlilik Ţlkeleri | Kullanřm Ko■ullarř | KŘnye | Reklam | Ţleti■im  
rapid.web.tr || Coder / Dizayner
info@rapid.web.tr