Anasayfam Yap Sřk Kullanřlanlara Ekle

 

Sitene Ekle KŘnye Ar■iv  Ţleti■im  rss  
ANASAYFA VŢDEO GALERŢ FOTO GALERŢ FŢRMA REHBERŢ ŢLANLAR ŢLETŢŮŢM  
 
D├╝zcan┬?dan bayram mesaj─▒
Hac─▒ adaylar─▒m─▒z─▒n sa─?l─▒kl─▒ bir ┼?ekilde ibadetlerini
Devletimizin ve Say─▒n Devlet Ba┼?kan─▒m─▒z─▒n sonuna
Ba┼?kan d├╝zcan┬?dan Okul M├╝d├╝r├╝ne Hasta Ziyareti
Kartal─▒n ba┼?ar─▒l─▒ Okul M├╝d├╝r├╝ Fikret kocaman


HACDA YAPILAN HATALAR - ─░NAN├? TUR─░ZM - Adil Haber Yorum
 
HACDA YAPILAN HATALAR
BU HABERŢN EKLENME TARŢHŢ 02-10-2016 / 23-04

 

Anasayfa'ya D÷n 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TŘm Inancturizm Haberleri  
HACDA YAPILAN HATALAR

ÖNSÖZ

Hac, Müslüman erkek ve kadđ▒nlarđ▒n bir ömür boyu belki de bir kez yapđ▒labildikleri bir ibadettir. Onun için biz bu ibadet eksik ve yanlđ▒Ů?lardan uzak bir Ů?ekilde ifâ edilmesi gerekir. Hac ibadetinin sakat hale getirilmesine gönlümüz razđ▒ olmadđ▒đ?đ▒ için, hacda yapđ▒lan bütün hatalarđ▒ gözlemledik ve siz okuyucularđ▒mđ▒za aktarmaya çalđ▒Ů?tđ▒k.

Hissettiklerimizi, gördüklerimizi ve yaŮ?adđ▒klarđ▒mđ▒zđ▒ fđ▒kđ▒h süzgecinden geçirerek kaleme aldđ▒k. Kolay olmadđ▒. Haddinden fazla zorlandđ▒k. Fakat iŮ?in ucunda dava ve bu davaya sahip çđ▒kanlara Allah Teâlâ’nđ▒n mükafatđ▒ vardđ▒. Allah Teâlâ’nđ▒n rđ▒zasđ▒na nail olma arzusu ne sđ▒nđ▒r tanđ▒r, ne de zorluk.

“Bu anlattđ▒klarđ▒nđ▒zdan dolayđ▒ bazđ▒ Müslümanlar hac ibadetini yerine getirmekten imtina ederler” denildi. Onlara göre bu yazđ▒lar caydđ▒rđ▒cđ▒ rolü oynayabilirdi. Müslümanlarđ▒n ibadetleri huŮ?u içerisinde, hata ve yanlđ▒Ů?sđ▒z yapmalarđ▒ için yapđ▒lan hatalarđ▒ saymak tam tersi olmasđ▒ gerekir diye düŮ?ünüyoruz. Yani herkes bilerek, hatalardan uzak olarak ibadetlerini yaparsa, bu daha iyidir.

Gönül ister ki, bunlarđ▒ iki milyar Müslüman’a anlatabileyim. Herkes ibadetlerini eksiksiz ve hatasđ▒z yapsđ▒n.

Yazdđ▒klarđ▒mđ▒zđ▒, yapanlara kđ▒zarak deđ?il, sizlerin de aynđ▒ hatalara düŮ?memeniz gerektiđ?ini düŮ?ünerek okuyunuz.

Bu kitapçđ▒đ?đ▒mđ▒zđ▒n da bütün insanlđ▒đ?a hayđ▒rlđ▒ olmasđ▒nđ▒ diliyoruz.

Gayret bizden, yardđ▒m ve hidayet yalnđ▒z Allah Teâlâ’dandđ▒r.

MUHAMMED MÜCAHđ░D

 

HAC’DA YAPILAN HATALAR

Hacda yapđ▒lan hatalar ismini taŮ?đ▒yan bu çalđ▒Ů?mamđ▒zđ▒ siz Müslüman kardeŮ? ve bacđ▒larđ▒mđ▒zđ▒n daha rahat, daha bir istek ve tam olarak hac ibadetini yerine getirmesine katkđ▒da bulunmak için kaleme aldđ▒k. Daha yola çđ▒ktđ▒đ?đ▒mđ▒z anda baŮ?layarak, tekrar vasđ▒talarđ▒mđ▒za binerek Mukaddes Topraklardan atđ▒ldđ▒đ?đ▒mđ▒z ana kadar yapđ▒lan bir yđ▒đ?đ▒n hata var. Bunlarđ▒n bazđ▒larđ▒ bilmeyerek, bazđ▒larđ▒ unutarak, bazđ▒larđ▒ da bilerek kasten yapđ▒lan hatalardđ▒r.

Kitapçđ▒đ?đ▒ okuyunca göreceksiniz! Hatalardan bazđ▒larđ▒ ibadetimizi günaha bile çevirecek çirkinliktedir. Halbuki biz, ibadet niyeti ile Haremeyn’e gidiyoruz. Günah kazanmaya, Müslümanlara zulmetmeye gitmiyoruz. Asî olmaya, Müslümanlara eziyet etmeye gitmiyoruz.

Bu hatalarđ▒ anlatmaya baŮ?lamadan önce, müsaade ederseniz, önce bu eserin serüveninden bahsedelim.

Günah Kazanmadan Haccetmek

Bu yđ▒l sayđ▒larđ▒ milyonlarla ifade edilen Müslümanlarla beraber hac yaptđ▒k. Dünyanđ▒n her bir yanđ▒ndan akđ▒n akđ▒n Mekke’ye gelen beyaz, sarđ▒ ve siyah đ▒rktan ve de yüzlerce milletten Mü’minler vardđ▒. Hep bir ađ?đ▒zdan yükselen “Lebbeyk, Allahümme lebbeyk…” nidalarđ▒ yer ve gök arasđ▒nda gidip geldi.

Harameyn bizi büyüledi. Oralardan ayrđ▒lmak istemedik. Fakat “Yđ▒kđ▒lasđ▒ viranede evlad-u iyal var”dđ▒. Sonunda dönüp dolaŮ?đ▒p buralara geldik.

Günler gelip geçiyor, fakat ben hâlâ oralardayđ▒m. Kâh Mekke’de, kâh Medine’de buluyorum kendimi. Geceleri uyandđ▒đ?đ▒m zaman, Mekke, yada Medine’de olup olmadđ▒đ?đ▒mđ▒ iyice anlamadan tekrar uykuya dalamđ▒yorum. Hasreti ilmek ilmek ruhumda örüyorum. Gurbetin çekilmesi zor yalnđ▒zlđ▒đ?đ▒ yükleniyor omuzlarđ▒ma.

Ve ben, bir kez daha çađ?rđ▒lacak mđ▒yđ▒m diye yollara bakđ▒p duruyorum. Kabe yollarđ▒na…

Bunlar aynanđ▒n bir yüzünde olanlar. Bir de ikinci yüzü var… đ░nsanlarđ▒n bilgisizlik, cehalet ve vurdum duymazlđ▒klarđ▒ nedeniyle meydana gelen olumsuzluklar… Daha dođ?rusu hatalar.

Hac boyu benim kafam hacda yapđ▒lan hatalarla da meŮ?guldü. Bazen bir köŮ?eye çekiliyor ve saatlerce düŮ?ünüyordum. Daha önceleri duyduđ?um, bildiđ?im hatalarđ▒ yerinde görmüŮ? olmam, benim üzüntümü ve sorumluluđ?umu daha da artđ▒rdđ▒.

Bu yapđ▒lan hatalara bazen kđ▒zdđ▒m, bazen de acđ▒ acđ▒ güldüm. Zalim, kafir, münafđ▒k, tađ?ut ve fasđ▒k idarecilerin açđ▒k ve gizli zulümleri altđ▒nda hürriyetlerini, cesaretlerini, kabiliyetlerini kaybeden, haklarđ▒nđ▒ aramaya bile cesaretleri kalmayan, kara cahil bđ▒rakđ▒lan bu devrin Müslümanlarđ▒ndan bundan fazlasđ▒nđ▒ bekleyemeyeceđ?imi bildiđ?im için acđ▒ acđ▒ güldüm.

Hacda yapđ▒lan hatalardan dolayđ▒ haccđ▒mđ▒n kabul olmadđ▒đ?đ▒nđ▒ düŮ?ündüđ?üm anlar az deđ?ildir. Hac farizasđ▒nđ▒ tekrarlamam gerektiđ?i düŮ?üncesini bile taŮ?đ▒yorum.

Açđ▒kçasđ▒, hacca gidip de günah kazanmadan geri dönebilmek büyük bir baŮ?arđ▒dđ▒r. đ░ster istemez kendinizi hatalarđ▒n, yanlđ▒Ů?larđ▒n, uygunsuz hareketlerin, haramlarđ▒n içerisinde buluyorsunuz. đ░stemeseniz, direnseniz bile, birileri sizi hatalar ve günahlar kazanđ▒na dođ?ru itiyor. Yani, yaŮ?adđ▒đ?đ▒mđ▒z bölgelerde yaptđ▒đ?đ▒mđ▒z hatalarđ▒, kötülükleri o mübarek beldelere de taŮ?đ▒yoruz.

Orasđ▒ bir deniz ve siz bu denize balđ▒klamasđ▒na dalđ▒yorsunuz. Yüzme bilmediđ?iniz için de bođ?ulup gidiyorsunuz. Ben bu denizde bođ?ulanlardan biriyim. Hatalar düzeltilmediđ?i müddetçe de bu bođ?ulma devam edecektir.

Haccđ▒n hatalarđ▒nđ▒ kaleme almayđ▒ planlarken, Medine’de bulunan bir Kitapçđ▒da “Hac Ve Umre Yapanlara Risaleler”(1) isimli bir kitap buldum. Yazarđ▒ Dr. Yahya b. đ░brahim El-Yahya. Hacda yapđ▒lan hatalara deđ?inen Dr. Yahya, nedense Mescid-i Haram’da yapđ▒lan ve kabulü mümkün olmayan hatalarla, Mina’da yapđ▒lan ve insanlarđ▒n ölümüne bile sebep olan fahiŮ? hatalarđ▒n yanđ▒ndan hiç mi hiç geçmemiŮ?. Suud idaresinin almasđ▒ gereken tedbirlere ise hiç deđ?inmemiŮ?.

Biz, diđ?er hatalarđ▒n yanđ▒nda ađ?đ▒rlđ▒klđ▒ olarak Mescid-i Haram’da ve Mina’da yapđ▒lan hatalarđ▒ da açđ▒klamaya çalđ▒Ů?acađ?đ▒z. Burada Dr. Yahya’dan da el verdiđ?i kadar faydalanacađ?đ▒mđ▒zđ▒ da belirtmiŮ? olayđ▒m.

Hacđ▒larđ▒n bilerek, bilmeyerek, dikkat etmeyerek, ya da küçümseyerek yaptđ▒klarđ▒ hatalardan bazđ▒larđ▒nđ▒ sizlere aktarmak istiyorum:

1) đ░HRAMDA YAPILAN HATALAR

1.   Mikatta ihrama girmeyerek Mikat yerini ihramsđ▒z geçmek.

2.   Bazđ▒ insanlarđ▒n terlik giymenin, o terliklerle birlikte ihrama girilmedikçe caiz olmadđ▒đ?đ▒na inanmalarđ▒.

3.   Mecbur olmadđ▒kça topuklarđ▒ ve üstü tamamen kapalđ▒ ayakkabđ▒lar giymek. Mecburiyet ancak uygun bir ayakkabđ▒nđ▒n bulunamamasđ▒ veya alacak güce sahip olamamak olabilir.

4.   Bazđ▒ hacđ▒larđ▒n ihram elbisesini deđ?iŮ?tirmenin caiz olmadđ▒đ?đ▒na inanmalarđ▒.

5.   đ░hrama girerken sađ? omuzu açđ▒đ?a çđ▒karđ▒p ridânđ▒n (ihramđ▒n üst kđ▒smđ▒) ucunu sol omuzun üzerine koymak.

6.   đ░hramđ▒n üst kđ▒smđ▒ olan ridâyđ▒ boyundan aŮ?ađ?đ▒ dođ?ru sallayarak omuzlarđ▒nđ▒n ve vücudun büyük bir kđ▒smđ▒nđ▒n açđ▒kta kalmasđ▒na sebep olmak.

2) đ░KATTAN MESCđ░D-đ░ HARAM’A Gđ░DERKEN YAPILAN HATALAR

1.   Hacđ▒lardan çođ?unun telbiye getirmemesi ve konuŮ?ma ile meŮ?gul olmalarđ▒.

2.   Bundan da tehlikelisi, müzik dinlemek gibi vakitlerini haram iŮ?leyerek geçirmeleri.

3) MESCđ░D-đ░ HARAM’A Gđ░RERKEN YAPILAN HATALAR

1.   Mescid-i Haram’a giriŮ? için belirli bir kapđ▒ tayin etmeyi vacip saymak. Bazđ▒ kapđ▒lardan giriŮ? yapmanđ▒n efdal oluŮ?u, Müslümanlara eziyet ederek o kapđ▒lardan girmemizi gerektirmez.

2.   Mescid-i Haram’a giriŮ?te özel olarak belirlenmiŮ? dualar okumak. Mescid-i Haram’a giriŮ? için özel bir dua yoktur. Rasulullah (s.a.v.)’den bütün mescidlere giriŮ? için sadece bir dua varid olmuŮ?tur. O mescidlerden biri de Mescid-i Haram’dđ▒r. Dua Ů?u mealdedir.

“Allah’đ▒n adđ▒yla. Salat ve selam Allah Rasulü’nün üzerine olsun. Allah’đ▒m! Günahlarđ▒mđ▒ affet ve bana rahmetinin kapđ▒larđ▒nđ▒ aç.”(2)

Yazđ▒lan kitaplarda haccđ▒n her rüknü için var olan dualar tavsiyedir diyor, hacđ▒nđ▒n istediđ?i dualarđ▒ yapmakta serbest olduđ?unu söylüyoruz.

4) KABE’DE YAPILAN HATALAR

A) NAMAZDA YAPILAN HATALAR

1.   Namazda saf tutma nizamđ▒na uyulmamasđ▒, kadđ▒n ve erkeklerin karđ▒Ů?đ▒k namaz kđ▒lmalarđ▒.

“Cemaat, muhtelif zümrelerden ibaret olunca, imamđ▒n arkasđ▒nda evvela erkekler, sonra çocuklar sonra da kadđ▒nlar saf bađ?larlar. Bu tertibe erkekler ile erkekler çocuklarđ▒n riayetleri sünnettir, erkekler ile kadđ▒nlarđ▒n riayetleri ise farzdđ▒r.

Binaenaleyh bir kadđ▒n veya müŮ?tehat olan bir kđ▒z çocuđ?u bir erkeđ?in önünde veya tam hizasđ▒nda aynđ▒ namazđ▒ cemaatle kđ▒lacak olsa erkeđ?in namazđ▒ fâsit olur”(3)

2.   Kadđ▒nlarđ▒n, erkeklerle birlikte namaz kđ▒lmalarđ▒ halinde günah kazanmalarđ▒.

“Erkeklerin namazlarđ▒nđ▒ böyle fesada uđ?ratan, huzurlarđ▒nđ▒ ihlal eden kadđ▒nlar ise, Ů?üphe yok ki bundan dolayđ▒ günahkâr olmuŮ?lardđ▒r. Hak Teâlâ’nđ▒n azabđ▒na layđ▒k bulunmuŮ? olacaklardđ▒r.”(4)

3.   Namazda zinaya sebebiyet verilmesi.

Karđ▒Ů?đ▒k olarak namaz kđ▒larken, insan kendisini tam bir zina ortamđ▒nda buluyor. Ben kendimi sonsuz derecede huzursuz hissediyorum. Bunun kalp temizliđ?i yada kalp kötülüđ?ü ile bir ilgisi yok. Bunu dile getirdiđ?im bir ortamda beni ayđ▒playanlara Ů?u sorularđ▒ yöneltiyorum:

- Namaza durduđ?unuz zaman yanđ▒nđ▒zdaki kadđ▒nla omuz baŮ?đ▒nđ▒zdan diz kapađ?đ▒nđ▒za kadar birbirinize yapđ▒Ů?đ▒k hale geliyorsunuz. Bu bir zina deđ?il mi?

Bu olay bir namaz vakti ben daha baŮ?lama tekbirini almadan baŮ?đ▒ma geldi. Yanđ▒ma gelen ve vücudunu bana yapđ▒Ů?tđ▒ran bir kadđ▒nđ▒ ikaz edip yanđ▒mdan uyaklaŮ?tđ▒rdđ▒m. Kadđ▒n “ben sana ne yaptđ▒m ki” der gibi aval aval yüzüme bakđ▒yordu.

- Secdeye varđ▒rken el yada kafanđ▒zla kadđ▒nlarđ▒n ayaklarđ▒na dokunmaya bazen engel olamđ▒yorsunuz. Bu bir zina deđ?il mi?

- Bazđ▒ kadđ▒nlar tesettüre tam riayet etmedikleri için ayaklarđ▒nđ▒ çđ▒plak bđ▒rakđ▒yorlar. Bir namaz boyu onlarđ▒ seyre mecbur kalđ▒yorsunuz. Bu bir zina deđ?il mi?

- Namazđ▒n her safhasđ▒nda ister istemez vücudunuzun bir çok organđ▒yla kadđ▒na dokunmak zorunda kalđ▒yorsunuz. Bu bir zina deđ?il mi?

- Rükua varđ▒rken önünüzdeki kadđ▒nđ▒n en ince hatlarđ▒ ile beliren vücuduna defalarca ve dakikalarca bakmak zorunda kalđ▒yorsunuz. Bu bir zina deđ?il mi?

- Secdeye varmđ▒Ů? olan kadđ▒nđ▒n iç elbiseleri ve mahrem yerleri en ince noktalarđ▒na kadar gözlerinizin önüne seriliyor. Bu bir zina deđ?il mi?

Benimle beraber hacda olan eŮ?im, böyle bir olaya Ů?ahid olduđ?unu ve o kadđ▒nđ▒n yerine kendisinin utandđ▒đ?đ▒nđ▒ yüzü kđ▒zararak anlattđ▒.

- Secdeden dođ?rulurken kafanđ▒zla kadđ▒nđ▒n arkasđ▒nđ▒n birbirine deđ?mesine bazen engel olamđ▒yorsunuz. Bu bir zina deđ?il mi?

- Yine secdeden dođ?rulurken kadđ▒nđ▒n entarisi kafanđ▒za takđ▒lmak suretiyle her yanđ▒ açđ▒lmđ▒Ů? ve kendinizi onun mahrem yerlerini seyreder buluyorsunuz. Bu bir zina deđ?il mi?

B) TAVAFDA YAPILAN HATALAR

1. Kadđ▒nlarđ▒n erkeklerle karđ▒Ů?đ▒k olarak tavaf etmeleri.

đ░bnu Cüreyc anlatđ▒yor: “Atâ, bana đ░bnu HiŮ?am’đ▒n kadđ▒nlarđ▒ erkeklerle karđ▒Ů?đ▒k olarak tavaftan yasakladđ▒đ?đ▒ zaman dedi ki: “O bunu nasđ▒l yasaklar, Rasulullah (s.a.v.)’in zevceleri bile erkeklerle birlikte haccettiler!” Ben Atâ’ya sordum:

“Onlarđ▒n haclarđ▒ örtünme emrinden önce miydi, sonra mđ▒ydđ▒?”

“(Evet kasem olsun) buna, ben örtünme emrinden sonra Ů?âhid oldum!” diye cevap verdi. Ben tekrar sordum:

“Pekala erkeklere nasđ▒l karđ▒Ů?đ▒rlardđ▒?” Ů?u cevabđ▒ verdi.

Erkeklere karđ▒Ů?mazlardđ▒, Hz. AiŮ?e (radđ▒yallahu anhâ) erkeklerden ayrđ▒ olarak tavaf ederdi, onlara karđ▒Ů?mazdđ▒.” Hatta bir kadđ▒n kendisine: “Ey mü’minlerin annesi yürü (Haceru’l-Esved’e elimizle deđ?erek) istilâm edelim!” demiŮ?ti de Hz. AiŮ?e ona:

“Sen dilediđ?in Ů?ekilde git” deyip kendisi gitmekten imtina etmiŮ?ti. Onlar geceleyin kim olduklarđ▒ bilinmez halde çđ▒karlardđ▒, (erkeklerle beraber tavaf yaparlardđ▒).

[Beytullah’a girmek istedikleri zaman da, erkeklerin tamamen çđ▒karđ▒lmđ▒Ů? olmalarđ▒na kadar durup beklerler, sonra girerlerdi.]”(5)

“Günümüzde maddî imkanlarđ▒n ve ulaŮ?đ▒m vasđ▒talarđ▒nđ▒n artmasđ▒yla milyonu taŮ?an hacđ▒ kafilesinin, tavaf esnasđ▒nda nefesleri keser derecede meydana getirdiđ?i izdiham ve sđ▒kđ▒Ů?đ▒klđ▒k, her hacđ▒ya, kadđ▒n ve erkeklerin ayrđ▒ ayrđ▒ tavaf yapmalarđ▒nđ▒ ve hatta Ů?eytan taŮ?lamalarđ▒nđ▒ sađ?layacak bir formül bulunamaz mđ▒? sorusunu sordurmaktadđ▒r. Daha ashab devrinde duyulan bu ihtiyaç, gittikçe bir zaruret halini almaktadđ▒r. Meselenin üzerine ciddiyetle gidildiđ?i takdirde bir çözüm bulunabileceđ?i ümidindeyiz.”

“Hadis, kadđ▒nlarđ▒n tavafta kendilerini belli etmeyecek bir kđ▒yafete bürünmelerinin, geceleri tavafđ▒ tercih etmelerinin, erkeklerden ayrđ▒ ve onlarđ▒n arkasđ▒ndan tavaf yapmalarđ▒nđ▒n efdal olacađ?đ▒nđ▒ göstermektedir.”(6)

2.   Tavaf ederken el, göz, vs. zinalarđ▒na sebebiyet verilmesi.

Kabe’de namaz kđ▒larken iŮ?lenen zinalarđ▒n hemen hemen tamamđ▒ tavafda da vukû bulmaktadđ▒r. Kadđ▒nlarđ▒n dokunulmadđ▒k yerleri kalmamaktadđ▒r. đ░zdiham anlarđ▒nda erkek ve kadđ▒nlarđ▒n vücutlarđ▒ o kadar uygunsuz bir biçimde birbirlerine yapđ▒Ů?đ▒yor ki, bunun izahđ▒nđ▒ yapmak asla kolay deđ?ildir. Açđ▒kçasđ▒, Kabe’de zina suçu iŮ?lenmektedir.

3.   Tavafda insanlarđ▒ itmek, sđ▒kđ▒Ů?tđ▒rmak, yol açmak için dirsekleri ile iterek acđ▒ vermek. Bu gibi uygunsuz hareketler neticesinde meydana gelen büyük izdihamlar, bazen hacđ▒larđ▒n elbiselerinin düŮ?melerine yđ▒rtđ▒lmalarđ▒na ve avret mahallerinin açđ▒lmasđ▒na sebep olurken, bazen de düŮ?melere ve ezilme tehlikesine sebep olmaktadđ▒r.

4.   Tavafa Haceru’l Esved’in hizasđ▒ndan baŮ?lamamak.

5.   Haceru’ Esved ve Ruknu’l Yemani’nin yanđ▒nda birbirlerini iterek izdihama yol açmak.

6.   Tavafđ▒n sahih olmasđ▒ için Haceru’l Esved’i öpmenin Ů?art olduđ?u inancđ▒.

7.   Ruknu’l Yemani’yi öpmek.

8.   Kabe’nin duvarlarđ▒nđ▒, örtüsünü, Makam-đ▒ đ░brahim’i, Hicri, Mescidin direklerini öpmek. Bunlar ve bu gibi hatalar Ů?irktir. Allah’a ortak koŮ?ma, yani Allah’dan baŮ?ka ilâhlar edinme iŮ?ini Kabe’de gerçekleŮ?tirme Ů?üphesini dođ?uruyor.

9.   Ů?avtlarđ▒n hepsinde reml yapmak. Sünnet olan ise sadece erkeklerin ilk üç Ů?avtta reml yapmasđ▒dđ▒r.

10. Her Ů?avt için belirli bir dua tahsis etmek. KiŮ?i istediđ?i duayđ▒ okuyabilir.

11. Tavafta Hicr’den geçmek. Bu tavafđ▒ bozar. Çünkü Hicr Kabe’dendir.

12. Kabe’yi sol tarafđ▒na almaya dikkat etmemek. Kadđ▒nlarđ▒nđ▒ tutarak arkadaŮ?larđ▒yla beraber onlarđ▒n etrafđ▒nđ▒ çeviren ve Kabe’yi sađ?đ▒na, önüne veya arkasđ▒na almak zorunda kalan kiŮ?i gibi. Böyle yapanđ▒n tavafđ▒ sahih olmayabilir. Kabe’nin tavaf yapanđ▒n solunda olmasđ▒, tavafđ▒n sahih olmasđ▒ için gerekli Ů?artlardandđ▒r.

13. Kabe’nin bütün köŮ?elerini el ile selamlamak.

14. Dua yaparken sesin yükseltilmesi. Bu huŮ?uyu giderir. Beyt’in heybetini azaltđ▒r ve tavaf edenleri rahatsđ▒z eder. đ░badetlerinde insanlarđ▒ rahatsđ▒z etmek yasaklanmđ▒Ů? bir olaydđ▒r.

15. đ░ki rekat tavaf namazđ▒nđ▒n mutlaka Makam-đ▒ đ░brahim’in yakđ▒nđ▒nda kđ▒lđ▒nmasđ▒nđ▒n gerektiđ?i zannđ▒. Böyle zanneden kiŮ?iler, orada namaza durmalarđ▒ anđ▒nda diđ?er insanlarđ▒ sđ▒kđ▒Ů?tđ▒rđ▒r ve izdihama sebep olurlar. Meydana gelen büyük sđ▒kđ▒ntđ▒dan dolayđ▒ bu kiŮ?iler sevap yerine günah kazanđ▒rlar.

16. đ░ki rekat tavaf namazđ▒nđ▒ uzatmak. Bu sünnete muhaliftir. Rasulullah (s.a.v.) bu namazđ▒ kđ▒sa tutardđ▒. Namazđ▒ uzatan kiŮ?i, bu davranđ▒Ů?đ▒ ile tavaf edenlere eziyet eder ve o mekanda namaz kđ▒lmaya hakkđ▒ olanlarđ▒ bundan alđ▒koyar.

17.  Makam-đ▒ đ░brahim için dua tahsisi. Bu bid’at dua cemaatle yapđ▒lđ▒nca daha da ziyadeleŮ?ir.

5) SA’Y’DA YAPILAN HATALAR

1.   Safâ ve Merve arasđ▒nđ▒ aynđ▒ yürüyüŮ?le yürüyerek iki iŮ?aret arasđ▒nda koŮ?mayđ▒ (hervele) terk etmek. Hervele sadece erkekler içindir. Kadđ▒nlar ise baŮ?đ▒ndan sonuna kadar normal bir Ů?ekilde yürürler.

2.   Bunun aksine sa’yđ▒n tamamđ▒nđ▒ koŮ?arak tamamlamak. Bu da bir takđ▒m yanlđ▒Ů?lđ▒klara sebep olur. Birincisi sünnete muhalefet, ikincisi ise böyle yapanđ▒n kendisini yormasđ▒, üçüncüsü de baŮ?kalarđ▒nđ▒ sđ▒kđ▒Ů?tđ▒rarak meŮ?akkat vermesidir. Ayrđ▒ca insanlardan bazđ▒larđ▒ bunu, ibadeti çabuk bitirebilmek için yaparlar. Bu öncekinden daha kötüdür, ibadetten sđ▒kđ▒ntđ▒ duymayđ▒ gerektirir ve büyük bir hatadđ▒r. Asđ▒l olan huŮ?u, sevinç ve huzur içerisinde ibadetin eda edilmesidir.

3.   Her Ů?avt için belirli bir duanđ▒n tahsis edilmesi. KiŮ?i istediđ?i her duayđ▒ okuyabilir.

4.   Sa’y’a Merve’den baŮ?lamak.

5.   Safa’dan Safa’ya bir Ů?avt kabul edip, on dört Ů?avtla sa’y yapmak.

6.   Hac ve umre ibadetlerinin dđ▒Ů?đ▒nda sa’y yapmak. Bazđ▒ insanlarđ▒n, sa’y ile nafile ibadet yaptđ▒klarđ▒na ve sa’yđ▒n tavaf gibi olduđ?una inanmalarđ▒.

7.   Safa ve Merve tepelerini dua etmek veya oturmak suretiyle iŮ?gal ederek sa’y yapanlara engel teŮ?kil ermek. đ░zdihama sebep olmak.

8.   đ░nsanlarđ▒ sđ▒kđ▒Ů?tđ▒rma, yol açmak için itmek, gibi nahoŮ? davranđ▒Ů?larla insanlara sđ▒kđ▒ntđ▒, acđ▒ vermek, düŮ?melerine hatta ezilme tehlikesi geçirmelerine sebep olmak.

Bu nahoŮ? durum ile  sa’y yaparken sđ▒k sđ▒k karŮ?đ▒laŮ?maktayđ▒z. Daha vahimi, Müslümanlarđ▒ hac ibadetinin hazzđ▒ndan uzak tutma gibi suç islenmektedir bu çirkin hareketlerle.

6) SAÇI TRAŮ? ETMEDE YAPILAN HATALAR

1.   BaŮ?đ▒n (saçđ▒n) bir kđ▒smđ▒nđ▒ kazđ▒tmak

2.   BaŮ?đ▒n bir yönünden saçđ▒n birazcđ▒k kđ▒saltđ▒lmasđ▒. Bu “… baŮ?larđ▒nđ▒zđ▒ tđ▒raŮ? etmiŮ? ve kđ▒saltmđ▒Ů? olarak …(7) ayetine muhaliftir.

3.   Umrede (ihramdan çđ▒karken), elbisesini giydikten sonra saçđ▒ kđ▒saltmak veya kazđ▒tmak.

7) TERVđ░YE GÜNÜ (Zđ░LHđ░CCE’Nđ░N SEKđ░Zđ░NCđ░ GÜNÜ) YAPILAN HATALAR

1.   đ░hrama girerken iki rekat namaz kđ▒lmanđ▒n vacip olduđ?u ve yeni bir ihram elbisesi ile ihrama girmek gerektiđ?i inancđ▒.

2.   Sađ? omuzu açđ▒đ?a çđ▒karđ▒p ridânđ▒n (ihramđ▒n üst kđ▒smđ▒) ucunu sol omuzun üzerine koymak.

3.   Umre için ihrama girilen elbisesi ile (hac için) ihrama girmenin dođ?ru olmayacađ?đ▒ inancđ▒.

4.   Mina’ya giderken telbiyeyi yüksek sesle söylemeyi terk etmek.

5.   Mina’da gecelemeyip dođ?ruca Arafat’a gitmek.

6.   Mina’da namazlarđ▒ cem ederek kđ▒lmak.

7.   Mina’da (taksir yapmaksđ▒zđ▒n) namazlarđ▒ tam kđ▒lmak.

8) ARAFAT’A Gđ░DERKEN VE VAKFEDE YAPILAN HATALAR

1.   Arafat’a giderken telbiyeyi yüksek sesle söylemeyi terk etmek.

2.   GüneŮ?in zevalinden sonra Arafat’đ▒n dđ▒Ů?đ▒nda vakfe yapmak.

3.   Vakfede Kđ▒ble’ye deđ?il, dađ?a (Cebelu’r-Rahme’ye) yönelmek.

4.   Dađ?đ▒n yanđ▒nda durmak gerektiđ?i zannđ▒.

5.   Arafat’taki ađ?açlarđ▒n kesilmesinin caiz olmadđ▒đ?đ▒ zannđ▒.

6.   Dađ?đ▒n (Cebelu’r-Rahme) özel bir kudsiyeti olduđ?u inancđ▒.

7.   Zorluđ?una rađ?men, namazđ▒n Arafat’taki Mescid de imam ile birlikte kđ▒lđ▒nmasđ▒ gerektiđ?i zannđ▒.

8.   GüneŮ? batmadan önce Arafat’tan ayrđ▒lmak.

9.   Vaktin faydasđ▒z Ů?eylerle geçirilmesi. Fotođ?raf çekmek, Ů?arkđ▒ ve müzik gibi haram Ů?eyleri dinlemek, çirkin sözler konuŮ?mak, insanlara eziyet etmek ve benzeri haram olan iŮ?lerle vakit geçirilirse günahđ▒ daha da artar.

9) MÜZDELđ░FE’YE Gđ░DERKEN VE MÜZDELđ░FE’DE YAPILAN HATALAR

1.   AŮ?đ▒rđ▒ hđ▒z.

2.   Müzdelife’ye varmadan önce konaklamak.

3.   AkŮ?am ve yatsđ▒ namazlarđ▒nđ▒ Müzdelife’ye varmadan önce yolda kđ▒lmak.

4.   AkŮ?am ve yatsđ▒ namazđ▒nđ▒n Müzdelife’ye ulaŮ?amama gerekçesi ile vaktinin dđ▒Ů?đ▒nda kđ▒lđ▒nmasđ▒. Bazđ▒ hacđ▒larđ▒ taŮ?đ▒yan arabalar geç kalđ▒yorlar. Gece yarđ▒sđ▒ndan sonraya veya fecre yakđ▒n bir vakte kadar Müzdelife’ye ulaŮ?amđ▒yorlar. Hacđ▒lar, Müzdelife’ye varđ▒ncaya kadar namazlarđ▒nđ▒ geciktiriyorlar. Bu büyük bir hatadđ▒r.

5.   Sabah namazđ▒nđ▒ vaktinden önce kđ▒lmak.

6.   Müzdelife’den gece ayrđ▒lmak ve orada gecelememek. Birçok hacđ▒ kafilesinin vakfe zamanđ▒ bitmeden Müzdelife’yi terk ederek Mina’ya geçtiklerine Ů?ahid oluyoruz.

7.   Müzdelife’de geceyi dedikodularla veya haram iŮ?lerle uyanđ▒k olarak geçirmek.

8.   Müzdelife’de güneŮ?in dođ?uŮ?una kadar kalmak.

9.   Cemreleri taŮ?lamada kullanđ▒lacak taŮ?larđ▒n Müzdelife’den toplanmasđ▒nđ▒n vacip olduđ?una inanmak.

10) CEMRELERđ░N TAŮ?LANMASINDA YAPILAN HATALAR

1.   Meydana getirilen izdiham ve bunun neticesinde sđ▒kđ▒ntđ▒, acđ▒, yaralanma ve ölüme sebebiyet verilmesi. đ░badetini yerine getirip sevap kazanmđ▒Ů? olmayđ▒ umarken, hacđ▒nđ▒n Müslüman katili olarak Allah Teâlâ’nđ▒n huzuruna çđ▒kacak olmasđ▒ ne acđ▒ bir durum?

2.   TaŮ?larđ▒n yđ▒kanmasđ▒ ya da koku sürülmesi.

3.   Bu cemrelerin Ů?eytanlar olduđ?u zannđ▒. Ve bu zan sonucu Ů?u yanlđ▒Ů?lđ▒klar hasđ▒l olur:

a)  Ů?üphesiz ki bu zan hatadđ▒r. Biz; cemreleri Allah’đ▒ zikretmek ve Allah Azze ve Celle’ye kulluk görevini yerine getirmek için taŮ?larđ▒z.

b)  Cemrelerin Ů?eytan olduđ?unu düŮ?ünen insan cemrelere hđ▒Ů?đ▒m, öfke ve kuvvetle gelir. Onu insanlara eziyet eder, öfkeli bir deve gibi öne atđ▒lđ▒r bir halde bulursunuz. Bu da bir yđ▒đ?đ▒n tehlikeyi beraberinde getirir.

c)   đ░nsan bu taŮ?lama ile Allah Teâlâ’ya kulluk ettiđ?ini hatđ▒rlamaz. Onu bu zanna binaen meŮ?ru ibadetin yerine meŮ?ru olmayanđ▒nđ▒ yaparken görürsünüz. Büyük taŮ?larđ▒, odun ve terlikleri, hatta eline ne geçirirse Ů?eytan zannettiđ?i cemreye atar.

4.   TaŮ?larđ▒n mutlaka diređ?e isabet etmesi gerektiđ?i zannđ▒.

5.   Gücü yettiđ?i halde taŮ?lama için vekil tayin etmek.

6.   Müzdelife’den toplanan taŮ?lar ile taŮ?lanmamasđ▒ halinde taŮ?lamanđ▒n caiz olmayacađ?đ▒ zannđ▒.

7.   Cemreler arasđ▒ndaki tertibi gözetmeksizin veya usulüne aykđ▒rđ▒ olarak taŮ?lama yapmak.

8.   Remy (taŮ?lama) vaktinden önce taŮ? atmak.

9.   TaŮ?lamalarđ▒ geceye bđ▒rakmak.

10.  Yedi taŮ?tan az taŮ?la taŮ?lama yapmak.

11. Birinci (küçük cemre) ve ikinci (orta cemre) cemrelerden sonra dua için durmayđ▒ ve duayđ▒ terk etmek. Bu çok sđ▒k yapđ▒lmaktadđ▒r. Yani Müslümanlar taŮ?lamalardan sonra dualarđ▒ terk etmektedirler.

12.  Gerek taŮ? adedinde, gerekse taŮ?lama sayđ▒sđ▒nda meŮ?ru olandan fazla taŮ?lama yapmak.

11) Mđ░NA’DA YAPILAN HATALAR

A) KURBAN KONUSUNDA YAPILAN HATALAR

1.   Kurbanđ▒n kesilmemesi. Bazđ▒ hac organizatörleri hacđ▒lardan vekalet aldđ▒klarđ▒ halde yalan söyleyerek hacđ▒yđ▒ ihramdan çđ▒karđ▒yorlar ve kurbanđ▒ kesmiyorlar. Bu durumda hacđ▒ ömür boyu ihram yasaklarđ▒nđ▒ omuzlarđ▒nda taŮ?đ▒mak zorunda kalđ▒yor. Haccđ▒ Temettu ve Haccđ▒ Kđ▒ran’a niyet edenler, kurbanlarđ▒nđ▒ mutlaka Mina’da kesmek mecburiyetindedirler.

2.   Kurban kesiminin vaktinin dđ▒Ů?đ▒na tehir edilmesi. Bazđ▒ hac organizatörleri hacđ▒larđ▒nđ▒n çokluđ?u ve kesim elemanlarđ▒nđ▒n azlđ▒đ?đ▒ nedeniyle bayramđ▒n altđ▒ncđ▒, hatta daha sonraki günlere kadar kurban kestikleri olmuŮ?tur.

Kurban, bayramđ▒n birinci, ikinci ve üçüncü günü kesilir. đ░mam Ů?afiî’ye göre bayramđ▒n dördüncü günü gurup vaktine kadar da kurban kesilebilinir.

3.   Bazđ▒ hacđ▒larđ▒n kurbanlarđ▒nđ▒ kendi beldelerinde veya baŮ?ka beldelerde kestirmeleri. Hacđ▒ kurbanđ▒nđ▒ ancak ve ancak Mina’da kesebilir.

B) Dđ░đ?ER KONULARDA APILAN HATALAR

1.   Terviye günü (Zilhicce’nin sekizinci günü) Mina’da gecelemeyi terk etmek.

2.   TeŮ?rik günlerinde (Bayram günlerinde Mina’da gecelemeyi terk etmek. Türk hacđ▒larđ▒nđ▒n tamamđ▒na yakđ▒n bir bölümü bunu yapmaktadđ▒rlar.

3.   Bayramđ▒n ikinci günü öđ?leden önce Mina’yđ▒ terk etmek.

12) TEMđ░ZLđ░K KONUSUNDA YAPILAN HATALAR

1.   Çöplerin insanlarđ▒ rahatsđ▒z edecek Ů?ekilde sađ?a sola atđ▒lmasđ▒.

2.   Mescidler de dahil, yerlere tükürülmesi ve sümkürülmesi.

3.   Harameyn’in temizliđ?i için gereken altyapđ▒ eksikliđ?i.

4.   Mekke ve Medine’de bulunan banyo tuvaletlerde ellerin, ya da kirlenen azalarđ▒n temizlenmesinde kullanđ▒lacak sabun ya da baŮ?ka temizlik malzemelerinin bulunmamasđ▒. Mekke’de ihramlđ▒ olan kiŮ?ilerin kullanmasđ▒ sakđ▒ncalarđ▒na karŮ?đ▒ temizlik malzemelerinin bulunmamasđ▒ normaldir, ama Medine’de olmasđ▒ gerekir.

13. ÇEVRE DÜZENLEMEDđ░NDE YAPILAN HATALAR

MEKKE’DE

1.   Mescid-i Haram’đ▒n çevresindeki çarpđ▒k yapđ▒laŮ?ma. Bu çarpđ▒k yapđ▒laŮ?ma nedeniyle daha Ů?imdiden Mescid-i Haram sanki bir köŮ?eye sđ▒kđ▒Ů?tđ▒rđ▒lmđ▒Ů? ve beton yđ▒đ?đ▒nlarđ▒yla bođ?ulmuŮ? durumda.

2.   Sokaklarda insanlarđ▒n ellerindeki çöpleri atacaklarđ▒ çöp kutularđ▒nđ▒n yetersizliđ?i.

MEDđ░NE’DE

1.   Mescid-i Nebevi’nin çevresindeki çarpđ▒k yapđ▒laŮ?ma. Mescid’in çevresinde yükselen dev oteller Mescid’i bođ?duđ?u gibi, gelecekte yer darlđ▒đ?đ▒na da sebep olacak biçimde inŮ?aa edilmiŮ?lerdir.

2.   Mescid-i Nebevi’nin çevresindeki tuvaletlerden araba parklarđ▒na olan giriŮ? kapđ▒larđ▒nđ▒n varlđ▒đ?đ▒. Kadđ▒nlarđ▒n tuvaletlerinden araba parklarđ▒na giriŮ? kapđ▒larđ▒ var. Namaz vakitlerinde kazara buralarda bulunan kadđ▒nlar tehlike ile burun buruna kalđ▒yorlar. Hatta kaçđ▒rđ▒lanlar, kesici aletlerle yaralananlar vs. oluyor.

Kadđ▒nlarđ▒n tuvaletlerinden araba parklarđ▒na açđ▒lan kapđ▒lar iptal edilmelidir.

SAYDIđ?IMIZ HATALARIN NETđ░CELERđ░

1.   Yaptđ▒klarđ▒ hatalarđ▒n sonucu insanlarđ▒n yaralanmalarđ▒na, vücut azalarđ▒nđ▒n sakatlanmasđ▒na veya vücut azalarđ▒nđ▒n kopmalarđ▒na, ölüme sebebiyet verenler kđ▒sas veya diyet cezasđ▒nđ▒ üzerlerinde taŮ?đ▒rlar.

2.   đ░nsanlara acđ▒, sđ▒kđ▒ntđ▒, đ▒zdđ▒rap gibi zararlarla, maddi zararlara yol açanlar fiillerine uygun cezalarđ▒n yükünü omuzlarđ▒nda taŮ?đ▒rlar.

3.   Haccđ▒n farzlarđ▒nđ▒ terk etme hatasđ▒na düŮ?enlerin, gelecek sene haccđ▒ tekrar etmeleri gerekir.

4.   Haccđ▒n vaciplerini terk etme hatasđ▒na düŮ?enlerin, ceza kurbanđ▒ kesmeleri gerekir. Haccđ▒ Kđ▒ran’đ▒n cezasđ▒ iki kattđ▒r.

5.   Haccđ▒n sünnetlerini terk etme hatasđ▒na düŮ?enlerin, sadaka vermeleri gerekir.

6.   Sorumsuzluk örneđ?i gösterenler ve uygunsuz davranđ▒Ů?lar sergileyenler, yaptđ▒klarđ▒ hatalar nedeniyle günahkar olacaklarđ▒nđ▒ ve günahlarđ▒nđ▒n karŮ?đ▒lđ▒đ?đ▒ olan cezalarđ▒ da Allah Teâlâ’nđ▒n bir gün onlara ödeteceđ?ini unutmamalarđ▒ gerekir.

Biraz dikkat, biraz gayret ve biraz da okuyup öđ?renme ile tam, huzurlu ve tertemiz bir hac ibadeti yapđ▒lamaz mđ▒? Elbette ki yapđ▒lđ▒r. đ░badet yapmak için gidilen o mübarek topraklardan günah kazanarak dönmenin faydasđ▒ndan bahsedilebilinir mi? Tabii ki, hayđ▒r! Fakat cehalet, vurdum duymazlđ▒k ve boŮ? vermiŮ?lik bizi günahkar olarak geri gönderiyor.

HATALARIN Gđ░DERđ░LMESđ░

Saydđ▒đ?đ▒mđ▒z hatalarla, sayamadđ▒đ?đ▒mđ▒z diđ?er hatalarđ▒n düzeltilemeyecek bir yanđ▒ yoktur. Yeter ki, herkes sorumluluk ve vazife alanlarđ▒nđ▒ bilsinler. “Bismillah” diyerek kollarđ▒ sđ▒vadđ▒ktan sonra Allah’đ▒n izniyle- bütün problemler çözülür.

Kim fedakarlđ▒k yapacak, kim vazifesine ve Allah Teâlâ’ya sadđ▒k kalacak, kim de Ů?uurlu bir davranđ▒Ů? biçimi sergileyecek?

Bu iŮ?in devlet boyutu, organizatör boyutu ve hacđ▒ adayđ▒ boyutu var. Herkes kendi üzerine düŮ?eni yerine getirdiđ?i takdirde artđ▒k problem kalmaz. Yeter ki samimiyet, sebat ve dikkat gösterilsin. Zaten bunlar olmazsa, yapđ▒lan iŮ? de sađ?lam olmaktan çok uzak olur.

Hacda yapđ▒lan hatalar üçgenin üç köŮ?esini oluŮ?turan üç unsur vardđ▒r. Devlet, Organizatör ve hacđ▒ adayđ▒ demek istiyoruz.

I. SUUDđ░ YÖNETđ░Mđ░Nđ░N SORUMLULUđ?U VE YAPMALARI GEREKENLER

A)  Altyapđ▒ Ve Çevre Hizmetleri

1.   Mescid-i Haram’đ▒n etrafđ▒ndaki yapđ▒laŮ?maya son verip, arsa ve binalarđ▒ kamulaŮ?tđ▒rarak namaz kđ▒lacak alanlarđ▒ geniŮ?letebilirler. Vakit namazlarđ▒nda cemaat Mekke sokaklarđ▒na kadar taŮ?maktadđ▒r.

2.   Mescid-i Haram’đ▒n birinci katđ▒nđ▒ kadđ▒nlara ayđ▒rmak suretiyle namaz, tavaf ve sa’y alanlarđ▒ birbirinden ayrđ▒lmđ▒Ů? olur. Ayrđ▒ca Mescid’in dđ▒Ů?đ▒nda namaza geç kalan kadđ▒nlarđ▒n namaz kđ▒labilecekleri bölümler oluŮ?turabilirler. Böylece erkeklerin kadđ▒nlara, kadđ▒nlarđ▒n da erkeklere eziyet etmelerine son verilmiŮ? olunur.

Medine’de bu konu baŮ?arđ▒ ile yürütülmektedir. Mekke’de niçin olmasđ▒n?

3.   Cemrelere giriŮ? ve çđ▒kđ▒Ů?larđ▒ yeniden düzenleyerek, barikat ve sütunlar koyarak, bu alana giriŮ? ve çđ▒kđ▒Ů?larđ▒ ayđ▒rarak tehlikeleri ortadan kaldđ▒racak tedbirleri alabilirler.

4.   Harameyn’in çevre temizliđ?i için altyapđ▒yđ▒ daha uygun hale getirebilirler. Bunun içerisinde çeŮ?itli yerlere çöp kutularđ▒ yerleŮ?tirme de var.

5.   Mescid-i Haram ile Arafat arasđ▒na raylđ▒ sistemin kurulmasđ▒. Bu sistem Mescid-i Haram’dan baŮ?layđ▒p, Mina, Müzdelife üzerinden Arafat’a ulaŮ?masđ▒ ve çift yol olmasđ▒.

6.   Yine Mekke raylđ▒ sistem ađ?đ▒ örülmesi. Bu Ů?ekilde eksoz gazđ▒ koklamaktan ve pis havadan Mekke kurtulmuŮ? olur.

Bunlarđ▒ yapmakla:

a)  Harameyn’in temiz olmasđ▒ sađ?lanacak.

b)  Halkđ▒n sađ?lđ▒đ?đ▒ korunmuŮ? olacaktđ▒r. Çünkü pislikten mikrop ve neticede de hastalđ▒klar meydana gelir.

B)  Bilgilendirme Çalđ▒Ů?malarđ▒

1.   ÇeŮ?itli broŮ?ür, ilan ve panolarla hacđ▒larđ▒n, Mekke ve Medinelilerin uymalarđ▒ gereken bütün kurallar açđ▒klanabilir.

2.   Organizatörler ve kafile baŮ?kanlarđ▒ hac öncesinde çeŮ?itli konferans, seminer ve broŮ?ürlerle bilgilendirilebilirler.

C)  Cezâi Müeyyideler

1.   Hac için deđ?il de dilencilik, ticaret ve hatta hđ▒rsđ▒zlđ▒k için gelenler var.

a)  đ░htiyaç sahibi olanlar, hac fonundan yapđ▒lacak yardđ▒mlarla dilenmekten kurtarđ▒lđ▒rlar. Hacđ▒larđ▒ mescidlerde ve açđ▒k alanlarda rahatsđ▒z etmeleri, izdihama sebep olmalarđ▒ önlenmiŮ? olur.

b)  Hac vazifesinin dđ▒Ů?đ▒nda bir gaye ile Harameyn’e gelenler, sđ▒kđ▒ takip ve gereken müeyyideler uygulanmak suretiyle süflî emellerinden caydđ▒rđ▒labilirler.

2.   Çevreyi çöp atarak, tükürerek yada sümkürerek kirletenlere para cezasđ▒, daha sonraki senelerde Harameyn’e girme yasađ?đ▒ gibi müeyyidelerle caydđ▒rđ▒cđ▒ önlemler alabilirler.

3.   Bütün fđ▒khî, ahlakî sosyal ve temizlik kurallarđ▒ hac kervanđ▒ düzenleyicileri aracđ▒lđ▒đ?đ▒ ile hacđ▒lara iletilmesi sađ?lanabilir. Bunu yapmayan hac organizatörlerine para veya vize cezalarđ▒ getirmek suretiyle problemleri çözebilirler.

II. HACILARIN SORUMLULUđ?U VE YAPMALARI GEREKENLER

A)  Fđ▒khî Konularda Duyarlđ▒lđ▒k

1.   Hac ile ilgili fđ▒kđ▒h konularđ▒nđ▒ okumayđ▒ bilenler kendileri, okumayđ▒ bilmeyenler de okuma ve yazma bilenlerden faydalanmak suretiyle öđ?renmeye çalđ▒Ů?malđ▒dđ▒rlar.

2.   Hacđ▒ adaylarđ▒ hac ibadetini yapmak ve mükafat kazanmak için geldiklerini asla unutmamalđ▒dđ▒rlar. Bu yüzden baŮ?kalarđ▒nđ▒ rahatsđ▒z edecek, üzecek, zarara uđ?ratacak, acđ▒ya bođ?acak tavđ▒r, hareket ve eylemden uzak durmalđ▒dđ▒rlar.

3.   Haccđ▒ farz, vacip, sünnet ve müstehablarđ▒ ile eksiksiz olarak ifa etmeye çalđ▒Ů?malđ▒dđ▒rlar.

4.   Mekke’de iŮ?lenen bir günaha karŮ?đ▒lđ▒k, huzur-u đ░lahi’de elli kat cezaya maruz kalacaklarđ▒nđ▒ unutmamalarđ▒ gerekir hacđ▒larđ▒n.

B) Çevre Ve Sađ?lđ▒k Bilinci

1.   Hacđ▒ etrafđ▒nđ▒ kirletmesi halinde imanđ▒ndan büyük bir sayfayđ▒ söküp attđ▒đ?đ▒nđ▒ bilmelidir. Çünkü “temizlik imandandđ▒r.”

2.   Bu hareketi ile hacđ▒, hem kendisinin ve düđ?er insanlarđ▒n sađ?lđ▒klarđ▒ ile kumar oynadđ▒đ?đ▒nđ▒, hem de baŮ?kalarđ▒na zarar verdiđ?ini aklđ▒ndan çđ▒karmamalđ▒dđ▒r.

3.   Bu hareketi ile hacđ▒, insanlara eziyet ve zahmet ettiđ?ini, zarar verdiđ?ini aklđ▒ndan çđ▒karmamalđ▒dđ▒r. Allah’đ▒n gazabđ▒nđ▒ kendi üzerine davet ettiđ?ini bilmelidir.

III. ORGANđ░ZATÖRLERđ░N SORUMLULUđ?U VE YAPMALARI GEREKENLER

1.   Hacda yapđ▒lan fđ▒khî hatalarđ▒n büyük bir çođ?unluđ?u organizatörlerden kaynaklanmaktadđ▒r. Yani kafile baŮ?kanlarđ▒ hacđ▒ adayđ▒nđ▒n nerede nasđ▒l davranmasđ▒, nerede neyi yapmasđ▒ veya yapmamasđ▒ gerektiđ?ini yeterince anlatamamaktadđ▒rlar. Gerekli bilgileri hacđ▒lara aktarmalđ▒dđ▒rlar.

2.   Yine organizatörler, hac ibadetinin mükafatđ▒na nail olabilmek için gayret sarfetmeleri gerektiđ?ini anlatmalarđ▒ ve hacđ▒larđ▒ Allah’đ▒n gazabđ▒ ile korkutmalđ▒dđ▒rlar.

3.   Vekaletlerini aldđ▒klarđ▒ hacđ▒larđ▒n vekalet ettikleri ibadetleri eksiksiz yerine getirmelidirler. Mesela kurban kesimini yerine getirmek gibi. Kurbanđ▒ kesmeyerek, yalan söylemek suretiyle hacđ▒larđ▒ ihramdan çđ▒karsalar bile ihramđ▒n yasaklarđ▒ ömür boyu devam eder, hem de cezalarđ▒ ile birlikte.

4.   Türk hacđ▒larđ▒, bazđ▒ ibadetleri terk etmeye organizatörler ve kafile baŮ?kanlarđ▒ tarafđ▒ndan mecbur bđ▒rakđ▒lmaktadđ▒rlar. Sünnet olmasđ▒ hasebiyle Terviye günü Mina’da geceleme terk edilmektedir. Terviye günü Mina’da gecelemek bütün mezheplere göre sünnettir. Terki halinde sadaka cezasđ▒ gerekir.

TeŮ?rik günlerinde Mina’da geceleme de terk edilmektedir. TeŮ?rik günlerinde Mina’da geceleme Hanefîlere göre sünnettir. Terki halinde sadaka cezasđ▒nđ▒ gerektirir. Ů?afiî, Hanbelî ve Malikîlere göre ise vaciptir. Terki halinde kurban cezasđ▒nđ▒ gerektirir.

5.   Organizatörler ve kafile baŮ?kanlarđ▒ hacđ▒larđ▒n ibadetlerini eksik yapmalarđ▒na sebep olmalarđ▒ halinde hem hacđ▒larđ▒n hem de kendilerinin günah kazanacaklarđ▒nđ▒ asla unutmamalđ▒dđ▒rlar.

6.   Organizatörler “hac meŮ?akkattir” ifadesini devamlđ▒ olarak kullanđ▒yorlar. Organizatörlerden, Suud idaresinden ve hacđ▒ adaylarđ▒nđ▒n kendilerinden kaynaklanan hatalarđ▒n Allah Teâlâ’nđ▒n verdiđ?i meŮ?akkatler olarak nitelenmesi halinde kullarđ▒ Allah’a isyana teŮ?vik ve hacdan sođ?utma anlamđ▒nđ▒ kazanđ▒rsa, bu büyük hata ve zulüm olur.

Hacđ▒lara Bir đ░htar

Bütün hacđ▒ adaylarđ▒na bir ihtarda bulunmak istiyorum. Bu ihtar, iŮ?ini dođ?ru düzgün yapanlar hariç, bir takđ▒m insanlarđ▒ kđ▒zdđ▒racak ama, ben sorumluluđ?u ve neticede meydana gelebilecek günahđ▒ üzerimden defedebilmek için yapmak istiyorum. Ve diyorum ki:

Hacđ▒ adayđ▒ kardeŮ?lerim! Hacda kurbanđ▒nđ▒ kendin kesemiyor, vekil tayin ettiđ?in kiŮ?ilerin de kurbanđ▒nđ▒ kesip kesmediklerini özü ve sözü dođ?ru Müslümanlarla Ů?ahidlendiremiyorsanđ▒z, HACC’I đ░FRAT’A niyet ediniz. Çünkü  ifrat haccđ▒nda kurban kesme mecburiyeti yoktur. Aksi takdirde haccđ▒n yasaklarđ▒nđ▒ ömür boyu üzerinizde taŮ?đ▒ma mecburiyetinde kalabilirsiniz. Bu da bir ibadeti yerine getirelim derken, daha büyük günahlara sebebiyet verme olur ki, sorumluluktan kurtulamazsđ▒nđ▒z.

Benden söylemesi!..

SON SÖZ

Bu hatalarđ▒ ne Müslümanlarđ▒ haccetmekten alđ▒koymak için, ne de hac yapanlarđ▒ rencide etmek için yazdđ▒m. Gayem, insanlarđ▒n ibadetlerinde meydana gelen yada gelebilecek eksiklikleri ortaya koyabilmekti.

Bizler, neden Allah Resûlü’nün ve sahabenin yaptđ▒đ?đ▒ gibi hac yapmayalđ▒m? Neden dikkat ettikleri hususlara dikkat etmeyelim? Neden Allah Teâlâ ve Resûlullah’đ▒n çizdiđ?i sđ▒nđ▒rlarđ▒n dđ▒Ů?đ▒na çđ▒kalđ▒m?

Hacda hatalardan dolayđ▒ bazđ▒ Müslümanlar anne, eŮ?, bacđ▒ ve kđ▒zlarđ▒nđ▒ hacca götürmüyorlar. Sorumlusu yine biz deđ?il miyiz?

Onlar da meydana gelen hatalardan dolayđ▒ hac gibi bir ibadeti terk ederken, diđ?er tarafta Avrupa’nđ▒n birkaç milyonluk Ů?ehirlerinde kurulan pazar, çarŮ?đ▒ gibi yerlerde ve toplu taŮ?đ▒ma araçlarđ▒nda kadđ▒nlarđ▒nđ▒n gayrimüslim erkeklere sürtünerek dolaŮ?malarđ▒na ses çđ▒karmđ▒yorlar. Bu da onlarđ▒n yađ?murdan kaçarken doluya tutulduklarđ▒nđ▒ gösteriyor.

Oradaki hata ve eksiklikleri bahane ederek haccđ▒ terk etmek çözüm deđ?il. Bu olsa olsa pireye kđ▒zđ▒p yorganđ▒ yakmak olur ki, bu da Allah Teâlâ’ya isyandđ▒r. Ana, bacđ▒, eŮ? ve kđ▒zlarđ▒mđ▒za bahaneler ileri sürerek hac ibadetinden men-etmek büyük sorumluluk ve cezayđ▒ beraberinde getirir. Esas mesele hatalarđ▒ düzeltmek, eksiklikleri tamamlamaktđ▒r. Yanlđ▒Ů?đ▒ düzeltme, eksiđ?i tamamlama, vazifeni yapma… Sonra da kalk ve “ben Ů?u Ů?u meseleden dolayđ▒ anama, hanđ▒mđ▒ma, bacđ▒ma ve kđ▒zđ▒ma hacca yasakladđ▒m de.” Bu kurtuluŮ? deđ?il!.. Hükmü yalđ▒nđ▒z Allah Teâlâ koyar ve yine Allah Teâlâ kaldđ▒rđ▒r. Sen bu hakka sahip deđ?ilsin ey insanođ?lu!..

Ben, bunca gördüđ?üm, yaŮ?adđ▒đ?đ▒m ve hissettiđ?im hata ve sđ▒kđ▒ntđ▒lara rađ?men deđ?il her yđ▒l, her ay hac yapđ▒lđ▒yor deseler, gene giderim.

Bazđ▒ dostlarđ▒m: “Ů?imdiye kadar bu konu üzerinde duran, bunlarđ▒n yanlđ▒Ů?lđ▒đ?đ▒nđ▒ ileri süren olmamđ▒Ů?. Tek akđ▒llđ▒ sen misin?” diyerek hayretlerini bildiriyorlar.

Bu hatalar daha önceleri dile getirildi. KonuŮ?anlar ve yazanlar oldu. Kabe’de yapđ▒lanlar hariç, hac farizasđ▒nđ▒ yerine getirirken yapđ▒lan diđ?er hatalarla ilgili kitap bile var. Bir diđ?er nokta da devamlđ▒ dile getirilen konularđ▒ açđ▒klamak ve yazmak kolaydđ▒r. Esas konu konuŮ?ulamayan, yazđ▒lamayan ve yanđ▒na bile yaklaŮ?đ▒lamayan konularđ▒ ele almak ve konuŮ?abilmektir. Tebliđ?cinin birinci vazifesi budur. Aksi takdirde mücadele ve tebliđ?in kđ▒ymeti nasđ▒l belli olur?

Zaman, zemin ve Ů?artlara göre dinin emir ve yasaklarđ▒nđ▒ konuŮ?mak, ideolojik yapđ▒ya göre tavđ▒r almak olsa olsa sahtekarlđ▒k, riyakarlđ▒k ve küfür olur. Bilenlerin bildiklerini saklamasđ▒ ve dini olduđ?undan baŮ?ka göstermeleri kendilerini ilâh ilan etmekten baŮ?ka bir Ů?ey deđ?ildir. Çünkü hakkđ▒ saklamak ve onu bir baŮ?ka biçime sokarak halka sunmak, kiŮ?inin kendi hükmünü dayatmasđ▒dđ▒r ki, bunu sahte ilahlđ▒k ilanđ▒ndan baŮ?ka bir terimle açđ▒klayamazsđ▒nđ▒z.

Biz, konuŮ?ulamayanlarđ▒ ve konuŮ?ulmamđ▒Ů?larđ▒ dile getirmek mecburiyetindeyiz. Bu bizim vazifemizdir. Allah Teâlâ’nđ▒n omuzlarđ▒mđ▒za yüklediđ?i bir vazife…

Eđ?er bu büyük davaya talip olmuŮ?sak, zahmet ve sonuçlarđ▒na katlanmak da dizim aslî vazifelerimiz arasđ▒ndadđ▒r. Talip oldum, ama istediđ?im zaman vazifeden kaçabilirim diyemeyiz.

Hac ile ilgili konularđ▒ da bu katagoride ele alabiliriz.

Bütün Müslümanlara eksiksiz, hatasđ▒z ve mebrur ibadetler dileđ?i ile…

KAYNAKLAR

1 Dr. Yahya b. đ░brahim El-Yahya, Hacc Ve Umre Yapanlara Risaleler, Riyad 1999, s. 12-22.

2 Ebu Davud, Ebu Esyed El-Ensari’den; Tirmizi ve đ░bni Mace, Fatđ▒ma (r.a.)’den rivayet etti.

3) Ömer Nasuhi Bilmen,Büyük đ░slam đ░lmihali, s. 151.

4) Ömer Nasuhi Bilmen,Büyük đ░slam đ░lmihali, s. 152.

5) Kütüb-i Sitte, Terc. Prof. Dr. đ░brahim Canan, C. 5, s. 494-495, Hadis. 1385; Buhari, Hac. 64.

6) Kütüb-i Sitte, Terc. Prof. Dr. đ░brahim Canan, C. 5, s. 496. (Bilgi için bakđ▒nđ▒z.)

7) Fetih Suresi, Ayet 27

Muhammed Mücahid Okcu


HACDA YAPILAN HATALAR : Google'da Ara
HACDA YAPILAN HATALAR


 
 
Bu Haberi Arkada■řma G÷nder :
 
Adřnřz / Soyadřnřz :
E-mail Adresiniz :
Arkada■řnřzřn Adř :
Arkada■řnřzřn E-Mail Adresi :
 
   
 
 ADI SOYADI :  
 
 E-MAŢL :  
 
 
 
 
 
 
        ─░NAN├? TUR─░ZM

  UYGULANMAZ


         Server Turizm sahibi Fatih dede, Suudi Arabistan’─▒n, daha önceden umreye gitmi┼? yabanc─▒lardan 2 bin Suudi Arabistan riyali (540 Amerikan dolar─▒) isten

  UMRE ENGELŢNE ACENTA TEPKŢSŢ


         Suudi Arabistan’─▒n umreye ikinci kez gideceklere 540 dolar ek vergi getirmesine Türk Hac, Umre ve Seyahat Acentalar─▒ Derne─?i’nden tepki geldi. Ba

 
 
T▄M YAZARLAR           ANKET
24 haziran se├žimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz?
% 24 √ Toplam : 7 - CUHUR ─░TT─░FAK─░
% 44 √ Toplam : 13 - M─░LLET ─░TT─░FAKI
% 20 √ Toplam : 6 - HDP
% 14 √ Toplam : 4 - H─░├? B─░R─░
   

           EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
  EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
 
 
 RSS ę 2010 Adil Haber Yorum TŘrkiye'nin Haber Sitesi
Site iceri­inin telif hakkř bildirilmeksizin kullanřlmasř yasaktřr
Gizlilik Ţlkeleri | Kullanřm Ko■ullarř | KŘnye | Reklam | Ţleti■im  
rapid.web.tr || Coder / Dizayner
info@rapid.web.tr