Anasayfam Yap Sřk Kullanřlanlara Ekle

 

Sitene Ekle KŘnye Ar■iv  Ţleti■im  rss  
ANASAYFA VŢDEO GALERŢ FOTO GALERŢ FŢRMA REHBERŢ ŢLANLAR ŢLETŢŮŢM  
 
D├╝zcan┬?dan bayram mesaj─▒
Hac─▒ adaylar─▒m─▒z─▒n sa─?l─▒kl─▒ bir ┼?ekilde ibadetlerini
Devletimizin ve Say─▒n Devlet Ba┼?kan─▒m─▒z─▒n sonuna
Ba┼?kan d├╝zcan┬?dan Okul M├╝d├╝r├╝ne Hasta Ziyareti
Kartal─▒n ba┼?ar─▒l─▒ Okul M├╝d├╝r├╝ Fikret kocaman


U├?UYORUM ! - ─░NAN├? TUR─░ZM - Adil Haber Yorum
 
U├?UYORUM !
BU HABERŢN EKLENME TARŢHŢ 16-03-2016 / 11-32

 

Anasayfa'ya D÷n 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TŘm Inancturizm Haberleri  
U├?UYORUM !

UÇUYORUM !
Artđ▒k uçaktayđ▒m. Rabbimin evine dođ?ru adđ▒m adđ▒m yaklaŮ?đ▒yorum. Bu o kadar anlatđ▒lmaz bir duygu ki, kelimelere dökmek imkânsđ▒z. đ░çimde AŮ?K’a yolculuđ?un tarifsiz mutluluđ?u var.
Kâbe’m! Seni öyle özlemle bekledim ki, Ů?imdi seni görünce ne yapacađ?đ▒mđ▒ bilemiyorum. Daha iki ay önce dualarđ▒mda sana kavuŮ?mayđ▒ diliyordum Rabbimden. Ya Ů?imdi! Sana dođ?ru adeta UÇUYORUM!
Kâbe’ye; müminlerin gözünün nuruna, kâinatđ▒n merkezine, dünyanđ▒n TEK harikasđ▒na kavuŮ?ma ümidiyle yüređ?im yanđ▒p tutuŮ?urken Ů?u dizeler geliyor aklđ▒ma:
Her kime Kâbe nasip olsa Huda rahmet eder.
KiŮ?i sevdiđ?ini hanesine davet eder.
ELHAMDÜLđ░LLAH! Cenab-đ▒ Hak beni de layđ▒k görmüŮ? bu mübarek yolculuđ?a, beni de davet etmiŮ? huzuruna. Ů?imdi tek arzum bu kutsal davete en güzel Ů?ekilde icabet edebilmek…


-BEYTULLAH┬?I đ░LK GÖRÜŮ?-
Hala rüyadayđ▒m sanki… Rabbimin evine -Beytullah’a- geldim.
Otelimize yerleŮ?tik. Ů?imdi odamđ▒n camđ▒ndan baktđ▒đ?đ▒mda Cebel-i Nur Dađ?đ▒’nđ▒ görüyorum. Efendimizin Arap halkđ▒nđ▒n çirkinliklerinden sđ▒yrđ▒lđ▒p itikâfa çekildiđ?i Cebel-i Nur Dađ?đ▒’nđ▒, O’na yeryüzünün en yüce vazifesinin verildiđ?i Cebel-i Nur Dađ?đ▒’nđ▒, Cibril-i Emin aracđ▒lđ▒đ?đ▒ ile ilk vahyin getirildiđ?i Cebel-i Nur Dađ?đ▒’nđ▒.
Burada, Mekke’de her yerde Rabbi anmak, her yerde Resul’ü hatđ▒rlamak ve her yerde Kur’an’la buluŮ?mak… O kadar tarifsiz bir duygu ki… Daha Kâbe’yi görmeden böyle duygular sarđ▒yorsa insanđ▒, o anđ▒; BULUŮ?MA anđ▒nđ▒ hayal bile edemiyorum. Az önce Kâbe’den canlđ▒ yayđ▒nđ▒ izledik. Evde de izlerdim ama o zaman bu kadar yakđ▒n deđ?ildim O’na.
Yatsđ▒ namazđ▒ vaktinin yaklaŮ?masđ▒yla otelimizden ayrđ▒ldđ▒k. Birazdan ben de o müminlerin arasđ▒nda olacađ?đ▒m Allah kđ▒smet ederse…
Harem-i Ů?erif’in kapđ▒sđ▒na geldiđ?imizde hocalarđ▒mđ▒z yere bakarak yürümemiz gerektiđ?ini, Kâbe’yi gördüđ?ümüz ilk anda yapacađ?đ▒mđ▒z dualarđ▒n kabul olacađ?đ▒nđ▒ söyledi. Gözlerimizi yerden ayđ▒rmadan, koŮ?ar adđ▒mlarla ilerliyorduk Rabbin huzuruna dođ?ru. Kâbe’ye varđ▒ncaya kadar geçen süre bir ömür gibi geliyordu bana. Bir türlü geçmek bilmiyordu. Artđ▒k son adđ▒mlarđ▒mđ▒zđ▒ atđ▒yorduk. YavaŮ?ça durduk ve gözlerimi hafifçe kaldđ▒rdđ▒m yerden. đ░Ů?te o BULUŮ?MA anđ▒! Beytullah tüm ihtiŮ?amđ▒yla karŮ?đ▒mda duruyordu. Bir an kalbimin yerinden çđ▒kacakmđ▒Ů? gibi attđ▒đ?đ▒nđ▒ hissettim. Sevinçten yaŮ?lar süzülüyor gözlerimden, yüređ?im hamd ediyordu Rabbine.


-đ░lk TAVAF!-
Etraf mahŮ?er yeri gibi kalabalđ▒ktđ▒. Hacerü’l-Esved’e ilk selamđ▒mđ▒ vererek baŮ?ladđ▒m tavafđ▒ma. Gözlerimi O’ndan alamđ▒yor, tekbirlerle, dualarla dönüyordum etrafđ▒nda.
رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء
“ Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazđ▒ devamlđ▒ kđ▒lanlardan eyle; ey Rabbimiz! Duamđ▒ kabul et!”(14 / 40)
Rabbimin huzurunda olmanđ▒n vermiŮ? olduđ?u duygular bütün bedenimi kuŮ?atmđ▒Ů?tđ▒. Yüce Mevla’nđ▒n rahmetini umarak bitirdim ilk tavafđ▒mđ▒.
Bir köŮ?eye seccademi serip tavaf namazđ▒ma baŮ?ladđ▒m. Yđ▒llarca Kâbe’yi görmeden, yüređ?imle O’na yönelerek kđ▒lđ▒yordum namazđ▒mđ▒. Fakat Ů?imdi tüm benliđ?imle Hakk’a yönelerek, gözlerimle O’na dokunarak kđ▒lđ▒yorum. Bu duygularđ▒n yüređ?imi dolup taŮ?đ▒ran huzuruyla namazđ▒mđ▒ eda ettikten sonra açtđ▒m ellerimi Rabbime. Dualar, hamdüsenalar kendiliđ?inden döküldü dudaklarđ▒mdan. Sonra bir köŮ?eye oturup bana göre dünyanđ▒n tek harikasđ▒nđ▒ -Kâbe’yi- uzun bir süre seyre daldđ▒m…


-đ░LK SÂ’Y! -
Sâ’y ibadetimizi yapmak üzere Safâ tepesine gelmiŮ?tik. Hacer validemizin susuzluktan kđ▒vranan ođ?lu đ░smail’i kurtaracak suyu arayđ▒Ů?đ▒ gibi bizler de manevi kurtuluŮ?un arayđ▒Ů?đ▒ içerisinde koŮ?uŮ?turuyorduk Safâ ile Merve arasđ▒nda. đ░lahi rahmete kavuŮ?ma arzusuyla Safâ’dan Merve’ye 3 defa gidip, Merve’den Safâ’ya 4 defa geldikten sonra bitirdik sâ’yđ▒mđ▒zđ▒.
Sâ’yđ▒mđ▒zđ▒n bitmesiyle birlikte ilk umremizi tamamlamđ▒Ů? olduk. Artđ▒k ihramdan çđ▒kmamđ▒zđ▒n vakti gelmiŮ?ti. đ░hramla birlikte ruhumuza giydirdiđ?imiz “ takva elbisesi” Rabbimize olan kulluđ?umuzun bir göstergesiydi. BaŮ?đ▒ açđ▒k, yalđ▒n ayak görüntüsü içerisinde insan, gücü ve kudreti elinde tutan Rabbine karŮ?đ▒ makam ve mevkiinin hiçbir Ů?ey ifade etmeyeceđ?ini ortaya koyarak Cenab-đ▒ Hakka olan muhtaçlđ▒đ?đ▒nđ▒ dile getiriyordu.
Ruhumuzu en güzel Ů?ekilde terbiye eden bu takva elbisesini çđ▒karđ▒rken Rabbimiz bizden bu davranđ▒Ů?larđ▒ bir ömür boyu devam ettirmemizi istiyordu.
Hayatđ▒mđ▒zđ▒n her anđ▒nđ▒ ihram bilinciyle yaŮ?ayabilmek duasđ▒ ile…


-YENđ░DEN UMRE-
Bugün ziyaretimizin 2. umresini yapacaktđ▒k. đ░hrama girmek için bir yolculuk yaparak mikat sđ▒nđ▒rlarđ▒na gitmemiz gerekiyordu. Cenab-đ▒ Hakk’đ▒n huzuruna çđ▒kmak için önce kendimize çekidüzen vermeli, kendimizi o manevi atmosfere girmek için hazđ▒rlamalđ▒ydđ▒k. Gönlümüzü, duygularđ▒mđ▒zđ▒ ve niyetimizi Allah’đ▒n kđ▒yamete kadar koruyacađ?đ▒ o kutsal mekâna uyacak hale getirip, ruhen ve manen Rabbin misafiri olmaya kendimizi hazđ▒rlamalđ▒ydđ▒k.
Bu manevi hazđ▒rlđ▒đ?đ▒ yapmak için Harem-i Ů?erif’e 6 km uzaklđ▒kta olan Tenim Mescidi’ne bir diđ?er ismiyle Hz. AiŮ?e Mescidi’ne gitmek üzere yola çđ▒ktđ▒k.
Kđ▒sa bir sürenin ardđ▒ndan mescide ulaŮ?tđ▒k. Mescide girip iki rekât ihram namazđ▒ kđ▒lđ▒p ardđ▒ndan umremize niyet ettik. Daha sonra telbiyeler eŮ?liđ?inde mescitten ayrđ▒ldđ▒k…
“Lebbeyk Allahumme lebbeyk. Lebbeyke la Ů?erike leke lebbeyk. đ░nne’l-hamde ve’n ni’mete leke ve’l mülk. La Ů?erike lek.”
Harem-i Ů?erif’in kapđ▒sđ▒na geldiđ?imde ilk umremdeki duygularđ▒mđ▒ tekrar yaŮ?ayabilmek için baŮ?đ▒mđ▒ önüme eđ?erek yürümeye baŮ?ladđ▒m. Sanki ilk defa umre yapacak ve ilk defa Kâbe’yi görecekmiŮ? gibi heyecanlđ▒ydđ▒m. Mescidin içerisine girdiđ?imde baŮ?đ▒mđ▒ yukarđ▒ dođ?ru kaldđ▒rdđ▒m ve sütunlarđ▒n arasđ▒ndan Kâbe görünmeye baŮ?ladđ▒. Artđ▒k kalbime ve gözlerime hükmedemiyordum. Kalbim yerinden çđ▒kacakmđ▒Ů? gibi atđ▒yor, gözlerimden yaŮ?lar sel olup akđ▒yordu…
Merdivenlerden indim ve Hacerü’l Esved’e selam vererek baŮ?ladđ▒m tavafđ▒ma. Kâbe’nin etrafđ▒nda tavaf eden on binlerce Müslümanđ▒n oluŮ?turduđ?u tablo, bir galaksinin milyonlarca yđ▒ldđ▒zđ▒yla dönüŮ?ünü andđ▒ran bir manzara gibiydi. Ben de o yđ▒ldđ▒zlardan sadece birisiydim…
Tekrar tekrar, bđ▒kmadan, usanmadan dönüyordum Kâbe’nin etrafđ▒nda. Yaptđ▒đ?đ▒m her dönüŮ? benim için bir baŮ?langđ▒çtđ▒. Her dönüŮ?üm Rabbime olan bađ?lđ▒lđ▒đ?đ▒mđ▒, O’na karŮ?đ▒ duyduđ?um aŮ?kđ▒ daha da artđ▒rđ▒yordu.
Bana, ömrümün bir anđ▒nđ▒yaratđ▒lmđ▒Ů? en güzel mekân ve zamanda geçirebilmeyi nasip eden Rabbime Ů?ükürler olsun...


-CEBEL-đ░ NUR DAđ?I-
Sabahđ▒n ilk đ▒Ů?đ▒klarđ▒yla birlikte otelimizden ayrđ▒ldđ▒k. Bugünkü yolculuđ?umuz Cebel-i Nur Dađ?đ▒’naydđ▒…
Cebel-i Nur Dađ?đ▒, Efendimizin Mekke’nin Ů?irk, ahlaksđ▒zlđ▒k, haksđ▒zlđ▒k vezulümle dolu havasđ▒ndan sđ▒yrđ▒larak gelip inzivaya çekildiđ?i, Alâk Suresi’nin ilk ayetlerinin yeryüzüne indiđ?i mekân… Cebel-i Nur Dađ?đ▒, Cebrail (a.s)’in Peygamberimize ilk tebliđ? yeri…
Dađ?đ▒n eteklerine vardđ▒đ?đ▒mđ▒zda baŮ?đ▒mđ▒zđ▒ yukarđ▒ dođ?ru kaldđ▒rdđ▒k. Nur Dađ?đ▒ tüm heybetiyle bizleri selamlđ▒yordu…
Derme çatma yapđ▒lmđ▒Ů? merdivenlere ilk adđ▒mđ▒mđ▒zđ▒ attđ▒k. YavaŮ? yavaŮ? tđ▒rmanmaya baŮ?ladđ▒k bu kutlu dađ?a. YaklaŮ?đ▒k bir saat geçmesinin ardđ▒ndan dađ?đ▒n zirvesine yaklaŮ?tđ▒đ?đ▒mđ▒zđ▒n farkđ▒na vardđ▒m. Ama artđ▒k ne dizlerimizde derman kalmđ▒Ů?tđ▒ ne de bir adđ▒m atacak halimiz. Yorgunluđ?umu az da olsa giderebilmek için bir köŮ?eye oturdum. Ve Efendimizi düŮ?ündüm. O nasđ▒l tđ▒rmanmđ▒Ů?tđ▒ bu dađ?a? Bizler rahatlđ▒k içerisinde merdivenden çđ▒karken bile böylesine zorlanđ▒yorsak, O nasđ▒l zorlanmamđ▒Ů?tđ▒? O’nu Cebrail (a.s) ile buluŮ?tuđ?u bu dađ?a koŮ?arak çđ▒kartan nasđ▒l bir iman gücüydü? Ya Hz. Hatice! O, Peygamberimize nasđ▒l yemek taŮ?đ▒rdđ▒?
Zihnimin bir köŮ?esinde bu düŮ?üncelerle bođ?uŮ?urken son gücümle “ALLAHU EKBER” dedim ve beni zirveye ulaŮ?tđ▒racak son adđ▒mlarđ▒mđ▒ atmaya baŮ?ladđ▒m.
Artđ▒k zirvedeydim! Vahiy nurunun dünyayđ▒ aydđ▒nlattđ▒đ?đ▒ o kutlu mekânđ▒n -Hira Mađ?arasđ▒’nđ▒n- birkaç adđ▒m uzađ?đ▒ndaydđ▒m…
đ░ki-üç kayalđ▒đ?đ▒n etrafđ▒nđ▒ çevrelediđ?i Hira Mađ?arasđ▒, Efendimizin kokusunu hissedebilmek, O’nu anlayabilmek için içerisini dolup taŮ?đ▒ran insanlarla doluydu. Bizler de Efendimizin hissettiđ?i duygularđ▒ biraz olsun anlayabilmek için Hira’ya girmek isteyen insanlar arasđ▒nda yerimizi almđ▒Ů?tđ▒k.
Fakat uzun bir süre geçmesine rađ?men mađ?aranđ▒n önündeki insan seli bir nebze olsun azalmđ▒yordu. GüneŮ?’in kđ▒zgđ▒n sđ▒caklđ▒đ?đ▒nđ▒n etrafđ▒mđ▒zđ▒ çevrelemesiyle, gitme vaktinin geldiđ?ini anladđ▒k.
Hira Mađ?arasđ▒’nđ▒n yanđ▒na kadar gelmiŮ? ama içerisine girememiŮ? olmanđ▒n verdiđ?i hayal kđ▒rđ▒klđ▒đ?đ▒ ve üzüntü içerisinde son bir kez baktđ▒k ona. Rasûl’e ev sahipliđ?i yapan o mübarek mađ?aradan üzülerek, ađ?đ▒r adđ▒mlarla uzaklaŮ?tđ▒k…
Bugün yaptđ▒đ?đ▒mđ▒z bu ziyaret, vahyi anlamamđ▒z için bizlere sunulmuŮ? bir imkândđ▒. Çünkü Hira’yđ▒ anlamak, vahyi anlamaktđ▒…


-VEDA VAKTđ░-
Gözlerim bir farklđ▒ bakđ▒yordu bu sefer Kâbe’ye. Çünkü vakit AYRILIK vaktiydi. Son tavafđ▒mđ▒, VEDA tavafđ▒mđ▒ yapđ▒yordum. Son kez Hacerü’l-Esved’e selam veriyor, son kez dokunuyordum O’na. Ama bu bir “veda” deđ?il, bir “baŮ?langđ▒ç” olmalđ▒ydđ▒. Rabbimin evine yaptđ▒đ?đ▒m ilk ziyaretti, veda olmamalđ▒ydđ▒ bu. Daha doyamamđ▒Ů?ken O’nun Cennet kokusuna, nasđ▒l ayrđ▒lđ▒rdđ▒m buralardan? Yđ▒llarca hasretini çektiđ?im bu diyardan nasđ▒l ayrđ▒lđ▒rdđ▒m ben? Ama anladđ▒m ki, Kâbe’ye gitmekten zormuŮ? O’na veda etmek. Bir kez olsun O’na bakarak namaz kđ▒lđ▒nca, bir kez olsun O’nun Cennet kokusunu içine çekince kolay kolay ayrđ▒lamđ▒yormuŮ? insan. Ama elimde olsa ayrđ▒lđ▒r mđ▒ydđ▒m O’ndan? Her dakika, her saniye hasretiyle yanđ▒p tutuŮ?acađ?đ▒m bu aŮ?k diyarđ▒ndan ayrđ▒labilir miydim? Ne kadar üzülsem de ne kadar ađ?lasam da gitmek zorundaydđ▒m.
Yüzüm Kâbe’ye dönük bir Ů?ekilde, gözlerimden süzülen yaŮ?larla, ađ?đ▒r adđ▒mlarla ayrđ▒lđ▒yordum Rabbimin evinden. Öyle acđ▒yordu ki kalbim, sanki bir parça kopuyordu yüređ?imden. Son kez doyasđ▒ya baktđ▒m Kâbe’me. Gönlüm Kâbe’de gözlerim gerilerde kalmđ▒Ů?tđ▒ artđ▒k.
Sadece bedenimi götürüyordum bu kutsal topraklardan. Ayrđ▒lmak için deđ?il, en kđ▒sa zamanda buluŮ?ma arzusuyla gidiyordum buralardan.
Beytullah’đ▒ tekrar tavaf edebilmek, Hacerü’l-Esved’e tekrar selam verebilmek, Kâbe’ye bakarak tekrar namaz kđ▒labilmek, O’nun Cennet kokusunu tekrar içime çekebilmek, Safâ ile Merve’yi tekrar Sâ’y edebilmek ve ait olduđ?um yere, asđ▒l EVđ░ME tekrar kavuŮ?abilmek duasđ▒ ile ayrđ▒lđ▒yorum.
Tek tesellim, buradan Rasûl’ün huzuruna gidecek oluŮ?umuz…


U├?UYORUM ! : Google'da Ara
U├?UYORUM !


 
 
Bu Haberi Arkada■řma G÷nder :
 
Adřnřz / Soyadřnřz :
E-mail Adresiniz :
Arkada■řnřzřn Adř :
Arkada■řnřzřn E-Mail Adresi :
 
   
 
 ADI SOYADI :  
 
 E-MAŢL :  
 
 
 
 
 
 
        ─░NAN├? TUR─░ZM

  UYGULANMAZ


         Server Turizm sahibi Fatih dede, Suudi Arabistan’─▒n, daha önceden umreye gitmi┼? yabanc─▒lardan 2 bin Suudi Arabistan riyali (540 Amerikan dolar─▒) isten

  UMRE ENGELŢNE ACENTA TEPKŢSŢ


         Suudi Arabistan’─▒n umreye ikinci kez gideceklere 540 dolar ek vergi getirmesine Türk Hac, Umre ve Seyahat Acentalar─▒ Derne─?i’nden tepki geldi. Ba

 
 
T▄M YAZARLAR           ANKET
24 haziran se├žimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz?
% 24 √ Toplam : 7 - CUHUR ─░TT─░FAK─░
% 44 √ Toplam : 13 - M─░LLET ─░TT─░FAKI
% 20 √ Toplam : 6 - HDP
% 14 √ Toplam : 4 - H─░├? B─░R─░
   

           EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
  EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
 
 
 RSS ę 2010 Adil Haber Yorum TŘrkiye'nin Haber Sitesi
Site iceri­inin telif hakkř bildirilmeksizin kullanřlmasř yasaktřr
Gizlilik Ţlkeleri | Kullanřm Ko■ullarř | KŘnye | Reklam | Ţleti■im  
rapid.web.tr || Coder / Dizayner
info@rapid.web.tr