Anasayfam Yap Sřk Kullanřlanlara Ekle

 

Sitene Ekle KŘnye Ar■iv  Ţleti■im  rss  
ANASAYFA VŢDEO GALERŢ FOTO GALERŢ FŢRMA REHBERŢ ŢLANLAR ŢLETŢŮŢM  
 
D├╝zcan┬?dan bayram mesaj─▒
Hac─▒ adaylar─▒m─▒z─▒n sa─?l─▒kl─▒ bir ┼?ekilde ibadetlerini
Devletimizin ve Say─▒n Devlet Ba┼?kan─▒m─▒z─▒n sonuna
Ba┼?kan d├╝zcan┬?dan Okul M├╝d├╝r├╝ne Hasta Ziyareti
Kartal─▒n ba┼?ar─▒l─▒ Okul M├╝d├╝r├╝ Fikret kocaman


Fethullah G├╝len hareketindeki s─▒r ┬?alt─▒nc─▒ kat┬? - K├?┼?E YAZISI - Adil Haber Yorum
 
FETHULLAH G├╝LEN HAREKETŢNDEKŢ S─▒R ┬?ALT─▒NC─▒ KAT┬?
BU HABERŢN EKLENME TARŢHŢ 18-02-2015 / 17-20

 

Anasayfa'ya D÷n 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TŘm Koseyazisi Haberleri  
Fethullah G├╝len hareketindeki s─▒r ┬?alt─▒nc─▒ kat┬?

Gülen cemaatinde 25 yđ▒l önemli ve aktif görevlerde bulun Prof. Dr. Ahmet KeleŮ?, cemaat yapđ▒lanmasđ▒ ve paralel yapđ▒yđ▒ deŮ?ifre etti.

Nursel Tozkoparan┬?đ▒n röportajđ▒

Gülen cemaatinde tam 25 yđ▒l önemli ve aktif görevlerde bulunmuŮ?, Halen Dicle Üniversitesi đ░lahiyat FakültesiHadis Anabilim Dalđ▒ BaŮ?kanlđ▒đ?đ▒nđ▒ yürüten Prof. Dr. Ahmet KeleŮ? ile bir araya geldim ve bu yapđ▒yđ▒ sordum.

Gülen cemaati ilk defa ne zaman devlet kurumlarđ▒yla tanđ▒Ů?tđ▒ ve nasđ▒l güçlendi? Tayyip Erdođ?an düŮ?manlđ▒đ?đ▒ neden? Cemaatin çalđ▒Ů?ma Ů?ekli ve hedefleri…

Fethullah Gülen’in kiŮ?iliđ?i ve kendini nasđ▒l konumlandđ▒rdđ▒đ?đ▒ gibi birçok konuya açđ▒klđ▒k getiren Prof. Dr. Ahmet KeleŮ?, açđ▒klamalarđ▒ndan dolayđ▒ korkmadđ▒đ?đ▒nđ▒ ama cemaatin bunu yanđ▒na bđ▒rakmayacađ?đ▒nđ▒ da ayrđ▒ca ifade etti.

"┬?80┬?Lđ░ YILLARDA REJđ░Mđ░ DEđ?đ░Ů?Tđ░RECEđ?đ░Z" Dđ░YE DÜŮ?ÜNÜYORDUK"

- Fethullah Gülen ile ilk nasđ▒l karŮ?đ▒laŮ?tđ▒nđ▒z?

 Fethullah Gülen ile tanđ▒Ů?madan önce üstadđ▒, çok farklđ▒ talebeleriyle risaleleri tanđ▒dđ▒m. Allah rahmet eylesin üstatla çok yakđ▒n, önde gelen talebelerinden Mehmet Feyzi Pamukçu efendinin yđ▒llarca yanđ▒na gidip geldim. Nurculuđ?umuz biraz oraya bađ?lđ▒ sayđ▒labilir. Sonra Kđ▒rđ▒kkale’deydim o zaman bir kasetini dinledim. O kaset beni büyüledi, çok muhteŮ?em bir konuŮ?maydđ▒ gerçekten. Hayran oldum. Hemen bir sene sonra da bir abimi yanđ▒ma alarak đ░zmir’e ziyarete gittim. Tanđ▒Ů?tđ▒k, sonra bu tanđ▒Ů?đ▒klđ▒đ?đ▒mđ▒zđ▒ devam ettirdik. Arkasđ▒ndan Anadolu’da evler açđ▒lđ▒yordu. Ben de Kđ▒rđ▒kkale’de ilk evlerin açđ▒lmasđ▒na vesile oldum. Yozgat’ta, Çorum’da ev açtđ▒k.

- Eđ?itiminizi niye bđ▒raktđ▒nđ▒z?

“80’li yđ▒llarda rejimi deđ?iŮ?tireceđ?iz” diye düŮ?ünüyorduk. Okumaya bir anlam yüklemiyorduk. Zaman hizmet zamanđ▒dđ▒r. Örnek aldđ▒đ?đ▒mđ▒z Fethullah Hoca üniversite mezunu muydu sonuçta. Rol modelimiz oldu. Sonra 80’li yđ▒llarda ihtilal olunca her birimiz bir yerlere dađ?đ▒ldđ▒k arada askerlik yaŮ?đ▒mđ▒z geldi, askere gitmemiz de gerekiyor. Hizmetin de devam etmesi gerekiyor. Hoca┬?nđ▒n da önerisiyle, askere gitmemek için, hizmetin de Kayseri’de ihtiyacđ▒ vardđ▒, Kayseri đ░lahiyat Fakültesi┬?ne girdim. Aslđ▒nda iŮ?in dođ?rusu benim okumam askerliđ?e gitmemek ve hizmete devam etmek içindi.  

- Peki, bu camianđ▒n için de ne tür hizmetler var? Siz hangi görevlerde bulundunuz?

Cemaate yapđ▒sal olarak baktđ▒đ?đ▒nđ▒z zaman bir halk vardđ▒r, biz buna 90’lđ▒ yđ▒llardan sonra mütevelli dedik. Bir de açtđ▒đ?đ▒mđ▒z yurtlarda müdürlük, eđ?itmenlik yapan eđ?itim tabakamđ▒z var. Yani ikinci katmanda Eđ?itmenler var. Bunlarđ▒n hemen üzerinde kaymakam, vali gibi il ve ilçe görevlileri var. Ben baŮ?ladđ▒đ?đ▒m zamandan beri hep il görevlisi oldum. Daha sonra da bölgelere baktđ▒m, bölge temsilciliđ?i yaptđ▒m. En son da Marmara, Ege, Körfez bölgesine baktđ▒m. 1998 yđ▒lđ▒nda cemaatle bađ?larđ▒mđ▒z koptu. Ondan sonra Dicle Üniversitesi┬?ne, ilahiyata geçtim.

- Fethullah Gülen ile nasđ▒l çalđ▒Ů?đ▒rdđ▒nđ▒z?

Fethullah Gülen en tepede oturur. Sonra tüm yurt içindeki ve yurt dđ▒Ů?đ▒ndaki temsilcileri bölgeler olarak ayda bir toplardđ▒. Yurt dđ▒Ů?đ▒ndan da gelenleri sayarsak tüm dünyadan gelenler 100’e yakđ▒ndđ▒. 1998’den öncesini konuŮ?uyorum. O zaman kendisi đ░stanbul’da yaŮ?đ▒yordu.

- Toplantđ▒larda ne konuŮ?ulurdu?

Yaptđ▒klarđ▒mđ▒zđ▒n raporlarđ▒nđ▒ veriyorduk ve yeni direktifleri alđ▒p dönüyorduk. Biz de kendi bölgemize bađ?lđ▒ il, ilçe imamlarđ▒nđ▒ toplayđ▒p, onlara direktif veriyorduk. Onlar da kendi altlarđ▒ndakilere veriyordu. Böylece hiyerarŮ?ik olarak tabana dođ?ru yayđ▒lđ▒yordu. Yani il ve bölge imamlđ▒klarđ▒ hizmetin yürütücü kadrolarđ▒dđ▒r. Ancak bunun yanđ▒nda o piramitte bir baŮ?ka alan daha var ki onu altđ▒ncđ▒ kat olarak görüyorum. Bizzat yürütücülerini sadece Fethullah Gülen’in tanđ▒dđ▒đ?đ▒ baŮ?ka hiç kimsenin tanđ▒madđ▒đ?đ▒ bir ekip var bunlar da emniyet ve adaletle ilgili iŮ?leri yürütüyorlar. Askeriye ile ilgili, bürokrasi ile ilgili, siyasetle ilgili ve Türkiye’deki çeŮ?itli dini, dini olmayan, sivil toplum kuruluŮ?larđ▒ ile ilgili faaliyetleri de yürütüyorlar.

"CEMAAT đ░Çđ░NDE Kđ░MSE Kđ░MSENđ░N NE đ░Ů? YAPTIđ?INI Bđ░LMEZ"

- Siz de mi tanđ▒mđ▒yordunuz?

Aslđ▒nda tanđ▒yoruz da böyle bir görevde olduđ?unu bilmiyoruz. Kimse kimsenin ne iŮ? yaptđ▒đ?đ▒nđ▒ bilmez. Sorma geređ?i de duymayđ▒z. Çünkü bilmememiz gerekiyor. Yarđ▒n bir gün içeri düŮ?ürsek bize bunu sorarlarsa bilmemek lehimizedir. Hizmete ihanet etmemiŮ? oluruz diye bir mantđ▒đ?đ▒ var. Bilmek deđ?il bilmemek daha iŮ?imize geliyor.

"Hđ░ZMETđ░N đ░Kđ░ AYAđ?INDAN Bđ░Rđ░ Dđ░N, Dđ░đ?ERđ░ Sđ░YASETTđ░R, DEVLETE TALđ░PTđ░R"

- Çok ciddi ve düzenli bir yapđ▒laŮ?ma var. Bu tamamen Fethullah Gülen’in kendi aklđ▒ mđ▒ yoksa bir üst akđ▒l mđ▒?

Hizmet dediđ?imiz olgu baŮ?ladđ▒đ?đ▒ günlerden bu günlere dođ?ru gelirken tek bir çizgide gelmedi. Bu hizmetin buraya dođ?ru gelirken dönüm noktalarđ▒, kđ▒rđ▒lma noktalarđ▒ var. Buralarđ▒ tespit etmemiz lazđ▒m. Ancak o zaman sorunuzun cevabđ▒nđ▒ orada bulursunuz.

Hizmeti insanđ▒n iki ayađ?đ▒ gibi ayakta tutan iki sütünü vardđ▒r, bunlardan bir tanesi dindir diđ?eri siyasettir. Bu iki ayak her zaman olmuŮ?tur. Çünkü hizmet kendisini tanđ▒mlarken bir kendisine dini anlamda bir hedef koymuŮ?tur, oraya dođ?ru gidecektir, ikincisi de siyasettir, devlete taliptir. Hizmetin devlete talip olma çizgisi hiç deđ?iŮ?medi. Ama dini çizgisinde çok kđ▒rđ▒lmalar, deđ?iŮ?meler, oldu. Bunun siyasetteki çizgiye de yansđ▒malarđ▒ var. Örneđ?in 80 ihtilaline kadarki hizmetin çizgisiyle, dine yaklaŮ?đ▒mđ▒, duruŮ?uyla 80’den sonrasđ▒ aynđ▒ deđ?ildir. Biliyorsunuz 80’den 86’ya kadar Fethullah Gülen asker tarafđ▒ndan arandđ▒đ?đ▒ için hizmeti gizli olarak yürüttü.

-Asker isteseydi yakalayamaz mđ▒ydđ▒? Sizce niye yakalamadđ▒lar?

đ░steseler yakalarlardđ▒. Demek ki derin bir Ů?ey var.

"CEMAATđ░N PEÇESđ░Nđ░ đ░LK DEFA ÖZAL AÇTI"

Cemaatin ilk devlet kurumlarđ▒ ile tanđ▒Ů?masđ▒ ne zaman oldu?

Hizmet, Türkiye’de hep üstü örtülü gizemli bir Ů?eydi, ilk defa peçesini Özal açtđ▒. Okullar açđ▒ldđ▒, resmileŮ?ti, devletle buluŮ?tu. Özellikle polis kolejlerinin açđ▒lmasđ▒, emniyetteki kadrolaŮ?ma konusunda rahmetli Özal’đ▒n çok büyük bir payđ▒ var. Bilinçli ve iyi niyetle yapđ▒lmđ▒Ů? olduđ?unu düŮ?ünüyorum. Çünkü Özal’đ▒n kafasđ▒nda hep özellikle eski đ░slam cođ?rafyasđ▒nđ▒ ihya etmek gibi bir đ░slamcđ▒ çizgisi vardđ▒. Ů?imdi Davutođ?lu’nun düŮ?üncesinde olduđ?u gibi.

- Özal’đ▒n cemaatle bađ?lantđ▒sđ▒ var mđ▒ydđ▒?

Kendisi NakŮ?i’ydi ama hocaya çok büyük muhabbeti vardđ▒. Hoca ona çok güvenirdi. 86 yđ▒llarđ▒ydđ▒, Hoca’nđ▒n beraatđ▒nđ▒ sađ?ladđ▒. Tekrar hizmet daha büyük bir patlama yaŮ?adđ▒. Biz Türkiye’nin içinde böyle büyük bir hizmet patlamasđ▒ yaŮ?arken Rusya çöktü. Arkasđ▒ndan Rusya’nđ▒n çökmesinden sonra Fethullah Gülen için de bir cephe açđ▒lmđ▒Ů? oldu. Daha Azerbaycan’da Rus tanklarđ▒ sokaklardayken biz Azerbaycan’a gidip irtibat kurup oralarda ne faaliyet yürütebilirizin izlerini sürdük. Özal’đ▒n da referansđ▒yla Türkmenistan’a, Kazakistan’a, Tacikistan’a açđ▒lma imkânđ▒ bulduk. Oralara açđ▒lđ▒nca da hizmet Türkiye’de farklđ▒ bir itibar kazandđ▒. Bu defa sadece Orta Asya’ya deđ?il Balkanlara da, baŮ?ka yerlere de açđ▒lalđ▒m fikirleri geliŮ?ti.

- Cemaat, iŮ? dünyasđ▒ ile nasđ▒l bađ?lantđ▒ kurdu?

Hizmet büyüdükçe, finansman ve organizasyon konusunda yeni kontaklar, yeni buluŮ?malar, yeni görüŮ?meler yapđ▒lmasđ▒ Ů?art oldu. Türkiye’deki bir kđ▒sđ▒m đ░slam’la hiç alakasđ▒ olmayan sermayedarlarla giriŮ?ilen iliŮ?kiler aslđ▒nda bu finansmanlarla ilgili iliŮ?kiler… Mesela firma dedi ki;  “Kazakistan’da size bir üniversite açalđ▒m, siz bizim ürünleri kullanđ▒n”. Ötekine bir Ů?ey yaptđ▒rdđ▒ ürünlerini kullandđ▒. KarŮ?đ▒lđ▒klđ▒ bir iliŮ?ki oluŮ?tu. Bu karŮ?đ▒lđ▒klđ▒ iliŮ?ki cemaate taze bir kan gibi göründü ama cemaati ileriye dönük olarak hedefinden saptđ▒racak bir çizgi olduđ?u o zaman çok fark edilemedi.

- Cemaat, neden diđ?er đ░slamcđ▒ gruplardan hep uzak durdu?

Türkiye’de 1994’lđ▒ yđ▒llardan sonra đ░slamcđ▒ söylemin gerek Refah Partisi üzerinden yükseliŮ?i gerekse cemaatler üzerinden yükseliŮ?i orduda yarattđ▒đ?đ▒ rahatsđ▒zlđ▒k, 28 Ů?ubat sürecini de göz önüne alđ▒rsanđ▒z, cemaat bunlarđ▒ öngörerek, oradaki kontaklarđ▒ndan da hareketle kendisini diđ?er nurcu guruplardan ayrđ▒Ů?tđ▒rđ▒p biz onlardan farklđ▒yđ▒z diye bir yere koyduđ?u gibi Türkiye’deki đ░slamcđ▒lardan da ayđ▒rdđ▒lar. Kendilerini farklđ▒ bir yere koydular. Açđ▒lđ▒mdđ▒, hoŮ?görüydü, papayđ▒ ziyaretti hepsinin arka planđ▒ndaki Ů?ey aslđ▒nda buydu. Bu geliŮ?meler beraberinden aslđ▒nda mevcudu koruyor gibi görünse de aslđ▒nda bu davranđ▒Ů?đ▒n çok büyük belalar açtđ▒đ?đ▒nđ▒ göremediler. Buna fark eden cemaatin içinde az sayđ▒da insanlardan biriyim ben. Bu sermayedarlarla girilen iliŮ?kiye karŮ?đ▒ çđ▒ktđ▒m. Siyasette girilen iliŮ?kiye karŮ?đ▒ çđ▒ktđ▒m. Bunu baŮ?langđ▒çta çđ▒ktđ▒đ?đ▒mđ▒z rotada bir sapma olarak gördüm.

- Peki, bu endiŮ?enizi Fethullah Gülen ile paylaŮ?tđ▒nđ▒z mđ▒?

“Senin aklđ▒n ermez böyle iŮ?lere. Sen görevini yap” dedi.

"FETHULLAH GÜLEN KENDđ░Nđ░ FETHđ░ GERÇEKLEŮ?Tđ░RECEK FATđ░H OLARAK GÖRÜYORDU"

- Nasđ▒l sizin gördüđ?ünüz tehlikeyi O göremedi?

GörmüŮ? olabilir ama Hoca’da Ů?öyle bir saplantđ▒ vardđ▒; kendisini bu güne kadar ki đ░slam dünyasđ▒nđ▒n tarihinde gerçekleŮ?memiŮ? büyük bir fethi gerçekleŮ?tirecek fatih olarak görüyordu.

- Fetihten kastđ▒ nedir? Türkiye’yi yönetmek mi?

Türkiye’yi, đ░slam dünyasđ▒nđ▒ mümkünse dünyayđ▒ nizamet vermek istiyordu.

- Diyaloglarđ▒nđ▒zđ▒n sđ▒kđ▒ olduđ?u dönemlerde hedefini sizlere nasđ▒l tarif ediyordu?

Hedefimiz belliydi. “Biz atđ▒na binip Allah’đ▒n adđ▒nđ▒ yeryüzünde duyulmadđ▒k bir karđ▒Ů? toprak bđ▒rakmamak üzere götürmeye yemin etmiŮ? süvarilerdik”. Attan inmeyecektik. Bizim önümüzü ancak Allah denizi ile, sđ▒radađ?larđ▒yla kesebilirdi. Böyle inanmđ▒Ů?tđ▒k.

Yurtdđ▒Ů?đ▒nda görev yapmaya giden o gencecik delikanlđ▒larđ▒n annesinin babasđ▒nđ▒n elinden öperken,” bizi bir daha beklemeyin biz oraya gömülmeye gidiyoruz” diyerek yola çđ▒kđ▒yorlar. Ů?u anda devletin de gözden kaçđ▒rdđ▒đ?đ▒ budur.

- Devletin gözden kaçđ▒rdđ▒đ?đ▒ nedir?

Evini satđ▒p, arabasđ▒nđ▒ satđ▒p, baŮ?ka bankadan kredi çekip de Bank Asya’ya yatđ▒ranlar var ya fotođ?raf bu iŮ?te. Siz bunu bitirmeden, o insanlarđ▒n inancđ▒nđ▒ bitirmeden sorunu çözemezsiniz

- Öneriniz nedir?

Yapđ▒lmasđ▒ gereken, bu insanlarđ▒n hala bir peygamber gibi iman ettikleri Fethullah Gülen, 30 Mart öncesi beddualarđ▒yla, bizim çđ▒kđ▒Ů?larđ▒mđ▒zla çok ciddi sarsđ▒ldđ▒. Ve piramit çökmek üzereydi. Devlet üzerine iyice gidecekti. Onun ne mal olduđ?unun ortaya konmasđ▒ konusunda hummalđ▒ bir Ů?ekilde devlet bütün kurumlarđ▒yla halkđ▒ aydđ▒nlatacaktđ▒. 40 yđ▒ldđ▒r bu milletin gönlüne taht kurmuŮ?, bu milletin evladđ▒ndan en seçkin insanlarđ▒ istihdam etmiŮ? bir yapđ▒yđ▒ sadece emniyetteki bir kđ▒sđ▒m istihbarat müdürlerinin yerlerini deđ?iŮ?tirmekle, sadece HSYK seçimlerinde onlarđ▒ devre dđ▒Ů?đ▒ bđ▒rakarak, adliyeden, çeŮ?itli yerlerden uzaklaŮ?tđ▒rmak suretiyle bitirdiđ?inizi düŮ?ünürseniz bunun bitmediđ?ini 10 yđ▒l sonra görürsünüz.

"BURALARA, ASKER ERBAKAN┬?A VURURKEN Bđ░Z DE VURALIM Dđ░YE GELMEDđ░K"

- Sizin ilk cemaatle kopuŮ?unuz nasđ▒l oldu?

Benim ilk kđ▒rđ▒lma noktam birden pat diye olmadđ▒ ama ortaya çđ▒kđ▒Ů?đ▒ 93’lü yđ▒llarda Fethullah Gülen’in aŮ?đ▒rđ▒ siyasetin içerisine girmiŮ? olmasđ▒ydđ▒. Tansu Hanđ▒m┬?la görüŮ?mesi bunun bir parçasđ▒dđ▒r. Artđ▒k hep siyaset konuŮ?ulmaya baŮ?landđ▒. Bu beni çok rahatsđ▒z etmiŮ?ti. Bunu kendi içimde tolere ettim, hizmet büyüktür, hizmetin selametinedir diye. Ama 28 Ů?ubat sürecinde Erbakan Hoca’ya ve Milli GörüŮ?çü arkadaŮ?lara karŮ?đ▒ tutunduklarđ▒ tavđ▒rlar, baŮ?örtülü arkadaŮ?lara karŮ?đ▒ mücadelelerinde tutunduklarđ▒ tavđ▒rlar, bu arada askeriyeden de çok arkadaŮ?larđ▒mđ▒z atđ▒ldđ▒. Onlarđ▒n hiç birine sahip çđ▒kmadđ▒. Ortada kaldđ▒lar, periŮ?an oldular. Ben kendisine de söyledim, "buralara bir gün asker elinde silahđ▒nđ▒n dipçiđ?iyle Erbakan’a vururken biz de beraber vuralđ▒m diye gelmedik. Ben burada yokum" dedim. Bunu söyleyen tek kiŮ?iyim.

- Tepkisi ne oldu?

Biz birkaç arkadaŮ?la gitmiŮ?tik. Siz inancđ▒nđ▒zđ▒ yitirmiŮ?siniz, sizin gibi kuŮ? beyinliler bunlarđ▒ anlamazlar ne haliniz varsa görün dedi defetti bizi.

- O anda ne düŮ?ündünüz? PiŮ?man oldunuz mu bu hareketin içinde olduđ?unuzdan?

Ben bu hareketin içinde olduđ?umdan hiç piŮ?man olmadđ▒m. Ama hizmetin evrilme, kđ▒rđ▒lma ve yönlenmelerine çok ađ?ladđ▒m çok üzüldüm. Hâlâ da üzülüyorum.

- Cemaatten koptuktan sonra ne yaptđ▒nđ▒z?

Allah’tan Cenabđ▒ Hak bu iyi niyetimize hürmeten demek ki askerliđ?i uzatacađ?đ▒z derken doktoramđ▒ da bitirdim. Sonra üniversitelere girmeye çalđ▒Ů?tđ▒m ama bana engel koydular. Sonra đ░stanbul’a çađ?đ▒rdđ▒lar bana “Diyarbakđ▒r’a git baŮ?ka yere hiç uđ?raŮ?ma giremezsin” dediler.

- Diyarbakđ▒r’a gitmenize neden izin verdiler?

Çünkü Diyarbakđ▒r uzak, gözden đ▒rak. Cemaat bana gelemez gidemez.

- Yine Hoca’nđ▒n direktifiyle Diyarbakđ▒r’a gittiniz…

Tabi tabi. Rektörü bizzat aradđ▒lar…

- Cemaatten koptuktan sonra sizi ikna etmeye uđ?raŮ?tđ▒lar mđ▒?

Hayđ▒r. Hoca benim bu iŮ?ten kopmama çok memnun oldu. Çünkü ben aykđ▒rđ▒ bir sestim, lafđ▒mđ▒ esirgemiyordum. Ů?imdi de konuŮ?malarđ▒mda hesap kitap yapmadan konuŮ?uyorum. Çünkü bunlarđ▒n üzerine bir Ů?ey bina etmiyorum.

"KORKMUYORUM AMA BUNU BENđ░M YANIMA BIRAKMAYACAKLARINI Bđ░Lđ░YORUM"

- Korkuyor musunuz?

Korkmuyorum ama bunu benim yanđ▒ma bđ▒rakmayacaklarđ▒nđ▒ biliyorum.

- Korumanđ▒z var mđ▒?

Yok. Hiçbir Ů?eyim yok. đ░stemiyorum da zaten.

- Hiç tehdit aldđ▒nđ▒z mđ▒?

Tehdit almadđ▒m çok hakaret edenler oldu. Benim tehditlere boyun eđ?meyeceđ?imi bilirler. Beni tanđ▒rlar.

"FETHULLAH GÜLEN’đ░N TÜRKđ░YE’YE GETđ░Rđ░LMESđ░ BU YAPIYI GÜÇLENDđ░Rđ░R"

- Peki, Fethullah Gülen’in iadesi konusuna nasđ▒l bakđ▒yorsunuz?

đ░ade talebine sđ▒cak bakmđ▒yorum. Ben siyaset adamđ▒ deđ?ilim, akademisyen olarak konuŮ?uyorum. Fethullah Gülen’in Türkiye’ye getirilmesi bu yapđ▒yđ▒ güçlendirir, sađ?lamlaŮ?tđ▒rđ▒r. Fethullah Gülen’i Türkiye’ye getirmektense O’nun beddua seanslarđ▒ndaki zayđ▒fladđ▒đ?đ▒ dönemde Fethullah Gülen’in kiŮ?iliđ?i tamamen çürütülebilseydi hiç gelmesine gerek yoktu. Zaten burada onun bir tabanđ▒ ve zemini kalmamđ▒Ů? olacaktđ▒. Asđ▒l olmasđ▒ gereken yapđ▒lamadđ▒. Mesela Öcalan Türkiye’ye getirildi ne oldu? Eđ?er Fetullah Gülen’i de yarđ▒n buraya getirip de cemaatle mücadelede Onunla iŮ?birliđ?i yapmak zorunda kalacaksak bu o cemaati güçlendirir.

- Neden Amerika’ya gitti?

Üstlendiđ?i dünya çapđ▒ndaki hizmeti Türkiye’den yürütemeyeceđ?ini anladđ▒. Daha büyük bir yerden bunun yürütülmesi gerektiđ?ini anladđ▒. Bizim açđ▒mđ▒zdan bu dođ?ru, iyi bir nedendi. Çünkü Türkiye’de rahat vermiyorlardđ▒ hocaya.

- Peki, gerçekten o nedenden dolayđ▒ mđ▒ gitti Amerika’ya?

1996-97-98 yđ▒llarđ▒nda Türkiye’den çok Amerika’dan FBI’dan, CIA’dan, deđ?iŮ?ik devlet kurumlarđ▒ndan emekli olmuŮ? çok önemli kiŮ?iler geldiler, Türkiye’deki, Orta Asya’daki tüm hizmetin bir fotođ?rafđ▒nđ▒ çekip gittiler. Gezdiler, gördüler, ölçtüler, biçtiler, hizmetin gücünü gördüler.

"HOCA, Kđ░MSENđ░N GÖZARDI EDEMEYECEđ?đ░ Bđ░R FAALđ░YET VE LOBđ░Nđ░N BAŮ?INDA DURAN Bđ░R ADAM"

Hoca┬?nđ▒n artđ▒k bizzat Amerika’nđ▒n elinin altđ▒nda bu iŮ?leri yürütmesini istediler. Kim ne derse desin Fethullah Gülen bugün kimsenin göz ardđ▒ edemeyeceđ?i bir faaliyet ve lobinin baŮ?đ▒nda duran bir adam. Türkiye bugün bunu öncelikli problem haline getirmiŮ?se, Bakanlar Kurulu┬?nda görüŮ?üyorsa, Milli Güvenlik belgesine yazđ▒lmđ▒Ů?sa zaten bu ortadadđ▒r. Ů?imdi Amerika gibi Ortadođ?u’da büyük projesi olan bir süper gücün böyle bir Ů?eyi ihmal etmesi söz konusu olabilir mi?

- ABD iade etmez mi diyorsunuz?

Ben çok kolay iade edeceklerini düŮ?ünmüyorum. Benim kanaatim; Fethullah Gülen’siz bu teŮ?kilattan daha iyi yararlanacaklarđ▒nđ▒ düŮ?ündükleri zaman belki iadeyi düŮ?ünebilirler. Ama tekrar ediyorum iade ederlerse Türkiye’nin iyiliđ?ine düŮ?ünerek iade etmezler. đ░adesinde Türkiye’ye çok sđ▒kđ▒ntđ▒ çđ▒karđ▒rlar.

"FETHULLAH GÜLEN’đ░N HER BAŮ?ARILI ADAMA KARŮ?I ALERJđ░Sđ░ VARDIR"

- Peki, Tayyip Erdođ?an düŮ?manlđ▒đ?đ▒ nereden geliyor?

 Fethullah Gülen’in her baŮ?arđ▒lđ▒ adama karŮ?đ▒ alerjisi vardđ▒r.

- Bu kadar basit bir neden mi?

Evet, ama önemli bir neden. Hele hele kendisinin talip olduđ?u bir yere ondan önce geldiđ?ini görünce ne yapsđ▒n. Türkiye’deki önemli insanlarđ▒n hiç birine hayattayken olumlu baktđ▒đ?đ▒nđ▒ duymadđ▒m. Mesela hayattayken Rahmetli Necip Fazđ▒l ile ilgili hiç olumlu bir Ů?ey söylemezdi. Vefat ettikten sonra Sultan-đ▒ Ů?uera oldu çđ▒ktđ▒ birden. Rahmetli Erbakan için de öyle. Rahmetli Erbakan’đ▒n ölmesi için ne kadar beddualar yaptđ▒.

- Erbakan Hoca┬?ya da mđ▒ beddua ediyordu?

Hem de ne beddualar, ne seanslar… Hatta BaŮ?bakan’đ▒n vefat etmesi için Uzun Adam┬?a beddua ediyor denilince dedim ki; "Sayđ▒n BaŮ?bakan’a selam söyleyin inŮ?allah ömrü uzun olacak Hoca kim ölsün diye beddua ederse o uzun yaŮ?đ▒yor. Rahmetli Erbakan da öyle uzun yaŮ?adđ▒”.

- Tayyip Erdođ?an’dan da kendisine teslim olmasđ▒nđ▒ mđ▒ istedi?

Zaten beraber olduklarđ▒ süreçte onu hep hissettirmeye çalđ▒Ů?tđ▒lar. Mesela, "baŮ?arđ▒larđ▒nđ▒n arkasđ▒nda biz varđ▒z, seni biz koruyoruz”. đ░ki de bir “Sayđ▒n BaŮ?bakanđ▒m size suikast yapacaklar, Ů?öyle yapalđ▒m, böyle yapalđ▒m”, diyerek Türkiye’de gereksiz gerginlikler çđ▒kartđ▒yorlardđ▒. “đ░stihbarat bunlarđ▒n elinde bunlara güvenmeyin bunlar gereksiz yere BaŮ?bakan’đ▒ geriyorlar O’na kendilerine muhtaç olduđ?unu hissettirmeye çalđ▒Ů?đ▒yorlar” diye birkaç arkadaŮ?đ▒ uyarmđ▒Ů?tđ▒m…

- Sizce Yurtdđ▒Ů?đ▒ndaki okullar kapatđ▒lmalđ▒ mđ▒, yoksa yeni bir düzenlemenin yapđ▒lmasđ▒ yeterli mi?

Ben o zaman Sayđ▒n CumhurbaŮ?kanđ▒mđ▒zđ▒n kendisine söylemiŮ?tim kapatđ▒lmamasđ▒ gerektiđ?ini. Çünkü hazđ▒r açđ▒lmđ▒Ů? okullar, bunlar milli eđ?itime dönüŮ?türülebilir. Biraz geç kalđ▒ndđ▒đ?đ▒nđ▒ düŮ?ünüyorum. Oradaki elemanlarđ▒ dođ?rudan Milli eđ?itimin elemanlarđ▒ olarak dönüŮ?türülebilirdi, onlarđ▒n maaŮ?larđ▒nđ▒ da Milli Eđ?itim verirdi. Milli Eđ?itim de onlarđ▒n baŮ?larđ▒na idareciler atadđ▒đ?đ▒ zaman onlarla da bađ?lantđ▒larđ▒ koparđ▒lđ▒r.

Bunun bir zorluđ?u var bu okullarđ▒n çođ?u Ů?irketlerin veya vakđ▒flarđ▒n elinde olduđ?u için el koyamazlar. Bu ancak gönüllülük esasđ▒yla olabilirdi. Bu Ů?irketlerin, vakđ▒flarđ▒n baŮ?larđ▒ndaki insanlarđ▒n büyük bir kđ▒smđ▒ bizim gibi samimi insanlar, bunlar ikna edilebilirdi. Özellikle 17-25 Aralđ▒k süreçlerinde 30 Mart’tan önceki süreçte gerçekten cemaat kendi içinde ne oluyoruz, ne yapđ▒yoruz demiŮ?ti. Bu ne oluyoruz devam ettireceklerdi. Burada çok baŮ?arđ▒lđ▒ olunamadđ▒ diye düŮ?ünüyorum.

- Gördüđ?üm kadarđ▒yla bu iŮ? çok kolay olmayacak?

Çok zor.

"FETHULLAH GÜLEN’đ░N KURDUđ?U Sđ░STEM GÜVENSđ░ZLđ░K ÜZERđ░NE"

Fethullah Gülen çevresindekilere güvenir mi?

Bu iŮ?lerde güven olmaz. Kendisine çizdiđ?i yol böyle bir güvensizlik gerektiriyor. Mesela bizim hizmetin temel bir kuralđ▒ vardđ▒r; bir vilayet imamđ▒ bir vilayette 3 seneden fazla kalamaz. Bu ne demek, adam orada nüfuz sahibi olursa adam güçlenecek. Rakip olabilecek. Hocanđ▒n kurduđ?u sistem güvensizlik üzerine.

25 yđ▒l bu hizmetin içinde oldunuz. Bu yol nereye gidiyor?

Bu yol, Fethullah Gülen çözülmedikten sonra çözülecek bir yol deđ?il. Bu hareket bu ülkeyi çok uđ?raŮ?tđ▒rđ▒r ancak Fethullah Gülen’e olan itimat kđ▒rđ▒lđ▒rsa, o zaman kendiliđ?inden çözülür. Tabi devlet bu arada da çözülen insanlara bir rehabilite edici bir kucak açmasđ▒ ve o insanlarđ▒n maneviyatlarđ▒nđ▒n zedelenmesini engellemesi lazđ▒m. Bunun için de yeterli kurumu var. đ░lahiyatlarđ▒ var, Diyanet┬?i var. Bunlar bu yaralarđ▒ sarabilir.

Kaynak : Haber7


Fethullah G├╝len hareketindeki s─▒r ┬?alt─▒nc─▒ kat┬? : Google'da Ara
Fethullah G├╝len hareketindeki s─▒r ┬?alt─▒nc─▒ kat┬?


 
 
Bu Haberi Arkada■řma G÷nder :
 
Adřnřz / Soyadřnřz :
E-mail Adresiniz :
Arkada■řnřzřn Adř :
Arkada■řnřzřn E-Mail Adresi :
 
   
 
 ADI SOYADI :  
 
 E-MAŢL :  
 
 
 
 
 
 
        K├?┼?E YAZISI

  ─░YŢKŢ DO─?DUN YA RESULALLAH .


         Muhammedi bir nefis ile ba┼?lamal─▒ , Muhammedi bir devlet ile noktalamal─▒ . Sallallahu ale yke ya resulallah - Muhammedi bir aile ile ortalamal─▒ , Muhammedi b

  PARALEL YAP─▒┬?YA HŢMMET VERMEYENE KA├žAK├ž─▒L─▒K


         Samanyolu Televizyonu┬?nda ve Türkçe Olimpiyatlar─▒┬?nda sunuculuk yapan ─░kbal Gürp─▒nar, Akit┬?e ┼?ok aç─▒klamalarda bulundu. Fetullah G&uu

 
 
T▄M YAZARLAR           ANKET
24 haziran se├žimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz?
% 24 √ Toplam : 7 - CUHUR ─░TT─░FAK─░
% 44 √ Toplam : 13 - M─░LLET ─░TT─░FAKI
% 20 √ Toplam : 6 - HDP
% 14 √ Toplam : 4 - H─░├? B─░R─░
   

           EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
  EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
 
 
 RSS ę 2010 Adil Haber Yorum TŘrkiye'nin Haber Sitesi
Site iceri­inin telif hakkř bildirilmeksizin kullanřlmasř yasaktřr
Gizlilik Ţlkeleri | Kullanřm Ko■ullarř | KŘnye | Reklam | Ţleti■im  
rapid.web.tr || Coder / Dizayner
info@rapid.web.tr