Anasayfam Yap Sřk Kullanřlanlara Ekle

 

Sitene Ekle KŘnye Ar■iv  Ţleti■im  rss  
ANASAYFA VŢDEO GALERŢ FOTO GALERŢ FŢRMA REHBERŢ ŢLANLAR ŢLETŢŮŢM  
 
D├╝zcan┬?dan bayram mesaj─▒
Hac─▒ adaylar─▒m─▒z─▒n sa─?l─▒kl─▒ bir ┼?ekilde ibadetlerini
Devletimizin ve Say─▒n Devlet Ba┼?kan─▒m─▒z─▒n sonuna
Ba┼?kan d├╝zcan┬?dan Okul M├╝d├╝r├╝ne Hasta Ziyareti
Kartal─▒n ba┼?ar─▒l─▒ Okul M├╝d├╝r├╝ Fikret kocaman


Heeyy Pensilvanya... M├╝sl├╝manlar─▒ b├Âld├╝n, eserinle ├Âv├╝nebilirsin! - K├?┼?E YAZISI - Adil Haber Yorum
 
HEEYY PENSŢLVANYA... M├╝SL├╝MANLAR─▒ B├ÂLD├╝N, ESERŢNLE ├ÂV├╝NEBŢLŢRSŢN!
BU HABERŢN EKLENME TARŢHŢ 07-02-2015 / 11-08

 

Anasayfa'ya D÷n 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TŘm Koseyazisi Haberleri  
Heeyy Pensilvanya... M├╝sl├╝manlar─▒ b├Âld├╝n, eserinle ├Âv├╝nebilirsin!

Size bugün “2 farklđ▒ hikâye” anlatacađ?đ▒m... “Hikâye” dediđ?ime bakmayđ▒n... đ░kisi de “yaŮ?anmđ▒Ů?” olaylar...

Bunlarđ▒ anlatacađ?đ▒m ki; 

“Müslüman’a karŮ?đ▒ müŮ?fik, kâfire karŮ?đ▒ Ů?edit” olmasđ▒ gereken “Cemaat”(!) mensuplarđ▒nđ▒n, “ne hallere geldiklerini” göresiniz!..

NEE, AKđ░T Mđ░... UZAK DUR!

l Birinci olay:

Akit’in Burdur-Bucak Temsilcisi Ali Bilgin; bir yandan “gazete” ile ilgilenmekte, bir yandan “elektronik” iŮ?leriyle uđ?raŮ?đ▒p, “televizyon, uydu tamiri” gibi iŮ?lerle meŮ?gul olmaktadđ▒r.

Ve tabiî, bir “Müslüman” olarak, “mađ?dur”lara da zaman ayđ▒rmakta, onlara“yardđ▒mcđ▒” olmaya çalđ▒Ů?maktadđ▒r.

Geçenlerde, “Suriyeli bir aile”nin eŮ?yalarđ▒nđ▒ bir eve taŮ?đ▒mak için araç tutmuŮ?...

EŮ?yalarđ▒ boŮ?altđ▒rken, ne olduđ?unu merak eden bir vatandaŮ? yaklaŮ?mđ▒Ů? yanđ▒na...

“Badem bđ▒yđ▒klđ▒...

EŮ?i de tesettürlü.”

Ali Bilgin’in, “Suriyeli bir aileye yardđ▒m ettiđ?ini” öđ?renince; büyük  bir coŮ?kuyla, “Allah senden razđ▒ olsun” demiŮ? bizim Ali’ye;

“Sen ne mübarek bir adamsđ▒n.. Bu yaptđ▒đ?đ▒n ne mübarek iŮ?tir... Cenab-đ▒ Allah senden razđ▒ olsun!”

Bu “dua”dan sonra sormuŮ?;

“Ne iŮ? yapđ▒yorsun?”

Ali Bilgin demiŮ? ki;

“Bir elektronik dükkanđ▒m var... Televizyon, uydu tamiri filân yaparđ▒m... 

Bir de, Akit’in...”

Devamđ▒nđ▒ getirememiŮ?!..

Çünkü adam, “cin çarpmđ▒Ů?a” dönmüŮ?, adeta “elektronik Ů?oku”na tutulmuŮ? gibi, fđ▒rlamđ▒Ů? yerinden, 2-3 metre uzaklaŮ?mđ▒Ů?!..

“Neee, Akit mi?!?..

Akit deme bana!..

Uzak dur benden!”

Ali afallamđ▒Ů?... Biraz önce; “Sen ne mübarek adamsđ▒n” deyip “dua”yađ?dđ▒ran adam, acaba ne oldu da, birdenbire uzaklaŮ?tđ▒ kendisinden?..

Ů?aŮ?kđ▒nlđ▒đ?đ▒ geçince, sormuŮ?;

“Sen beni tanđ▒yor musun?.. Benden herhangi bir kötülük gördün mü?

Adam, hđ▒Ů?đ▒mla cevap vermiŮ?;

“YaklaŮ?ma!.. Uzak dur benden!”

Dedim ya;

Adam, sanki “cereyana kapđ▒lmđ▒Ů?” gibi, zangđ▒r zangđ▒r titriyor!.. Son derece agresif, son derece öfkeli!.. Yüzü, katran karasđ▒ gibi, kapkara!..

Ali; bakmđ▒Ů? ki, lâf dinleyecek bir adam deđ?il... Sadece demiŮ? ki;

“Seni Allah’a havale ediyorum...

Artđ▒k Ahiret’te hesaplaŮ?đ▒rđ▒z!”

DönmüŮ?, “Suriyeli aile”nin eŮ?yalarđ▒nđ▒ taŮ?đ▒maya devam etmiŮ?!..

ESERđ░Nđ░ZLE ÖVÜNEBđ░Lđ░RSđ░Nđ░Z!

Olay bu...

“Çok basit bir olay” gibi görünse de, “hastalđ▒klđ▒ bir zihniyeti” yansđ▒tmasđ▒ açđ▒sđ▒ndan çok çok önemli!..

Görüyorsunuz ya;

Ali’nin “Suriyeli bir aile”ye yardđ▒mcđ▒ olmasđ▒ndan dolayđ▒, bir “Müslüman hassasiyeti” ile ona “dua”lar eden bir adam; Ali’nin “Akit temsilcisi”olduđ?unu öđ?renince, birdenbire nevri dönüyor ve “hassasiyet”ini kaybedip, “nefret fđ▒Ů?kđ▒rmaya” baŮ?lđ▒yor!..

Bu ne “hastalđ▒klđ▒ bir kafa”dđ▒r!.. Bu ne “körlük” ve bu ne “Gülen’e teslimiyet”tir?..

Ali, eđ?er “Akit” demeyip de “Zaman” veya “Kimse Yok Mu” filân deseydi, herhalde boynuna sarđ▒lđ▒r, ayaklarđ▒na kapanđ▒rdđ▒!..

Ama, “Akit” deyince;

Suratđ▒nđ▒ as!.. Ondan kaç!..

Heeyy Fetullah Gülen!..

Heeyy Paralel Yapđ▒!..

“Müslümanlarđ▒ ne hâllere getirdiđ?inizi gördünüz mü?.. Müslümanlarđ▒, Müslümanlara nasđ▒l düŮ?man ettiđ?inizi gördünüz mü?..

Beđ?endiniz mi yaptđ▒đ?đ▒nđ▒zđ▒?..

Eserinizle övünebilirsiniz!”

Siz ki, “Papa”larla, “Papaz”larla, “haham”larla tokalaŮ?đ▒r, onlarla kucaklaŮ?đ▒r ve hatta ellerini öpersiniz de, “Müslüman”a gelince, “Benden uzak dur!”dersiniz ha!..

Sadece “yazđ▒klar olsun” diyorum...

Ve sizlere, gerçekten acđ▒yorum!..

“HÜR TEŮ?EBBÜSE DARBE” HA!

Biraz sonra anlatacađ?đ▒m ikinci olaya geçmeden önce, bir “ön bilgi” vermek istiyorum...

Bugün, “TMSF’nin Bank Asya’ya el koymasđ▒”ndan Ů?ikâyet edip; bunun “Hür teŮ?ebbüse darbe” olduđ?u yaygarasđ▒ koparan, “Siyasi bir operasyon”olduđ?u çđ▒đ?lđ▒klarđ▒ atan Paralel Medya; bir zamanlar, kendilerinin nasđ▒l bir“linç operasyonu” yürüttüklerini, her nedense unutmuŮ? görünüyor!..

UnutmuŮ? görünüyorlar, çünkü;

Kendilerini “lâyüsel” görüyorlar, “haklđ▒” görüyorlar!.. Kendileri ne yaparsa yapsđ▒n; “dođ?ru”dur, “hukukî”dir.... Ama, kendileri aleyhindeki her iŮ? “tu kaka”dđ▒r, “hukuksuz”dur, “siyasi”dir, “anti demokratik”tir!..

Hele; “Hükümete darbe” amaçlđ▒ “Kirli 17-25 Aralđ▒k operasyonlarđ▒”nđ▒ hatđ▒rlayđ▒n!..

Ayrđ▒ntđ▒larđ▒nđ▒ biliyorsunuz...

“25 Aralđ▒k darbe giriŮ?imi”nden sadece 5 gün sonra, Zaman gazetesinde, Ů?u haber çđ▒kmđ▒Ů?tđ▒:

“7 iŮ?adamđ▒nđ▒n hisselerine el konuldu.”

Ů?öyle devam ediyordu haber:

“7 iŮ?adamđ▒ ve 2 Ů?irketin mal varlđ▒klarđ▒na konulan tedbir kararđ▒, aracđ▒ kurumlara tebliđ? edildi.

Kararda; Bđ░M A.Ů?. Yönetim Kurulu BaŮ?kanđ▒ Mustafa Latif TopbaŮ?, iŮ?adamđ▒ Üsame Kutub, Kalyon đ░nŮ?aat Yönetim Kurulu BaŮ?kanđ▒ Cemal Kalyoncu, Kalyon đ░nŮ?aat Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Kalyoncu, Cengiz Holding Yönetim Kurulu BaŮ?kanđ▒ Mehmet Cengiz, Türk Telekom Ortađ?đ▒ ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Tivnikli ve tekstilci iŮ?adamđ▒ Cengiz Aktürk’ün isimleri bulunuyor.”

Zaman gazetesi, o gün; bu operasyona hiç de “Hukuksuz!.. Siyasi!.. Hür teŮ?ebbüse darbe!” demiyordu!..

Niye?..

Çünkü operasyon, “Hükümet’e karŮ?đ▒” yapđ▒lmđ▒Ů?tđ▒... Çünkü operasyon;“Paralelci hakim, savcđ▒ ve polisler” tarafđ▒ndan gerçekleŮ?tirilmiŮ?ti!..

Dolayđ▒sđ▒yla; öv, övebildiđ?in kadar!..

Ama; “Bank Asya’ya el konulunca”, söv sövebildiđ?in kadar!..

“Hukuksuz!.. Siyasi!..

Antidemokratik bir operasyon!..

Hür teŮ?ebbüse darbe!”

Hani, atalarđ▒mđ▒z demiŮ? ya;

“Men dakka dukka!”

Yani, “eden bulur!”

Ya da;

“Bugün bana, yarđ▒n sana!”

Dün, sen operasyon yaparsan, bugün de, sana operasyon yaparlar!..

“Keser döner, sap döner.

Bir gün hesap döner!”

Olay budur!..

DÜN NERELERDEYDđ░Nđ░Z?

Evet, olay budur da; olayđ▒n öyle boyutlarđ▒ var ki; “gülmek” mi lâzđ▒m, yoksa“ađ?lamak” mđ▒, bilemiyorum... 

Herhalde televizyonlarđ▒ izliyor ve “manzara”larđ▒ görüyorsunuzdur!..

“Terör devleti đ░srail’in Filistin’e saldđ▒rđ▒larđ▒!.. Peygamber Efendimiz’e hakaret eden karikatürler”... Kđ▒sacasđ▒ “Müslümanlarđ▒n kutsallarđ▒na”yönelik saldđ▒rđ▒larda evlerine kapanan ve hiçbir zaman sokađ?a çđ▒kmayanAbi’ler ve Abla’larđ▒n, “kendi nasđ▒rlarđ▒na basđ▒ldđ▒đ?đ▒nda” nasđ▒l da “organize”olduklarđ▒nđ▒, “düđ?meye basđ▒lđ▒nca, nasđ▒l da sokađ?a fđ▒rladđ▒klarđ▒nđ▒” gördünüz, görüyorsunuz!..

“TMSF’nin Bank Asya’ya el koyduđ?u” haberi duyulur duyulmaz da, hemen“organize” olup, “Bank Asya Merkezi”ne koŮ?tular, baŮ?ladđ▒lar “slogan”atmaya!..

Demek oluyor ki;

“Bunlar kendilerine Müslüman!”

Bunlar; sadece “kendi nasđ▒rlarđ▒na” basđ▒ldđ▒đ?đ▒nda gösteri yapar... Yeryüzü Müslümanlarđ▒ “zulüm” altđ▒nda inliyormuŮ?, “açlđ▒k, sefalet ve yoksulluk”tan kđ▒vranđ▒p, kđ▒rđ▒lđ▒yormuŮ?, umurlarđ▒nda deđ?il!..

Varsa-yoksa, kendi “nasđ▒r”larđ▒!..

FAđ░Z ALAN ELLERDE CEVŮ?EN!

Malûm, “17-25 Aralđ▒k Süreci”nde, Pensilvanya’dan gelen talimatla,“twitleri ikiye katlama” kampanyasđ▒ baŮ?latmđ▒Ů?lar, geceleri “teheccüd namazđ▒” kđ▒lđ▒p, “beddua seanslarđ▒” düzenlemiŮ?lerdi!..

Ů?imdi de, Bank Asya binasđ▒nđ▒n önüne yđ▒đ?đ▒lđ▒p, “CevŮ?en” okumaya baŮ?lamđ▒Ů?lar!..

Hepsini anlđ▒yorum da; buradaki “tenakuz”u çözmekte zorlanđ▒yorum!..

DüŮ?ünebiliyor musunuz;

Bir yandan; “Bank Asya’yđ▒ kurtarmak” için, bir baŮ?ka bankadan “faizle kredi” alđ▒yorlar, bir yandan da Bank Asya önünde “CevŮ?en” okuyorlar!..

Söyleyin Allah aŮ?kđ▒na;

“Faiz” ve “CevŮ?en” bir arada olur mu?.. Dün “faiz” alan ellerde, bugün“CevŮ?en” tutuluyorsa, bu ne “çeliŮ?ki”dir, bu nasđ▒l “Müslümanlđ▒k”tđ▒r?..

Pardon!.. Pardon!..

Bunlarđ▒n; kendilerine “her yolu mübah gördüđ?ünü” unutmuŮ?um!..

đ░HTđ░YAÇLARINI GÖRDÜKLERđ░ CAMđ░!

Gelelim “ikinci olay”đ▒mđ▒za...

Biraz önce, Zaman gazetesinin 5 Ocak 2014 tarihli ve “7 iŮ?adamđ▒nđ▒n hisselerine el konuldu” baŮ?lđ▒klđ▒ haberini aktarmđ▒Ů?tđ▒m... O haberde;“hisselerine el konulan iŮ?adamlarđ▒” arasđ▒nda, Mustafa Latif TopbaŮ? da vardđ▒...

Zaman gazetesi, sadece bu haberi yapmakla kalmamđ▒Ů?, Mustafa Latif TopbaŮ?’đ▒n, “montajlđ▒ tape”lerini de yayđ▒nlamđ▒Ů?tđ▒!..

Ů?u “tecelli”ye bakđ▒n ki;

Dün Mustafa Latif TopbaŮ?’đ▒ “linç” etmeye çalđ▒Ů?an Cemaat(!) mensuplarđ▒, bugün “Mustafa Latif TopbaŮ?’đ▒n hayrđ▒na yaptđ▒rdđ▒đ?đ▒ cami”ye muhtaç olmuŮ?lar, iyi mi?..

Hani, Taksim’deki “Gezi Zekâlđ▒” taifesi, Divan Oteli, ya da “Bezm-i Alem Valide Sultan Camii”ne sđ▒đ?đ▒nmđ▒Ů? ve bütün “hacet”lerini oralarda görmüŮ?tü ya; “Paralelci Abi ve Abla”lar da, “Bank Asya’ya destek” eylemlerinde, nereyi kullanđ▒yorlarmđ▒Ů? biliyor musunuz?..

Mustafa Latif TopbaŮ? ve Albaraka yöneticilerinin inŮ?a ettirdiđ?i “Ümraniye Bereket Camisi”ni!..

Evet, evet;

Yüzlerini yđ▒kamak, “ihtiyaç”larđ▒nđ▒ gidermek, ya da “abdest” almak için,“Bereket Camii”nin lavabolarđ▒na gidiyorlarmđ▒Ů?!..

Ů?u iŮ?e bakđ▒n;

Dün “telefon”larđ▒nđ▒ dinledikleri, “montaj tape”lerini yayđ▒nladđ▒klarđ▒, “linç”etmeye çalđ▒Ů?tđ▒klarđ▒ bir adamđ▒n inŮ?a ettirdiđ?i bir “cami” etrafđ▒nda öbeklenmiŮ?ler, orasđ▒nđ▒ mesken tutmuŮ?lar!..

Camide ihtiyaçlarđ▒nđ▒ giderdikten sonra da rahatlđ▒yorlar ve gidip, “Türk Bayrađ?đ▒”nđ▒ sallandđ▒rđ▒yorlar, “Hükümet aleyhine slogan” atđ▒yorlar!..

Allah bilir ya;

Camide namaz kđ▒larken, belki de “Latif TopbaŮ?’a beddua” ediyorlardđ▒r!..

Hem de, o camiyi yaptđ▒ran kiŮ?inin kim olduđ?unu bilmeden!..

Fazla söze hacet yok!..

Ben, o insanlara da kđ▒zmđ▒yorum... 

Sadece, onlarđ▒ bu hâllere düŮ?ürenler utansđ▒n diyor, baŮ?ka bir Ů?ey de demiyorum!..

Tabiî, “ar”larđ▒, “hâyâ”larđ▒ ve “utanacak yüzleri” kaldđ▒ysa!..

Heeyy Pensilvanya!..

Eserinle övünebilirsin!..

 ****************************************************************************************

“Altđ▒n Nesil” sefilleri oynarken, Gülen “Altđ▒n Çađ?đ▒”nđ▒ yaŮ?đ▒yor!

Fetullah Gülen, hemen herkes tarafđ▒ndan yđ▒llar boyu “Dini Cemaat Lideri”olarak bilindi ve herkes ona destek verdi... Ne zaman ki “Kirli 17-25 Aralđ▒k operasyonlarđ▒” yapđ▒ldđ▒, baŮ?đ▒ndaki “takke” düŮ?tü ve “uluslararasđ▒ bir holding patronu” olduđ?u ortaya çđ▒ktđ▒!..

Ona bađ?lđ▒ olarak çalđ▒Ů?an “birçok Ů?irket ve 164 ülkede okul”larđ▒ vardđ▒!.. Amacđ▒nđ▒; “adanmđ▒Ů? gençler”den bir “Altđ▒n Nesil yetiŮ?tirmek” olarak açđ▒klđ▒yordu!..

Altđ▒n Nesil... Kulađ?a ne kadar da hoŮ? geliyor... Ne var ki; bu “Altđ▒n Nesil”i yetiŮ?tirecek öđ?retmenler, “haritada bile zor bulunacak ülkeler”de, adeta“bođ?az tokluđ?u”na çalđ▒Ů?đ▒yorlar, “50-100 dolar” arasđ▒nda bir maaŮ? alđ▒yorlardđ▒!..

Ama, ne ilginçtir ki; “Altđ▒n Nesil”in yetiŮ?eceđ?i bu okullarđ▒n çođ?u, “altđ▒n çđ▒karđ▒lan ülkeler”deydi!.. 

Evet; “Dünyadaki altđ▒nlarđ▒n yüzde 95’inin üretildiđ?i 50 ülkenin 48’inde Cemaat okullarđ▒ var”dđ▒!..

Anlayacađ?đ▒nđ▒z; “Altđ▒n nerede,

Gülen’in okullarđ▒ orada!”

“Altđ▒n Nesil yetiŮ?tireceđ?im” derken, aslđ▒nda “Altđ▒n çđ▒karacađ?đ▒m” mđ▒ demek istiyordu acaba?!?..

Sonuç itibariyle; “Altđ▒n Nesil” olarak yetiŮ?ecek gençler okullarda okuyup, öđ?retmenler “bođ?az tokluđ?u”na çalđ▒Ů?đ▒rken, Gülen “Altđ▒n Çađ?đ▒”nđ▒ yaŮ?đ▒yor!..

Sizce de ilginç deđ?il mi;

“Altđ▒n ülkelerinde, Altđ▒n Nesil!”

Ama, artđ▒k “takke” düŮ?tü!..

BaŮ?đ▒, “altđ▒n” gibi parlđ▒yor!..

 

Hasan KARAKAYA

kaynak:yeni akit


Heeyy Pensilvanya... M├╝sl├╝manlar─▒ b├Âld├╝n, eserinle ├Âv├╝nebilirsin! : Google'da Ara
Heeyy Pensilvanya... M├╝sl├╝manlar─▒ b├Âld├╝n, eserinle ├Âv├╝nebilirsin!


 
 
Bu Haberi Arkada■řma G÷nder :
 
Adřnřz / Soyadřnřz :
E-mail Adresiniz :
Arkada■řnřzřn Adř :
Arkada■řnřzřn E-Mail Adresi :
 
   
 
 ADI SOYADI :  
 
 E-MAŢL :  
 
 
 
 
 
 
        K├?┼?E YAZISI

  ─░YŢKŢ DO─?DUN YA RESULALLAH .


         Muhammedi bir nefis ile ba┼?lamal─▒ , Muhammedi bir devlet ile noktalamal─▒ . Sallallahu ale yke ya resulallah - Muhammedi bir aile ile ortalamal─▒ , Muhammedi b

  PARALEL YAP─▒┬?YA HŢMMET VERMEYENE KA├žAK├ž─▒L─▒K


         Samanyolu Televizyonu┬?nda ve Türkçe Olimpiyatlar─▒┬?nda sunuculuk yapan ─░kbal Gürp─▒nar, Akit┬?e ┼?ok aç─▒klamalarda bulundu. Fetullah G&uu

 
 
T▄M YAZARLAR           ANKET
24 haziran se├žimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz?
% 24 √ Toplam : 7 - CUHUR ─░TT─░FAK─░
% 44 √ Toplam : 13 - M─░LLET ─░TT─░FAKI
% 20 √ Toplam : 6 - HDP
% 14 √ Toplam : 4 - H─░├? B─░R─░
   

           EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
  EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
 
 
 RSS ę 2010 Adil Haber Yorum TŘrkiye'nin Haber Sitesi
Site iceri­inin telif hakkř bildirilmeksizin kullanřlmasř yasaktřr
Gizlilik Ţlkeleri | Kullanřm Ko■ullarř | KŘnye | Reklam | Ţleti■im  
rapid.web.tr || Coder / Dizayner
info@rapid.web.tr