Anasayfam Yap Sřk Kullanřlanlara Ekle

 

Sitene Ekle KŘnye Ar■iv  Ţleti■im  rss  
ANASAYFA VŢDEO GALERŢ FOTO GALERŢ FŢRMA REHBERŢ ŢLANLAR ŢLETŢŮŢM  
 
D├╝zcan┬?dan bayram mesaj─▒
Hac─▒ adaylar─▒m─▒z─▒n sa─?l─▒kl─▒ bir ┼?ekilde ibadetlerini
Devletimizin ve Say─▒n Devlet Ba┼?kan─▒m─▒z─▒n sonuna
Ba┼?kan d├╝zcan┬?dan Okul M├╝d├╝r├╝ne Hasta Ziyareti
Kartal─▒n ba┼?ar─▒l─▒ Okul M├╝d├╝r├╝ Fikret kocaman


Ramazana Veda Ederken... - K├?┼?E YAZISI - Adil Haber Yorum
 
RAMAZANA VEDA EDERKEN...
BU HABERŢN EKLENME TARŢHŢ 16-07-2015 / 13-10

 

Anasayfa'ya D÷n 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TŘm Koseyazisi Haberleri  
Ramazana Veda Ederken...

Sarđ▒yer Müftülüđ?ü, Kur’an Kursu öđ?reticisi Nuriye Yđ▒ldđ▒rđ▒m Sarđ▒saman, Ramazan-đ▒ Ů?erif’e veda zamanđ▒ geldi" konuyu analiz eden bir yazđ▒ kaleme aldđ▒.

Onbir ayđ▒n sultanđ▒sđ▒n,
Dertlilerin dermanđ▒sđ▒n,
Hakk’đ▒n bize ihsanđ▒sđ▒n,
Elveda ey Ů?ehr-i Ramazan elveda.

Evveli rahmet, ortasđ▒ mađ?firet, sonu ise günahlardan arđ▒nma ayđ▒ olan Ramazan-đ▒ Ů?erif’e veda zamanđ▒ geldi çattđ▒. Ramazan, kulluk bilincimizin zirveye ulaŮ?tđ▒đ?đ▒, maddî ve manevî kirlerimizden arđ▒nmamđ▒za vesile olup bizi dosdođ?ru yola ileten ve bizler için özellikle uhrevî anlamda kazanç kapđ▒sđ▒ olan bir hazine-î rahmettir. Sahi neydi Ramazan? Onbir ay gelmesini dört gözle ve özlemle beklediđ?imiz, geldiđ?i zaman da göz açđ▒p kapamadan belki idrâkine varamadan bütün güzellikleri ve ubûdiyet hazzđ▒yla birlikte geçip giden bu güzel maneviyât yüklü ayđ▒ nasđ▒l algđ▒lamalđ▒yđ▒z ki O’na veda etmeye hazđ▒rlandđ▒đ?đ▒mđ▒z Ů?u günlerde O’ndan geređ?ince istifade ederek O’na özgü ve layđ▒k Ů?ekilde uđ?urlayalđ▒m.

Ramazan, đ░slam’đ▒n temel direklerinden birisi olan oruç ayđ▒dđ▒r. Ne güzel bir aydđ▒r Ramazan, nefsimizi temizleyip, arđ▒ndđ▒rmamđ▒za vesîle olan,  kendimize dönmemizi sađ?layan. On bir ay özlemle beklediđ?imiz huzur, muhabbet, sevgi, Ů?efkat ve gerçek aŮ?kđ▒n ayđ▒dđ▒r. Ancak her ömrün sonu, her baharđ▒n bir kđ▒Ů?đ▒, her güzelliđ?in bir gün solmaya yüz tutmasđ▒ gibi, Ramazan’đ▒n da nihayete ermesine az kaldđ▒. Zordur vuslattan sonra sevgilinin ayrđ▒lma zamanđ▒nđ▒ beklemek, içinde kđ▒pđ▒r kđ▒pđ▒r heyecan oluŮ?turan güzel zamanlardan sonra, içini ayrđ▒lđ▒k acđ▒sđ▒nđ▒n kaplamasđ▒, hüznün rengine boyanmak ađ?đ▒r gelir. Sevgiliye doyamadan ayrđ▒lđ▒đ?a düçar olmak içinin hüzün bulutlarđ▒yla kaplanmasđ▒nđ▒ sađ?lar. Ancak bizler sevgilinin bđ▒raktđ▒đ?đ▒ güzelliklerle donanmđ▒Ů?lđ▒đ?đ▒n verdiđ?i hazla yine de bu yaŮ?anmđ▒Ů?lđ▒đ?a Ů?ükrederek, Ramazan-đ▒ Ů?erif’in edinimleriyle dolu olarak mutluyuz, huzurluyuz.

Ramazan, duâ ve Kur’an ayđ▒dđ▒r. Yüce kitabđ▒mđ▒z Kur’an-đ▒ Kerim’in nazil olduđ?u ve O’na sđ▒kđ▒ sđ▒kđ▒ sarđ▒ldđ▒đ?đ▒mđ▒z, O’na gerçek anlamda ihtiyacđ▒mđ▒zđ▒n olduđ?unun farkđ▒na varabildiđ?imiz bir aydđ▒r. KiŮ?inin ömrüne ömür katan, ellerin semaya uzanđ▒p fevc fevc dualarđ▒n arŮ?a tđ▒rmandđ▒đ?đ▒, aczimizi ve fakrimizi zerrelerimize kadar hissettiđ?imiz rahmet ve bereket ayđ▒dđ▒r Ramazan. Ramazan bize Kur’an’a sahip çđ▒kmayđ▒ öđ?retir, maddi ve manevi ihtiyacđ▒mđ▒z olan her tür sorunumuzun çözümünün aslđ▒nda Kur’an’đ▒n ipine sđ▒kđ▒ca sarđ▒ldđ▒đ?đ▒mđ▒z zaman bulunabileceđ?inin idrakine varđ▒rđ▒z bu ayda. Günahlarđ▒mđ▒z tel tel dökülür  Ů?eytanlarđ▒n zincire vurulduđ?u bu ayda. Ů?u bir gerçek ki bođ?ucu dertleriyle sđ▒kđ▒Ů?mđ▒Ů? ye’s deđ?irmeniyle dönen, âlemi hüzünle seyreden insana umutlu bir yol, rahat bir nefes, karanlđ▒klardan aydđ▒nlđ▒đ?a çđ▒kartan  müŮ?fik bir el oluverir Ramazan.

Ramazan, cihat ayđ▒dđ▒r. Her cihat nefisle mücadeleyi gerektirir, hatta cihad-đ▒ ekber dediđ?imiz en büyük cihatta budur. Nefsin korkunç arzu ve istekleri altđ▒nda adeta köleleŮ?miŮ? ruhumuza uzanan ilahî bir yardđ▒m elidir Ramazan. Ů?eytanlarđ▒n zincire bađ?lanđ▒p nefsin soluksuz kalmasđ▒na sebebiyet veren oruç ile insan nefsin gölgesinden sđ▒yrđ▒lđ▒p Rabbini görür ve ona ubudiyetin zevkini yaŮ?ar doyasđ▒ya. Oruç, Allah’đ▒n kullarđ▒na bir lütfudur. Orucun mükâfatđ▒nđ▒ bizzat Allah verir. Oruç bir rahmet sofrasđ▒dđ▒r. Oruçlu için ise nurdan bir elbisedir. Postmodern hayatđ▒n içinde  temelleri yđ▒pratđ▒lmaya çalđ▒Ů?đ▒lmđ▒Ů? saray gibi bir bina olan insanđ▒n  yđ▒kđ▒lmamasđ▒ için en mükemmel bir tamirdir. Gözümüze, dilimize, hayalimize ve diđ?er âzâlarđ▒mđ▒za tutturduđ?umuz oruçlarla yenilemiŮ?iz insanlđ▒k binasđ▒nđ▒.

Seküler hayatta ruhun halsiz kaldđ▒đ?đ▒, bedenin Ů?aha geçtiđ?i hayat hengamesinde oruç hurûç edip bir an olsun dur der nefsimize. Kulluđ?umuzu soluduk nefis köleliđ?inden nefsin müsahhar olmasđ▒na basamak oldu her bir savm. Neydi Ramazan? “yakmak, đ▒sđ▒tmak, çok sđ▒cak olmak” yani günahlarđ▒n yanmasđ▒, insanđ▒ da hamlđ▒ktan yanmaya insan olmaya, sarp yokuŮ?ta handikapsđ▒z ilerlemeye vesileydi. Nâbî’nin aklđ▒ coŮ?turan  ifadesiyle:

Savmdđ▒r kullarđ▒na lûtf-i Hüdâ
Savma bi’z-zât ider Allâh cezâ    
Savm bir mâide-i rahmetdür
Nûrdan sâime bir hil’atdür  
Sđ▒rr-đ▒ pâk-i samediyyetdür 
Savm đ░ttisâf-đ▒ melekiyyetdür

Ramazan, ahlâk ayđ▒dđ▒r. Bu ayda iyilik yapmayđ▒, yardđ▒mlaŮ?mayđ▒, dertlere derman olmayđ▒, Ů?efkati, merhameti, beraberinde sabretmeyi, Ů?ükretmeyi öđ?renerek tüm ahlâk-đ▒ hasene Ů?ubelerinin tadđ▒na bir kez daha varđ▒rđ▒z. Sahi insanđ▒ insan yapan da zaten bu özellikleri deđ?il miydi? Ramazan sayesinde insan olma sđ▒rrđ▒na vâkđ▒f oluruz ve ilahi erdem ve faziletlerle donatđ▒lmanđ▒n hazzđ▒nđ▒ yaŮ?arđ▒z. Varlđ▒k sahasđ▒nđ▒n ilahi meyvelerinin bir eseri olarak insanlđ▒k çizgisine çekiliriz. Ne mutlu Ramazan’đ▒ hüsn-ü hatimeyle bitirene.

 Ey Kur’an ve rahmet ayđ▒ sen Ů?ehr-i Mübarek"sin,
Mü"minlere hem gereksin, sđ▒rat üstünde muratsđ▒n,
Elveda ey vahyi mübarek elveda,
Elveda ey Ů?ehr-i Rahmet elveda,
Elveda ey mübarek Ramazan elveda,
Elveda ey Kur’an ayđ▒ elveda.

 Vuslatđ▒ Ramazan olanđ▒n Ů?eb-i Arûs’u ne olmaz ki !..

http://dinihaberler.com/ramazana-veda-ederken----79718.html


Ramazana Veda Ederken... : Google'da Ara
Ramazana Veda Ederken...


 
 
Bu Haberi Arkada■řma G÷nder :
 
Adřnřz / Soyadřnřz :
E-mail Adresiniz :
Arkada■řnřzřn Adř :
Arkada■řnřzřn E-Mail Adresi :
 
   
 
 ADI SOYADI :  
 
 E-MAŢL :  
 
 
 
 
 
 
        K├?┼?E YAZISI

  ─░YŢKŢ DO─?DUN YA RESULALLAH .


         Muhammedi bir nefis ile ba┼?lamal─▒ , Muhammedi bir devlet ile noktalamal─▒ . Sallallahu ale yke ya resulallah - Muhammedi bir aile ile ortalamal─▒ , Muhammedi b

  PARALEL YAP─▒┬?YA HŢMMET VERMEYENE KA├žAK├ž─▒L─▒K


         Samanyolu Televizyonu┬?nda ve Türkçe Olimpiyatlar─▒┬?nda sunuculuk yapan ─░kbal Gürp─▒nar, Akit┬?e ┼?ok aç─▒klamalarda bulundu. Fetullah G&uu

 
 
T▄M YAZARLAR           ANKET
24 haziran se├žimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz?
% 24 √ Toplam : 7 - CUHUR ─░TT─░FAK─░
% 44 √ Toplam : 13 - M─░LLET ─░TT─░FAKI
% 20 √ Toplam : 6 - HDP
% 14 √ Toplam : 4 - H─░├? B─░R─░
   

           EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
  EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
 
 
 RSS ę 2010 Adil Haber Yorum TŘrkiye'nin Haber Sitesi
Site iceri­inin telif hakkř bildirilmeksizin kullanřlmasř yasaktřr
Gizlilik Ţlkeleri | Kullanřm Ko■ullarř | KŘnye | Reklam | Ţleti■im  
rapid.web.tr || Coder / Dizayner
info@rapid.web.tr