Anasayfam Yap Sřk Kullanřlanlara Ekle

 

Sitene Ekle KŘnye Ar■iv  Ţleti■im  rss  
ANASAYFA VŢDEO GALERŢ FOTO GALERŢ FŢRMA REHBERŢ ŢLANLAR ŢLETŢŮŢM  
 
D├╝zcan┬?dan bayram mesaj─▒
Hac─▒ adaylar─▒m─▒z─▒n sa─?l─▒kl─▒ bir ┼?ekilde ibadetlerini
Devletimizin ve Say─▒n Devlet Ba┼?kan─▒m─▒z─▒n sonuna
Ba┼?kan d├╝zcan┬?dan Okul M├╝d├╝r├╝ne Hasta Ziyareti
Kartal─▒n ba┼?ar─▒l─▒ Okul M├╝d├╝r├╝ Fikret kocaman


─░STANBUL GEN├?L─░K K├?LT├?R SANAT SPOR VE ─░ZC─░L─░K KUL├?B├? YURTDI┼?─░ ARAP├?A YAZ KURSU D├?ZENL─░YOR... - SA─?LIK - Adil Haber Yorum
 
─░STANBUL GEN├?L─░K K├?LT├?R SANAT SPOR VE ─░ZC─░L─░K KUL├?B├? YURTDI┼?─░ ARAP├?A YAZ KURSU D├?ZENL─░YOR...
BU HABERŢN EKLENME TARŢHŢ 12-06-2014 / 06-47

 

Anasayfa'ya D÷n 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TŘm Saglik Haberleri  
─░STANBUL GEN├?L─░K K├?LT├?R SANAT SPOR VE ─░ZC─░L─░K KUL├?B├? YURTDI┼?─░  ARAP├?A YAZ KURSU D├?ZENL─░YOR...

 

đ░STANBUL GENÇLđ░K KÜLTÜR SANAT SPOR VE đ░ZCđ░Lđ░K KULÜBÜ; 20  Haziran 20Temmuz  2014 tarihleri arasđ▒nda  yurt dđ▒Ů?đ▒nda đ░mam Hatip Liseleri ve đ░lahiyat Fakültelerine yönelik  yaz dönemi pratik Arapça kursu düzenleniyor…

 Gecen sene Mđ▒sđ▒r kahire de düzenledikleri projenin devamđ▒ olarak  Tunus ve Ürdünde devam ediyor.

Arap Uzman kadrolar tarafđ▒ndan verilecek kurslar, bir ay süreyle 180 saat olarak planlanlanan program her Ů?ey dahil paket program olarak hazđ▒rlandđ▒klarđ▒nđ▒ belerten proje danđ▒Ů?man Ekrem düzcan;eđ?itim suresi içerisinde  öđ?rencilerimiz hiçbir Ů?eyle uđ?raŮ?madan (konaklama , yemek v.b ) sadece derslerle iŮ?tigal edeceklerini söyledi .

Arapça dilini seviyorum proje danđ▒Ů?manđ▒ Ekrem Düzcan(Ezder) Ezher Üniversitesi Mezunlarđ▒ Ve Mensuplarđ▒ dernek BaŮ?kanđ▒) proje hakkđ▒nda Ů?u bilgileri verdi;

Amac: Öđ?rencilerin Arapça ’ya karŮ?đ▒ ilgilerinin artđ▒rđ▒lmasđ▒, Arap alemi öđ?rencileri ile Türk öđ?rencilerinin kaynaŮ?masđ▒

Özeti: Yarđ▒Ů?malar ve oyunlarla yakđ▒nlđ▒klar, arkadaŮ?lđ▒klar oluŮ?turularak ileride arzulanan KARDEŮ?Lđ░K iliŮ?kilerinin kurulmasđ▒na zemin hazđ▒rlanacaktđ▒r.Bu çalđ▒Ů?malarđ▒n yürütülmesi esnasđ▒nda, ARAPÇA öđ?renmeleri sevdirilecek, ahlaki kültürel ve manevi deđ?erlere iliŮ?kin farkđ▒ndalđ▒k oluŮ?turulmasđ▒ sađ?lanacaktđ▒r.

Hedefleri

1-Öđ?rencileri ARAPÇA öđ?renmeye istekli kđ▒labilme

2-Arapça’nđ▒n önem ehemmiyetini kavratma

3-Ahlaki,kültürel deđ?erlerin aktarđ▒lmasđ▒nđ▒ sađ?lama

4- Eđ?itim öđ?retim döneminin stresini atma. Yeni eđ?itim öđ?retim dönemine psikolojik hazđ▒rlđ▒k

5-Dini deđ?erlere bađ?lđ▒ bir nesil yetiŮ?tirme

6-Deđ?erler Eđ?itimi ile Maneviyatđ▒n aktarđ▒lmasđ▒nđ▒ sađ?lama

Projeyi yürütecek kurum

đ░stanbul Gençlik Sanat kültür spor izcilik kulübü

Arap Türk iletiŮ?im Cemiyeti

Bahçelievler yđ▒ldđ▒z izcileri gençlik spor ve kültür kulübü

MEKKE-TUNUS- ÜRDÜN Dđ░L OKULU

1.Dönem 13Haziran 13 Temmuz 2014

2. Dönem 1 Ađ?ustos 30 Ađ?ustos 2014

PROGRAM

1.Dđ░L OKULU

a- Her gün 4 saat haftada 5 gün

b-Arapça dil merkezinde

c-kitap olarak ‘Kitab-ul Esasi’

d-Müfredatta Muhadese Mükâleme diyaloglar

e- Slayt ve Arapça dokümanlar deđ?erlendirilecek

f-Gazete ve hikaye okuma

g-Dersler öđ?leden önce yapđ▒lacak.

 

2.MÜŮ?Rđ░FLER(REHBERLER) NEZARETđ░NDE

a-MüŮ?rifler öđ?rencilerle aynđ▒ mekanda konaklayacaklar

b-15 öđ?renciye bir müŮ?rif nezaret edilecek

c-MüŮ?rifle öđ?leden sonra atölye çalđ▒Ů?masđ▒ yapđ▒lacak

d-MüŮ?rifler ile ikindi ile akŮ?am arasđ▒ kđ▒sa mesafeli geziler gerçekleŮ?tirecek

e Deđ?erler eđ?itimi programđ▒na müŮ?riflerde katđ▒lacaktđ▒r

3.GEZđ░LER VE Zđ░YARETLER

a-Haftada 3 ilim merkezi ziyaret edilecek

b-Kđ▒sa mesafeli geziler haftada 3 gün yapđ▒lacak

c-Haftada bir gün genel gezi il içinde yapđ▒lacak

d-On beŮ? günde bir il dđ▒Ů?đ▒na genel gezi yapđ▒lacak

e-Susa Üniversitesi

f. Zeytuni Üniversitesi

4.KONAKLAMA

a-Her odada 3-4 öđ?renci kalacak

b-Odalarda günlük temizlik yapđ▒lacak

5-DEđ?ERLER Eđ?đ░Tđ░Mđ░

a-Haftada iki gün din bilginlerinin konferans veya sohbeti olacak

b-Haftada üç gün deđ?erler eđ?itimi verilecek

c-Türkçe ve Arapça sohbetler

1-Gençlik bilinci

2-Ahlak ve insan

3-Tarihte insanlara yön verenler

4-đ░slami siyaset bilinci

5-Peygamberimizin yirmi dört saati

6-đ░slamda tasavvuf günümüzdeki eksikliklerimiz

7-đ░mam hatipli olmak ve yaŮ?amak

8-Osmanlđ▒nđ▒n bu ülkedeki izleri ve mirasđ▒

d-Peygamberimizin ayak izleri haftada üç gün salatlarla anlatđ▒lacak

6-KURAN’I KERđ░M DERSLERđ░

a-Her gün Kuran’đ▒ Kerim güzel okuma kursu oluŮ?turulacak

b-Okuma seviyesine göre gruplar oluŮ?turulacak

c-Dersler hafđ▒z hocalarđ▒mđ▒z tarafđ▒ndan verilecek

d-đ░steyen öđ?rencilere hafđ▒zlđ▒k dersleri verilecek

e-Dersler Mescid ortamđ▒nda gerçekleŮ?ecek

7-ATÖLYE ÇALIŮ?MALARI

a-Sđ▒nđ▒f çalđ▒Ů?malarđ▒ yapđ▒lacak

b-Haftalđ▒k görsel pano ve gazete çalđ▒Ů?malarđ▒ yapđ▒lacak

c-Arapça sunu olarak her öđ?renci bir sunu hazđ▒rlayacak

d-Arapça yarđ▒Ů?malar yapđ▒lacak

e-Günlük duvar gazetesinde yayđ▒nlanacak

f-Program sonunda Arapça dergi çđ▒karđ▒lacak

8-YEMEKLER

a-Sabah kahvaltđ▒ altđ▒ çeŮ?it kahvaltđ▒+içecekler

b-Öđ?le yemeđ?i üç çeŮ?it olacak

c-AkŮ?am yemeđ?i beŮ? çeŮ?it olacak (çorba+ana yemek+pilav vb+tatlđ▒+salata)

9-VELđ░LERLE đ░LETđ░Ů?đ░M

a-Her gün bir saat Ailerle internetten iletiŮ?im imkanđ▒ sađ?lanacak

b-đ░nternetteki sayfamđ▒zdan günlük çalđ▒Ů?malarla ilgili görsel yayđ▒nlar yapđ▒lacak

c-đ░nternet üzerinden irtibat telefonlarđ▒ verilecek

d-Veliler isterlerse en fazla bir haftalđ▒k ziyaret ve gezilere katđ▒labilecekler (ücretli)

10-GEZđ░LECEK TARđ░Hđ░ MEKANLAR

Mekke, Medine ,Ürdün ve Tunus’ta Geziler kültürel, tarihsel ve sosyal içerikli olacak

11-KATILIM Ů?ARTLARI

1- đ░mam Hatip Ortaokulu ve Liselerinde Arapça ‘da baŮ?arđ▒lđ▒ olan iyi öđ?rencilerden komisyon tarafđ▒ndan 5 öđ?renci seçilmesi

2-Seyahat etmeye engel olan herhangi bir hastalđ▒đ?đ▒nđ▒n olmamasđ▒

3-Kronik veya uzun süreli tedavi gerektiren hastalđ▒đ?đ▒n olmamasđ▒

4-Mekke için pasaportlar en geç 25 Mayđ▒sa kadar temsil edilecek.

5-Mekkedeki programa aileler kđ▒sa süreli katđ▒labilirler

12-ÜCRETLENDđ░RME

A-Mekke(25gün)-Medine(5gün)(ümreli) kiŮ?i baŮ?đ▒: 1350Avro

B-Ürdün(30gün) kiŮ?i baŮ?đ▒:1100Avro

C-Tunus(30gün) kiŮ?i baŮ?đ▒:1000Avro

 


─░STANBUL GEN├?L─░K K├?LT├?R SANAT SPOR VE ─░ZC─░L─░K KUL├?B├? YURTDI┼?─░ ARAP├?A YAZ KURSU D├?ZENL─░YOR... : Google'da Ara
─░STANBUL GEN├?L─░K K├?LT├?R SANAT SPOR VE ─░ZC─░L─░K KUL├?B├? YURTDI┼?─░ ARAP├?A YAZ KURSU D├?ZENL─░YOR...


 
 
Bu Haberi Arkada■řma G÷nder :
 
Adřnřz / Soyadřnřz :
E-mail Adresiniz :
Arkada■řnřzřn Adř :
Arkada■řnřzřn E-Mail Adresi :
 
   
 
 ADI SOYADI :  
 
 E-MAŢL :  
 
 
 
 
 
 
        SA─?LIK

  ├?SK├╝DAR- ├?MRANŢYE- ├?EKMEK├ÂY- SANCAKTEPE METROSU


         Türkiye’nin ilk sürücüsüz metrosu olan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metrosunun, 1. etab─▒ olan &Uum

  TURŢZMDE ─░DDŢAL─▒Y─▒Z, GELECE─?E G├╝VENLE BAKACA─?─▒Z


         Kayna┼?l─▒ Belediye Ba┼?kan─▒ Erol Bayraktar, Düzce’nin köklü yay─▒n kurulu┼?lar─▒ndan Öncü TV’de yay─▒nlanan ve Gazeteci Erol T

 
 
T▄M YAZARLAR           ANKET
24 haziran se├žimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz?
% 24 √ Toplam : 7 - CUHUR ─░TT─░FAK─░
% 44 √ Toplam : 13 - M─░LLET ─░TT─░FAKI
% 20 √ Toplam : 6 - HDP
% 14 √ Toplam : 4 - H─░├? B─░R─░
   

           EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
  EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
 
 
 RSS ę 2010 Adil Haber Yorum TŘrkiye'nin Haber Sitesi
Site iceri­inin telif hakkř bildirilmeksizin kullanřlmasř yasaktřr
Gizlilik Ţlkeleri | Kullanřm Ko■ullarř | KŘnye | Reklam | Ţleti■im  
rapid.web.tr || Coder / Dizayner
info@rapid.web.tr