Anasayfam Yap Sřk Kullanřlanlara Ekle

 

Sitene Ekle KŘnye Ar■iv  Ţleti■im  rss  
ANASAYFA VŢDEO GALERŢ FOTO GALERŢ FŢRMA REHBERŢ ŢLANLAR ŢLETŢŮŢM  
 
D├╝zcan┬?dan bayram mesaj─▒
Hac─▒ adaylar─▒m─▒z─▒n sa─?l─▒kl─▒ bir ┼?ekilde ibadetlerini
Devletimizin ve Say─▒n Devlet Ba┼?kan─▒m─▒z─▒n sonuna
Ba┼?kan d├╝zcan┬?dan Okul M├╝d├╝r├╝ne Hasta Ziyareti
Kartal─▒n ba┼?ar─▒l─▒ Okul M├╝d├╝r├╝ Fikret kocaman


HAC Z─░YARET MEKANLARI - MEKKE- 1 - SA─?LIK - Adil Haber Yorum
 
HAC Z─░YARET MEKANLARI - MEKKE- 1
BU HABERŢN EKLENME TARŢHŢ 08-09-2014 / 06-40

 

Anasayfa'ya D÷n 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TŘm Saglik Haberleri  
HAC Z─░YARET MEKANLARI - MEKKE- 1

 

1-ARAFAT-Arafat arif olma tanđ▒ma tanđ▒nma, güzel kokular manasđ▒na gelir. Hacda Arafat vakfesinden sonra günahlardan arđ▒nmđ▒Ů? olmak hasebiyle güzel koku oluŮ?masđ▒ndandđ▒r. Haccđ▒n en önemli rükünlerdendir. Bakara Suresi 197-198 inc ayetlerinde anlatđ▒lđ▒r. Haret-i Adem ve Hazret-i Havva Arafat ta Cebel-i Rahme de buluŮ?up tanđ▒Ů?tđ▒lar. Hazreti đ░brahim Cebrail a.s. eŮ?liđ?inde hac usullerini burada, Arafat ta öđ?rendi. Hacđ▒lar günahlarđ▒ndan ancak bura da temizlenebiliyorlar.Peygamberimizin Evrensel đ░nsan Haklarđ▒ Bildirgesi mahiyetinde olan Veda Hutbesinin okunduđ?u yerdir Arafat.Peygamberimiz, Ů?imdi yerleri bilinmeyen bu dađ?đ▒n tepesinde Neb’a ve Nübey’ kaylđ▒klarđ▒ arasđ▒nda bulunan Nabit tepesinde vakfeye durmuŮ?tur. Mekke’ye 25 km, Taif yolu üzerinde, 13.680 m2 alanđ▒ vardđ▒r. Hadis: “Hac Arafat tđ▒r.”Arafat ta vakfeye durmayanđ▒n haccđ▒ tamam olmaz. Neden Arafat dendi? *Adem ve Havva burada buluŮ?up tanđ▒Ů?tđ▒klarđ▒ için;*Cebrail as đ░brahim as a Hac mena sikini öđ?retince: “Arrefte? Anladđ▒n mđ▒? Öđ?rendin mi?” diye sordu. *Hacđ▒lar vakfeye durup, günahlarđ▒nđ▒ itiraf edip tevbe ettiklerinden denmiŮ?tir. Pey gamberimiz bütün ümmetine topluca Arafat ta seslenmiŮ?tir. Dinin kemale erdiđ?i gün Arafat ta olmuŮ?tur.(Maide 3) Veda hutbesi Cuma günü Arafat ta okundu. Peygamberimiz veda hutbesini Kasva adlđ▒ devesinin üzerinde Ara fat vadisinin ortasđ▒nda okudu. Arefe günü öđ?lenle ikindi namazđ▒ Arafat ta öđ?lende kđ▒lđ▒nđ▒r. Kuds-i Hadis: Allah meleklerine Arafat ta ki hacđ▒larđ▒ gösterir, iftihar eder: “Kullarđ▒ma bakđ▒nđ▒z, saçlarđ▒ dađ?đ▒nđ▒k, toz toprak içinde bana gel diler” buyurarak Arafat đ▒n rahmete vesile olacađ?đ▒nđ▒ buyurmaktadđ▒r.               

2-AKABE MESCđ░Dđ░: Mina da Cemre-i Kübra (büyük Ů?eytan) dan sonra Mekke tarafđ▒na giderken az ileride sađ?da bulunan mescittir. Akabe ve ya Biat mescidi de denir.Hac mevsiminde Medine den gelen Müslümanlarla Peygamberimizin buluŮ?arak Ona biat ettikleri yerdir. Peygamberimiz bir hac zamanđ▒ Yesribten gelen Haczrec kabilesine mensup altđ▒ kiŮ?iye đ░slamđ▒ tebliđ? etti. Onlar son peygamberin Yahudilerden geleceđ?ini duymuŮ?lardđ▒. Sonra Müslüman oldular. Bir sene sonra Medine den on iki kiŮ?i Peygamberi mize burada biat ettiler. Buna “birinci akabe biatđ▒” denildi. Kuran öđ?renme leri için de Mus’ab bin Umeyri görevlendirdi ve Medine ye gitti. Ertesi yđ▒l ikisi kadđ▒n yetmiŮ? dört kiŮ?i Peygamberimizle Akabede buluŮ?tular. Biat etti ler. Bu biatta Allah resulünün her türlü Ů?eylerini ve tehlikelerden koruya caklarđ▒na dair söz verdiler. Medine ye çađ?đ▒rdđ▒lar. Bu Ů?ekilde de hicretin yolu açđ▒lmđ▒Ů? oluyordu. Akabe bu büyük hicretin baŮ?layacađ?đ▒nđ▒n ön hazđ▒rlđ▒k aŮ?ama sđ▒ olmuŮ? oluyordu.

 3-CEBEL-đ░ RAHME: Arafat vadisinin dođ?usundadđ▒r. Mekke nin 21 km dođ?usunda yer alđ▒r. 70m yüksekliđ?inde bir tepedir. Adem a.s. yer yüzüne iniŮ?inin yüzüncü senesinde Kabenin inŮ?asđ▒nđ▒ tamamladđ▒ktan sonra Havva validemizle buluŮ?tuđ?u yerdir. Peygamberimiz Arefe günü öđ?le ve ikindiyi Mescid-i Nemire de kđ▒lmđ▒Ů?tđ▒r. Peygamberimiz dađ?cđ▒đ?đ▒n eteđ?inde, Mescid-i Sahratđ▒n bulunduđ?u arsaya geldi, yönünü kđ▒bleye arkasđ▒nđ▒ da rahmet dađ?đ▒na verip Arafat vakfesini yapmđ▒Ů?tđ▒r.Beyaz sütunun dini hiçbir niteliđ?i yoktur. Osmanlđ▒lardan kalan eserler yok edilmiŮ?, en son sebillerden kalan bir çeŮ?me 2005 yđ▒lđ▒nda kaldđ▒rđ▒lmđ▒Ů?tđ▒r.

 4-CEBEL-đ░ đ░BRAHđ░M: Taiftedir. Hz. đ░brahim dört kuŮ?u kesip parçalar ha line getirdikten sonra, dađ?lara dađ?đ▒tđ▒r. Sonra kuŮ?larđ▒ çađ?đ▒rđ▒nca geldiler. Bu mucizenin yaŮ?andđ▒đ?đ▒ dađ?dđ▒r. (Bakara 260 –A’raf 171 – Hud 43 – HaŮ?ir 21 ayetlerinde anlatđ▒lđ▒r.)

 5-SEVR (Hicret dađ?đ▒) CENNETđ░ -Peygamberimiz Hz. Ebu Bekir le beraber hicret ederken bu mađ?araya girerek üç gece kaldđ▒lar. Hz. Ebu Bekirin ođ?lu Hazret-i Abdullah, gündüzleri müŮ?riklerin arasđ▒nda dolaŮ?đ▒r, duyduđ?u bilgile ri de geceleri gelir aktarđ▒rdđ▒. Kölesi Amr đ░bni Füheyre  civarda koyunlarđ▒nđ▒ otlatđ▒p ayak izlerini kaybettiriyor ve onlara süt sađ?lđ▒yor du. Mađ?arada üç mu cize gerçekleŮ?miŮ?tir. Hz. Ebu Bekirin ayađ?đ▒nđ▒ yđ▒lan sokmuŮ?, Resulüllah Efen dimiz mübarek tükürüđ?ünü sürdüđ?ünde Ů?ifa bul muŮ?tur. đ░kincisi onlar içeri girdiklerinde Allahđ▒n izniyle mađ?aranđ▒n önüne örümcekler ađ? kurudular.Üçüncüsü güvercinler mađ?aranđ▒n önüne yuva yapđ▒p sanki mađ?araya uzun yđ▒llardan beri kimse girmemiŮ? gibi oldu. Mađ?ara kapđ▒sđ▒na kadar gelen müŮ? rikler, baŮ?larđ▒nda Umeyye Bin Halef olmak üzere hepsi girmeden geri döndü ler.Mescid-i Harama 6 km uzaklđ▒kta Yemen-Arafat yolu üzerindedir. Tepe ye bir saatte çđ▒kđ▒labilir. Sevr mađ?arasđ▒ Sevr dađ?đ▒nđ▒n tam tepesinde bulun maktadđ▒r. Tepede bir çok mađ?ara vardđ▒r. Peygamberimizi burayđ▒ tercih et miŮ?tir. Sevr dađ?đ▒ mađ?rur duruŮ?uyla düŮ?mana tavđ▒r koymasđ▒, Sevr mađ?arasđ▒ ise rüku halinde tevazuyu simgelemektedir. Hicretin yapđ▒ldđ▒đ?đ▒ dađ?dđ▒r. Hira (Nur) dađ?đ▒ndan büyüktür. Adđ▒nđ▒ Sevr b. Abdimenaf’ đ▒n isminden almđ▒Ů?tđ▒r. Peygamberimiz hicrette bu mađ?arada iken Rae (uŮ?er) adđ▒nda ki bir bitki Allahđ▒n izni ile hemen büyüyüp Peygamberimizin mađ?arasđ▒nđ▒n önüne siper oldu. Kur’ anda bu mađ?ara zikredilmektedir. (Tevbe 9/40-Hz.Ebu Bekir in korkusu)  Peygamberimiz herkes öđ?len uykusundayken Hz. Ebu Bekire ge lip hicret emrini söyler, hazđ▒rlđ▒klar yapđ▒lđ▒r ve hemen öđ?leden sonra Sevr dađ?đ▒na çđ▒karlar.

 6-HUNEYN- Mekke – Taif yolu üzerinde Vadia’ dadđ▒r. Sebuha adlđ▒ köye iki kilometre kala, sađ?lđ▒ sollu mađ?aralardan meydana gelen bir vadidir. Huneyn savaŮ?đ▒ hicri 8. yđ▒lda oldu. Peygamberimizin azđ▒lđ▒ düŮ?manđ▒ Havazin kabilesi savaŮ?đ▒ baŮ?lattđ▒. SavaŮ?ta, Mekkeli yeni Müslüman olmuŮ? 2 bin kadar Müslü man arasđ▒nda parçalanmalar bölünmeler yaŮ?andđ▒. Peygamberimiz Bedirde yaptđ▒đ?đ▒ gibi bir avuç kum alarak düŮ?mana savurmuŮ?, “yüzleri kararsđ▒n” diye rek düŮ?manđ▒ hezimete uđ?ratmđ▒Ů?tđ▒r. Bu savaŮ?ta beŮ? sahabe Ů?ehit düŮ?tü. Tev be süresi 25-26 ayetlerde, Allahđ▒n bir çok savaŮ?larda mü’minlere yardđ▒m et tiđ?ini, Huneyn gününde de bu yardđ▒mđ▒ yaptđ▒đ?đ▒nđ▒ beyan eder.

 7-ALTIN OLUK- Kabenin Kuzey batđ▒ duvarđ▒ndadđ▒r. Kabenin tavanđ▒nda biriken sularđ▒n hicre akmasđ▒ için yapđ▒lmđ▒Ů?tđ▒r. Emevi Halifesi I. Velidin emriy le Mekke valisi Halid b. Abdullah tarafđ▒ndan altđ▒nla kaplattđ▒rđ▒lmđ▒Ů?, bundan sonra da bu oluk “Altđ▒n Oluk” ismiyle anđ▒lmaya baŮ?lanmđ▒Ů?tđ▒r. 1630 yđ▒lđ▒nda meydana gelen büyük selin enkazđ▒nda bulunmuŮ?, Sultan Dördüncü Murad zamanđ▒nda tekrar altđ▒nla kaplattđ▒rđ▒lmđ▒Ů?tđ▒r.Sultan Abdülmecid Han, eskiyen bu oluđ?un yenisini göndermiŮ?, bu olukta 1997 deki tamiratta yenilenmiŮ?tir.

 8-MAKAM-I đ░BRAHđ░M- Hz. đ░brahim Kabe yi yaparken iskele olarak kul landđ▒đ?đ▒ taŮ?ta, mucize olarak kalan ayak izidir. Bugün bu izleri mucize eseri olarak görebilmekteyiz. Bu mübarek taŮ?đ▒n kalđ▒nlđ▒đ?đ▒ 20 cm, kenar uzunlukla rđ▒ndan biri 38, diđ?erleri 36 Ů?ar cm dir. Peygamberimiz veda haccđ▒nda Kabe yi tavaf ettikten sonra Makam-đ▒ đ░brahim’i arkasđ▒na alarak Kabe ye dođ?ru iki rekat namaz kđ▒lmđ▒Ů?tđ▒r. Ayak izinin, Peygamber Efendimizin ayak izine benzediđ?ini Ahmet b. Hanbel tarafđ▒ndan rivayet edilmektedir. Kur’an da apaçđ▒k bir niŮ?ane olduđ?unu bahseder. (Al-i đ░mran 97) Nuzül sebebi: Peygam berimiz Hz. Ömer in elini tutarak Makam-đ▒ đ░brahime geldiklerinde Ömer: “Bu babanđ▒z đ░brahimin namazgahđ▒ mđ▒?” diye sordu. Resülüllah : “Evet” dedi. Hz. Ömer: “Onu siz niçin namazgah edinmiyorsunuz?” diye sordu. Sonra Allah: “Siz de Makam-đ▒ đ░brahim den bir namazgah edinin” diye ayeti inzal buyurdu.(Bakara; 125). Mümkün olursa tavaf namazđ▒nđ▒ Makam-đ▒ đ░brahim de kđ▒lmak müstehaptđ▒r. Abdulah b. Ömer r.a: “Namaz kđ▒lđ▒nan yerlerin hayđ▒r lđ▒sđ▒ Makam-đ▒ đ░brahimin arkasđ▒ ve imamlarđ▒n sađ? tarafđ▒dđ▒r” buyurmuŮ?tur.

 9-MEKKE-AraŮ?tđ▒rmalara göre dünyanđ▒n merkezidir. đ░slam alimleri harita larđ▒nđ▒ Mekkeyi dünyanđ▒n merkezi olacak Ů?ekilde çizmiŮ?lerdir. Hz. đ░brahim Mekke için dua ederken Emin Ů?ehir olmasđ▒nđ▒ diledi. (Bakara 126 – đ░brahim 35) Medine de Peygamber Efendimizin duasđ▒yla kutsal Ů?ehir olmuŮ?tur. Her ikisi de Harem bölgesi tayin edilmiŮ?tir. Mekke-i Mükerreme, Kabe nin, iba detlere bire yüz bin sevap verildiđ?i mescid-i haramđ▒n bulunduđ?u,  Peygam berimizin dođ?duđ?u, kendisine peygamberlik verildiđ?i, Kur’an-đ▒ Kerim ayet lerinin bir çođ?unun nazil olduđ?u, islamđ▒n beŮ? Ů?artđ▒ndan biri olan Hac vazifesi nin yerine getirildiđ?i, bir çok peygamberlerin vefatlarđ▒nda defnedildiđ?i, ilk in san ve ilk peygamber olan Hz. Adem ile Hz. Havva validemizin dünyaya indi rildiklerinde buluŮ?tuđ?u mübarek bir Ů?ehirdir. Denizden yüksekliđ?i 280 m dir. Ů?ehir hayatđ▒ için elveriŮ?li iklim olmamasđ▒na rađ?men, iskanđ▒ zor bir vadi üzerinde yer almasđ▒na rađ?men, yerleŮ?im olarak seçilip iskan olarak belirle yici en önemli unsur, Kabe’dir. Mekke Ů?erefini Kabe’ den almaktadđ▒r.Mekke bizzat Hz. Allah tarafđ▒ndan harem kđ▒lđ▒nmđ▒Ů?tđ▒r.HabeŮ? krallđ▒đ?đ▒na bađ?lđ▒ Yemen valisi Ebrehe el-EŮ?rem, Kabeyi ziyarete engel olmak için San’ada bir kilise yaptđ▒rđ▒r, ki Kabe ye teveccühü kđ▒rmđ▒Ů? olsun. Ama emeline ulaŮ?amayđ▒nca Kabe yi yđ▒kmaya karar verir ve büyük bir ordu hazđ▒rlayarak Mekke yakđ▒nđ▒n da ki Muđ?ammes vadisine konaklar. Bu arada küçük bir müfreze gönderir ve etraftaki develeri toplayđ▒p ordugaha getirirler. Develerin arasđ▒nda Kurey Ů?in reisi, Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalibin 200 devesi de vardđ▒r. Ebrehe Abdulmuttalibe bir elçi gönderir, savaŮ?maya gelmedikleri, sadece Kabeyi yđ▒kmaya geldiklerini, kendilerine engel olunmasđ▒ halinde savaŮ?acak larđ▒nđ▒ bildirir. Abdulmuttalip ordugaha gelir, develerini ister. Kabe ile ilgili olarak bir istekte bulunmaz. Buna Ů?aŮ?đ▒ran Ebrehe ye: “Kabe nin sahibi var, onu O koruyacaktđ▒r, ben develerimi istiyorum” der. Ertesi gün Ebrehenin ordusu harekete geçer. Ordunun önündeki fil, Mekkeye dođ?ru yön verildiđ?i nde gitmiyor, yerinden kđ▒mđ▒ldatđ▒lamđ▒yor, san’a tarafđ▒na çevrildiđ?inde koŮ?a koŮ?a gidiyordu. Bu kargaŮ?ada ordu daha dođ?ru dürüst hareket edemeden Mina ile Müzdelife arasđ▒nda kalan Muhassir vadisinde askerler üzerine Allah ebabil kuŮ?larđ▒nđ▒ göndererek taŮ? yađ?dđ▒rdđ▒. Ebreheyle beraber kurtulabi len bazđ▒ askerler Yemene dönmek mecburiyetinde kaldđ▒lar. Bu hadiseye đ░slam tarihinde Fil vakasđ▒ denir. Peygamberimiz Fil vakasđ▒ndan 50-55 gün sonra dünyayđ▒ teŮ?rif buyurdular. Peygamberimiz 25 yaŮ?đ▒nda Hz. Hatice validemizle evlendi. Hz. đ░brahim dđ▒Ů?đ▒ndaki çocuklarđ▒ Mekke de dünyaya gel di. đ░lk vahiy 610 yđ▒lđ▒ Ramazan ayđ▒nda Mekke de geldi.

 10-Hđ░CR-đ░ đ░SMAđ░L- Kabe’nin yanđ▒ndadđ▒r. Altđ▒noluđ?un tam altđ▒na denk gelen yerdir. Hz. đ░smail 130 yaŮ?đ▒nda vefat ettiđ?i zaman Hicr’ e defnedildi.Du varla çevrili yarđ▒m daireye HATđ░M denilir. Hz. đ░brahim le Hz. đ░smail Kabe yi imar ederken Hatim Kabe ye dahildi. Ekonomik nedenlerle kabe tekrar yapđ▒lđ▒rken bu bölge dđ▒Ů?arđ▒da kaldđ▒. Hz. đ░smail ile Hz. Hacer in Hatime defne dildiđ?i rivayet edilir.Hz. đ░smail yirmi yaŮ?đ▒nda iken annesi vefat etti ve bura ya defnedildi. Hicr dualarđ▒n kabul edildiđ?i makbul yer olarak kabul edilir. Fa zileti Kabe ye dahil olmasđ▒ndandđ▒r. Hicr de namaz kđ▒lan, Kabe de namaz kđ▒l mđ▒Ů? gibidir.Peygamberimiz Hz. Zeyd i (Zeyd b. Harise-kölesi) yanđ▒na alarak Hicr e çđ▒ktđ▒ ve: “Ů?ahit olun ki Zeyd benim ođ?lumdur. O bana mirasçđ▒, ben de ona mirasçđ▒yđ▒m” demiŮ?ti. Ahzap 33. ayeti, hakkđ▒nda nazil oldu.

 11-KABE- Hz. Adem yaratđ▒lmadan önce melekler tarafđ▒ndan bina edildiđ?i rivayet edilir. Muhtemelen M.Ö. 1824 yđ▒llarđ▒nda Hz.đ░brahim tarafđ▒ndan ođ?lu đ░smail ile birlikte temeli bulunan duvarlarđ▒ üzerine yeniden inŮ?a edilmiŮ?tir.Peygamberimiz (605 yđ▒lđ▒nda) 35 yaŮ?đ▒nda iken Kabe tekrar inŮ?a edildi. Ve Peygamberimiz, amcasđ▒ Hz. Abbas ile beraber bizzat bedenen çalđ▒Ů?mđ▒Ů?tđ▒r.Muhtemelen Hz. đ░brahim den 2489 sene sonra meydana geldi. Hacerü’l Es ved Peygamberimizin hakemliđ?inde (YaŮ?đ▒ 34-35) bu günkü yerine konulur. Muaviye nin ođ?lu Yezid-i leim tarafđ▒ndan yđ▒kđ▒lan Kabe, Abdullah bin Zübeyr tarafđ▒ndan Hicr-i đ░smail tespit edilerek temelleri üzerine bina edildi. Kabe bugün 1,5 geniŮ?liđ?inde temellerin üzerindedir. Yüksekliđ?i 15m, dđ▒Ů?tan dđ▒Ů?a 10.7x12m dir. Yerden yüksekliđ?i 1,5 m dir. Duvarlar 1.25 cm kalđ▒nlđ▒đ?đ▒nda dđ▒r. Hacerü’l Esved Kabe nin dođ?u yönünü gösterir ve tavaf baŮ?langđ▒cđ▒dđ▒r. Hacerü’l Esved ile Kabe kapđ▒sđ▒nđ▒n arasđ▒na mültezem denir. Beytin hepsi kđ▒bledir. Bu yönlerin en faziletlisi ise Rükn-ü Yemanidir. Önceleri iki kapđ▒sđ▒ vardđ▒. Biri Ů?imdi ki kapđ▒, diđ?eri de Rükn-i Yemaninin köŮ?esinde, Mültezemin karŮ?đ▒sđ▒na tekabül eden yerdi. Buraya müstecar denir. O kapđ▒ daha sonra larđ▒ kapatđ▒ldđ▒. Her iki kapđ▒nđ▒n eŮ?iđ?i aŮ?ađ?đ▒daydđ▒. Ömer Faik Efendi, Mekke de ki dađ?larđ▒n tepelerinin secde eder gibi Kabe ye meyilli durduklarđ▒nđ▒, bu man zaranđ▒n Sebir dađ?đ▒nđ▒n zirvesinden bakđ▒lđ▒nca görülebileceđ?ini beyan etmekte dir. Bunlarđ▒n içinde Kabe ye rüku eder gibi eđ?ilenlerin en belirgini Sebir ile Hira dđ▒r. (Kuranđ▒ Kerim atlasđ▒ s 333) Sebir dađ?đ▒, đ░smail as kurban edilmesi için yatđ▒rđ▒ldđ▒đ?đ▒ ve kurbanlđ▒k koçun geldiđ?i ve ayetin nazil olduđ?u dađ?dđ▒r. Kabe kđ▒ble olmadan önce Peygamber Efendimiz Mescid-i Aksa ya dođ?ru namazla rđ▒nđ▒ kđ▒larken, Rükn-ü Yemani ile Hacerü-l Esved arasđ▒na durup Kabeyi kar Ů?đ▒sđ▒na alđ▒yordu. Kabe bir kez semadan inzal oldu. Üç dönem önemli inŮ?asđ▒ vardđ▒r. đ░lk Kabe Cennetten getirilen adđ▒na Beytü-l Ma’mur denilen Kabe büyüklüđ?ünde bir yakut Allah gönderdi. Cebrail a.s. da Hz. Adem e Hac menasiklerini öđ?retti. Beytü-l Ma’mur, gök yüzünde ki Kabedir ve melekler tavaf ederler. Sidretü-l Münteha dadđ▒r. Peygamberimiz miraçta Beytü-l ma muru görür, Ů?öyle tarif eder: “Kđ▒zđ▒l yakuttan bir evdir. đ░ki kapđ▒sđ▒ vardđ▒r. Min beri ve minaresi vardđ▒r. Melekler: “Lebbeyk” diye tavaf ederler. Harem-i Ů?erifteki Beytü-l Mamur, sonradan göđ?e kaldđ▒rđ▒ldđ▒. Hazret-i Adem, Beytü-l Mamur göđ?e kaldđ▒rđ▒ldđ▒ktan sonra meleklerin yardđ▒mđ▒yla aynđ▒ yere Kabeyi inŮ?a etti. Nuh tufanđ▒nda Kabe tamamen yđ▒kđ▒ldđ▒ ve yeri kayboldu. Kabe nin ikinci inŮ?asđ▒ Allah tarafđ▒ndan đ░brahim as đ░smail le beraber yaptđ▒. Yerlerini Cebrail as gösterdi. Kabe nin inŮ?asđ▒ bitince Allah đ░brahim as a “insanlara ses len de bu evi ziyarete gelerek Ů?ereflensinler” dedi. đ░brahim as, dođ?u-batđ▒-ku zey-güneye dönerek bütün insanlara ve ruhlarđ▒na seslendi. Kabe ye gelip zi yaret edecek olanlarđ▒n ruhlarđ▒, bu çađ?rđ▒ya “Lebbeyk” diyerek cevap verdi ler. Kabe đ░brahim as dan sonra ara sđ▒ra küçük tamirler görse de, asliyetini devam ettirerek Peygamberimizin zamanđ▒na kadar geldi. Peygamberimiz 35 yaŮ?đ▒nda iken, Kabe nin duvarlarđ▒ yangđ▒nda yandđ▒, sel oldu, dayanamadđ▒ yđ▒kđ▒ldđ▒, herkes inŮ?asđ▒ için çalđ▒Ů?tđ▒. Peygamberimiz de taŮ? taŮ?đ▒maktan omuzu incindi. Kabe nin inŮ?asđ▒nda Peygamberimiz sav đ░brahim as zamanđ▒nda ki gibi istiyordu. Yani iki kapđ▒lđ▒, eŮ?iđ?i aŮ?ađ?đ▒da. Abdullah bin Zübeyr Mekke de halife olunca Peygamberimizin istediđ?i gibi yaptđ▒rdđ▒. Ama Hacca-đ▒ Zalim (Ů?am valisi), Ebu Kubeys dađ?đ▒nda mancđ▒nđ▒kla Abdullah bin Zübeyri Ů?ehit etti. Kabe yi KureyŮ? temellerine göre (eski hali) yaptđ▒rdđ▒. Kabe nin Batđ▒ kapđ▒ sđ▒nđ▒ kapattđ▒. Hadis-i Ů?erif: “Ref’ olunmadan (kaldđ▒rđ▒lmadan) önce Kabeyi çok ça tavaf edin. Çünkü Kabe iki defa yđ▒kđ▒ldđ▒, üçüncüsünde ref’ olunacaktđ▒r.” Kabenin mimari bir özelliđ?i yoktur. Renksiz, desensiz, penceresi yok, içi boŮ?, odalarđ▒ olmayan bir ev. Hz. đ░brahim Kabe yi M.Ö. 1500 tarihler civarđ▒nda bina etti. Kabe nin anahtarđ▒ ve Makam-đ▒ đ░brahim in anahtarđ▒ eŮ?-Ů?eybi ailesi nin elindedir. Pegamber Efendimizin izni ve rđ▒zasđ▒yla anahtarlarđ▒n eŮ?-Ů?eybi ailesine verilmesini ve onlarda kalmasđ▒nđ▒ söylüyor. Hadis: “Kabe nin anahta rđ▒nđ▒ eŮ?- Ů?eybi ailesinden ancak zalimler alđ▒r.” Bu hadis üzerine o günden beri Kabe nin anahtarđ▒ onlarđ▒n elinde bulunuyor. EŮ?-Ů?eybi, KureyŮ? kabilesinden Abdulaziz el- eŮ?- Ů?eybi oluyor. 10 Kasđ▒m 2010 da vefat edince, Kabenin anahtarđ▒ kardeŮ?i Abdulkadir eŮ?- Ů?ebi ye teslim edildi. Onlarđ▒n izni olmadan Kabenin kapđ▒sđ▒ açđ▒lamđ▒yor. Müslüman olan yabancđ▒ devlet adamlarđ▒nđ▒n Mekke ye Kabe yi ziyaret için geldiklerinde, bir de temizlik için yđ▒lda iki kez açđ▒lđ▒yor. Kabe ye çok saldđ▒rđ▒lar ve ziyaretler olacaktđ▒r. MahŮ?erde her kes niyetine göre diriltilecektir. Kabe harem bölgesi olup cahil Arap bile babasđ▒ nđ▒n katilini görse, ona orada dokunamazdđ▒. Ebabil kuŮ?larđ▒ müŮ?rikleri mahve dince Kabe nin kutsallđ▒đ?đ▒ arttđ▒. Kabe ye ilk putu koyan Ebu Sümamedir. Her kesin evinde kendi özel putu vardđ▒. Kabe beytü-l mamura kadar, yerin de yerin altđ▒na kadar Kabe ve kđ▒ble hükmündedir. Beyt-i Mamur cennetten getirilir. Bugünkü Kabe’nin yerine konulur. Adem a.s. ve nesli, Nuh a.s. tufa nđ▒na kadar beyt-i mamuru tavaf ederler. Nuh tufanđ▒nda kaybolmamasđ▒ için Allah onu ref’ eder. Cennetten yeryüzüne hatđ▒ra olarak hacerü-l Esvedi bđ▒rakđ▒r.

 12-KABE’ Nđ░N đ░Çđ░- Tabanđ▒ mermer döŮ?elidir. Duvarlar iki metre yüksekli đ?e kadar mermer kaplđ▒dđ▒r. Orta yerinde üç ađ?aç direk vardđ▒r. Bunlar Abdul lah b. Zübeyr zamanđ▒ndan kalmadđ▒r. Seccade Ů?eklinde ki mermerin olduđ?u yer, Peygamberimizin namaz kđ▒ldđ▒đ?đ▒na iŮ?aret edilmiŮ?tir. Dama çđ▒kđ▒lan bir merdiven vardđ▒r. Kuzey köŮ?esinde (Rükn-ü Iraki) Kabe nin içine girildiđ?in de hemen sađ? tarafta ki köŮ?e (Hatim tarafđ▒) dir. đ░çten duvarlar ve tavan, at lastan yapđ▒lmđ▒Ů? perdelerle örtülüdür. Cahiliye dönemi dahil, haftanđ▒n belirli günlerinde Kabe nin içi ziyaret edilirdi. Günümüzde bu tamamen yasaklan dđ▒. Suudi yetkililerin iznine bađ?lđ▒ olarak belirli zamanlarda açđ▒lmaktadđ▒r.

 13-KA’BE đ░Çđ░N YÜRÜTÜLEN Hđ░ZMETLER- Sidane. Kabe ye nezaret, anahtarlarđ▒n muhafazasđ▒ ve kapđ▒cđ▒lđ▒đ?đ▒. Hicabe. Kabe örtüsü ile ilgili vazife. Sikaye. Hacđ▒lara su verme vazifesi. Rifade. Hacđ▒lara yemek verme vazifesi

14-KABENđ░N ÖRTÜSÜ- Rivayet, ilk defa Hz. đ░smail in örttüđ?üdür. Yemen den Es’ad el-Himyer’ in de örttüđ?ü söylenir. Peygamber Efendimiz Kabe yi örtü ile örtmüŮ?tür. Örtü, üstten saçađ?a demir halkalarla, alttan Ů?azervan de nilen yere sarđ▒ halkalarla sabitleŮ?tirilir. 14 muzunluđ?unda, 0.95cm enliđ?inde, 48 parçadan meydana gelir. Toplam yüzölçümü 638.4 m2 dir. Üzerinde Kur’an ayetleri ve dualar vardđ▒r. Bugün Kabe nin örtüsü Mekke de fabrika da dokunuyor. Fabrika yđ▒lda üç ay çalđ▒Ů?đ▒yor. 70 iŮ?çi çalđ▒Ů?maktadđ▒r.

 15-HATđ░M- Boyu 21.57 cm dir. đ░ç uzunluđ?u 8.88 cm. dir. Hatim duvarđ▒nđ▒n kalđ▒nlđ▒đ?đ▒ 1.32 cm dir. Yerden yüksekliđ?i 1.32 cm dir. Hatim Kabe nin içinden sayđ▒lđ▒r. đ░nŮ?a edilirken ekonomik nedenlerden dolayđ▒ hatim dđ▒Ů?arđ▒da bđ▒rakđ▒l mđ▒Ů?tđ▒r.Bir çok Peygamberlerin burada defnedildiđ?i rivayet edilir. đ░smail a.s. ile Hacer validemizin kabirlerinin burada olduđ?u rivayet olunur. Kabe nin içinden sayđ▒ldđ▒đ?đ▒ndan dualar makbul görür. 605 yđ▒lđ▒nda Kabe nin yeniden inŮ?asđ▒ sđ▒rasđ▒nda Mekkeliler, Hz. đ░brahimin temelleri üzerine yapđ▒lacak inŮ?a atđ▒ tamamlamaya yetmeyeceđ?ini anlayđ▒nca, Kabe nin daha küçük tutulma sđ▒na karar verdiler. Kalan malzemeyi de geride bđ▒rakđ▒lan temellerin etrafđ▒nđ▒ duvarla örerek, hatim denilen yer Kabe nin dđ▒Ů?đ▒nda bđ▒rakđ▒ldđ▒. Ama Kabe den oldu bilinsin diye taŮ? duvarla yükseltildi. Hz. AiŮ?e validemiz buyurdu ki: “Kabe nin içine girmeyi, orada namaz kđ▒lmayđ▒ arzu ederdim. Resulüllah bir gün elimden tuttu, hatimin içine soktu ve buyurdu ki: “Kabe ye girmek iste diđ?in zaman Hatime gir, orada namaz kđ▒l, çünkü Hatim, Beytullahtan bir par çadđ▒r.”

 16-MÜLTEZEM- Hacerü-l Esved ile Kabe kapđ▒sđ▒nđ▒n arasđ▒nda ki yerdir. Hadis: “đ░htiyaç sahibi, sđ▒kđ▒ntđ▒ ve ya gam sahibi her kim onun önünde Allaha dua ederse kabul edilir.” Yerden 2 m yüksekliktedir. Altđ▒n kaplamalđ▒dđ▒r. Uzunluđ?u da 2 m dir. YaklaŮ?đ▒k 1.8 x 3.5 m ebadđ▒nda bir kapđ▒sđ▒ vardđ▒r. Mülte zem iltizamdan gelir. Sđ▒kđ▒ sđ▒kđ▒ yapđ▒Ů?mak manasđ▒na gelir.

 17-HACERÜ-L ESVED- đ░bn-i đ░shak: “Hacerü-l Esved cennet taŮ?larđ▒ndan dđ▒r. Pamuktan daha beyaz olarak indirildi. đ░nsanođ?lunun günahlarđ▒ sebebiy le karardđ▒. Eđ?er kararmasaydđ▒ dilsiz, sađ?đ▒r ve kör ona gelip el sürenler Ů?ifa bulurdu.” rivayet etmektedir. đ░brahim as. Kabeyi inŮ?a ederken tavafa baŮ? langđ▒ç köŮ?esine gelince ođ?lu đ░smaile Ů?öyle dedi: “Ey đ░smail.! đ░yi bir taŮ? getir ki hacđ▒lara iŮ?aret olsun.” đ░smail as. Ebu Kubeys dađ?đ▒na gitti. Dađ?dan Ů?öyle bir ses duyar: “Cebrail as. Tufanda bana bir taŮ? emanet etmiŮ?ti. Gel onu al.” đ░smail as. Gidip taŮ?đ▒ buldu, aldđ▒, getirdi, babasđ▒ đ░brahim as. a verdi. O da bu günkü yerine koydu. Nuh tufanđ▒ndan sonra Kabe kaybolunca Hacerü-l Es ved taŮ?đ▒nđ▒ da Melekler, Ebu Kubeys dađ?đ▒na emanet bđ▒raktđ▒lar. 18-19 cm kuturundadđ▒r. Dođ?u-Batđ▒yđ▒ nurlandđ▒racak kadar nurlu beyaz bir taŮ?tđ▒. (Makam-đ▒ đ░brahimle beraber) Hacerü-l Esved cahiliyede de kutsaldđ▒. Diđ?er putlarda ihtilaf çđ▒kmazken, hacerü-l Esved için mukateleye kadar bile gidile biliyordu. Abdullah b.Abbas: “Cennetten geldiđ?i için ehl-i dünya cennet ziy netine bakmasđ▒nlar diye siyaha boyalđ▒ kaldđ▒.” demiŮ?tir. Hacerü-l Esved ve Rükn-ü Yemani köŮ?esi Peygamberimiz tarafđ▒ndan öpüldü. Hadis: “Allah kđ▒ yamet günü hacerü-l evsedi iki gözü bir dili konuŮ?an olduđ?u halde diriltecek, istilamda bulunanlara Ů?ahadette bulunacaktđ▒r.” Hacerü’l Esved, zaman za man sel ve yangđ▒n felaketlerinden dolayđ▒ parçalanmalar gördüđ?ünden, Os manlđ▒ Sultanđ▒ Dördüncü murat Han, kurŮ?un içerisine toplayđ▒p, ona gümüŮ? ten bir muhafaza yaptđ▒rmđ▒Ů?tđ▒r.

 18-RÜKN-Ü YEMANđ░- Hacerü-l Esvedle Rüknü Yemani cennetten bir kö Ů?edir. Orada yapđ▒lan dualarđ▒ Allah kabul eder. đ░stilam edilir, öpülür. Peygam berimiz aynen yapmđ▒Ů?tđ▒r. Rükn-ü Yemani yanđ▒nda müvekkel bir melek, Allahđ▒n yeri göđ?ü yarattđ▒đ?đ▒ günden beri durduđ?u, Rükn-ü Yemaninin yanđ▒n da yapđ▒lan dualara amin dediđ?i rivayet olunur. Kabe’nin köŮ?elerinden en fazi letlisi Rükn-ü Yemanidir.

 19-MÜZDELđ░FE- Arafat ile Mina arasđ▒nda yer alđ▒r. Toplam 933 hektar alandđ▒r. Harem sđ▒nđ▒rlarđ▒ içerisindedir. Kabe ye 13 km dir. đ░zdilaf tan yani yaklaŮ?mak-toplanmak kelimesinden mütevellit hac mevsiminde Arafat tan inen hacđ▒larđ▒n toplanarak zikir, dua ve vakfe ile Allaha yaklaŮ?malarđ▒ ya da bu yerin Allaha yaklaŮ?tđ▒ran bir yer olmasđ▒ndan Müzdelife denmiŮ?tir. Hz. Adem ile Hz. Havva validemizin Arafat tan sonra buluŮ?tuđ?u yerdir. Müzdelife Peygamber Efendimize üzerinde kul hakkđ▒ olanlarđ▒n da bađ?đ▒Ů?lanacađ?đ▒na dair müjdenin verildiđ?i bir yerdir.MeŮ?’ari-l Haram (Bakara 197-198) Tefsirciler ittifakla bu ayetin burasđ▒ olduđ?unu söylerler. Asđ▒l MeŮ?ari-l Haram, Müzde life de ki Kuzeh dađ?đ▒nđ▒n yanđ▒nda yer almaktadđ▒r. Burada Ů?imdilerde resmi bina yapđ▒lmđ▒Ů?tđ▒r. Kuzeh dađ?đ▒nđ▒n eteđ?inde akŮ?am ve yatsđ▒ namazđ▒nđ▒ beraber kđ▒ldđ▒ktan sonra Peygamberimiz istirahat buyurmuŮ?lardđ▒r. Sabahleyin de burada vakfe yapmđ▒Ů?tđ▒r. AkŮ?am ile Yatsđ▒nđ▒n yatsđ▒ namazđ▒nda cem’ edildiđ?i yerdir. Haccđ▒n vaciplerinden Müzdelife vakfesi burada yapđ▒lđ▒r. Müzdelife, hem insanlarđ▒n kaynaŮ?malarđ▒, hem de insanlarđ▒n Allah ile kaynaŮ?malarđ▒ anlamđ▒na gelmektedir. Müzdelife nin Muhasđ▒r vadisinden baŮ?ka her tarafđ▒ vakfedir. Ů?eytan taŮ?lamak için taŮ?lar Müzdelife de toplanđ▒r.(70 taŮ?). Arafatla Mina arasđ▒nda yer alan dar bir bölgedir. Bayram sabahđ▒, fecirden güneŮ? dođ?uncaya kadar burada vacip olan vakfe yerine getirilir. Sonra Ů?eytan taŮ?lamaya gidilir yani devam edilir.

 20-EBU KUBEYS DAđ?I- Bu isim Eyadi adđ▒nda bir Ů?ahsa nispetle söylenir. Safa tepesinin üzerinde 420 m yükseklikte bir dađ?dđ▒r. Kabe nin dođ?usunda yer almaktadđ▒r. Hacerü-l Esved taŮ?đ▒ bu dađ?da korunmuŮ?tur.(en tepede). Onun için bu dađ?a aynđ▒ zamanda Cebel-i Emin denilir. Peygamberimiz Ů?akk-đ▒ Kamer mucizesini bu dađ?đ▒n üzerinde göstermiŮ?tir. Hz. đ░brahim ilk olarak insanlarđ▒ Hacca bu dađ?đ▒n üzerinde çađ?đ▒rmđ▒Ů?tđ▒r. Günümüzde tepenin üzerinde devlet konuk evi (kralđ▒n sarayđ▒) vardđ▒r. Günümüzde istimlak edilerek üstü ne saraylar, Aziziye ve Mina ya bađ?layan tüneller inŮ?a edilmiŮ?tir. Ů?akk-đ▒ Ka mer mucizesine atfen, yad etmek için mezkür yere namazgah yapđ▒lmđ▒Ů?, Mes cid-i Ů?akkđ▒ Kamer ismi verilmiŮ?tir. Adem a.s. ilk ateŮ? parçasđ▒nđ▒ (Kabes) bu dađ?dan almđ▒Ů?tđ▒r. Vefat edince bu dađ?a defnedilmiŮ?tir. Hz. Nuh tufanđ▒ndan Hz. đ░brahim a.s. kadar Hacerü’l Esved taŮ?đ▒ bu dađ?da korunmuŮ?tur. Melekler buraya getirip Ebu Kubeys dađ?đ▒na emanet etmiŮ?lerdir. Mekke nin fethinde Bilal-i HabeŮ?i bu tepede ezan okumuŮ?tur. Rivayetlerde yeryüzünde ilk yara tđ▒lan dađ?dđ▒r. Ebu Talibin evi Ebu Kubeys dađ?đ▒nđ▒n arkasđ▒nda kalđ▒yor. Hz. Adem ile ođ?lu Ů?it as, đ▒n kabirleri bu dađ?đ▒n tepesinde (Mescid-i Hayf) đ▒n yerin de olduđ?u rivayet edilir. Mekke de kđ▒tlđ▒k yađ?mursuzluk olduđ?u zamanlarda Abdulmuttalip, 7-8 yaŮ?đ▒nda ki yeđ?eni Muhammedi omuzlarđ▒na alđ▒r, bu dađ?a çđ▒kar, ellerini kaldđ▒rđ▒p dua eder, “Bunun hürmetine ver” derdi. Ů?akđ▒r Ů?akđ▒r yađ?mur yađ?ardđ▒. Peygamberimiz Taif ten üzgün bir Ů?ekilde Mekke ye döner ken Cebrail a.s. Allahđ▒n Selamđ▒nđ▒ getirip söyledikten sonra Ebukubeys ve Ku aykđ▒an dađ?larđ▒nđ▒ göstererek: “Ya Resulellah! Eđ?er istersen bu iki dađ?larđ▒ onla rđ▒n üzerine yđ▒kmamđ▒ Allah söyledi” dedi. Peygamberimiz: “Hayđ▒r, ben Allahđ▒n bu müŮ?riklerin neslinden yalnđ▒z Ona kulluk eden ve kendisine hiçbir Ů?eyi ortak koŮ?mayan kimseler çđ▒karmasđ▒nđ▒ isterim” buyurmuŮ?tu.

 21-DARÜ’L ERKAM- Genç sahabeden đ░bn Erkam đ▒n evinin adđ▒dđ▒r. Safa tepesine yakđ▒n bir yerdedir. Safaya yakđ▒n kapđ▒lardan birinin adđ▒ da Erkam dđ▒r. Asđ▒l adđ▒ Erkam b. Ebü’l Erkam dđ▒r. Müslümanlarđ▒n sayđ▒sđ▒ kđ▒rka ulaŮ?đ▒nca ya kadar bu ev đ░slama Davet Merkezi olarak kullanđ▒ldđ▒. Peygamberimiz ge len ayetleri bu evde Müslümanlara okuyor, yeni gelenlere đ░slamiyeti anlatđ▒ yor, ama gizli tutulmasđ▒nđ▒ da tembih ediyordu. Bir çok genç sahabe bu evde Müslüman oldu. Hz. Ömer, Habbap Bin Eret bunlardan bir kaçđ▒dđ▒r. Safanđ▒n Ů?ark tarafđ▒ndan 36 m mesafede olup, halen elektrikli merdivenin baŮ?ladđ▒đ?đ▒ yeri takip eden mekandđ▒r.Tarih boyunca ev bir çok defa tamir gördü. Üçüncü Murad tarafđ▒ndan 1591 de mescit olarak yenilendi. 1955 yđ▒lđ▒nda ise Mescid-i Haramđ▒ geniŮ?letmek için yapđ▒lan çevre düzenlemesi sđ▒rasđ▒nda yđ▒kđ▒la rak arsasđ▒ Harem-i Ů?erife katđ▒lmđ▒Ů?tđ▒r.

 22-CEBEL-đ░ NUR (Nur Dađ?đ▒-Hira)–Hđ░RA MAđ?ARASI- đ░lk vahyin geldiđ?i dađ?dđ▒r. Peygamberimizi vahiyle buluŮ?turan dađ?dđ▒r. Mekan ise Hira mađ?ara sđ▒dđ▒r.Kabeye 5 km mesafede Mekke nin Kuzey dođ?usuna düŮ?mek tedir. Ma đ?ara dađ?đ▒n kuzeyine bakan tarafta 20 m aŮ?ađ?đ▒sđ▒nda yer almakta dđ▒r. Mađ?ara nđ▒n uzunluđ?u 3 m, geniŮ?liđ?i 1.30 cm, yüksekliđ?i 2 m dir. Cebrail as. đ░lk bu da đ?a indiđ?i için, Cebel-i Nur adđ▒nđ▒ aldđ▒. Çevresinde ki dađ?lardan daha dik ve sarptđ▒r. Vahiy, bu dađ?đ▒n Kabe ye dođ?ru olan yüzünde Kabe ye dođ?ru rüku etmiŮ? gibi duran eđ?ik burnunda gelmiŮ?tir. Cebrail as. Peygamberimizin sad rđ▒nđ▒ yarmayđ▒ bu dađ?da yapmđ▒Ů?tđ▒r. Bu dađ?da ufak bir mescit yapđ▒ldđ▒. Adđ▒ Mes cid-i Ů?akkđ▒ Sadr. Bu mescit daha sonra yđ▒kđ▒lmđ▒Ů?tđ▒r. Osmanlđ▒ dađ?đ▒n tepesine su sarnđ▒cđ▒ yaptđ▒rmđ▒Ů?tđ▒. Nur dađ?đ▒na çđ▒kanlarđ▒n su içme ihtiyaçlarđ▒nđ▒ karŮ?đ▒lasđ▒n lar diye. Bu da zamanla yđ▒kđ▒ldđ▒. Yakđ▒n zamana kadar su sarnđ▒cđ▒nđ▒n kalđ▒ntđ▒larđ▒ mevcuttu. Peygamberimize vahiy gelmeden önce 6 ay burada Hanif dini üze re amel etmiŮ?tir. (YaŮ?đ▒ 35. 5 yđ▒l boyunca her yđ▒l 1 ay 40 yaŮ?đ▒na kadar 6 ay kaldđ▒.) Hira dan inince evine gitmeden Kabe ye gidip tavaf ederdi. đ░lk vahiy burada Miladi 610 yđ▒lđ▒ Ramazan ayđ▒nđ▒n 17 sinde, sabaha karŮ?đ▒, o zamana ka dar hiç görmediđ?i Cebrail, kendi heybetiyle ufku tutmuŮ? bir Ů?ekilde: “Ya Muhammed. Ben Cebrailim. Sen de Allahđ▒n Peygamberisin” dedikten sonra Alak suresinin ilk beŮ? ayetini okudu. Ů?akk-đ▒ Kamer mucizesinde ayđ▒n bir ya rđ▒sđ▒ Hiranđ▒n bir tarafđ▒nda, diđ?er yarđ▒sđ▒ diđ?er tarafđ▒nda görüldü. Kur’an ilk bu dađ?da inmeye baŮ?ladđ▒đ?đ▒ için, Allah bu dađ?đ▒ bütün dađ?larđ▒n efendisi yapmđ▒Ů?tđ▒r.

 23-HANDEME TEPESđ░- Ebu Kubeys dađ?đ▒nđ▒n arkasđ▒ndadđ▒r. Ebu Kubeys dađ?đ▒ndan yüksektir. đ░bni Abbasđ▒n dediđ?ine göre bu dađ?da 70 peygamber kabri bulunmaktadđ▒r.

 24-MESCđ░D-đ░ Cđ░N- Mescid-i Haramđ▒n kuzeyinde 2 km uzaklđ▒ktadđ▒r. Cenne tü-l Mualla kabristanđ▒nđ▒ ziyaret edenler, gelip burada iki rekat Tehiyyetü-l Mescit namazđ▒ kđ▒larlar. Mekke bekçilerinin gelip dinlendiđ?i yer olmasđ▒ndan Mescid-i Hares, cinlerin gelip Peygamberimize iman etmelerin den Mescid-i Bey’a da denir. Peygamberimiz Abdullah b. Mesudu alarak bu mescidin ol duđ?u yere gelir, bir daire çizer, dairenin dđ▒Ů?đ▒na çđ▒kmamasđ▒nđ▒ söyler. Cinler bu rada Peygamberimizi dinlerler, biat ederler ve Müslüman olurlar. Peygam berimiz Taiften hüzünlü bir Ů?ekilde döndüđ?ü gece bu mes cidin yerinde ko    nakladđ▒, sabah namazđ▒nđ▒ kđ▒ldđ▒. Namazda okuduđ?u Kur’an-đ▒ Kerimi cinlerden bir gurup gelip dinlediler. Hatta üst üste oluŮ?turularak Peygamberimizi din lediler. Daha sonra cinlerden bir grup biat edip đ░slama girdiler. Bir rivayette Mardin Nusaybin den 7 cinin gelip iman etmiŮ?tir. Bura ya ilk mesciti, 1700 lü yđ▒llarda Osmanlđ▒ mimarđ▒ đ░brahim Ađ?a yapmđ▒Ů?tđ▒r. Son olarak 1943 te yapđ▒lan mescit 2000 yđ▒lđ▒nda yđ▒kđ▒larak yenilenmiŮ?tir.

25-CENNETÜ’L MUALLA-Mekke-i Mükerremenin tarihi kabristanđ▒dđ▒r. Di đ?er bir adđ▒ Hacun kabristanđ▒dđ▒r. O zamanlarda iki dađ? arasđ▒nda bir vadiydi. Fazilet bakđ▒mđ▒ndan Medinede ki Cennetü’l Bakiden sonradđ▒r. Hazret-i AiŮ?e nin ablasđ▒ Hazret-i Esma burada medfundur. Hz. Hatice validemiz Ebu Tali bin vefatđ▒ndan 3 gün sonra, hicretten üç sene evvel 65 yaŮ?đ▒nda vefat etti. O zaman cenaze namazđ▒ farz kđ▒lđ▒nmamđ▒Ů?tđ▒. Peygamber Efendimiz Cennetü’ Mu allaya defnetti. (10 Nisan 620) Kanuni Sultan Süleyman Kabre bir türbe yaptđ▒rdđ▒. 1926 da Suudi yönetimi diđ?er türbelerle birlikte bu türbeyi de yđ▒ktđ▒rdđ▒.  

 26-SAFA TEPESđ░- Sa’yin baŮ?langđ▒ç yeridir. Mekke nin dođ?usunda, Ebu Ku beys dađ?đ▒nđ▒n eteđ?inde, Merve tepesinden biraz daha yüksek, Kabe ye 130 m mesafededir. đ░bni Erkamđ▒n evi bu tepenin dđ▒Ů?a bakan kđ▒smđ▒ndaydđ▒. Tepe nin üzeri ve etrafđ▒ açđ▒ktđ▒. TaŮ? yđ▒đ?đ▒nđ▒ydđ▒. Çđ▒kđ▒labiliyordu. Bu gün etrafđ▒ Ů?effaf malzemeyle çevrildi. Çđ▒kđ▒lamamaktadđ▒r. Sa’y yapanlar hemen önünden dö nüyorlar. Küçük kayalđ▒klarđ▒n olduđ?u ve etrafđ▒ çevrili olan tepedir. Peygambe rimiz Mekke nin fethinde bütün kabileleri toplayđ▒p safa tepesinde onlara hitap etti. Tebliđ?in genel merkeziydi. Ebu Süfyan ve karđ▒sđ▒ Hind, Mekke nin fethinden sonra Safa tepesinde Peygamberimizin yanđ▒na gelip Müslüman oluyorlar. Darü-l Erkam, safa tepesinin kenarđ▒nda bir yerdedir.

 27-MERVE TEPESđ░- Sa’yin bitiŮ? yeridir. Kabe ye 300 m mesafededir. Yük sekliđ?i Safa tepesinden küçüktür. đ░ki tepenin arasđ▒nda ki uzaklđ▒k 350 m dir. Her iki tepe Kur’ an da Ů?öyle geçmektedir: “Ů?üphesiz Safa ile Merve Allahđ▒n (Dininin) alametlerindendir. Artđ▒k her kim Kabeyi hacceder ve ya umre ya parsa, onlarđ▒n ikisini de tavaf etmesinde bir günah yoktur. Ve her kim gön lünden koparak bir hayđ▒r iŮ?lerse iyi bilsin ki Allah Ů?ükrün karŮ?đ▒lđ▒đ?đ▒nđ▒ veren ve her Ů?eyi bilendir.” (Bakara Süresi, 158)

 28-MES’A- Safa ile Merve arasđ▒nda sa’yin yapđ▒ldđ▒đ?đ▒ mübarek mekandđ▒r. Safa ile Merve arasđ▒nda sa’y eden kimse yetmiŮ? köle azad etmenin ecir ve sevabđ▒na nail olur. Safa ile Merve cennet kapđ▒larđ▒ndan iki rahmet kapđ▒sđ▒ olup, dualarđ▒n kabul olunacađ?đ▒ mübarek mekanlardđ▒r.

 29-MESCđ░D-đ░ Ađ░Ů?E- đ░hramdan sonra sünnet olan iki rekat namazđ▒ burada bir ađ?acđ▒n altđ▒nda kđ▒ldđ▒lar. Bu mescide Mescid-i AiŮ?e denir. Medine tarafđ▒n dan harem hududu olan bölgeye Ten’im denir. Aynđ▒ zamanda Mikat yeridir. Umra yapmak için mikat yerlerin en yakđ▒nđ▒dđ▒r. Harem-i Ů?erife 6 km mesafe dedir. Hz. AiŮ?e veda haccđ▒nda Peygamberimizle beraber haccetti. Mazereti sebebiyle umre yapamamđ▒Ů?tđ▒. Medine ye dönecekleri zaman Peygamber Efendimize: “Ya Resulullah. đ░nsanlar hac ve umre ile dönüyor, ben ise umre den mahrum oldum” dedi. Peygamberimiz onu kardeŮ?i Abdurrahman Haz retleriyle beraber umre yapmak için Cebel-i Ten’ime gönderdi. AiŮ?e valide miz burada ihrama girip iki rekat ihram namazđ▒nđ▒ kđ▒ldđ▒lar. Bunun için bura da inŮ?a edilen mescide Mescid-i AiŮ?e denilmiŮ?ir.

 30-MESCđ░D-đ░ NEMđ░RE- Arafatta bulunan büyük camidir. Mescid-i đ░bra him de deniliyor. Arafat ta vakfe günü yani kurban bayramđ▒ Arefesi günü öđ? len ve ikindi namazđ▒nđ▒ öđ?len vakti kđ▒lđ▒ndđ▒đ?đ▒ cemaat-i kübranđ▒n oluŮ?turulduđ?u vakittir. Hutbe de okunur. Mukaddes bir yerdir. Peygamberimiz veda hac cđ▒nda burada çadđ▒r kurdu, namaz kđ▒ldđ▒rdđ▒, hutbe okudu. Ů?imdi üç yüz binin kiŮ?inin içinde namaz kđ▒labileceđ?i bir cami yapđ▒lmđ▒Ů?tđ▒r.

 31-Mđ░NA- Harem sđ▒nđ▒rlarđ▒ içindedir. Kan akđ▒tmak demektir. Mescid-i Hara mđ▒n yaklaŮ?đ▒k 7 km kuzeydođ?usundadđ▒r. Peygamberimiz teŮ?rik günlerinde burada gecelemiŮ?tir. Arafata giderken yevm-i tevriyede bir gün, Ů?eytan taŮ? lama günlerinde üç gece Mina da gecelemek sünnettir. Hz. đ░smail in kurban edilmesi için getirildiđ?i, fidye olarak koçun kesildiđ?i, Ů?eytan taŮ?lamanđ▒n yapđ▒l dđ▒đ?đ▒ yerdir.(Saffat Suresi 103-107) Müzdelife den gelirken küçük-orta-bü yük Ů?eytan taŮ?lamayla karŮ?đ▒laŮ?đ▒yorsun. Rivayetlerde Mina ana rahmi gibi dir. O dar olduđ?u halde Hacđ▒lar ona dolunca Allah onu geniŮ?letirmiŮ?. Allahtan isteneceklerin burada istenmesi, Kurbanlarđ▒n kurbiyet kazandđ▒rmalarđ▒ için bu ismin verilmesine sebep olmuŮ?tur. Rivayette Cebrail as. Hz. Adem den burada ayrđ▒lđ▒rken, bir isteđ?i olup olmadđ▒đ?đ▒nđ▒ sorar. O’ da “Cenneti isterim” der. Bu nedenle buraya isteklerin kabul edildiđ?i manasđ▒nda Muna denmiŮ?tir, Türkçede ise Mina diye telaffuz edilir. Mescid-i Hayf buradadđ▒r. Bu mescid de Peygamberimiz namđ▒z kđ▒lđ▒p insanlara hitap etmiŮ?tir. TraŮ? olup kurbanla rđ▒nđ▒ kesmiŮ?tir. Hadiste: “Musa da dahil, Mescid-i Hayfta 70 Nebi Namaz kđ▒l mđ▒Ů?tđ▒r. 70 Nebinin kabri de bu mescittedir. Hz. đ░smail in kurban yapđ▒lmak istendiđ?i yer, veda hutbesinin bir bölümü, Kevser suresi, Mürselat suresi, đ░zacae Suresi Mina da nazil olmuŮ?tur. Muhassir bölgesi, filleriyle Kabeyi yđ▒k mak için gelen Ebrehe ordusunun, Ebabil kuŮ?larđ▒ tarafđ▒ndan hüsrana uđ?ratđ▒l dđ▒đ?đ▒ yerdir. Birinci ve ikinci Akabe biatlarđ▒ burada yapđ▒lmđ▒Ů?tđ▒r.

 32-HAREM SINIRLARININ KABEYE UZAKLIKLARI-Ten’ im- Mescid-i AiŮ?e -7,5 km, Cirane 22 km, Urene vadisi (Arafata yakđ▒n) 22 km, Nahle ye mani 13 km, Edatü leben 16 km, Hudeybiye 22 km, Peygamberimiz 943 alem dikmiŮ?tir. Ancak 5 tanesi belirtilmiŮ?tir.

 33-ZEMZEM- Hz. đ░brahim as. Hz. Hacer ve ođ?lu đ░smaili Mekke de Makam-đ▒ đ░brahime en yakđ▒n yere bđ▒raktđ▒. Geri dönüp Ů?ama gitti. Hz. Hacer valide miz, safa ve Merve tepelerine 7 kez gidip geldi su bulabilir miyim diye. 7. kez safa tepesine geldiđ?inde bir ses duydu. Cebrail as. bu günkü zemzem kuyusunun yanđ▒nda peydah oldu. Cebrail as. kanadđ▒nđ▒ vurarak suyu çđ▒kardđ▒. Suyun çđ▒kđ▒p aktđ▒đ?đ▒nđ▒ gören Hz. Hacer validemiz, ziyan olmasđ▒n diye Mđ▒sđ▒r dil iyle “Zem zem-dur dur” diye etrafđ▒nđ▒ avuçlarđ▒yla kum alarak çevirdi. Hadis: “Hz. Hacer çevirmeseydi zemzem akđ▒p gidecekti ve đ▒rmak olurdu.” Hz. Ha cer validemiz, đ░brahim as. evinde hizmetçiydi. EŮ?i Sare validemizin evladđ▒ olmadđ▒đ?đ▒ndan, onun izni ile đ░brahim as. Hacer validemizle nikahlandđ▒. Zem zem Mescid-i Haramđ▒n içinde Hacerü’l Esved köŮ?esine 14.5 m mesafede, 42 m derinliđ?inde ki Allahđ▒n Hz. Hacer validemize ve Ođ?lu đ░smail a.s. ihsan etti đ?i mübarek bir sudur. Daha sonra ki dönemlerde Hz. đ░brahim tarafđ▒ndan ka zđ▒lđ▒p geniŮ?letilerek bir kuyu haline getirildi. Uzun bir süre sonra Cürhümlü ler ve Huzaalđ▒lar arasđ▒nda meydana gelen savaŮ?ta kullanđ▒lamaz hale geldi ve yeri kayboldu. Cürhümlüler Mekke den çđ▒karđ▒ldđ▒. Peygamber Efendimizin dedesi Abdulmuttalip hazretleri, rüyasđ▒nda kendisine gösterilen yeri kaza rak zemzemi tekrar ortaya çđ▒kardđ▒. Bu gün tavaf alanđ▒nđ▒n geniŮ?letilmesi için zemzem kuyusu kapatđ▒ldđ▒ ve safa tarafđ▒nda ki Peygamber Efendimizin evi nin yakđ▒nlarđ▒nda ki çeŮ?melere verildi. Hadis: “Zemzem suyu ne için içilirse ona Ů?ifadđ▒r.” Hadis: “Yeryüzü üzerinde ki sularđ▒n en hayđ▒rlđ▒sđ▒ Zemzem suyu dur. Onda maddi ve manevi hastalđ▒klara Ů?ifa vardđ▒r.”Tavafđ▒n ardđ▒ndan kđ▒lđ▒ nan namazdan sonra içmek müstehaptđ▒r. Zemzem içtikten sonra bolca Ů?u dua yapđ▒lđ▒r: “Allahđ▒m! Senden faydalđ▒ ilim, bol rđ▒zđ▒k, her türlü dert ve hasta lđ▒ktan Ů?ifa dilerim.”

 34-Mđ░’RAC- Mirac hadisesi Peygamberimiz Ümm-ü Hanđ▒n evinde öđ?len vakti istirahat ederken vuku buldu. Ümm-ü Hanđ▒n evi, Rükn-ü Yemani nin karŮ?đ▒sđ▒na düŮ?üyor. Revaklarđ▒n içindedir. KarŮ?đ▒lđ▒klđ▒ iki büyük duvar koyu kah verengi ile belirtilmiŮ?tir. Söz konusu evin yerine gelen sütuna Osmanlđ▒ Miraç sütunu demiŮ?tir.

 35-Cđ░DDE- Hz. Havva validemizin cennetten indirildiđ?i yerdir. Hz. Adem Seylan adasđ▒na indirildi. 40 sene gözyaŮ?đ▒ döktüler. Melek Cebrail a.s. refaka tinde bu günkü Arafattaki yere (arefe günü) getirildiler. Sonra Kabe nin ya nđ▒na gelerek oturmaya baŮ?ladđ▒lar.

 36-ECYAD- Peygamberimiz çocukken kendi koyunlarđ▒nđ▒ güttüđ?ü yerdi. Os manlđ▒ sonradan buraya kale yaptđ▒ ki Kabeyi görüp gözetlensin korunsun.

 37-MESCđ░D- Ů?ECERE- Mescid-i Cin in karŮ?đ▒sđ▒ndadđ▒r. Ađ?aç mucizesinin ger çekleŮ?tiđ?i yerdir. Hadise Cin mescidinin olduđ?u yerde gerçekleŮ?iyor. <

 


HAC Z─░YARET MEKANLARI - MEKKE- 1 : Google'da Ara
HAC Z─░YARET MEKANLARI - MEKKE- 1


 
 
Bu Haberi Arkada■řma G÷nder :
 
Adřnřz / Soyadřnřz :
E-mail Adresiniz :
Arkada■řnřzřn Adř :
Arkada■řnřzřn E-Mail Adresi :
 
   
 
 ADI SOYADI :  
 
 E-MAŢL :  
 
 
 
 
 
 
        SA─?LIK

  ├?SK├╝DAR- ├?MRANŢYE- ├?EKMEK├ÂY- SANCAKTEPE METROSU


         Türkiye’nin ilk sürücüsüz metrosu olan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metrosunun, 1. etab─▒ olan &Uum

  TURŢZMDE ─░DDŢAL─▒Y─▒Z, GELECE─?E G├╝VENLE BAKACA─?─▒Z


         Kayna┼?l─▒ Belediye Ba┼?kan─▒ Erol Bayraktar, Düzce’nin köklü yay─▒n kurulu┼?lar─▒ndan Öncü TV’de yay─▒nlanan ve Gazeteci Erol T

 
 
T▄M YAZARLAR           ANKET
24 haziran se├žimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz?
% 24 √ Toplam : 7 - CUHUR ─░TT─░FAK─░
% 44 √ Toplam : 13 - M─░LLET ─░TT─░FAKI
% 20 √ Toplam : 6 - HDP
% 14 √ Toplam : 4 - H─░├? B─░R─░
   

           EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
  EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
 
 
 RSS ę 2010 Adil Haber Yorum TŘrkiye'nin Haber Sitesi
Site iceri­inin telif hakkř bildirilmeksizin kullanřlmasř yasaktřr
Gizlilik Ţlkeleri | Kullanřm Ko■ullarř | KŘnye | Reklam | Ţleti■im  
rapid.web.tr || Coder / Dizayner
info@rapid.web.tr