Anasayfam Yap Sřk Kullanřlanlara Ekle

 

Sitene Ekle KŘnye Ar■iv  Ţleti■im  rss  
ANASAYFA VŢDEO GALERŢ FOTO GALERŢ FŢRMA REHBERŢ ŢLANLAR ŢLETŢŮŢM  
 
D├╝zcan┬?dan bayram mesaj─▒
Hac─▒ adaylar─▒m─▒z─▒n sa─?l─▒kl─▒ bir ┼?ekilde ibadetlerini
Devletimizin ve Say─▒n Devlet Ba┼?kan─▒m─▒z─▒n sonuna
Ba┼?kan d├╝zcan┬?dan Okul M├╝d├╝r├╝ne Hasta Ziyareti
Kartal─▒n ba┼?ar─▒l─▒ Okul M├╝d├╝r├╝ Fikret kocaman


Turizmde ─░ddial─▒y─▒z, Gelece─?e G├╝venle Bakaca─?─▒z - SA─?LIK - Adil Haber Yorum
 
TURŢZMDE ─░DDŢAL─▒Y─▒Z, GELECE─?E G├╝VENLE BAKACA─?─▒Z
BU HABERŢN EKLENME TARŢHŢ 20-03-2017 / 08-30

 

Anasayfa'ya D÷n 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TŘm Saglik Haberleri  
Turizmde ─░ddial─▒y─▒z, Gelece─?e G├╝venle Bakaca─?─▒z

KaynaŮ?lđ▒ Belediye BaŮ?kanđ▒ Erol Bayraktar, Düzce’nin köklü yayđ▒n kuruluŮ?larđ▒ndan Öncü TV’de yayđ▒nlanan ve Gazeteci Erol Tayhan’đ▒n sunduđ?u ‘ManŮ?et’ programđ▒nđ▒n canlđ▒ yayđ▒n konuđ?u oldu.

KaynaŮ?lđ▒ Belediye BaŮ?kanlđ▒đ?đ▒ koltuđ?undaki üçüncü yđ▒lđ▒nđ▒ tamamlamaya hazđ▒rlanan Bayraktar, geçen süre içerisinde ilçe adđ▒na yaptđ▒đ?đ▒ çalđ▒Ů?malardan bahsederken, gündemi belirleyecek önemli açđ▒klamalara da imza attđ▒.

 

đ░lçemizi Daha đ░yi Bir Noktaya TaŮ?đ▒mak đ░çin Uđ?raŮ?đ▒yoruz

BaŮ?kan Bayraktar, göreve gelmeden önce yapđ▒lamayacak hiçbir Ů?eyi vaat etmediklerinin altđ▒nđ▒ çizerken, “Planlđ▒ ve programlđ▒ bir biçimde çalđ▒Ů?đ▒yoruz. VatandaŮ?larđ▒mđ▒za vaat ettiđ?imiz her Ů?ey, yapđ▒lmasđ▒ mümkün olan Ů?eylerdir. Yapđ▒lamayacak hiçbir Ů?eyi vaat etmedik, verdiđ?imiz sözleri ise harfiyen yerine getirdik. Göreve gelmeden önce KaynaŮ?lđ▒’da yapacaklarđ▒mđ▒zđ▒n bir listesini yapđ▒p milletimize sunmuŮ?tuk. Geriye dönüp baktđ▒đ?đ▒mđ▒zda ise sunduđ?umuz vaatlerin çok çok üzerinde olduđ?umuzu görüyoruz.” diye konuŮ?tu.

 

Geleceđ?imiz đ░çin Turizm Ön Planda

KaynaŮ?lđ▒’nđ▒n özellikle son iki yđ▒llđ▒k dönemde Düzce’ye ve hatta Dünya’ya ciddi katkđ▒lar yaptđ▒đ?đ▒nđ▒ söyleyen Bayraktar, ilçede gerçekleŮ?tirilen sportif organizasyonlarđ▒n da önemine deđ?indi. Turizmi ön planda tuttuklarđ▒nđ▒ her zaman belirttiđ?ini söyleyen Bayraktar ayrđ▒ca Bolu Dađ?đ▒’nđ▒n eski hareketli günlerine dönmesi için de temaslarđ▒nđ▒ sürdürdüklerini kaydetti.

 

Pazar Yeri, Emniyet Binasđ▒ ve TOKđ░ Konutlarđ▒

BaŮ?kan Bayraktar, turizm faaliyetlerinin yanđ▒ sđ▒ra ilçemizdeki yeniliklerden de bahsederek; “Pazar yeri ve emniyet binasđ▒nđ▒n düzenlenmesi de dahil olmak üzere pek çok projemiz Ů?u anda onaylanmđ▒Ů? ya da altyapđ▒sđ▒ hazđ▒rlanmđ▒Ů? bir biçime sokuldu. Hepsinin temeli atđ▒lmak üzere. Öte yandan TOKđ░ konutlarđ▒nđ▒n da ihalesi yapđ▒ldđ▒. Nisan ayđ▒nda kesin talep almaya baŮ?layacađ?đ▒z. TOKđ░ baŮ?kanđ▒mđ▒zla ve bakanlarđ▒mđ▒zla birebir bunlarđ▒n görüŮ?mesini yapđ▒yoruz.” diye konuŮ?tu.

 

Küçük Sanayiyi đ░lçemize YerleŮ?tirmek đ░stiyoruz

Bayraktar, sanayi alanđ▒ndaki çalđ▒Ů?malarđ▒nđ▒ da her geçen gün geniŮ?lettiklerini kaydetti. Sanayi alanđ▒nda pek çok çalđ▒Ů?ma yaptđ▒klarđ▒nđ▒ söyleyen Bayraktar, “Küçük sanayiyi ilçemize yerleŮ?tirmek istiyoruz. Ů?u anda bir tekstil fabrikamđ▒zda 350 kiŮ?i istihdam ediliyor. Bu sayđ▒ yakđ▒nda 750’ye çđ▒kacak. 30 kiŮ?inin istihdam edildiđ?i bir mobilya fabrikamđ▒z da yakđ▒nda bu sayđ▒yđ▒ 80’e çđ▒karacak. Fabrikalarđ▒mđ▒zđ▒n faaliyetlerini ciddi bir biçimde takip ediyor, ekonomimize katkđ▒ yapabilmeleri için olabildiđ?ince destek olmaya gayret gösteriyoruz” dedi.

 

Son 3 Yđ▒ldaki Deđ?iŮ?im Ortada

Belediyecilik anlayđ▒Ů?đ▒nđ▒n, sadece ilçedeki rutin iŮ?leri yapmak olmadđ▒đ?đ▒nđ▒ söyleyen Bayraktar, göreve gelmeden önce kendi kendine yaptđ▒đ?đ▒ deđ?erlendirmede “Çöp toplamak, kanalizasyon yapmak, boru döŮ?emek için belediye baŮ?kanlđ▒đ?đ▒ yapacaksam, Rabbim bana bu iŮ?i nasip etmesin demiŮ?tim. 1968’de kurulan belediyemizde, son 3 yđ▒la kadar topladđ▒đ?đ▒mđ▒zda ve bizim 3 yđ▒llđ▒k dönemimizle karŮ?đ▒laŮ?tđ▒rdđ▒đ?đ▒mđ▒zda deđ?iŮ?imi göreceksiniz. Yanlđ▒Ů? anlaŮ?đ▒lmasđ▒n, bunu kesinlikle hiçbir eski baŮ?kanđ▒mđ▒zđ▒ ötelemek ya da eleŮ?tirmek için söylemiyorum. Aksine sđ▒k sđ▒k tüm eski baŮ?kanlarđ▒mđ▒zla bir araya geliyor, deđ?erlendirmeler yapđ▒yor, tecrübelerimizi birbirimizle paylaŮ?đ▒yoruz.” diye konuŮ?tu.

 

Belediye Meclisimizde ÇekiŮ?me Söz Konusu Deđ?il

KaynaŮ?lđ▒ Belediye Meclisinde herhangi bir iktidar-muhalefet çekiŮ?mesinin olmadđ▒đ?đ▒nđ▒ belirten BaŮ?kan Bayraktar, muhalefetle uyum içerisinde çalđ▒Ů?malarđ▒nđ▒ sürdürdüklerini belirtti. Bayraktar, “Hatta bir haber sitesinde okudum, ‘Türkiye’de ilk defa bir belediye, muhalefet vekiline vekalet verdi.’ yazđ▒yordu. Biz göreve geldiđ?imizde, göreve geliŮ?imizin ikinci ya da üçüncü haftasđ▒nda bu yetkiyi verdik muhalefetten bir kardeŮ?imize. Daha sonra da uyumlu bir Ů?ekilde çalđ▒Ů?tđ▒k, çalđ▒Ů?maya da devam edeceđ?iz. Kim ne çevirirse çevirsin yanlđ▒Ů? olan Bađ?dat’dan döner. Halis niyetli bir yola çđ▒ktđ▒ysanđ▒z yanđ▒nđ▒zdaki eđ?riler dođ?rular belirlenen çizgiye gelir.” diye konuŮ?tu.

 

Hayaller Gerçek Olacak

BaŮ?kan Bayraktar, sohbetin sonunda ise yeniden pazar yeri konusuna dönerek, “Kapalđ▒ pazar yeri projesiyle, ilçemizdeki bir hayal daha gerçek olacak. Bu konu ay içerisinde ihaleye çđ▒kacak. Karaçalđ▒’nđ▒n orada ‘Hayat Evleri’ adlđ▒ yeri yđ▒ktđ▒k. Oraya 125 adet konut yapđ▒lacak. Onun karŮ?đ▒lđ▒đ?đ▒nda L Ů?eklinde çift katlđ▒ pazar yeri inŮ?a edilecek. Sadece ÇarŮ?amba günleri deđ?il 7/24 köylü ürününü pazarlayacak, ekonomimiz canlanacak. D-100 Karayolu’ndan geçenler buradan yararlanabilecek. Turizm bu Ů?ekilde geliŮ?ecek. Maliyeti 3 milyon TL olan böyle bir pazar yeri bölgemizde yok. Benzeri bir tek Adapazarđ▒’nda var. Onun takkesini oraya onun takkesini oraya koyacađ?đ▒z. TOKđ░ baŮ?kanđ▒mđ▒z da bir ilki gerçekleŮ?tirdi. Takas yoluyla güzel bir yer yapacak.” diyerek sözlerini tamamladđ▒


Turizmde ─░ddial─▒y─▒z, Gelece─?e G├╝venle Bakaca─?─▒z : Google'da Ara
Turizmde ─░ddial─▒y─▒z, Gelece─?e G├╝venle Bakaca─?─▒z


 
 
Bu Haberi Arkada■řma G÷nder :
 
Adřnřz / Soyadřnřz :
E-mail Adresiniz :
Arkada■řnřzřn Adř :
Arkada■řnřzřn E-Mail Adresi :
 
   
 
 ADI SOYADI :  
 
 E-MAŢL :  
 
 
 
 
 
 
        SA─?LIK

  ├?SK├╝DAR- ├?MRANŢYE- ├?EKMEK├ÂY- SANCAKTEPE METROSU


         Türkiye’nin ilk sürücüsüz metrosu olan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metrosunun, 1. etab─▒ olan &Uum

  TURŢZMDE ─░DDŢAL─▒Y─▒Z, GELECE─?E G├╝VENLE BAKACA─?─▒Z


         Kayna┼?l─▒ Belediye Ba┼?kan─▒ Erol Bayraktar, Düzce’nin köklü yay─▒n kurulu┼?lar─▒ndan Öncü TV’de yay─▒nlanan ve Gazeteci Erol T

 
 
T▄M YAZARLAR           ANKET
24 haziran se├žimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz?
% 24 √ Toplam : 7 - CUHUR ─░TT─░FAK─░
% 44 √ Toplam : 13 - M─░LLET ─░TT─░FAKI
% 20 √ Toplam : 6 - HDP
% 14 √ Toplam : 4 - H─░├? B─░R─░
   

           EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
  EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
 
 
 RSS ę 2010 Adil Haber Yorum TŘrkiye'nin Haber Sitesi
Site iceri­inin telif hakkř bildirilmeksizin kullanřlmasř yasaktřr
Gizlilik Ţlkeleri | Kullanřm Ko■ullarř | KŘnye | Reklam | Ţleti■im  
rapid.web.tr || Coder / Dizayner
info@rapid.web.tr