Anasayfam Yap Sřk Kullanřlanlara Ekle

 

Sitene Ekle KŘnye Ar■iv  Ţleti■im  rss  
ANASAYFA VŢDEO GALERŢ FOTO GALERŢ FŢRMA REHBERŢ ŢLANLAR ŢLETŢŮŢM  
 
D├╝zcan┬?dan bayram mesaj─▒
Hac─▒ adaylar─▒m─▒z─▒n sa─?l─▒kl─▒ bir ┼?ekilde ibadetlerini
Devletimizin ve Say─▒n Devlet Ba┼?kan─▒m─▒z─▒n sonuna
Ba┼?kan d├╝zcan┬?dan Okul M├╝d├╝r├╝ne Hasta Ziyareti
Kartal─▒n ba┼?ar─▒l─▒ Okul M├╝d├╝r├╝ Fikret kocaman


Barzani ve IKBY Kaybetti Peki T├╝rkiye Ne Kazand─▒? - SANAT - Adil Haber Yorum
 
BARZANŢ VE IKBY KAYBETTŢ PEKŢ T├╝RKŢYE NE KAZAND─▒?
BU HABERŢN EKLENME TARŢHŢ 24-10-2017 / 06-29

 

Anasayfa'ya D÷n 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TŘm Sanat Haberleri  
Barzani ve IKBY Kaybetti Peki T├╝rkiye Ne Kazand─▒?

“Barzani ve IKBY Kaybetti Peki Türkiye Ne Kazandđ▒?”

Kerkük’e giderken evdeki bulgurdan oldu...

Çocukluk hayalini gerçekleŮ?tirmek için oynadđ▒đ?đ▒ kumarđ▒ kaybetti…

IKBY lideri Mesut Barzani’nin “Bađ?đ▒msđ▒z Kürdistan” hayalinin bir günde kâbusa dönüŮ?mesi genelde böyle tanđ▒mlandđ▒. 16 Ekim’deki harekâtđ▒n ardđ▒ndan Kerkük dâhil birçok kentin neredeyse tek kurŮ?un atđ▒lmadan Irak ordusu ve đ░ran destekli HaŮ?di Ů?abi’ye devredilmesiyle birlikte IKBY topraklarđ▒ yüzde 35 küçüldü. Sđ▒nđ▒rlarđ▒ 2014’deki sđ▒nđ▒rlara geri döndü. Ů?imdi elde kalanlar da tehdit altđ▒nda…

Barzani’nin hayali neden kâbusa dönüŮ?tü? Güvendiđ?i çevreler neden onu yüzüstü bđ▒raktđ▒? Ortaya çđ▒kan yeni konjonktür Türkiye’ye ne kazandđ▒rdđ▒, ne kaybettirdi?

TSK’nđ▒n đ░dlip’e yönelik harekatđ▒, Rakka’nđ▒n terör örgütü PKK/PYD’nin eline geçmesi bölgeyi nasđ▒l etkileyecek? Deđ?iŮ?en dinamikler bölgenin geleceđ?ine iliŮ?kin neler söylüyor?

Aralarđ▒ndaki krizlerin sürekli çeŮ?itlendiđ?i bir dönemde Türkiye-ABD iliŮ?kileri nereye evrilecek, bu iliŮ?kilerin Ortadođ?u siyasetine yansđ▒malarđ▒ ne olacak?

IKBY’nin bađ?đ▒msđ▒zlđ▒k referandumu süreci sonrasđ▒ yaŮ?adđ▒đ?đ▒ hayal kđ▒rđ▒klđ▒đ?đ▒nđ▒n ardđ▒ndan cevaplarđ▒ aranan sorulardđ▒ bunlar…

Ortadođ?u’nun gündeminde baŮ?ka konular da vardđ▒ kuŮ?kusuz. Mesela, bölgede yaŮ?anan alt-üst oluŮ?larđ▒n ardđ▒ndan günün sonunda adđ▒nđ▒ hep kazananlar listesinin en üst sđ▒rasđ▒na yazdđ▒ran, Obama döneminde önü açđ▒lan đ░ran, Donald Trump dönemiyle birlikte yeniden “Ů?er ülke” moduna döndü.

ABD-đ░srail ikilisinun yanlarđ▒na aldđ▒klarđ▒ kimi Körfez ülkelerinin, đ░ran’đ▒ köŮ?eye sđ▒kđ▒Ů?tđ▒rma stratejilerinde neler var? Söz konusu koalisyon, Tahran’a yönelik dillendirdikleri kaygđ▒larđ▒nđ▒ hangi metotla izale edecekler? Batđ▒-đ░ran arasđ▒ndaki nükleer anlaŮ?manđ▒n bozulmasđ▒ da dahil yeni yaptđ▒rđ▒mlarla mđ▒ yoksa daha radikal bir metotla mđ▒ “đ░ran’a dur” denilecek?  Bu metotlarđ▒n bölge ve özellikle de Türkiye üzerindeki muhtemel yansđ▒malarđ▒ ne olacak?

-Somali, geçen ay, son yđ▒llarđ▒n zayiatđ▒ en büyük terör eylemine sahne oldu. Bomba yüklü kamyonla gerçekleŮ?tirilen saldđ▒rđ▒da tam 350 kiŮ?i hayatđ▒nđ▒ kaybetti.  Eylemi terör örgütü El-Ů?ebab üstlendi. Bir iddiaya göre hedef Türkiye ve Katar’dđ▒. Bu bađ?lamda terör örgütü üzerinden Türkiye ve Katar konusundaki duruŮ?u nedeniyle Somali hükümetine de mesaj gönderilmiŮ?ti. Saldđ▒rđ▒nđ▒n gerçek hedefinin kim ya da kimler olduđ?u, eylemin arkasđ▒ndaki sponsorlara dair Ortadođ?u medyasđ▒na yansđ▒yanlar Körfez’in tartđ▒Ů?đ▒lan ülkesini iŮ?aret ediyordu.

- Ekim ayđ▒ Filistin siyaseti açđ▒sđ▒ndan önemli dönüm noktalarđ▒ndan birine Ů?ahit oldu. 2006’dan bu yana iki ayrđ▒ siyasi yapđ▒ya bölünmüŮ? olan Filistin’de Hamas ile El-Fetih, Mđ▒sđ▒r’đ▒n arabuluculuđ?uyla yapđ▒lan görüŮ?meler sonucunda uzlaŮ?arak ortak bir hükümet kurmaya karar verdiler. Kimilerine göre bu uzlaŮ?đ▒ Hamas açđ▒sđ▒ndan geri adđ▒m olarak görüldü. Kimilerine göre ise kuŮ?atđ▒lmđ▒Ů?lđ▒ktan kurtulma yolunda atđ▒lmđ▒Ů? stratejik bir hamle…

-Suudi Arabistan’da yeni veliaht Muhammed bin Selman ile birlikte baŮ?layan sosyal-kültürel açđ▒lđ▒mlarđ▒n “Körfez ülkelerinin laikleŮ?mesi” bađ?lamđ▒nda tartđ▒Ů?đ▒lmasđ▒ Ortadođ?u’nun ön palana çđ▒kan gündemlerinden bir diđ?eri idi…

Ekim ayđ▒nđ▒n bu yođ?un trafiđ?inde yaŮ?ananlardan hareketle, dünya gündemini önümüzdeki günlerde neler beklediđ?ine iliŮ?kin görüŮ?lerimizi paylaŮ?mak istiyoruz. 

IKBY Bađ?đ▒msđ▒zlđ▒k Referandumu ve Sonrasđ▒

Referandum sürecine nasđ▒l gelindiđ?ini özetleyerek baŮ?layalđ▒m. Küresel ve bölge aktörlerinin hedeflerine ulaŮ?mada en önemli enstrüman haline gelen terör örgütü DAđ░Ů?, bu anlamda, bölge içi ve dđ▒Ů?đ▒ tüm aktörlere önemli fđ▒rsatlar da sundu. IKBY lideri Mesut Barzani de DAđ░Ů?’in neden olduđ?u konjonktürü fđ▒rsata dönüŮ?türmek istedi. DAđ░Ů?’in istila ettiđ?i ve halkđ▒nđ▒ boŮ?alttđ▒đ?đ▒ yerleri zaman içerisinde terör örgütünden geri alarak kendi bölgesine kattđ▒. Aralarđ▒nda ihtilaflđ▒ yerlerinde olduđ?u, hazđ▒r boŮ?almđ▒Ů? yerlere kendi vatandaŮ?larđ▒nđ▒ yerleŮ?tirdi. Merkezi yönetimle yaŮ?anan sürtüŮ?meli sürecin ardđ▒ndan referandum öncesi günlere gelindi. Barzani, tüm uyarđ▒lara rađ?men sonunda hayalini kurduđ?u bađ?đ▒msđ▒zlđ▒đ?a kavuŮ?acađ?đ▒ ümidiyle referandum sürecini devam ettirdi. Ama sonunu getiremedi. đ░ç ve dđ▒Ů? nedenlere bađ?lđ▒ olarak bu rüya tahakkuk etmedi. Hem de beklenenden çok daha hđ▒zlđ▒ bir biçimde çöktü bu hayal. Tartđ▒Ů?malđ▒ bölgelerini  “Bađ?đ▒msđ▒z Kürdistan”a  katmak isterken sahip olduklarđ▒nđ▒ da kaybetme riski ile karŮ?đ▒ karŮ?đ▒ya.

 Evet, 16 Ekim sonrasđ▒ bambaŮ?ka bir konjonktür var artđ▒k Irak’ta. IKBY kendi içinde çok daha problemli. Irak’taki Kürt siyasi hareketi içerisinde muhafazakâr kanatđ▒n temsilcisi görülen KDP’nin lideri Barzani ile sosyalist-laik blokun temsilcisi KYB’nin arasđ▒ndaki rekabet yeniden, Kürtler arasđ▒ iç çatđ▒Ů?ma kđ▒yđ▒sđ▒na gelmiŮ? durumda.

PeŮ?merge güçleri kendi aralarđ▒nda bölünürken đ░ran destekli HaŮ?di Ů?abi ve Irak ordusu sahada çok daha güçlü. Ů?imdilik Irak’đ▒n bölünmemesinden yana tavđ▒r alan uluslararasđ▒ konjonktürde esen rüzgar Bađ?dat yönetiminden yana. KomŮ?ularđ▒nđ▒n hava sahalarđ▒nđ▒ kapatmalarđ▒ dolayđ▒sđ▒yla dđ▒Ů? dünyaya açđ▒lamayan,  ekonomik anlamda zor günler yaŮ?ayan IKBY, Bađ?dat yönetimi ile aralarđ▒ndaki sorunlarđ▒ artđ▒k diplomasi yoluyla çözülmesinden yana olduđ?unu ifade ediyor ama bu sefer masada eli çok zayđ▒f.

Dolayđ▒sđ▒yla referandum ile baŮ?layan sürecin kaybedeni Mesut Barzani ve IKBY. Kazanan ise Bađ?dat. Daha dođ?rusu Bađ?dat’đ▒n patronu đ░ran. Dini lider Ali Hamaney’in “manevi himayesindeki” HaŮ?di Ů?abi güçlerinin etkili rolü olmasa, Kudüs Ordusu komutanđ▒ Kasđ▒m Süleymani’nin, sevk ve idaresi ve dahi Talabani ailesi ile çevirdiđ?i Acem oyunlarđ▒ devreye sokulmasa đ░badi yönetiminin bu baŮ?arđ▒yđ▒ elde etmesi mümkün deđ?ildi. 

Kerkük’ün 24 saat içinde el deđ?iŮ?tirmesinin ortaya çđ▒kardđ▒đ?đ▒ bir baŮ?ka gerçek, Kürtlerin bir kez daha ABD tarafđ▒ndan oyuna getirilmiŮ? olmasđ▒ydđ▒. ABD baŮ?kanđ▒ Trump’đ▒n Bađ?dat ile Erbil arasđ▒ndaki çatđ▒Ů?mada tarafsđ▒z kalacaklarđ▒nđ▒ ilan etmesi Barzani yönetimi için tam bir hayal kđ▒rđ▒klđ▒đ?đ▒ oldu. Barzani’nin son referandum hamlesiyle baŮ?layan geliŮ?meler bölge Kürtlerinin baŮ?at güçlere ne kadar güvenebileceklerini bir kez daha ortaya koymuŮ? oldu.

Peki ABD, Barzani’yi neden yüz üstü bđ▒raktđ▒? Ya da IKBY neye güvenerek bađ?đ▒msđ▒zlđ▒k referandumu adđ▒mđ▒nđ▒ attđ▒? Irak’đ▒n eski ABD Büyükelçisi Lukman Faily bunun nedenini Ů?öyle izah ediyor: “Iraklđ▒ Kürtlerin DEAŮ? ile mücadelede baŮ?arđ▒lđ▒ olmalarđ▒nđ▒n ve ABD’nin Kürtleri önemli bir ortak görmesinin, ABD’nin söz konusu referandumu desteklemesi için yeterli olduđ?unu düŮ?ündüler. Ama bu tamamen yanlđ▒Ů? bir okumaydđ▒. ABD’nin Irak’taki menfaatleri daha geniŮ?tir."

 “Barzani ve IKBY Kaybetti peki Türkiye Ne Kazandđ▒?”

 Referandum süreci sonrasđ▒nđ▒n en dikkat çeken polemiklerinden biri de bu soru etrafđ▒ndan yaŮ?andđ▒. Türkiye’deki kimi analizlerde “Kuzey Irak’taki siyasi oluŮ?umlar arasđ▒nda Türkiye’ye en yakđ▒n siyasi kanat olan KDP’nin ve onun lideri Mesut Barzani’nin, đ░ran destekli “terörist HaŮ?di Ů?abi” milisleri karŮ?đ▒sđ▒nda yenilmesine Türkiye’de neden seviniliyor?” sorusu soruluyordu.

BaŮ?ka analizlerde ise “Irak ordusunun Türkiye’nin tezleriyle de örtüŮ?ür biçimde Kuzey’e ilerlemesini, Barzani’nin iŮ?gal ettiđ?i bölgeleri geri almasđ▒nđ▒, Türkiye’nin đ░dlib’e girmesini, Akdeniz’den đ░ran sđ▒nđ▒rđ▒na uzatđ▒lan terör koridoru projesinin çökmesini hazmedemeyenler, Ů?imdi de “đ░ran kazandđ▒, Türkiye kaybetti” söylemiyle kamuoyunun zehirlendiđ?i” görüŮ?ü ileri sürülüyordu.

Irak’ta ortaya çđ▒kan son durumu, Türkiye açđ▒sđ▒ndan, “yukarđ▒ tükürsen bđ▒yđ▒k aŮ?ađ?đ▒ tükürsen sakal” Ů?eklinde özetlemek mümkün aslđ▒nda. Türkiye’nin ekonomik anlamda güçlü bađ?lar kurduđ?u Barzani’nin, Kuzey Irak’ta kaybeden taraf olmasđ▒, evet Türkiye açđ▒sđ▒ndan bir görüŮ?e göre handikap olarak görülebilir. Ancak Mesut Barzani’nin, tüm uyarđ▒lara rađ?men Ankara’nđ▒n kaygđ▒larđ▒na kulaklarđ▒nđ▒ tđ▒kamasđ▒, bađ?đ▒msđ▒zlđ▒k konusunda đ▒srarđ▒nđ▒ sürdürmesi, ABD’nin gizlice kulađ?đ▒na fđ▒sđ▒ldadđ▒klarđ▒na ve đ░srail’e güvenerek hareket etmesi, Türkiye’yi kendi milli çđ▒karlarđ▒ açđ▒sđ▒ndan en uygun olanđ▒ tercih etmeye sevk etti. Yani Türkiye’yi böyle bir tercihe zorlayan Barzani oldu. Irak’đ▒n parçalanmasđ▒nđ▒ istemeyen Irak ve đ░ran ile iŮ?birliđ?ine gitti Türkiye. Akdeniz’e ulaŮ?mayđ▒ hedefleyen bir “terör koridoru” realitesi, Türkiye’nin referandum konusundaki kararlđ▒ duruŮ?unda etkili oldu. 

Irak’taki Yeni Konjonktür ve Riskler

Peki Kerkük’ün Bađ?dat’đ▒n kontrolüne geçmesinin ardđ▒ndan bölgeyi neler bekleniyor? YaŮ?anmasđ▒ muhtemel geliŮ?meler ve dillendirilen senaryolar neler? Bundan sonraki süreçte IKBY’nin Kerkük’te đ▒srarcđ▒ olup olmayacađ?đ▒ büyük önem arz ediyor. Dolayđ▒sđ▒yla Irak merkezi yönetimi açđ▒sđ▒ndan her Ů?eyin yolunda gittiđ?ini söylemek için erken.

PeŮ?mergenin Kerkük’ten çatđ▒Ů?madan çekilmesi, Kürt-Ů?ii, Kürt-Arap, Kürt-Türkmen iç savaŮ?đ▒nđ▒ arzu edenlerin beklentilerini boŮ?a çđ▒karmasđ▒ açđ▒sđ▒ndan oldukça önemli. Ama bu risk tamamen ortadan kalkmđ▒Ů? deđ?il. đ░ran destekli HaŮ?di Ů?abi militanlarđ▒nđ▒n ve Irak ordusunun bir güç zehirlenmesi ile hareket ederek Erbil’e yönelmesi çok ciddi sonuçlar dođ?urabilir.

-IKBY içindeki KDP ve KYB arasđ▒ndaki ayrđ▒Ů?manđ▒n nereye evrileceđ?i ayrđ▒ bir konu. Barzani ve Talabani aileleri arasđ▒ndaki siyasi rekabetin çatđ▒Ů?maya hatta bunun IKBY’nin kendi içinde parçalanmasđ▒na ve birden çok federal bölge ortaya çđ▒kmasđ▒na yol açacak bir sürece kadar gidebileceđ?i dillendiriliyor. Bu noktada Amerika’nđ▒n yatđ▒rđ▒m yaptđ▒đ?đ▒ PKK/PYD’nin Irak ve Suriye’deki Kürt siyasi hareketi üzerindeki etkisinin artabileceđ?ini söylemek mümkün.

-Kerkük’ün düŮ?mesi sonrasđ▒ eli güçlenen đ░ran’đ▒n nasđ▒l bir politika izleyeceđ?i de önemli.  "DAđ░Ů? sonrasđ▒ Irak ve Suriye’nin parçalanmasđ▒nđ▒ engelleme" ortak paydasđ▒nda buluŮ?an Türkiye, Irak ve đ░ran’đ▒n bu noktada birbirlerine ihtiyaç duyduklarđ▒nđ▒n altđ▒ çiziliyor. Dolayđ▒sđ▒yla, özellikle PKK terör örgütü konusunda zikzaklar çizen Tahran’đ▒n, yeniden ABD’nin hedefi haline geldiđ?i bir dönemde Türkiye’yi de karŮ?đ▒sđ▒na almaktan imtina edeceđ?i beklentisi var. Bu beklenti ne kadar karŮ?đ▒lđ▒k bulur Ů?üpheli olsa da Tahran’đ▒n, Türkiye’ye karŮ?đ▒ daha güvenilir bir komŮ?u olmak zorunda hissedeceđ?i bir süreç bekliyor bölgeyi.

-Kuzey Irak’ta, Kerkük’ün kaybedilmesinin mimarđ▒ olarak görülen Mesut Barzani’nin KDP’sinin büyük yara almasđ▒nđ▒n hata siyasi mevta olarak görülmesinin ardđ▒ndan, đ░ran’a yakđ▒nlđ▒đ?đ▒yla bilinen KYB ve Goran hareketinin Kuzey Irak iç siyasi dengelerinde çok daha belirleyici olacađ?đ▒nđ▒ söylemek mümkün. Bu da bölgedeki Türkiye-đ░ran rekabetinde, Tahran için büyük Ů?ans, Ankara açđ▒sđ▒ndan ise ayrđ▒ bir handikap olacak. 

-Önümüzdeki süreçte bölgedeki geliŮ?meleri derinden etkilemeye aday bir baŮ?ka husus, Trump’đ▒n yeni đ░ran stratejisi olacak. Mahiyetinin ne olacađ?đ▒ henüz tam olarak netleŮ?miŮ? deđ?il, ancak bu stratejinin daha Ů?imdiden đ░srail ve kimi Körfez ülkelerini bir hayli heyecanlandđ▒rdđ▒đ?đ▒nđ▒ söylemek mümkün.

Trump liderliđ?indeki ABD-đ░srail-Körfez koalisyonunun, đ░ran’đ▒ kuŮ?atma sürecinde Türkiye’den beklentilerinin ne olacađ?đ▒, bu beklentilere Ankara’nđ▒n nasđ▒l cevap vereceđ?i hem kuŮ?atmanđ▒n baŮ?arđ▒lđ▒ olup olmamasđ▒nda hem de uçuruma dođ?ru giden Türkiye-ABD ve öte yandan bölgeye iliŮ?kin ortak kaygđ▒lar taŮ?đ▒yan Türkiye-đ░ran iliŮ?kilerinin seyrini belirleyen önemli faktörlerden biri olacak. Türkiye bu noktada nerede duracak?

Benzer bir durum Bađ?dat yönetimi için de geçerli. đ░ran’đ▒ “tedip etmeyi” öngören Trump stratejisinde đ░badi yönetimi nerede duracak sorusu çok daha büyük önem arz ediyor. Vilayeti haline geldiđ?i đ░ran’đ▒n mđ▒, Kerkük operasyonunda “tarafsđ▒z” kalarak önünü açan, Irak’đ▒n Ů?iileŮ?tirilmesinin mimarđ▒, müttefiki Amerika’nđ▒n mđ▒?

-Kerkük ve đ░dlib’in gölgesinde kalsa da geçen ayđ▒n baŮ? döndüren geliŮ?melerinden bir diđ?eri ise DAđ░Ů?’in Suriye’nin kuzeyindeki fiili baŮ?kenti Rakka’nđ▒n, ABD desteđ?indeki terör örgütü SDG’nin eline geçmesi oldu.

 Ele geçirilirken harabeye döndürülen Sünni Arap Ů?ehri Rakka’nđ▒n demografik dönüŮ?üme uđ?rayacađ?đ▒ kaygđ▒sđ▒ had safhada. ABD himayesinde, terör örgütü PKK/PYD eliyle gerçekleŮ?ecek demografik dönüŮ?üme bölgenin sahibi Arap aŮ?iretlerin öyle kolay kolay boyun eđ?meyecekleri söyleniyor. Dolayđ▒sđ▒yla Rakka DAđ░Ů?’ten kurtuldu ama daha bölgede sular durulmuŮ? deđ?il.

-Musul ve Rakka’nđ▒n ardđ▒ndan büyük darbe yiyen DAđ░Ů?’in artđ▒k hem Irak’ta hem de Suriye’deki etkisi önemli ölçüde sđ▒fđ▒rlanmđ▒Ů? durumda. DAđ░Ů? sonrasđ▒ ne olacađ?đ▒, Irak ve Suriye gündeminin en önemli sorusu olarak ön plana çđ▒kđ▒yor.

Hem küresel hem de bölgesel aktörler DAđ░Ů? sonrasđ▒na iliŮ?kin uzun zamandđ▒r hazđ▒rlđ▒k yapđ▒yorlar. Bu yeni dönemde yavaŮ? yavaŮ? ellerindeki son kozlarđ▒ da sahaya sürmeye baŮ?ladđ▒lar. Türk askerlerinin, đ░ran ve Rusya ile varđ▒lan anlaŮ?ma sonucunda "çatđ▒Ů?masđ▒zlđ▒k bölgesi" olarak ilan edilen đ░dlib’e, ÖSO birliklerinin refakatiyle girmesi Türkiye sđ▒nđ▒rđ▒nđ▒n bin 334 kilometrelik kđ▒smđ▒nda inŮ?a edilmeye çalđ▒Ů?đ▒lan terör koridoruna son verecek ikinci ve en etkili hamle diye nitelendirildi. Türkiye’nin đ░dlip hamlesinin hemen ardđ▒ndan Amerika ile Türkiye arđ▒sđ▒nda patlak veren vize krizi, Amerika’nđ▒n bu operasyondan duyduđ?u rahatsđ▒zlđ▒k olarak okundu. Tabi, ABD’nin Türkiye’nin hamlelerinden duyduđ?u rahatsđ▒zlđ▒klar var ancak bunlar haklđ▒ rahatsđ▒zlđ▒klar deđ?il. Aksine Türkiye’nin Amerika’dan duyduđ?u haklđ▒ rahatsđ▒zlđ▒klarđ▒n haddi hesabđ▒ yok.

Toparlarsak Ortadođ?u’da müthiŮ? bir altüst oluŮ? yaŮ?anđ▒yor. Bunun daha uzun süre yaŮ?anacađ?đ▒nđ▒ öngörmek için uzman olmaya gerek yok herhalde. Sđ▒nđ▒rlarđ▒n bir günde önemli ölçüde deđ?iŮ?tiđ?i bir dönemde, müttefiklikler de düŮ?manlđ▒klar da aynđ▒ hđ▒zla konjonktürel olarak deđ?iŮ?iyor. NATO üyesi Türkiye, kendisini savunmak için NATO’daki müttefiklerine deđ?il NATO’nun hedefindeki ülkelere daha çok güvenmek zorunda kalđ▒yor. 

Evet, büyük bir altüst yaŮ?andđ▒đ?đ▒nđ▒ söylemiŮ?tik. Bu altüst oluŮ?larđ▒n ardđ▒ndan kimin ayakta kalacađ?đ▒nđ▒ güç ve stratejik akđ▒l belirleyecek. Sadece masada güçlü olmak yetmiyor, sahada da güçlü olmak gerekiyor. Sahada güçlü olmanđ▒z masada güçlü olmanđ▒zđ▒ sađ?lđ▒yor. Türkiye de hem masada hem de sahada olmaya çalđ▒Ů?đ▒yor gücü yettiđ?ince.

 

BEYTULLAH DEMđ░RCđ░Ođ?LU 

EL EZHER MEZUNU 

 

 

 


Barzani ve IKBY Kaybetti Peki T├╝rkiye Ne Kazand─▒? : Google'da Ara
Barzani ve IKBY Kaybetti Peki T├╝rkiye Ne Kazand─▒?


 
 
Bu Haberi Arkada■řma G÷nder :
 
Adřnřz / Soyadřnřz :
E-mail Adresiniz :
Arkada■řnřzřn Adř :
Arkada■řnřzřn E-Mail Adresi :
 
   
 
 ADI SOYADI :  
 
 E-MAŢL :  
 
 
 
 
 
 
        SANAT

  ─░STANBUL KAZAN BEN KEP├žE


         ─░stanbul kazan ben kepçe              Bir varm─▒┼? bir yokmu┼? evvel zaman içinde kalbur zaman içinde

  UMRE VE HAC Ţ├žŢN SERVER


          Umre ve Hac için Server turizm Amerika’da Türkiye’nin seçkin Hac ve Umre Organizasyonu ile Kültür Gezileri firmas─▒ Ser

 
 
T▄M YAZARLAR           ANKET
24 haziran se├žimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz?
% 24 √ Toplam : 7 - CUHUR ─░TT─░FAK─░
% 44 √ Toplam : 13 - M─░LLET ─░TT─░FAKI
% 20 √ Toplam : 6 - HDP
% 14 √ Toplam : 4 - H─░├? B─░R─░
   

           EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
  EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
 
 
 RSS ę 2010 Adil Haber Yorum TŘrkiye'nin Haber Sitesi
Site iceri­inin telif hakkř bildirilmeksizin kullanřlmasř yasaktřr
Gizlilik Ţlkeleri | Kullanřm Ko■ullarř | KŘnye | Reklam | Ţleti■im  
rapid.web.tr || Coder / Dizayner
info@rapid.web.tr