Anasayfam Yap Sřk Kullanřlanlara Ekle

 

Sitene Ekle KŘnye Ar■iv  Ţleti■im  rss  
ANASAYFA VŢDEO GALERŢ FOTO GALERŢ FŢRMA REHBERŢ ŢLANLAR ŢLETŢŮŢM  
 
D├╝zcan┬?dan bayram mesaj─▒
Hac─▒ adaylar─▒m─▒z─▒n sa─?l─▒kl─▒ bir ┼?ekilde ibadetlerini
Devletimizin ve Say─▒n Devlet Ba┼?kan─▒m─▒z─▒n sonuna
Ba┼?kan d├╝zcan┬?dan Okul M├╝d├╝r├╝ne Hasta Ziyareti
Kartal─▒n ba┼?ar─▒l─▒ Okul M├╝d├╝r├╝ Fikret kocaman


G├╝ng├Âr G├Âkda─? - SANAT - Adil Haber Yorum
 
G├╝NG├ÂR G├ÂKDA─?
BU HABERŢN EKLENME TARŢHŢ 30-01-2018 / 08-16

 

Anasayfa'ya D÷n 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TŘm Sanat Haberleri  
G├╝ng├Âr G├Âkda─?

Türkiye, sđ▒nđ▒rlarđ▒nda oluŮ?turulmaya çalđ▒Ů?đ▒lan terör kuŮ?ađ?đ▒na, kendi güvenliđ?i ve bölgesinin selameti için, Afrin┬?e operasyon yapmak zorunda kalmđ▒Ů?tđ▒. Bu açđ▒dan Türk Silahlđ▒ Kuvvetleri┬?ninAfrin bölgesini teröristlerden temizlemek için yaptđ▒đ?đ▒ Zeytin Dalđ▒ Operasyonu, stratejik olarak çok dođ?ru bir karardđ▒. Kđ▒sa zaman içinde de güzel baŮ?arđ▒lar elde edildi. 
Dolayđ▒sđ▒yla Suriye haritasđ▒, TSK┬?nđ▒n müdahalesiyle artđ▒k yeniden deđ?iŮ?tirilecektir.

Türkiye┬?nin asđ▒l meselesi ise, uluslararasđ▒ topluma ve müttefik bildiklerine karŮ?đ▒ öteden beri duyduđ?u derin bir güvensizliktir...
Bu tutumunda son derece haklđ▒. Çünkü müttefik bildiđ?i ülkeler tarafđ▒ndan sürekli hayal kđ▒rđ▒klđ▒đ?đ▒na uđ?ratđ▒lđ▒yor. 
Verilen sözler bir türlü tutulmuyor. đ░lkeler ve deđ?erler üzerinden hareket edilmiyor. Devamlđ▒ kandđ▒rđ▒lmaya ve oyalanmaya çalđ▒Ů?đ▒lđ▒yor.

Avrupa Birliđ?i ve Amerika tarafđ▒ndan, NATO üyesi Türkiye┬?nin güvenliđ?ini tehlikeye atan ve huzurunu bozan terör örgütlerine, yđ▒llardđ▒r kesintisiz destek veriliyor. Türkiye┬?nin güçlenmesi ve büyümesi, kendi çđ▒karlarđ▒ açđ▒sđ▒ndan tehlikeli görülüyor. 
Bu bakđ▒mdan zayđ▒flatmak ve bölmek için her yol mübah sayđ▒lđ▒yor.

Konjonktürel düŮ?manlđ▒klarđ▒ bir yana, Batđ▒┬?nđ▒n, tarihsel olarak asđ▒rlarca mücadele ettiđ?i en kuvvetli düŮ?manđ▒, Müslüman Türk Milleti gerçeđ?idir. Adeta bu düŮ?manlđ▒k artđ▒k modern Avrupa tarihinin organik bir parçasđ▒ haline gelmiŮ?tir. 
Avrupa, kendini tanđ▒mlamak ve var olabilmek için tarih boyunca, hep bir ┬?öteki┬?ne ihtiyaç duymuŮ?, iç bütünlüđ?ü sađ?lamanđ▒n bir yolu olarak da Türk ve Müslüman düŮ?manlđ▒đ?đ▒nđ▒, yani đ░slamofobi┬?yi devamlđ▒ diri tutmaya çalđ▒Ů?mđ▒Ů?tđ▒r.
GeçmiŮ?ten günümüze ise deđ?iŮ?en tek Ů?ey; geçmiŮ?te cođ?rafyamđ▒za yönelen düŮ?manlđ▒đ?đ▒n önderliđ?ini đ░ngiltere yaparken, bugün bunu Amerika  BirleŮ?ik Devletleri┬?nin dünya jandarmasđ▒ olarak yapmasđ▒dđ▒r.

Bütün Batđ▒lđ▒ devletlerin Türkiye┬?ye bakđ▒Ů?larđ▒, benzer Ů?ekilde korku dolu, önyargđ▒lđ▒ ve husumete dayalđ▒dđ▒r.
Yani Türkiye, her ne yaparsa yapsđ▒n bulunduđ?u cođ?rafyasđ▒, fetihlerle dolu Avrupa tarihi, dini inancđ▒ ve kimliđ?i, önüne engel olarak çđ▒karđ▒lmaktadđ▒r. Ne Avrupa Birliđ?i yakđ▒nlaŮ?masđ▒, ne de Türkiye┬?nin üye olduđ?u NATO, BirleŮ?miŮ? Milletler, OECD gibi kuruluŮ?lar, hatta ticari münasebetleri bile, iliŮ?kilerde karŮ?đ▒lđ▒klđ▒ olarak güven sorunu bunalđ▒mđ▒nđ▒ ortadan kaldđ▒rmaya yetmiyor.

Türkiye, NATO üyesi müttefiklerine de yeterince güvenemiyor.
Son yđ▒llarda silah ithalatđ▒nda yaŮ?anan bazđ▒ sđ▒kđ▒ntđ▒larđ▒n, müttefik bildiđ?i NATO ülkelerinden kaynaklanmasđ▒, Türkiye┬?yi daha çok silah üretimine odakladđ▒. Bu durumun çok faydasđ▒ da oldu, silah sanayiinde hayli ilerlemeler kaydedildi.
Ancak burada dikkate deđ?er olan konu, Türkiye, NATO┬?nun en büyük ikinci ordusuna sahip bir ülke olmasđ▒na rađ?men, güvenliđ?i için gerekli olan ihtiyaçlarđ▒nđ▒, üye devletlerden deđ?il de, NATO karŮ?đ▒tđ▒ Rusya┬?dan tedarik etmeye çalđ▒Ů?masđ▒ ve S-400 füzesi satđ▒n almasđ▒, güven meselesinin hangi boyutta olduđ?unu yeterince izah etmektedir.

Türkiye, ABD┬?ye de tam güvenemiyor..
Güven duyamaz çünkü ABD’nin, Türkiye ve bölge politikalarđ▒ devamlđ▒ olarak tutarsđ▒z ve çeliŮ?kili. Sözlerinde durma, kararlarđ▒nda istikrar ve duruŮ?larđ▒nda hiçbir samimiyet yok. 
15 Temmuz darbe giriŮ?imi karŮ?đ▒sđ▒nda ABD, demokrasiyi deđ?il bekle ve gör politikasđ▒nđ▒ tercih etti.
Darbe faili Fethullah Gülen hareketiyle kirli iliŮ?kiler içinde oluŮ?u ve muhakemesi için, Türkiye┬?ye iadesinde farklđ▒ zorluklar çđ▒kardđ▒. Ayrđ▒ca Suriye┬?de bir Kürt devleti oluŮ?umuna yeŮ?il đ▒Ů?đ▒k yakarak, teröristlere ađ?đ▒r silah ve lojistik destek sađ?ladđ▒. Bir yandan onlarđ▒ eđ?itip, düzenli bir ordu haline getirdi, diđ?er yandan teröre karŮ?đ▒ Türkiye┬?nin yanđ▒nda olduđ?unu söyledi.
Ankara
┬?ya karŮ?đ▒ iki yüzlülüđ?ünü her fđ▒rsatta ortaya koydu.

Rusya┬?nđ▒n politikalarđ▒nda da çeliŮ?kiler görünüyor?
Ruslar┬?da bir yandan Türkiye ile yakđ▒n müttefik olduklarđ▒nđ▒, Suriye┬?nin bütünlüđ?ü için Esad yönetimine destek verdiklerini söylerken, diđ?er yandan Türkiye ve Suriye┬?yi bölmeye çalđ▒Ů?an terör örgütleri PKK ve onun Suriye uzantđ▒sđ▒ PYD/YPG ile dirsek temasđ▒nda bulunup, iletiŮ?imini devam ettiriyor.

Dünyanđ▒n öbür ucundan izinsiz ve hukuksuz bir Ů?ekilde Suriye┬?ye gelip yerleŮ?en ABD┬?nin, bölgedeki varlđ▒đ?đ▒, Suriye┬?nin egemen bir devlet olarak istikrarlđ▒ hale gelmesine engel olduđ?u halde, bu duruma karŮ?đ▒ sükut içinde bulunan 22 Arap ülkesinin, Türkiye┬?yi, Afrin operasyonu nedeniyle kđ▒nayarak, Suriye┬?de iŮ?galci olarak nitelendirmesi ayrđ▒ca can yakđ▒cđ▒ bir durumdur. Demek ki tarih sürekli tekerrür ediyor.

Suriye┬?de kartlar Ů?imdi yeniden karđ▒lđ▒yor...
ABD, Türkiye önderliđ?inde Sünni đ░slam dünyasđ▒nđ▒n karŮ?đ▒sđ▒na, đ░ran önderliđ?inde Ů?ii┬?leri çđ▒kartarak kendine göre bir denge kurmaya çalđ▒Ů?đ▒yor.
Yine ABD, planlarđ▒na engel olduđ?u ve eskisi kadar kontrol edemediđ?i düŮ?üncesiyle Türkiye┬?yi, Suriye┬?de oyun dđ▒Ů?đ▒ bđ▒rakmak istiyor.
Dolayđ▒sđ▒yla Suriye┬?de, istikrar ve çđ▒karlarđ▒n sađ?lanmasđ▒ adđ▒na ABD, Rusya ve đ░ran, üçlü bir konsensus sađ?lamđ▒Ů? olabilirler?
đ░Ů?te burada Türkiye┬?nin, devre dđ▒Ů?đ▒ kalmamasđ▒ son derece önem arzediyor. Oyunda kalmasđ▒ ise Suriye┬?de yapđ▒lan operasyonlarda sađ?layacađ?đ▒ baŮ?arđ▒ya endeksli olacaktđ▒r.
Yani Ankara┬?nđ▒n, fđ▒rtđ▒nalđ▒ bir havada ilerlemeye çalđ▒Ů?đ▒rken, ihtiyatđ▒ elden hiçbir Ů?ekilde bđ▒rakmamasđ▒ gerekiyor.

Uluslararasđ▒ arenada çđ▒karlar mevzu bahis olduđ?unda ne dostluk kalđ▒yor, ne de müttefiklik. 
Bu nedenle de Türkiye, herkesle görüŮ?meli ama hiç birine itimad etmemelidir.
Diyalog kanallarđ▒nđ▒ hep açđ▒k tutmalđ▒, diplomasiyi sonuna kadar kullanmalđ▒dđ▒r.
Menfaatine uygun kararlar almalđ▒, müttefik bildiklerinin sözlerine itibar etmemelidir.
Türkiye┬?nin destek alacađ?đ▒, sözünü dinleyeceđ?i ve güveneceđ?i, Türk Silahlđ▒ Kuvvetleri┬?nin gücü ile halkđ▒nđ▒n ve baŮ?ka đ░slam cođ?rafyalarđ▒ndaki Müslümanlarđ▒n duasđ▒ olacaktđ▒r.

 

Kaynak: Türkiye Müttefiklerine Neden Güvenemiyor - Güngör Gökdađ?


G├╝ng├Âr G├Âkda─? : Google'da Ara
G├╝ng├Âr G├Âkda─?


 
 
Bu Haberi Arkada■řma G÷nder :
 
Adřnřz / Soyadřnřz :
E-mail Adresiniz :
Arkada■řnřzřn Adř :
Arkada■řnřzřn E-Mail Adresi :
 
   
 
 ADI SOYADI :  
 
 E-MAŢL :  
 
 
 
 
 
 
        SANAT

  ─░STANBUL KAZAN BEN KEP├žE


         ─░stanbul kazan ben kepçe              Bir varm─▒┼? bir yokmu┼? evvel zaman içinde kalbur zaman içinde

  UMRE VE HAC Ţ├žŢN SERVER


          Umre ve Hac için Server turizm Amerika’da Türkiye’nin seçkin Hac ve Umre Organizasyonu ile Kültür Gezileri firmas─▒ Ser

 
 
T▄M YAZARLAR           ANKET
24 haziran se├žimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz?
% 24 √ Toplam : 7 - CUHUR ─░TT─░FAK─░
% 44 √ Toplam : 13 - M─░LLET ─░TT─░FAKI
% 20 √ Toplam : 6 - HDP
% 14 √ Toplam : 4 - H─░├? B─░R─░
   

           EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
  EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
 
 
 RSS ę 2010 Adil Haber Yorum TŘrkiye'nin Haber Sitesi
Site iceri­inin telif hakkř bildirilmeksizin kullanřlmasř yasaktřr
Gizlilik Ţlkeleri | Kullanřm Ko■ullarř | KŘnye | Reklam | Ţleti■im  
rapid.web.tr || Coder / Dizayner
info@rapid.web.tr