Anasayfam Yap Sřk Kullanřlanlara Ekle

 

Sitene Ekle KŘnye Ar■iv  Ţleti■im  rss  
ANASAYFA VŢDEO GALERŢ FOTO GALERŢ FŢRMA REHBERŢ ŢLANLAR ŢLETŢŮŢM  
 
D├╝zcan┬?dan bayram mesaj─▒
Hac─▒ adaylar─▒m─▒z─▒n sa─?l─▒kl─▒ bir ┼?ekilde ibadetlerini
Devletimizin ve Say─▒n Devlet Ba┼?kan─▒m─▒z─▒n sonuna
Ba┼?kan d├╝zcan┬?dan Okul M├╝d├╝r├╝ne Hasta Ziyareti
Kartal─▒n ba┼?ar─▒l─▒ Okul M├╝d├╝r├╝ Fikret kocaman


2015 Hacc─▒ i├žin personel se├žim kriterleri belli oldu - ┼?─░KAYET VAR - Adil Haber Yorum
 
2015 HACC─▒ Ţ├žŢN PERSONEL SE├žŢM KRŢTERLERŢ BELLŢ OLDU
BU HABERŢN EKLENME TARŢHŢ 03-02-2015 / 11-49

 

Anasayfa'ya D÷n 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TŘm Sikayetvar Haberleri  
2015 Hacc─▒ i├žin personel se├žim kriterleri belli oldu

Diyanet đ░Ů?leri BaŮ?kanlđ▒đ?đ▒, 2015 yđ▒lđ▒ Haccđ▒nda görevlendirilecek personelde aranacak Ů?artlarđ▒ belirledi.

Hac farizasđ▒nđ▒ yerine getirmek üzere Suudi Arabistan’a gidecek yolcularđ▒n, bu ibadetlerini sađ?lđ▒k, güvenlik ve huzur içerisinde yerine getirmelerinde organizasyonda görev alacak BaŮ?kanlđ▒k personeline büyük görev ve sorumluluk düŮ?mektedir. Bu nedenle; ömründe bir defa hac farizasđ▒nđ▒ ifa edecek olan yolculara hizmet vermek üzere organizasyonun her kademesinde görev alacak, ehliyet ve liyakat sahibi personelin seçimi büyük önem arz etmektedir. Önceki yđ▒llarđ▒n hac organizasyonlarđ▒yla ilgili deđ?erlendirmeler de dikkate alđ▒narak, 2015 yđ▒lđ▒ hac organizasyonunda çeŮ?itli unvanlarda görevlendirilecek personelin belirlenmesiyle ilgili hususlar aŮ?ađ?đ▒da sunulmuŮ?tur.
             

1- Personel Seçimine đ░liŮ?kin Kriterler

 
A) Kafile BaŮ?kanđ▒ olarak görevlendirileceklerde;

a)  BaŮ?kanlđ▒đ?đ▒mđ▒z merkez ve taŮ?ra birimlerinde dört yđ▒llđ▒k dini yükseköđ?renim mezunu olup halen đ░l Müftüsü, Din đ░Ů?leri Yüksek Kurulu Uzmanđ▒ / Uzman Yardđ▒mcđ▒sđ▒, Diyanet đ░Ů?leri Uzmanđ▒ / Uzman Yardđ▒mcđ▒sđ▒, Eđ?itim Merkezi Müdürü, đ░l Müftü Yardđ▒mcđ▒sđ▒, đ░lçe Müftüsü, Eđ?itim Görevlisi, Vaiz, Ů?ube Müdürü,  Murakđ▒p, Uzman, BaŮ? đ░mam - Hatip ve Kur’an Kursu BaŮ? Öđ?reticisi olarak çalđ▒Ů?đ▒yor olmak,

b)  18 Ů?ubat 2015 tarihi itibariyle BaŮ?kanlđ▒ktaki toplam hizmet süresi en az 7 yđ▒lolmak,

c) Hac organizasyonunda görevlendirilmesinde bedeni ve psikolojik sađ?lđ▒k durumu itibarđ▒yla herhangi bir engel bulunmamak,

 ç) GeçmiŮ? yđ▒llarda görevlendirildiđ?i hac ve umre organizasyonlarđ▒nda baŮ?arđ▒lđ▒ olmuŮ? olmak,

d)  Sevk ve idare kabiliyetine haiz olmak,

e)  2014 yđ▒lđ▒nda 3 ay ve daha uzun süreli, 2015 yđ▒lđ▒nda ise Ramazan ayđ▒ dâhil yurt dđ▒Ů?đ▒ görevinde bulunmamđ▒Ů? olmak,

f) 2014 hac ve 2014-2015 umre organizasyonlarđ▒nda (Grup oluŮ?turanlar hariç) görevlendirilmemiŮ? olmak,

g)  Son beŮ? yđ▒l içerisinde uyarma hariç, disiplin cezasđ▒ almamđ▒Ů? olmak,

đ?)  Ek-1 tabloda belirtilen sayđ▒lar dođ?rultusunda en geç 20 Ů?ubat 2015 tarihi mesai saati bitimine kadar birimi tarafđ▒ndan tespiti yapđ▒larak, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüđ?ünce yapđ▒lacak deđ?erlendirme sonrasđ▒ndaki sđ▒ralamaya göre görevlendirilmek üzere BaŮ?kanlđ▒đ?a teklifi yapđ▒lmđ▒Ů? olmak,

B) Din Görevlisi olarak görevlendirileceklerde;

1. Dini yükseköđ?renim mezunu olup Din đ░Ů?leri Yüksek Kurulu Uzmanđ▒ / Uzman Yardđ▒mcđ▒sđ▒, Diyanet đ░Ů?leri Uzmanđ▒ / Uzman Yardđ▒mcđ▒sđ▒, Eđ?itim Merkezi Müdürü, đ░l Müftü Yardđ▒mcđ▒sđ▒, đ░lçe Müftüsü, Eđ?itim Görevlisi, Vaiz, Ů?ube Müdürü, Uzman ve Murakđ▒p unvanlarđ▒nda fiilen çalđ▒Ů?an ve bugüne kadar hac organizasyonunda hiç görevlendirilmemiŮ? olanlarda;
 
 
 a) 18 Ů?ubat 2015 tarihi itibariyle -sözleŮ?meli statüde geçen hizmet süresi dâhil; askerlik, vekillik, 4/C kđ▒smi zamanlđ▒ sözleŮ?meli vekillik ve SGK’da geçen süreler hariç- BaŮ?kanlđ▒ktaki toplam fiili hizmet süresi en az 5 yđ▒l olup son 2 yđ▒lđ▒nđ▒ da yukarđ▒da belirtilen unvanlarda çalđ▒Ů?arak geçirmiŮ? olmak,

 b) Hac organizasyonunda görevlendirilmesinde bedeni ve psikolojik sađ?lđ▒k durumu itibarđ▒yla herhangi bir engel bulunmamak,

c)  31 Aralđ▒k 1954 tarihinden sonra dođ?muŮ? olmak,   
                                                     
ç) 2014 yđ▒lđ▒nda 3 ay ve daha uzun süreli, 2015 yđ▒lđ▒nda ise Ramazan ayđ▒ dâhil yurt dđ▒Ů?đ▒ görevinde bulunmamđ▒Ů? olmak,

d) Son beŮ? yđ▒l içerisinde uyarma hariç, disiplin cezasđ▒ almamđ▒Ů? olmak,

e) 2014-2015 umre organizasyonunda görevlendirilmemiŮ? (Grup oluŮ?turanlar hariç) ve


Tecrübeli görevliler için; 2014-2015 umre organizasyonunda görev almak için yapđ▒lan sözlü sđ▒nava katđ▒lđ▒p görevlendirilmek üzere pasaportlarđ▒ istenmemiŮ?,    
          

Tecrübesiz görevliler için ise; 13-21 Aralđ▒k 2014 tarihleri arasđ▒nda düzenlenen‘Umre Eđ?itim Seminerine’ katđ▒lmamđ▒Ů? olmak,
             
f) Müracaat edenler arasđ▒ndan en geç 20 Ů?ubat 2015 tarihi mesai saati bitimine kadar birimi tarafđ▒ndan tespiti yapđ▒larak BaŮ?kanlđ▒đ?a teklifi yapđ▒lmđ▒Ů? olmak,

g) BaŮ?kanlđ▒kça belirlenecek ve bilahare bildirilecek yer ve tarihte yapđ▒lacak olan mülakatakatđ▒larak görevlendirilmesi uygun görülmüŮ? olmak,

2. Kur’an Kursu Öđ?reticisi, đ░mam-Hatip ve Müezzin-Kayyđ▒m unvanlarđ▒nda çalđ▒Ů?anlarda;

a) 18 Ů?ubat 2015 tarihi itibariyle -sözleŮ?meli statüde geçen hizmet süresi dâhil;askerlik, vekillik, 4/C kđ▒smi zamanlđ▒ sözleŮ?meli vekillik ve SGK’da geçen süreler hariç- BaŮ?kanlđ▒ktaki toplam fiili hizmet süresi en az 5 yđ▒l olmak,                                                                          
 b) BaŮ?kanlđ▒kça 2012 / 2013 yđ▒llarđ▒nda yapđ▒lan MBSTS’nin hac ve umre ađ?đ▒rlđ▒klđ▒ bölümünden veya 2014 yđ▒lđ▒nda yapđ▒lan MBSTS’den en az 50 puan almđ▒Ů? olmak,

 c) Hac organizasyonunda görevlendirilmesinde bedeni ve psikolojik sađ?lđ▒k durumu itibarđ▒yla herhangi bir engel bulunmamak,

ç)  31 Aralđ▒k 1954 tarihinden sonra dođ?muŮ? olmak,   
      
d) GeçmiŮ? yđ▒llarda hac organizasyonunda hiç görevlendirilmemiŮ? veya en fazla 3 defa görevlendirilmiŮ? olmak, (4’üncü kez görev almak isteyenler müracaat edebilir)

 e)  2012, 2013 ve 2014 yđ▒llarđ▒nda hac organizasyonunda görevlendirilmemiŮ? olmak,

f)  2014 yđ▒lđ▒nda 3 ay ve daha uzun süreli, 2015 yđ▒lđ▒nda ise Ramazan ayđ▒ dâhil yurt dđ▒Ů?đ▒ görevinde bulunmamđ▒Ů? olmak,
 
g)  Son beŮ? yđ▒l içerisinde uyarma hariç, disiplin cezasđ▒ almamđ▒Ů? olmak,

đ?)  2014-2015 umre organizasyonunda görevlendirilmemiŮ? (Grup oluŮ?turanlar hariç) ve


 Tecrübeli görevliler için; 2014-2015 umre organizasyonunda görev almak için yapđ▒lan sözlü sđ▒nava katđ▒lđ▒p görevlendirilmek üzere pasaportlarđ▒ istenmemiŮ?,   

 Tecrübesiz görevliler için ise; 13-21 Aralđ▒k 2014 tarihleri arasđ▒nda düzenlenen‘Umre Eđ?itim Seminerine’ katđ▒lmamđ▒Ů? olmak,

h) BaŮ?kanlđ▒kça belirlenecek ve bilahare bildirilecek yer ve tarihte yapđ▒lacak olan sözlü sđ▒navda baŮ?arđ▒lđ▒ olmak,   

CBayan đ░rŮ?at Görevlisi olarak görevlendirileceklerde;

1. Dini yükseköđ?renim mezunu olup Din đ░Ů?leri Yüksek Kurulu Uzmanđ▒ / Uzman Yardđ▒mcđ▒sđ▒, Diyanet đ░Ů?leri Uzmanđ▒ / Uzman Yardđ▒mcđ▒sđ▒, đ░l Müftü Yardđ▒mcđ▒sđ▒, Eđ?itim Görevlisi, Ů?ube Müdürü, Vaiz ve Uzman olarak fiilen çalđ▒Ů?anlarda;

a) 18 Ů?ubat 2015 tarihi itibariyle -sözleŮ?meli statüde geçen hizmet süresi dâhil; SGK, vekillik, 4/C kđ▒smi zamanlđ▒ sözleŮ?meli vekillik ve fahrilikte geçen süreler hariç- BaŮ?kanlđ▒ktaki toplam fiili hizmet süresi en az 5 yđ▒l olup son 2 yđ▒lđ▒nđ▒ da yukarđ▒da belirtilen unvanlarda çalđ▒Ů?arak geçirmiŮ? olmak,

b) Hac organizasyonunda görevlendirilmesinde bedeni ve psikolojik sađ?lđ▒k durumu itibarđ▒yla herhangi bir engel bulunmamak,

c)  2013 ve 2014 yđ▒llarđ▒nda hac organizasyonunda görevlendirilmemiŮ? olmak,

ç) 2014 yđ▒lđ▒nda 3 ay ve daha uzun süreli, 2015 yđ▒lđ▒nda ise Ramazan ayđ▒ dâhil yurt dđ▒Ů?đ▒ görevinde bulunmamđ▒Ů? olmak,

d)  Son beŮ? yđ▒l içerisinde uyarma hariç, disiplin cezasđ▒ almamđ▒Ů? olmak,

e)  2014-2015 umre organizasyonunda görevlendirilmemiŮ? (Grup oluŮ?turanlar hariç) ve


 Tecrübeli görevliler için; 2014-2015 umre organizasyonunda görevlendirilmek üzere pasaportlarđ▒ istenmemiŮ?,               

 Tecrübesiz görevliler için ise; 13-21 Aralđ▒k 2014 tarihleri arasđ▒nda düzenlenen ‘Umre Eđ?itim Seminerine’ katđ▒lmamđ▒Ů? olmak, 

f) Müracaat edenler arasđ▒ndan en geç 20 Ů?ubat 2015 tarihi mesai saati bitimine kadar birimi tarafđ▒ndan tespiti yapđ▒larak Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüđ?ünce deđ?erlendirilmek üzere BaŮ?kanlđ▒đ?a teklifi yapđ▒lmđ▒Ů? olmak,

g) Daha önce hac organizasyonunda hiç görevlendirilmemiŮ? olanlar için BaŮ?kanlđ▒kça belirlenecek ve bilahare bildirilecek yer ve tarihte yapđ▒lacak olan mülakata katđ▒larakgörevlendirilmesi uygun görülmüŮ? olmak,
 
 
2. Kur’an Kursu Öđ?reticisi olarak çalđ▒Ů?anlarda;

a) 18 Ů?ubat 2015 tarihi itibariyle -sözleŮ?meli statüde geçen hizmet süresi dâhil; SGK, vekillik, 4/C kđ▒smi zamanlđ▒ sözleŮ?meli vekillik ve fahrilikte geçen süreler hariç- BaŮ?kanlđ▒ktaki toplam fiili hizmet süresi en az 5 yđ▒l olmak,

b) BaŮ?kanlđ▒kça 2012 / 2013 yđ▒llarđ▒nda yapđ▒lan MBSTS’nin hac ve umre ađ?đ▒rlđ▒klđ▒ bölümünden veya 2014 yđ▒lđ▒nda yapđ▒lan MBSTS’ den en az 50 puan almđ▒Ů? olmak,

c) Hac organizasyonunda görevlendirilmesinde bedeni ve psikolojik sađ?lđ▒k durumu itibarđ▒yla herhangi bir engel bulunmamak,

ç)  Hac organizasyonlarđ▒nda en fazla 3 defa görevlendirilmiŮ? olmak, (4’üncü kez görev almak isteyenler müracaat edebilir)

d)  2012, 2013 ve 2014 yđ▒llarđ▒nda hac organizasyonunda görevlendirilmemiŮ? olmak,

e)  2014 yđ▒lđ▒nda 3 ay ve daha uzun süreli, 2015 yđ▒lđ▒nda ise Ramazan ayđ▒ dâhil yurt dđ▒Ů?đ▒ görevinde bulunmamđ▒Ů? olmak,

f)   Son beŮ? yđ▒l içerisinde uyarma hariç, disiplin cezasđ▒ almamđ▒Ů? olmak,   

g)  2014-2015 umre organizasyonunda görevlendirilmemiŮ? (Grup oluŮ?turanlar hariç) ve


 Tecrübeli görevliler için; 2014-2015 umre organizasyonunda görev almak için yapđ▒lan sözlü sđ▒nava katđ▒lđ▒p görevlendirilmek üzere pasaportlarđ▒ istenmemiŮ?,               

 Tecrübesiz görevliler için ise; 13-21 Aralđ▒k 2014 tarihleri arasđ▒nda düzenlenen‘Umre Eđ?itim Seminerine’ katđ▒lmamđ▒Ů? olmak, 

đ?) BaŮ?kanlđ▒kça belirlenecek ve bilahare bildirilecek yer ve tarihte yapđ▒lacak olan sözlü sđ▒navda baŮ?arđ▒lđ▒ olmak,
                                
Ç) Tercüman olarak görevlendirileceklerde;
 
a) Halen BaŮ?kanlđ▒k merkez ve taŮ?ra birimleri ile Türkiye Diyanet Vakfđ▒’nda çalđ▒Ů?đ▒yor olupadaylđ▒đ?đ▒ kaldđ▒rđ▒lmđ▒Ů? olmak,

b) Hac organizasyonunda görevlendirilmesinde bedeni ve psikolojik sađ?lđ▒k durumu itibarđ▒yla herhangi bir engel bulunmamak,

c)  31 Aralđ▒k 1959 tarihinden sonra dođ?muŮ? olmak,

ç)  Son beŮ? yđ▒l içerisinde uyarma hariç, disiplin cezasđ▒ almamđ▒Ů? olmak,    

d) BaŮ?kanlđ▒kça belirlenecek ve bilahare bildirilecek yer ve tarihte yapđ▒lacak olan sözlü sđ▒navda baŮ?arđ▒lđ▒ olmak, (2011, 2012, 2013 ve 2014 yđ▒llarđ▒nda sözlü sđ▒nava katđ▒larak 70 ve üzeri puan alanlar sözlü sđ▒navdan muaf tutulacaklardđ▒r.)

e) Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüđ?ünce hac organizasyonunda görevlendirilmesine ihtiyaç duyulmuŮ? olmak,
 

D) Ekip Personeli, đ░dari Personel, Muhasebe ve Bilgisayar Personeli ile Mubayaacđ▒, Yemekhane Kontrol Memuru, Yemek Servis Personeli, Depo Memuru, Teknisyen unvanlarđ▒nda görevlendirileceklerde;


a) Halen; Ů?ube Müdürü (4 yđ▒llđ▒k dini yükseköđ?renim mezunlarđ▒ hariç), murakđ▒p (4 yđ▒llđ▒k dini yükseköđ?renim mezunlarđ▒ hariç), mühendis, programcđ▒, çözümleyici, uzman, sayman, musahhih, Ů?ef, memur, VHKđ░, daktilograf ve kadro itibariyle benzeri unvanlarda çalđ▒Ů?đ▒yor olmak,

b) 18 Ů?ubat 2015 tarihi itibariyle -sözleŮ?meli statüde geçen süre dâhil; askerlik ve vekillikte geçen süreler hariç en az 5 yđ▒l BaŮ?kanlđ▒k teŮ?kilatđ▒nda veya Türkiye Diyanet Vakfđ▒’nda çalđ▒Ů?mđ▒Ů? olmak, 

c)  3 yđ▒ldđ▒r (a) bendinde belirtilen unvanlarda çalđ▒Ů?đ▒yor olmak,

ç) Hac organizasyonunda görevlendirilmesinde bedeni ve psikolojik sađ?lđ▒k durumu itibarđ▒yla herhangi bir engel bulunmamak,

d)  31 Aralđ▒k 1954 tarihinden sonra dođ?muŮ? olmak, 

e)  Son beŮ? yđ▒l içerisinde uyarma hariç, disiplin cezasđ▒ almamđ▒Ů? olmak,

f)  Hac organizasyonlarđ▒nda en fazla 3 defa görevlendirilmiŮ? olmak, (4’üncü kez görev almak isteyenler müracaat edebilir)

g) 2013 ve 2014 hac veya 2013-2014, 2014-2015 umre organizasyonlarđ▒nda görevlendirilmemiŮ? olmak,

đ?) 2014 yđ▒lđ▒nda 3 ay ve daha uzun süreli, 2015 yđ▒lđ▒nda ise Ramazan ayđ▒ dâhil yurt dđ▒Ů?đ▒ görevinde bulunmamđ▒Ů? olmak,   

h) Ek-1 tabloda belirtilen sayđ▒lar dođ?rultusunda en geç 20 Ů?ubat 2015 tarihi mesai saati bitimine kadar birimi tarafđ▒ndan tespiti yapđ▒larak BaŮ?kanlđ▒đ?a teklifi yapđ▒lmđ▒Ů? olmak,

đ▒) BaŮ?kanlđ▒kça belirlenecek ve bilahare bildirilecek yer ve tarihte yapđ▒lacak olan sözlü sđ▒navda baŮ?arđ▒lđ▒ olmak,
 

E) AŮ?çđ▒ / AŮ?çđ▒ Yardđ▒mcđ▒sđ▒ ve Mutfak Personeli olarak görevlendirileceklerde;
          

1. BaŮ?kanlđ▒k ve Türkiye Diyanet Vakfđ▒’nda Çalđ▒Ů?anlarda;
 

a)  BaŮ?kanlđ▒k merkez ve taŮ?ra birimleri ile Türkiye Diyanet Vakfđ▒’nda -kadro unvanlarđ▒na bakđ▒lmaksđ▒zđ▒n- 3 yđ▒ldđ▒r fiilen aŮ?çđ▒ olarak çalđ▒Ů?đ▒yor olmak,   

b) Hac organizasyonunda görevlendirilmesinde bedeni ve psikolojik sađ?lđ▒k durumu itibarđ▒yla herhangi bir engel bulunmamak,

c)   Son beŮ? yđ▒l içerisinde uyarma hariç, disiplin cezasđ▒ almamđ▒Ů? olmak,

ç) BaŮ?kanlđ▒kça belirlenecek ve bilahare bildirilecek yer ve tarihte yapđ▒lacak olansözlü/uygulamalđ▒ sđ▒navda baŮ?arđ▒lđ▒ olmak,
 
 
 2. Kurum Dđ▒Ů?đ▒ndan Müracaat edeceklerde; 
 
a) Herhangi bir kamu kurumunda aŮ?çđ▒ kadrosunda çalđ▒Ů?đ▒yor/emekli olmak ya da Anadolu Otelcilik Turizm Meslek Lisesi (açđ▒k öđ?retim mezunlarđ▒ hariç), AŮ?çđ▒lđ▒k Meslek Yüksek Okulu, Otelcilik ve Turizm Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak veya Milli Eđ?itim Bakanlđ▒đ?đ▒nca onaylđ▒ aŮ?çđ▒lđ▒k sertifikasđ▒ sahibi olmak,       

b) Kamu kurumunda çalđ▒Ů?anlar için 2015 yđ▒lđ▒ hac organizasyonunda görevlendirilmesinde herhangi bir sakđ▒nca bulunmadđ▒đ?đ▒na dair kurumundan alacađ?đ▒ muvafakat belgesini Ek-2müracaat dilekçesine eklemiŮ? olmak,

c)  31 Aralđ▒k 1959 tarihinden sonra dođ?muŮ? olmak, 

ç) Kamu kurumunda çalđ▒Ů?anlar için son beŮ? yđ▒l içerisinde uyarma hariç, disiplin cezasđ▒ almamđ▒Ů? olmak,

d) Ek-2 dilekçe ve (a) bendinde istenen belge ile en geç 18 Ů?ubat 2015 tarihi mesai saati bitimine kadar müracaatđ▒nđ▒ bulunduđ?u yerdeki il müftülüđ?üne yapmđ▒Ů? olmak,

e) Hac organizasyonunda görevlendirilmesinde bedeni ve psikolojik sađ?lđ▒k durumu itibarđ▒yla herhangi bir engel bulunmamak,                                                                               

f) BaŮ?kanlđ▒kça belirlenecek ve bilahare bildirilecek yer ve tarihte yapđ▒lacak olansözlü/uygulamalđ▒ sđ▒navda baŮ?arđ▒lđ▒ olmak,
 
g) Ů?oför olarak görevlendirileceklerde;
 
a) 18 Ů?ubat 2015 tarihi itibariyle, BaŮ?kanlđ▒k merkez ve taŮ?ra birimleri ile Türkiye Diyanet Vakfđ▒’nda -askerlik ve vekillikte geçen süreler hariç- hizmet süresi toplam 5 yđ▒l olmak,
b)  3 yđ▒ldđ▒r Ů?oför olarak çalđ▒Ů?đ▒yor olmak,

c) Hac organizasyonunda görevlendirilmesinde bedeni ve psikolojik sađ?lđ▒k durumu itibarđ▒yla herhangi bir engel bulunmamak,     
          
 ç)  31 Aralđ▒k 1959 tarihinden sonra dođ?muŮ? olmak,        
d)  Son beŮ? yđ▒l içerisinde uyarma hariç, disiplin cezasđ▒ almamđ▒Ů? olmak,  
             
e) 2013 ve 2014 hac veya 2013-2014 ve 2014-2015 umre organizasyonlarđ▒nda görevlendirilmemiŮ? olmak,

f) Ek-1 tabloda belirtilen sayđ▒lar dođ?rultusunda en geç 20 Ů?ubat 2015 tarihi mesai saati bitimine kadar birimi tarafđ▒ndan tespiti yapđ▒larak BaŮ?kanlđ▒đ?a teklifi yapđ▒lmđ▒Ů?olmak,  
                             
g) BaŮ?kanlđ▒kça belirlenecek ve bilahare bildirilecek yer ve tarihte yapđ▒lacak olan teorik ve uygulamalđ▒ sđ▒navda baŮ?arđ▒lđ▒ olmak,
 
đ?) Hizmetli, Yemek TaŮ?đ▒yđ▒cđ▒ (Dađ?đ▒tđ▒cđ▒), Mutfak Personeli, Mutfak BulaŮ?đ▒k Personeli, Yemekhane BulaŮ?đ▒k Personeli, ÇamaŮ?đ▒rcđ▒ ve Ütücü olarak görevlendirileceklerde;
 
a) 18 Ů?ubat 2015 tarihi itibariyle, BaŮ?kanlđ▒k teŮ?kilatđ▒ veya Türkiye Diyanet Vakfđ▒’nda toplam fiili hizmet süresi -askerlik ve vekillikte geçen süreler hariç- en az 5 yđ▒l olmak

b)  Son 3 yđ▒ldđ▒r hizmetli veya kadro itibariyle benzeri unvanlarda çalđ▒Ů?đ▒yor olmak,

c) Hac organizasyonunda görevlendirilmesinde bedeni ve psikolojik sađ?lđ▒k durumu itibarđ▒yla herhangi bir engel bulunmamak,

ç)  31 Aralđ▒k 1964 tarihinden sonra dođ?muŮ? olmak, 

d)  Son beŮ? yđ▒l içerisinde uyarma hariç, disiplin cezasđ▒ almamđ▒Ů? olmak, 
                          
e) 2014 hac veya 2013-2014 ve 2014-2015 umre organizasyonlarđ▒nda görevlendirilmemiŮ? olmak,

f)  Ek-1 tabloda belirtilen sayđ▒lar dođ?rultusunda en geç 20 Ů?ubat 2015 tarihi mesai saati bitimine kadar birimi tarafđ▒ndan tespiti yapđ▒larak BaŮ?kanlđ▒đ?a teklifi yapđ▒lmđ▒Ů? olmak,

g) BaŮ?kanlđ▒kça belirlenecek ve bilahare bildirilecek yer ve tarihte yapđ▒lacak olan sözlü sđ▒navda baŮ?arđ▒lđ▒ olmak,
Ů?artlarđ▒ aranacaktđ▒r.
 

2- Müracaat, Teklif, Sđ▒nav ve Diđ?er đ░Ů?lemlere đ░liŮ?kin Hususlar

 
1. a) Dini yükseköđ?renim mezunu olup Din đ░Ů?leri Yüksek Kurulu Uzmanđ▒ / Uzman Yardđ▒mcđ▒sđ▒, Diyanet đ░Ů?leri Uzmanđ▒ / Uzman Yardđ▒mcđ▒sđ▒, Eđ?itim Merkezi Müdürü, đ░l Müftü Yardđ▒mcđ▒sđ▒, đ░lçe Müftüsü, Eđ?itim Görevlisi, Vaiz, Uzman, Murakđ▒p unvanlarđ▒nda görev yapanlardan, Hac organizasyonunda hiç görevlendirilmemiŮ? olan ve Din Görevlisi olarak görev almak isteyenler, 

b) Dini yükseköđ?renim mezunu olup Din đ░Ů?leri Yüksek Kurulu Uzmanđ▒ / Uzman Yardđ▒mcđ▒sđ▒, Diyanet đ░Ů?leri Uzmanđ▒ / Uzman Yardđ▒mcđ▒sđ▒, đ░l Müftü Yardđ▒mcđ▒sđ▒, Vaiz ve Uzman unvanlarđ▒nda görev yapan ve Bayan đ░rŮ?at Görevlisi olarak görev almak isteyenler,

c) Din Görevlisi, Bayan đ░rŮ?at Görevlisi (Kur’an Kursu Öđ?reticileri), Tercüman, olarak görev almak isteyenler;

Müracaatlarđ▒nđ▒ 03-18 Ů?ubat 2015 tarihleri arasđ▒nda http://hac.diyanet.gov.tradresinde bulunan “2015 yđ▒lđ▒ Hac Görevli Müracaatlarđ▒” linkinden, T.C. Kimlik Numarasđ▒ ile giriŮ? yaparak istenilen bilgileri doldurmak ve alacaklarđ▒ çđ▒ktđ▒yđ▒ (Ek-2 dilekçe)ilgili müftülüklere/birimlere (TDV hariç) teslim etmek suretiyle yapacaktđ▒r.

2. Kurum içi veya dđ▒Ů?đ▒ndan AŮ?çđ▒ / AŮ?çđ▒ Yardđ▒mcđ▒sđ▒ olarak görev almak isteyenler müracaatlarđ▒nđ▒ 03-18 Ů?ubat 2015 tarihleri arasđ▒nda il müftülüklerine gerekli baŮ?vuru evrakđ▒nđ▒ teslim etmek suretiyle yapacaklar ve baŮ?vuru evrakđ▒ il müftülüklerince sisteme girilerek en geç 20 Ů?ubat 2015 tarihine kadar BaŮ?kanlđ▒đ?a gönderilecektir.

3. Kafile BaŮ?kanđ▒, Ekip Personeli, Ů?oför ve Hizmetli olarak görev almak isteyenlerin teklifleri 20 Ů?ubat 2015 tarihine kadar müftülüklerince/birimlerince tespiti yapđ▒larak,Ek-1 listede belirtilen sayđ▒lar dođ?rultusunda yapđ▒lacaktđ▒r.
 
 
4. đ░lgili müftülükler/birimler müracaat formlarđ▒nđ▒ inceleyecek ve görevli programđ▒ndan kontrol ettikten sonra Ů?artlarđ▒ uygun ve eksiksiz olanlarđ▒n müracaatlarđ▒nđ▒ onaylayacaklardđ▒r.

5. Tekliflerde organizasyonun baŮ?arđ▒sđ▒ ve hizmetin kalitesi açđ▒sđ▒ndan personelin ehliyeti ve performansđ▒ dikkate alđ▒nacak ve organizasyonun hangi kademesinde olursa olsun ehil olmak Ů?artđ▒yla az görev alanlar, çok görev alanlara tercih edilecektir.

6. Bu görevlerden ancak biri için müracaat alđ▒nacak veya teklif yapđ▒lacaktđ▒r. Ayrđ▒ ayrđ▒ görevler için müracaat kabul edilmeyecek ve teklifte bulunulmayacaktđ▒r.

7.  Bu talimatta belirtilen diđ?er Ů?artlarđ▒ taŮ?đ▒salar bile geçici olarak BaŮ?kanlđ▒k dđ▒Ů?đ▒ndaki kurumlarda görevli olanlar, kurum deđ?iŮ?ikliđ?i talebinde bulunanlar, 2015 yđ▒lđ▒ içinde 3 ay veya daha uzun süreli kursta bulunanlar /  kursa katđ▒lacak olanlar / kursu tamamladđ▒đ?đ▒ halde atamasđ▒ yapđ▒lmayanlar,  halen askerde olanlar ve yurt dđ▒Ů?đ▒ görevi için planlamalarđ▒ yapđ▒lanlarđ▒n müracaatlarđ▒ kabul edilmeyecek ve teklifleri de yapđ▒lmayacaktđ▒r.

8. AŮ?çđ▒, AŮ?çđ▒ Yardđ▒mcđ▒sđ▒, Yemek Servis Personeli, Yemek TaŮ?đ▒yđ▒cđ▒ (Dađ?đ▒tđ▒cđ▒), Mutfak Personeli, Mutfak BulaŮ?đ▒k Personeli, Yemekhane BulaŮ?đ▒k Personeli olarak görevlendirileceklerden bilahare sađ?lđ▒k kuruluŮ?larđ▒ndan alacaklarđ▒ “Portör Muayene Belgesi” Ů?artlarđ▒ isteneceđ?inden, söz konusu unvanlar için yapđ▒lacak müracaat ve tekliflerde bu husus göz önünde bulundurulacaktđ▒r.

9. Teklifler; merkezde birim amirlerince, Türkiye Diyanet Vakfđ▒’nda ise Genel Müdürlükçe yapđ▒lacaktđ▒r.


  đ░llerde; đ░l Müftüsünün baŮ?kanlđ▒đ?đ▒nda hac ve umre hizmetlerinden sorumlu il müftü yardđ▒mcđ▒sđ▒ ve ilçe müftülerinin tamamđ▒nđ▒n katđ▒lđ▒mđ▒yla yapđ▒lacak müŮ?terek tespitten sonra đ░l müftülüklerince,

Eđ?itim merkezlerinde eđ?itim merkezi müdürünün baŮ?kanlđ▒đ?đ▒nda ve eđ?itim görevlilerinin tamamđ▒nđ▒n katđ▒lđ▒mđ▒ ile yapđ▒lacak müŮ?terek tespitten sonra Eđ?itim Merkezi Müdürlüklerince,

Yapđ▒lacak olup müŮ?terek đ▒slak imzalđ▒ teklif listesini içeren tutanak Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüđ?üne gönderilecektir.

10. Belirlenen süre içerisinde müracaatta bulunmayan, teklifi yapđ▒lmayan, yapđ▒lacak sözlü sđ▒nav, mülakat ve seminerlere katđ▒lmayan personelin daha sonraki talepleri dikkate alđ▒nmayacak ve bunlarla ilgili ek tekliflerde bulunulmayacaktđ▒r.

11. Organizasyonda görevlendirilmek üzere müracaat eden veya teklifi yapđ▒lan personel, müracaat yaptđ▒đ?đ▒ veya teklifinin yapđ▒ldđ▒đ?đ▒ tarihteki unvanđ▒na göre deđ?erlendirilecek olup, söz konusu tarihten sonraki unvan deđ?iŮ?iklikleri görevlendirmede dikkate alđ▒nmayacaktđ▒r.

 12. Bu talimatta belirtilen kriterlere göre yapđ▒lacak olan müracaat ve tekliflerin, belirlenen kriterlere uygun olup olmadđ▒đ?đ▒ hususu ilgili birimlerce titizlikle kontrol edildikten sonra; Merkez birimleri, đ░l Müftülükleri, Eđ?itim Merkezi Müdürlükleri ve Türkiye Diyanet Vakfđ▒ Genel Müdürlüđ?ü, müracaat ve teklifi uygun görülecek personele ait bilgileri, bilgisayardaki “Hac Görevli Programđ▒”na girdikten sonra, teklif edilen görev unvanlarđ▒na göre dökümlerini ayrđ▒ ayrđ▒ alacak ve       ilgililerin son ay içinde çekilmiŮ?fotođ?raflarđ▒nđ▒ da bilgisayar ortamđ▒nda tarayarak en geç 20 Ů?ubat 2015 tarihi mesai saati bitimine kadar Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüđ?üne göndereceklerdir.
 
 
13. Müracaat eden personele ait dilekçeler, birimlerince muhafaza edilecek ve BaŮ?kanlđ▒đ?a sadece onaylanmđ▒Ů? isim listeleri gönderilecektir.

14. Merkez ve taŮ?ra birimleri tarafđ▒ndan tekliflerin yapđ▒lmasđ▒ ve müracaatlarđ▒n alđ▒nmasđ▒yla oluŮ?acak listelerin BaŮ?kanlđ▒đ?a gönderilmesinden sonra; atama, nakil, emeklilik, istifa, vefat gibi her hangi bir sebeple personelin durumunda meydana gelebilecek deđ?iŮ?iklikler ivedilikle Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüđ?üne bildirilecektir.

15. a) Din Görevlisi olarak görev yapacak personelin seçimine iliŮ?kin,  yer ve tarihi bilahare bildirilecek sözlü sđ▒nava, müracaat eden personel arasđ▒ndan MBSTS puanđ▒na göre, ilin hac yolcusu sayđ▒sđ▒ oranđ▒nca % 20 tecrübeli ve % 80 tecrübesiz oranđ▒ dikkate alđ▒narak, en yüksek puan alandan baŮ?lanarak yapđ▒lacak sđ▒ralama sonucuna göre BaŮ?kanlđ▒kça oluŮ?turulacak listede yer alan personel katđ▒labilecektir.  Sözlü sđ▒navda baŮ?arđ▒lđ▒ olmak için 70 ve üzeri puan almđ▒Ů? olmak gerekmektedir.

b) Kuran Kursu Öđ?reticilerinden Bayan đ░rŮ?at Görevlisi olarak görev yapacak personelin seçimine iliŮ?kin, yer ve tarihi bilahare bildirilecek sözlü sđ▒nava, müracaat eden personel arasđ▒ndan ilin hac yolcusu sayđ▒sđ▒ dikkate alđ▒narak MBSTS puanđ▒na göre her il için en yüksek puan alandan baŮ?lanarak BaŮ?kanlđ▒kça oluŮ?turulacak listede yer alan personel katđ▒labilecektir. Sözlü sđ▒navda baŮ?arđ▒lđ▒ olmak için 70 ve üzeri puan almđ▒Ů? olmak gerekmektedir.

c) Görevlendirmelerde sözlü sđ▒nav puanđ▒ ile MBSTS puanđ▒nđ▒n ortalamasđ▒ alđ▒narak oluŮ?turulacak baŮ?arđ▒ listesi sđ▒ralamasđ▒ esas alđ▒nacaktđ▒r. Puan eŮ?itliđ?i durumunda hizmet yđ▒lđ▒ çok olana, bu durumda da eŮ?itliđ?in devam etmesi halinde dođ?um tarihi daha önce olan personele öncelik verilecektir.

16.  Din Görevlisi ve Bayan đ░rŮ?at Görevlisi olarak görev yapacak personelin seçimine iliŮ?kin sözlü sđ▒nav Ek-3 puanlama kriterleri ve Ek-4 kaynaklar dikkate alđ▒narak yapđ▒lacaktđ▒r.

17. Ekip Personeli, đ░dari Personel, Muhasebe ve Bilgisayar Personeli ile Mubayaacđ▒, Yemekhane Kontrol Memuru, Yemek Servis Personeli, Depo Memuru, Teknisyen unvanlarđ▒nda görevlendirilecek olanlar için yapđ▒lacak sözlü sđ▒navda ise Ek-5 kaynaklar esas alđ▒nacaktđ▒r.

18.  Hangi unvanda olursa olsun daha önceki yđ▒llarda hac organizasyonlarđ▒nda görev alanlar  “tecrübeli”, hac organizasyonunda görevlendirilmeyenler ile sadece umre organizasyonlarđ▒nda görevlendirilenler “tecrübesiz” kategorisinde deđ?erlendirilecektir.

19. Görevli olarak yurt dđ▒Ů?đ▒ndan hacca gidenlerin gittiđ?i yđ▒llar görevlendirme sayđ▒larđ▒na dâhil edilecektir.                                              
 20. Hac organizasyonunda görev alacak ekip baŮ?kanlarđ▒, ekip baŮ?kan yardđ▒mcđ▒larđ▒, bölge, acenta, basđ▒n ve protokol sorumlularđ▒ ile kiralama ekibi personeli Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüđ?ünce belirlenecektir. Organizasyonun özellik arz eden hizmet kademelerinde, ihtiyaç durumuna göre BaŮ?kanlđ▒kça dođ?rudan görevlendirme de yapđ▒labilecektir.   
 
21. Organizasyonun her kademesinde görev alacak personel, gerektiđ?inde Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüđ?ünce belirlenecek yer, tarih ve program çerçevesinde bilgilendirme ve eđ?itim seminerlerine alđ▒nabilecektir. Çađ?rđ▒lan personelin görevlendirilebilmesi için bu seminerlere katđ▒lđ▒mđ▒ esastđ▒r.
 
 
 22.  Sözlü sđ▒nav, mülakat veya seminerlerden sonra, görevlendirilmelerine mani herhangi bir durumu ortaya çđ▒kanlar ile bu talimatta belirtilen Ů?artlarđ▒ taŮ?đ▒madđ▒đ?đ▒ sonradan tespit edilenlerin görevlendirilmesi yapđ▒lmayacak, yapđ▒lmđ▒Ů? ise iptal edilecektir. Bu durumda olanlar ivedi Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüđ?üne bildirilecek, aksi halde dođ?acak sonuçtan birimleri sorumlu olacaktđ▒r.

23. Personel seçimine iliŮ?kin yukarđ▒da belirtilen kriterler 2015 yđ▒lđ▒ hac organizasyonu görevlendirmeleri için geçerli olacak olup gelecek yđ▒llar için bir hak teŮ?kil etmeyecektir.

24. Görevlendirmeler Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüđ?ünün teklifi üzerine BaŮ?kanlđ▒k Makamđ▒nca yapđ▒lacaktđ▒r.   

25.  Bu talimatđ▒n bir sureti, il müftülüklerince ilçe müftülüklerine ivedilikle ulaŮ?tđ▒rđ▒lacak, ayrđ▒ca talimatta yer alan hususlar ilgili personele, birimlerince imza karŮ?đ▒lđ▒đ?đ▒ tebliđ? edilecektir.
Bilgilerini ve geređ?ini önemle arz ve rica ederim.
 

http://www.dinihaberler.com/2015-hacci-icin-personel-secim-kriterleri-belli-oldu-71994.html


2015 Hacc─▒ i├žin personel se├žim kriterleri belli oldu : Google'da Ara
2015 Hacc─▒ i├žin personel se├žim kriterleri belli oldu


 
 
Bu Haberi Arkada■řma G÷nder :
 
Adřnřz / Soyadřnřz :
E-mail Adresiniz :
Arkada■řnřzřn Adř :
Arkada■řnřzřn E-Mail Adresi :
 
   
 
 ADI SOYADI :  
 
 E-MAŢL :  
 
 
 
 
 
 
        ┼?─░KAYET VAR

  ANJUM TUR─░ZM GENEL M├╝D├╝R├╝ CEBRAŢL


         ANJUM TUR─░ZM Genel Müdürü Cebrail TURGUT, Türkiye ekonomisinde ya┼?anan döviz dalgalanmalara ra─?men Umre ve hacca gidenlerin say─▒s─▒n─▒n

  SERVER TUR─░ZM┬? DEN NECMEDD─░N


         Fatih bey , öncelikle ┼?unu sormak istiyorum. Yak─▒n zamanda hac farizas─▒n─▒ yerine getirmek üzere miyonlarca hac─▒ aday─▒ Kutsal Topraklara gitti ve hac─

 
 
T▄M YAZARLAR           ANKET
24 haziran se├žimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz?
% 24 √ Toplam : 7 - CUHUR ─░TT─░FAK─░
% 44 √ Toplam : 13 - M─░LLET ─░TT─░FAKI
% 20 √ Toplam : 6 - HDP
% 14 √ Toplam : 4 - H─░├? B─░R─░
   

           EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
  EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
 
 
 RSS ę 2010 Adil Haber Yorum TŘrkiye'nin Haber Sitesi
Site iceri­inin telif hakkř bildirilmeksizin kullanřlmasř yasaktřr
Gizlilik Ţlkeleri | Kullanřm Ko■ullarř | KŘnye | Reklam | Ţleti■im  
rapid.web.tr || Coder / Dizayner
info@rapid.web.tr