Anasayfam Yap Sřk Kullanřlanlara Ekle

 

Sitene Ekle KŘnye Ar■iv  Ţleti■im  rss  
ANASAYFA VŢDEO GALERŢ FOTO GALERŢ FŢRMA REHBERŢ ŢLANLAR ŢLETŢŮŢM  
 
D├╝zcan┬?dan bayram mesaj─▒
Hac─▒ adaylar─▒m─▒z─▒n sa─?l─▒kl─▒ bir ┼?ekilde ibadetlerini
Devletimizin ve Say─▒n Devlet Ba┼?kan─▒m─▒z─▒n sonuna
Ba┼?kan d├╝zcan┬?dan Okul M├╝d├╝r├╝ne Hasta Ziyareti
Kartal─▒n ba┼?ar─▒l─▒ Okul M├╝d├╝r├╝ Fikret kocaman


ANJUM TUR─░ZM Genel M├╝d├╝r├╝ Cebrail TURGUT, - ┼?─░KAYET VAR - Adil Haber Yorum
 
ANJUM TUR─░ZM GENEL M├╝D├╝R├╝ CEBRAŢL TURGUT,
BU HABERŢN EKLENME TARŢHŢ 18-02-2017 / 00-03

 

Anasayfa'ya D÷n 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TŘm Sikayetvar Haberleri  
ANJUM TUR─░ZM Genel M├╝d├╝r├╝ Cebrail TURGUT,

ANJUM TURđ░ZM Genel Müdürü Cebrail TURGUT, Türkiye ekonomisinde yaŮ?anan döviz dalgalanmalara rađ?men Umre ve hacca gidenlerin sayđ▒sđ▒nđ▒n arttđ▒đ?đ▒nđ▒ söyledi.

Ülkemizden Umreye gidenlerin yđ▒llara göre dađ?đ▒lđ▒mđ▒na baktđ▒đ?đ▒mđ▒zda son 10 yđ▒lda 25 kat arttđ▒. 2017 yđ▒lđ▒nda dolarđ▒n dalgalanma kuruna rađ?men Umre’ye  çok yođ?un bir taleple karŮ?đ▒ karŮ?đ▒yayđ▒z. Anjum Turizm Genel Müdur Cebrail TURGUT , Umre ile ilgili adil haber yorum┬?un  sorularđ▒nđ▒  cevaplandđ▒rdđ▒.

Cebrail bey  Umre’ye olan talep her geçen gün artđ▒yor mu? Umre artđ▒Ů?đ▒nđ▒ tetikleyen nedenler nelerdir?

Evet artđ▒yor. Ülkemizden Umreye gidenlerin yđ▒llara göre dađ?đ▒lđ▒mđ▒na baktđ▒đ?đ▒mđ▒zda 10 yđ▒lda 25 kat arttđ▒. Artđ▒Ů?đ▒n en  önemli sebebi, Muhafazakâr nüfus sayđ▒mđ▒zđ▒n giderek yükselmesi. Ayrđ▒ca Türkiye’de her geçen yđ▒l ekonomik durum da iyeleŮ?iyor. Kota sebebiyle hacca gidemeyenler Umreye yöneliyorlar umre ibadeti yeni keŮ?fediliyor. En önemlisi  umrenin verdiđ?i manevi doyumdur.  mesela Kutsal Topraklar’a gitmeden önce "Ne oluyor bu adamlara 3 kez 5 kez hacca, umreye gidiyor? Birine yardđ▒m etsinler daha iyi" diyordum. Ama gittikten sonra gördüm ki Mekke ve Medine’nin ayrđ▒ bir etkileyiciliđ?i var. buda hđ▒zlđ▒ bir Ů?ekilde umre ye gidenler sayđ▒sđ▒ artđ▒yor

Yđ▒llara göre Fiyatlarda bir deđ?iŮ?iklik söz konusu mu?

Aslđ▒nda fiyatlarđ▒mđ▒z dolar  bazđ▒nda olduđ?undan fazla deđ?iŮ?tiđ?ini söyleyemeyiz Maliyetlerde yüzde 3-5  arasđ▒ bir artđ▒Ů? söz konusu. O da havayollarđ▒ndan veya otellerden kaynaklanđ▒yor  Fakat biz fiyatlarđ▒mđ▒zđ▒ artđ▒rmadđ▒k 2016 fiyatlarđ▒yla piyasaya çđ▒ktđ▒k.Son CumgurhaŮ?kanđ▒mđ▒zđ▒n cađ?rđ▒sđ▒ üzerine artđ▒k türk parasđ▒na gectik.

En düŮ?ük ve en yüksek Umre fiyatlarđ▒ ne kadar?

Tabii ki bu kalacađ?đ▒nđ▒z  gün sayđ▒sđ▒na veya otelin kalitesine göre deđ?iŮ?ir  En düŮ?ük 14 günlük servisli otellerde 950 dolardan türk para karŮ?đ▒lđ▒đ?đ▒ndan baŮ?lar baŮ?lar  en yüksek ise 2 bin dolara kadar umre programlarđ▒ var. Hareme yakđ▒nlđ▒k ve uzaklđ▒k derecesine göre deđ?iŮ?ir.

Son zamanlarda çok duyuyoruz umreye çok ucuz fiyatlar söylüyorlar Tur Ů?irketlerine güvenilir mi? Nasđ▒l güveniriz?

Her tur firmasđ▒ Umre yapamaz. Tur Ů?irketleri Umre yapmak için belli prosedürler yerine getirir ve izin alđ▒r. Ayrđ▒ca, Umre yapan tur Ů?irketleri Umreci baŮ?đ▒na banka teminatđ▒ verir ve Diyanet đ░Ů?leri BaŮ?kanlđ▒đ?đ▒ ile TÜRSAB tarafđ▒ndan denetlenir.

Umre’ye gitmek isteyenler, her Umre’ye götürüyorum, diyenlere inanmasđ▒nlar. Gideceđ?i Umre  firmasđ▒nđ▒n  Diyanet  đ░Ů?leri BaŮ?kanlđ▒đ?đ▒’ndan Hac ve Umre yapabilir belgesi almđ▒Ů? mđ▒ almamđ▒Ů? mđ▒,?  buna bakmalarđ▒ gerekir. Ucuza Umre yapđ▒lacađ?đ▒ belirtilen ilanlarda, (600 dolardan baŮ?layan fiyatlarla) diyor. đ░nanmasđ▒nlar… Kanmasđ▒nlar  Orada gün sayđ▒sđ▒ yok, kalacađ?đ▒ otel yok, açđ▒klama yok, nedir ne deđ?ildir

Umre seyahatinin asgari bir maliyeti vardđ▒r . bu maliyetin altđ▒nda veya zararđ▒na götürmesi mumkin deđ?ildir. Ů?irketin ayayakta durmasđ▒ içinde mutlaka  bir Ů?eyler kazanmasđ▒ gerekir ki ayakta kalsđ▒n ’

VatandaŮ?larđ▒ Umre’ye götüren her acente hizmet vermek için götürüyor. Yolcuyu oraya götürüp rezil edeceđ?ini zannetmiyorum ama çok düŮ?ük fiyatlar ifade ediliyor. Bu fiyatlar, maliyetini bile kurtarmaz’

VatandaŮ?larđ▒n, ucuza Umre’ye götürüleceđ?i Ů?eklinde düzenlenen kampanyalarđ▒ yapan acentelerin Diyanet đ░Ů?leri BaŮ?kanlđ▒đ?đ▒yla ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliđ?i ile anlaŮ?malarđ▒ varmđ▒ yani tursaba kayđ▒tlđ▒mđ▒  diyanette belgesi var mđ▒ baksđ▒nlar

Umre’ye ibadet yapmaya giden vatandaŮ?đ▒n oraya gittiđ?ine piŮ?man olmamasđ▒ gerekir , ’Çünkü kutsal bölgeye gidiyor, ibadet yaparken kalbi rahat bir Ů?ekilde Allah’la baŮ? baŮ?a olmasđ▒, kalbininrahat olmasđ▒, dünya iŮ?lerini tamamen unutmasđ▒ lazđ▒m. Onuniçin kafasđ▒ rahat bir Ů?ekilde umre yapayđ▒m, ibadet yapayđ▒m diyorsa, düŮ?ük fiyatlara itibar etmemeli, firmalarđ▒n normal bir fiyatlarđ▒var ve bu fiyatlar üç aŮ?ađ?đ▒ beŮ? yukarđ▒ aynđ▒dđ▒r. Umre’ye gidecek olanlarđ▒n, firmalarđ▒ araŮ?tđ▒rđ▒p, Umre hizmeti verebilir belgesinin olup olmadđ▒đ?đ▒na bakmasđ▒ lazđ▒m

Sayđ▒n cebrail bey sizlerin ilahiyatcđ▒ oldugunuzu biliyoruz Umre ibadetinin öneminden bahseder misiniz?

Peygamber Efendimiz (asv) buyurmuŮ?lar ki: "Kim beni vefatđ▒mdan sonra ziyaret ederse, hayatđ▒mda ziyaret etmiŮ? gibidir." "Umre, daha sonraki Umreye kadar, ikisi arasđ▒nda iŮ?lenen günahlar içinkefarettir." "Beyti (Kâbe’yi) kim 50 defa tavaf ederse günahlarđ▒ndan çđ▒kar ve tđ▒pkđ▒ annesinden dođ?duđ?u günkü gibi olur." Bu hadis-i Ů?eriflerden de anlaŮ?đ▒ldđ▒đ?đ▒ gibi Umre aslđ▒nda bir içe yolculuk ve

arđ▒nma vesilesidir. Zira Peygamberimizin müjdesiyle biliyoruz ki; mebrur (kabul olunan) bir Hacc ve Umre bütün günahlarđ▒mđ▒zđ▒n silinmesine vesile olacaktđ▒r.

Umreye gidenlere tavsiyeleriniz nelerdir? 

Umre ve Hacca gidenlere hususi bir Ů?eytan musallat olur. Bu Ů?eytana mani olmak adđ▒na Umreci kendine söz vermeli; gidip-dönünceye kadar kimseye kđ▒zmamalđ▒, kimsenin kalbini kđ▒rmamalđ▒, 

kötü söz söylememeli, gđ▒ybet etmemeli, baŮ?kalarđ▒nđ▒n eksiklerini görmemeli ve hiç kimsenin kusurlarđ▒yla meŮ?gul olmamalđ▒. Umrecimizin aklđ▒ sadece ibadette olmalđ▒, kđ▒sa bir süre kaldđ▒đ?đ▒mukaddes yerlerde alđ▒Ů?-veriŮ? ve baŮ?ka Ů?eylerle meŮ?gul olmamalđ▒ Mekke’de az yiyip, az uyuyup çok ibadet etmeye çalđ▒Ů?malđ▒. Yüzünden tebessümü eksik etmemeli, alçakgönüllü  nazikOlmalđ▒. Namazlarđ▒nđ▒ Medine’de Mescid-i Nebevî’de, Mekke’de ise Mescid-i Haram’da kđ▒lmaya çalđ▒Ů?malđ▒ fđ▒rsat bulunca


Umreye gidenler dönüŮ?leri yaklaŮ?tđ▒đ?đ▒nda  alđ▒Ů?veriŮ? telaŮ?đ▒na giriyorlar türkiyeye ne götüreyim diye sizler neler söyleyeceksiniz?

Umreye giden Türkler’in büyük bir kđ▒smđ▒ maalesef  vaktini alđ▒Ů?veriŮ?te harcđ▒yor. Çünkü dönüŮ?te herkes ’ne getirdin’ diyecek. Aslđ▒nda bu umreciye kötülük yapmak demek. Çünkü ibadette

geçireceđ?i zamanđ▒ alđ▒Ů?veriŮ? merkezinde geçirmek zorunda kalđ▒yorlar. Ayrđ▒ca da zaten her Ů?ey ya Çin ya da Türk malđ▒. Özgü tek Ů?ey hurma ve zemzem yani mekke de zemzem Medine de hurma.

Zemzemi zaten tur Ů?irketi veriyor. yetecek kadar tadđ▒mlđ▒k hurmadan baŮ?ka bir Ů?ey getirilmemelidir vaktimizi harcayarak

 Zemzem ve hurmanđ▒n dđ▒Ů?đ▒nda neler getisinler?

Muhammed đ░kbal’in hac ile ilgili güzel bir sözü var.umreden veya  Hacdan dönenler tespih, takke ve benzeri Ů?eyleri đ░kbal’e hediye olarak getiriyorlar. Muhammed đ░kbal, ‘Hediyeleriniz için

teŮ?ekkür ederim. Hepsi güzel hediyeler. KeŮ?ke hacdan Hz. Ebubekir’in sadakatini, Hz. Ömer’in adaletini, Hz. Osman’đ▒n hayâsđ▒nđ▒, Hz Ali’nin ilmini getirseydiniz de

onlarla bir Pakistan inŮ?a edilirdi’ diyor. đ░Ů?te bunlarđ▒ getirmeye talib olmamđ▒z lazđ▒m.

 

Sayđ▒n Turgut son olarak umrede farkiniz nedir?

Efendim bizim farkđ▒mđ▒z çok  kđ▒sa bir Ů?ekilde  Maddi ucuzluk ve manevi doyum.

 TeŮ?ekkür ederiz 

Biz teŮ?Ů?ekur ederiz bu fđ▒rsadđ▒ bizlere sayladđ▒gđ▒nđ▒zdan dolayđ▒...

 

 


ANJUM TUR─░ZM Genel M├╝d├╝r├╝ Cebrail TURGUT, : Google'da Ara
ANJUM TUR─░ZM Genel M├╝d├╝r├╝ Cebrail TURGUT,


 
 
Bu Haberi Arkada■řma G÷nder :
 
Adřnřz / Soyadřnřz :
E-mail Adresiniz :
Arkada■řnřzřn Adř :
Arkada■řnřzřn E-Mail Adresi :
 
   
 
 ADI SOYADI :  
 
 E-MAŢL :  
 
 
 
 
 
 
        ┼?─░KAYET VAR

  ANJUM TUR─░ZM GENEL M├╝D├╝R├╝ CEBRAŢL


         ANJUM TUR─░ZM Genel Müdürü Cebrail TURGUT, Türkiye ekonomisinde ya┼?anan döviz dalgalanmalara ra─?men Umre ve hacca gidenlerin say─▒s─▒n─▒n

  SERVER TUR─░ZM┬? DEN NECMEDD─░N


         Fatih bey , öncelikle ┼?unu sormak istiyorum. Yak─▒n zamanda hac farizas─▒n─▒ yerine getirmek üzere miyonlarca hac─▒ aday─▒ Kutsal Topraklara gitti ve hac─

 
 
T▄M YAZARLAR           ANKET
24 haziran se├žimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz?
% 24 √ Toplam : 7 - CUHUR ─░TT─░FAK─░
% 44 √ Toplam : 13 - M─░LLET ─░TT─░FAKI
% 20 √ Toplam : 6 - HDP
% 14 √ Toplam : 4 - H─░├? B─░R─░
   

           EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
  EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
 
 
 RSS ę 2010 Adil Haber Yorum TŘrkiye'nin Haber Sitesi
Site iceri­inin telif hakkř bildirilmeksizin kullanřlmasř yasaktřr
Gizlilik Ţlkeleri | Kullanřm Ko■ullarř | KŘnye | Reklam | Ţleti■im  
rapid.web.tr || Coder / Dizayner
info@rapid.web.tr