Anasayfam Yap Sřk Kullanřlanlara Ekle

 

Sitene Ekle KŘnye Ar■iv  Ţleti■im  rss  
ANASAYFA VŢDEO GALERŢ FOTO GALERŢ FŢRMA REHBERŢ ŢLANLAR ŢLETŢŮŢM  
 
D├╝zcan┬?dan bayram mesaj─▒
Hac─▒ adaylar─▒m─▒z─▒n sa─?l─▒kl─▒ bir ┼?ekilde ibadetlerini
Devletimizin ve Say─▒n Devlet Ba┼?kan─▒m─▒z─▒n sonuna
Ba┼?kan d├╝zcan┬?dan Okul M├╝d├╝r├╝ne Hasta Ziyareti
Kartal─▒n ba┼?ar─▒l─▒ Okul M├╝d├╝r├╝ Fikret kocaman


Diyanet ─░┼?leri Ba┼?kan─▒ G├Ârmez┬?den Ezher ┼?eyhi┬?ne mektup┬? - ┼?─░KAYET VAR - Adil Haber Yorum
 
DŢYANET ─░┼?LERŢ BA┼?KAN─▒ G├ÂRMEZ┬?DEN EZHER ┼?EYHŢ┬?NE MEKTUP┬?
BU HABERŢN EKLENME TARŢHŢ 12-04-2014 / 18-52

 

Anasayfa'ya D÷n 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TŘm Sikayetvar Haberleri  
Diyanet ─░┼?leri Ba┼?kan─▒ G├Ârmez┬?den Ezher ┼?eyhi┬?ne mektup┬?

Diyanet đ░Ů?leri BaŮ?kanđ▒ Prof. Dr. Mehmet Görmez, son günlerde Mđ▒sđ▒r’da tartđ▒Ů?ma konusu haline gelen idam kararlarđ▒na iliŮ?kin Ezher Ů?eyhi Prof. Dr. Ahmet Al-Tayyip’e hitaben bir mektupkaleme aldđ▒. Avrasya đ░slam Ů?urasđ▒ BaŮ?kanđ▒ sđ▒fatđ▒yla Ezher Ů?eyhi Al-Tayyip’e çađ?rđ▒da bulunan Diyanet đ░Ů?leri BaŮ?kanđ▒ Görmez, Avrasya đ░slam Ů?urasđ▒na üye ülke ve topluluklar adđ▒na alđ▒nan idam cezalarđ▒nđ▒n kaldđ▒rđ▒lmasđ▒nđ▒ istedi.

Diyanet đ░Ů?leri BaŮ?kanđ▒ Görmez, mektubunda Ů?u ifadelere yer verdi;

Sayđ▒n Prof. Dr. Ahmad Al-Tayyib
El Ezher Ů?eyhi

Allah’đ▒n Selamđ▒, Rahmeti ve Bereketi üzerinize olsun.

Hamd, rahmeti gazabđ▒nđ▒ geçen ve rahmetiyle her Ů?eyi kuŮ?atmđ▒Ů? olan âlemlerin Rabbine olsun. Salât ve selam, âlemlere rahmet olarak gönderilen, sâdđ▒ku’l-emîn, Peygamber Efendimiz Muhammed b. Abdullah’đ▒n üzerine olsun. Cenâb-đ▒ Hakkđ▒n rđ▒za ve mađ?fireti de kendi aralarđ▒nda ve birbirlerine merhametle davranan, iyiliđ?i emredip kötülüklerden alđ▒koyan, insanlara karŮ?đ▒ hem öfkelerini yutan hem af ve bađ?đ▒Ů?lama yolun tutan onun aziz ashabđ▒nđ▒n üzerine olsun. Allah ihsân ile muamele edenleri sever.

Ů?ahsđ▒m ve Avrasya ülkelerinde yaŮ?ayan Müslümanlarđ▒ temsil eden 50 dinî kurum baŮ?kanđ▒ adđ▒na sizlere hitap etmekten onur duymaktayđ▒m.

Bu onur sizin Ů?ahsđ▒nđ▒zda, meŮ?hur ve görkemli El-Ezher Üniversitesine hitap etmiŮ? olmaktan kaynaklanmaktadđ▒r. Bizler El-Ezher’in, her zaman đ░slâm tarihindeki ününü, hakka giden yolda üstlendiđ?i soylu vazifesini, bin yđ▒lđ▒ aŮ?kđ▒n bir sürede đ░slâm ve Müslümanlarđ▒n bayraktarlđ▒đ?đ▒nđ▒, ilim ve irfan ehline olan himayesini ve her Ů?eyden önce zulme ve zalime karŮ?đ▒ olan dik duruŮ?unu bilmekteyiz. Ezher denildiđ?inde, akla gelen en önemli Ů?ey, onun yeryüzünde Araplarđ▒ ve Müslümanlarđ▒ ilmin ve bilginin nuru ile aydđ▒nlatan bir đ▒Ů?đ▒k kaynađ?đ▒ oluŮ?udur. Ezher tarih boyunca, đ░lme, bilgiye ve fetvaya ihtiyaç duyanlarđ▒n müracaat ettikleri ilk merci, mazlumlarđ▒n hâmisi ve yardđ▒mcđ▒sđ▒ olmuŮ?tur.

Sayđ▒n El-Ezher Ů?eyhi,

Bizler đ░slâm ümmetinin önemli bir parçasđ▒yđ▒z. Müslümanlarđ▒n sevinçlerine seviniriz, Üzüntülerine hep birlikte üzülürüz. Dost ve kardeŮ? Mđ▒sđ▒r Arap Cumhuriyetinde bulunan yerel bir mahkemenin 528 vatandaŮ?đ▒ hakkđ▒nda 24 Martta idam cezasđ▒ vermesi bizleri ve halklarđ▒mđ▒zđ▒ derinden üzmüŮ?tür. Sizlerden ve El-Ezher Üniversitesinin âlimlerinden, Mđ▒sđ▒rlđ▒ kardeŮ?lerimiz arasđ▒nda birliđ?in, beraberliđ?in ve kardeŮ?liđ?in yeniden tesis edilmesinde, adalet ve Ů?efkat duygusuyla her türlü vazifeyi ifa edeceđ?inize olan umudumuzu ifade etmek isteriz. Özellikle đ░slâm âleminin maruz kaldđ▒đ?đ▒ musibetlerin yaŮ?andđ▒đ?đ▒ ve dđ▒Ů? güçlerin var gücüyle müdahalelerini arttđ▒rdđ▒đ?đ▒, ümmetin fertlerinin görüŮ? ayrđ▒lđ▒klarđ▒na düŮ?erek dađ?đ▒ldđ▒đ?đ▒ bir dönemde, zat-đ▒ âliniz ve Ezher âlimlerinin üstlenecekleri bu yüce vazifenin önemi izahtan varestedir. Yüce Rabbimizin Yüce kitabđ▒mđ▒z Kur’an-đ▒ Kerim’de “Müminlerden iki taife birbiri ile savaŮ?a tutuŮ?maya kalktđ▒klarđ▒nda sulh ile onlarđ▒n arasđ▒nđ▒ bulun..” (Hucurât, 49/9) ve “Aranđ▒zdaki ihtilâflarđ▒ sulh ile gideriniz!” (Enfâl, 8/1) buyurduđ?u ve Resul-ü Ekrem efendimizin “Müslüman Müslüman’đ▒n kardeŮ?idir, asla ona zulmetmez, asla onu yüzüstü bđ▒rakmaz.” diye ifade buyurduđ?u Hadis-i Ů?erifleri malumu âlileridir.

Sayđ▒n El-Ezher Ů?eyhi,

Mđ▒sđ▒r halkđ▒ arasđ▒nda kardeŮ?liđ?in pekiŮ?tirilmesinde ve adaletin gerçekleŮ?tirilmesinde gereken çabayđ▒ göstereceđ?inizden eminiz. Bütün dünya, Mđ▒sđ▒r’daki hâdiselerin siyasi bir fitne olduđ?unun Ů?ahididir. Bugün en büyük görev Müslümanlarđ▒n ve Mđ▒sđ▒rlđ▒larđ▒n kanlarđ▒nđ▒n daha fazla akmasđ▒na mani olmaktđ▒r. Müslümanlar olarak bizler, diđ?er insanlardan öncelikli olarak kendi aramđ▒zda birbirimize merhametle davranmak ve birbirimize karŮ?đ▒ daha fazla müsamaha göstermek ile emrolunmaktayđ▒z. Mđ▒sđ▒r’da Müslümanlara, birbirlerine karŮ?đ▒ merhamet ve müsamaha ile muamele etmeleri için çađ?rđ▒da bulunmasđ▒ gerekenlerin en baŮ?đ▒nda zat-đ▒ âlileriniz ve çok deđ?erli âlimleri ile Ezher Kurumu gelmektedir. Adalet, insaf ve müsamahayđ▒ en güzel Ů?ekilde göstererek ve uygulayarak đ░slâm’đ▒n, Müslümanlarđ▒n ve Mđ▒sđ▒rlđ▒larđ▒n saygđ▒nlđ▒đ?đ▒nđ▒ ve itibarđ▒nđ▒ korumada ve sahip olduđ?unuz ahlâkî ve ilmî konumunuzla bu zalimce hükmün uygulanmasđ▒nđ▒ engellemede tüm ümitler sizlere bađ?lanmđ▒Ů? bulunmaktadđ▒r. Ümit etmekteyiz ki, hiçbir Müslüman kendi dininin saygđ▒nlđ▒đ?đ▒nđ▒ ve itibarđ▒nđ▒ kendi elleriyle ayaklar altđ▒na alacak bir hataya düŮ?mesin ve o yüce dinin ahkâmđ▒nđ▒n âleme sunduđ?u adaletten insanlarđ▒ nefret ettirecek bir neticeye sebebiyet vermesin. Bu nedenle Müslümanlarđ▒n ve Mđ▒sđ▒rlđ▒ kardeŮ?lerimizin Ů?an ve Ů?erefini kurtarmak, acđ▒masđ▒zca alđ▒nan bu kararđ▒n geçersiz kđ▒lđ▒nmasđ▒nđ▒ sađ?lamak sizlerle birlikte El-Ezher âlimlerine düŮ?mektedir.

Avrasya ülkelerinde bulunan tüm dinî kurumlar olarak bizler, sizleri, güçsüzlerin ve günahsđ▒zlarđ▒n uđ?radđ▒đ?đ▒ bu zulmün sonlandđ▒rđ▒lmasđ▒, varsa hata yapanlarđ▒n affedilmesi ve Mđ▒sđ▒rlđ▒larđ▒n karŮ?đ▒lđ▒klđ▒ anlaŮ?arak birlik ve beraberliklerinin sađ?lanmasđ▒ konularđ▒nda ayrđ▒ca aziz Mđ▒sđ▒r halkđ▒nđ▒n kendi benimsedikleri anayasanđ▒n, Mđ▒sđ▒r’da hâkim kđ▒lđ▒nmasđ▒ hususunda desteklemekte oluđ?umuzu bildiririz. Yüce Allah’đ▒n, büyük dedeniz Hz. Ali b. Ebî Tâlib’in ođ?lu Hz. Hasan’đ▒n (r.a.) eliyle, geçmiŮ?te yaŮ?anmđ▒Ů? olan o elim savaŮ?đ▒n ardđ▒ndan Müslümanlar arasđ▒ndaki sulhu ve birliđ?i nasđ▒l sađ?ladđ▒đ?đ▒nđ▒ sizlere tekrar hatđ▒rlatmak isteriz. Avrasya cođ?rafyasđ▒ndaki Müslümanlar olarak bizler, Aziz ve Hakîm olan Yüce Allah’đ▒n, bugün de Mđ▒sđ▒rlđ▒larđ▒n birliđ?inin Zat-đ▒ Âliniz ve Ezher âlimlerinin eliyle sađ?lamasđ▒nđ▒ niyaz ediyoruz. Bu hayđ▒rlđ▒ hizmetiniz ile Ezher Ů?eyhliđ?ini yaptđ▒đ?đ▒nđ▒z Ů?u dönem bütün Mđ▒sđ▒rlđ▒larđ▒n, Araplarđ▒n ve Müslümanlarđ▒n ileride sizlerin adaleti sađ?ladđ▒đ?đ▒nđ▒z, zulme ve düŮ?manlđ▒đ?a mani olduđ?unuz, đ░slâm’đ▒n en güzel suretini dünyaya gösterdiđ?iniz ve en karanlđ▒k günlerde Mđ▒sđ▒rlđ▒ gruplar arasđ▒nda barđ▒Ů?đ▒ sađ?ladđ▒đ?đ▒nđ▒z bir dönem olarak hatđ▒rlanmasđ▒nđ▒ tüm samimiyetimizle arzu etmekteyiz.

Sayđ▒n El-Ezher Ů?eyhi,

Muhakkak ki Zat-đ▒ Âlinizin, bu toplu idam kararlarđ▒ ile ilgili dünya çapđ▒nda gösterilen tepkileri takip etme fđ▒rsatđ▒nđ▒z olmuŮ?tur. BirleŮ?miŮ? Milletler kaynaklarđ▒ tarafđ▒ndan “Mđ▒sđ▒r Mahkemesinin 528 zanlđ▒ ile ilgili verdiđ?i idam kararlarđ▒nđ▒n uluslararasđ▒ insan haklarđ▒ ihlali” olduđ?u ifade edilmiŮ?tir. Ayrđ▒ca “idam kararlarđ▒nđ▒n verilebilmesinin ancak en üst düzey adil yargđ▒lama gereksinimleri uygulandđ▒ktan ve en dođ?ru kriterler göz önünde bulundurulduktan sonra mümkün olabileceđ?i; ayrđ▒ca 528 kiŮ?inin yargđ▒lanmasđ▒nđ▒n iki gün içerisinde tamamlanmasđ▒nđ▒n, en basit adil yargđ▒lama yollarđ▒nđ▒n dahi tamamlanmadđ▒đ?đ▒nđ▒ ve süreçte olmasđ▒ gereken adil yargđ▒lama kriterlerinin tam olarak uygulanmadđ▒đ?đ▒nđ▒ göstermekte olduđ?u” ifade edilmiŮ?tir. Özellikle uluslararasđ▒ af örgütleri de bu kararđ▒n kardeŮ? Mđ▒sđ▒r’da tecelli eden adaletsizliđ?in en vahim boyutlarđ▒nđ▒ yansđ▒ttđ▒đ?đ▒nđ▒ belirtmiŮ?tir. Bu açđ▒klamalarđ▒n yanđ▒ sđ▒ra dünyadaki siyasi liderler de bu kararlara Ů?iddetli eleŮ?tiriler yönelterek Mđ▒sđ▒r gibi bir ülkeden böyle kararlarđ▒n çđ▒kmasđ▒nđ▒n konunun ne kadar tehlikeli ve ciddi boyutlara vardđ▒đ?đ▒nđ▒n bir göstergesi olduđ?unu ifade etmiŮ?lerdir. Ů?u an yaŮ?ananlar dünya çapđ▒nda Mđ▒sđ▒rlđ▒larđ▒n, Araplarđ▒n ve Müslümanlarđ▒n saygđ▒nlđ▒đ?đ▒na büyük zararlar verecektir. Zat-đ▒ âlilerinizin önünde bir fđ▒rsat ve Yüce Mevla önünde de bir sorumluluk bulunmaktadđ▒r. Ülkenizin ve kardeŮ? Mđ▒sđ▒r halkđ▒nđ▒n maruz kaldđ▒đ?đ▒ bu zulüm daha büyük boyutlara varmadan gereken çabayđ▒ göstererek Adalet ve insaf sđ▒nđ▒rlarđ▒nđ▒ aŮ?mđ▒Ů? olan her karara dur demek için, tüm dünya ülkeleri arasđ▒nda ülkenizin ve necip halkđ▒nđ▒zđ▒n baŮ?đ▒nđ▒n her daim dik kalmasđ▒ için, ilmin ve Ezher’in üzerinize yüklediđ?i kutsal vazifeyi tereddütsüz ifa edeceđ?inize olan inancđ▒mđ▒zđ▒ ifade eder, Cenâb-đ▒ Haktan bu sorumluluđ?unuzu hakkđ▒yla yerine getirmenizde sizi muvaffak kđ▒lmasđ▒nđ▒ niyaz ederiz.

Allah’đ▒n selamđ▒, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.
Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ
Diyanet đ░Ů?leri BaŮ?kanđ▒
Avrasya đ░slâm Ů?urasđ▒ BaŮ?kanđ▒

 


Diyanet ─░┼?leri Ba┼?kan─▒ G├Ârmez┬?den Ezher ┼?eyhi┬?ne mektup┬? : Google'da Ara
Diyanet ─░┼?leri Ba┼?kan─▒ G├Ârmez┬?den Ezher ┼?eyhi┬?ne mektup┬?


 
 
Bu Haberi Arkada■řma G÷nder :
 
Adřnřz / Soyadřnřz :
E-mail Adresiniz :
Arkada■řnřzřn Adř :
Arkada■řnřzřn E-Mail Adresi :
 
   
 
 ADI SOYADI :  
 
 E-MAŢL :  
 
 
 
 
 
 
        ┼?─░KAYET VAR

  ANJUM TUR─░ZM GENEL M├╝D├╝R├╝ CEBRAŢL


         ANJUM TUR─░ZM Genel Müdürü Cebrail TURGUT, Türkiye ekonomisinde ya┼?anan döviz dalgalanmalara ra─?men Umre ve hacca gidenlerin say─▒s─▒n─▒n

  SERVER TUR─░ZM┬? DEN NECMEDD─░N


         Fatih bey , öncelikle ┼?unu sormak istiyorum. Yak─▒n zamanda hac farizas─▒n─▒ yerine getirmek üzere miyonlarca hac─▒ aday─▒ Kutsal Topraklara gitti ve hac─

 
 
T▄M YAZARLAR           ANKET
24 haziran se├žimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz?
% 24 √ Toplam : 7 - CUHUR ─░TT─░FAK─░
% 44 √ Toplam : 13 - M─░LLET ─░TT─░FAKI
% 20 √ Toplam : 6 - HDP
% 14 √ Toplam : 4 - H─░├? B─░R─░
   

           EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
  EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
 
 
 RSS ę 2010 Adil Haber Yorum TŘrkiye'nin Haber Sitesi
Site iceri­inin telif hakkř bildirilmeksizin kullanřlmasř yasaktřr
Gizlilik Ţlkeleri | Kullanřm Ko■ullarř | KŘnye | Reklam | Ţleti■im  
rapid.web.tr || Coder / Dizayner
info@rapid.web.tr