Anasayfam Yap Sřk Kullanřlanlara Ekle

 

Sitene Ekle KŘnye Ar■iv  Ţleti■im  rss  
ANASAYFA VŢDEO GALERŢ FOTO GALERŢ FŢRMA REHBERŢ ŢLANLAR ŢLETŢŮŢM  
 
D├╝zcan┬?dan bayram mesaj─▒
Hac─▒ adaylar─▒m─▒z─▒n sa─?l─▒kl─▒ bir ┼?ekilde ibadetlerini
Devletimizin ve Say─▒n Devlet Ba┼?kan─▒m─▒z─▒n sonuna
Ba┼?kan d├╝zcan┬?dan Okul M├╝d├╝r├╝ne Hasta Ziyareti
Kartal─▒n ba┼?ar─▒l─▒ Okul M├╝d├╝r├╝ Fikret kocaman


SERVER TUR─░ZM┬? DEN NECMEDD─░N NURSA├?AN┬?LA UMRE - - Adil Haber Yorum
 
SERVER TUR─░ZM┬? DEN NECMEDD─░N NURSA├?AN┬?LA UMRE
BU HABERŢN EKLENME TARŢHŢ 18-12-2016 / 00-09

 

Anasayfa'ya D÷n 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TŘm Haberleri  
SERVER TUR─░ZM┬? DEN  NECMEDD─░N NURSA├?AN┬?LA UMRE

Fatih bey , öncelikle Ů?unu sormak istiyorum. Yakđ▒n zamanda hac farizasđ▒nđ▒ yerine getirmek üzere miyonlarca hacđ▒ adayđ▒ Kutsal Topraklara gitti ve hacđ▒ oldu. Server Turizm olarak bu dönemi nasđ▒l geçirdiniz?

Elhamdülillah gerçekten çok bereketliydi.Maneviyat doruktaydđ▒.Her yđ▒l olduđ?u gibi bu yđ▒l da Ů?irketimize rađ?bet oldukça fazlaydđ▒.HerŮ?ey sistematik bir Ů?ekilde  yapđ▒ldđ▒.Herhangi bir konuda problem yaŮ?amadđ▒k çok Ů?ükür. Misafirlerimiz  bizden memnun kaldđ▒klarđ▒nđ▒ dua ederek dile getirdi.Bunlarđ▒ duymak bizim için büyük bir Ů?eref.Hem bir firma olarak hem de müslüman olarak bizleri çok mutlu etti. 

 

Çalđ▒Ů?malarđ▒nđ▒z daha çok  hac döneminde mi yoksa umre döneminde mi yođ?unluk kazanđ▒yor?

Umre farklđ▒ vakitlerde yapđ▒labildiđ?i için yođ?unluk deđ?iŮ?ebiliyor.Örneđ?in ;sömestr ve ramazan ayđ▒nda çok yođ?un oluyoruz.Onun dđ▒Ů?đ▒nda normal yođ?unlukta devam ediyoruz fakat hac mđ▒ umre mi daha yođ?un diye karŮ?đ▒laŮ?tđ▒rma yaparsak tabiî ki hac dönemi daha yođ?un.Çünkü belli bir vakti var ve hacđ▒ olmak isteyen herkes aynđ▒ zamanda orda olmak zorunda.

 

Hac döneminden birazcđ▒k bahsettikten sonra umre ile ilgili de sormak istiyorum.Hacđ▒ adaylarđ▒ Arafat’a çđ▒kđ▒p hacđ▒ oldular ve memleketine döndüler.Kđ▒sa bir süre sonra Suudi Arabistan son 3 yđ▒l içinde ikinci defa umre yapacak olanlarđ▒n vergi vereceđ?i hususunda bir karar aldđ▒klarđ▒nđ▒ açđ▒kladđ▒.Bu kararđ▒n Server Turizm’e yada diđ?er Ů?irketlere herhangi bir yararđ▒ veya zararđ▒ oldu mu?

 

Evet tabiî ki bu alđ▒nan karar Ů?irketler açđ▒sđ▒ndan büyük bir zarar  oldu.Çünkü Ů?irketlerin umre’ye gönderdiđ?i insanlarđ▒n bir çođ?u 2.-3.hatta 6.defa gidenlerdi.Umreci sayđ▒sđ▒nda ciddi bir azalma oldu.Üç yđ▒l deđ?il bir yđ▒l içinde bile ikinci defa umreye giden insanlar var.Çünkü orasđ▒ bambaŮ?ka bir yer.Bir defa gitmekle doyamđ▒yor insan.Maneviyatđ▒n dorukta olduđ?u,insanđ▒n dünyadan tamamen uzak olup rabbiyle baŮ? baŮ?a olduđ?u bir yer.Bu nedenle Kutsal Beldelerin aŮ?kđ▒ ile yanđ▒p tutuŮ?an Müslümanlarđ▒ böylesine büyük bir aŮ?ktan alđ▒koymaya çalđ▒Ů?mak veya kđ▒sđ▒tlamak kimsenin hakkđ▒ deđ?il.Umre’ye gidecek olan vatandaŮ?larđ▒n verecekleri vergiler nerdeyse ikinci bir defa umre’ye gidilecek paranđ▒n yarđ▒sđ▒ kadar.

 

đ░stenilen vergi miktarđ▒  tam olarak  ne  kadar?

2 bin riyal yani 560 dolar

 

Yakđ▒n bir zamanda  Suudi Yetkilileri bu verginin kaldđ▒rđ▒ldđ▒đ?đ▒nđ▒ duyurdu. Verginin kaldđ▒rđ▒lmasđ▒  için Server Turizm olarak herhangi bir giriŮ?imde bulundunuz mu ?

Haberi duyduđ?umuzda çok Ů?aŮ?đ▒rdđ▒k.Böyle bir Ů?eyin olmasđ▒ mümkün deđ?ildi.Çünkü orasđ▒ bir tatil mekânđ▒ deđ?il,müslümanlar için kutsal mekânlardđ▒r.đ░slâm peygamberinin dođ?duđ?u,yaŮ?adđ▒đ?đ▒ ve kabrinin bulunduđ?u yerlerdir.Aynđ▒ zamanda Kutsal Mabed Kâbe’nin( Mescid-i Haram)bulunduđ?u yerdir.Bu nedenle Müslümanlarđ▒n böyle bir yere gitmelerinin kđ▒sđ▒tlanmasđ▒ mümkün deđ?ildir diyerek tepkimizi mail yoluyla hem Server Turizm olarak hem de diđ?er Ů?irketler olarak Hac ve Umre iŮ?lerini resmi olarak yürüten Diyanet đ░Ů?leri BaŮ?kanlđ▒đ?đ▒’na ilettik.Elhamdülillah bizim tepkilerimiz ve Diyanet đ░Ů?leri BaŮ?kanlđ▒đ?đ▒’nđ▒n da görüŮ?meleri sonucu vergiyi tamamen kaldđ▒rdđ▒lar.

 

Fatih Bey,malumunuz sömestr tatili yaklaŮ?đ▒yor .Sömestr için programđ▒nđ▒z nedir?

Sömestr da đ░nŮ?aALLAH nasip olursa Necmettin NURSAÇAN hocamđ▒zla Kudüs üzeri bir umre yapacađ?đ▒z.Ramazan ayđ▒nda Kanal7 de hocamđ▒zđ▒n programđ▒nda umre hediyesi kazananlarla beraber isteyen herkes bu programa dahil olabilecek.Bunu dđ▒Ů?đ▒nda yine Necmettin NURSAÇAN hocamđ▒zla birlikte benim de rehberliđ?imde Mart ayđ▒nda Mđ▒sđ▒r üzeri bir umre planladđ▒k.Uçaklarđ▒mđ▒z da otellerimiz de hazđ▒r vaziyette.Bu iki program dđ▒Ů?đ▒nda zaten umre programlarđ▒mđ▒z devam etmektedir.

 

Sömestr ve Mart ayđ▒ndaki programđ▒n tarihleri ne zaman ?

Sömestr da ; 28 ocak cumartesi gidiŮ? , 2 Ů?ubat PerŮ?embe dönüŮ? olacak.

Mart ayđ▒nda ise  ;2 mart  PerŮ?embe gidiŮ? , 9 Mart PerŮ?embe dönüŮ? olacak.

 

Kudüs ve Mđ▒sđ▒r üzeri Umre programlarđ▒ tercih etmenizin sebebi nedir ?

đ░slam Tarihi Efendimiz( s.a.s )den baŮ?layđ▒p Osmanlđ▒ Devleti’nin yđ▒kđ▒lđ▒Ů?đ▒na kadar çok geniŮ? bir cođ?rafyada  yaŮ?amđ▒Ů?tđ▒r.Fakat Osmanlđ▒ yđ▒kđ▒ldđ▒ktan sonra her birimiz bir tarafa dađ?đ▒ldđ▒k.Bugün Müslümanlarđ▒n yaŮ?adđ▒đ?đ▒ birçok toprakta muhteŮ?em tarihi eserler yer almaktadđ▒r.Bunlarđ▒n çođ?unluđ?u Ortadođ?u da olmakla beraber Türkiye’ de de vardđ▒r.Bilindiđ?i üzere Kudüs 3 din için de çok Kutsal bir beldedir.Hz Peygamber( s.a.s )‘ in đ░sra ve Mîrac mucizesinin gerçekleŮ?tiđ?i yerdir.Aynđ▒ zamanda Müslümanlarđ▒n ilk kđ▒blesidir.Bu nedenle birçok tarihi ve kutsal mekânđ▒ ziyaret etmek amaçlđ▒ Kudüs üzeri umre programđ▒ düzenledik.Necmettin hocamla Kudüs ziyareti bir baŮ?ka olduđ?u için de onunla gitmeyi tercih ettik.Mđ▒sđ▒r üzeri umre’ nin sebebi de yine Mđ▒sđ▒rda da birçok tarihi mekân bulunmaktadđ▒r.Hem Kudüs de hem de Mđ▒sđ▒r da birçok peygamber yaŮ?amđ▒Ů?tđ▒r.Hz Musa‘ da orada dođ?an, yaŮ?ayan ve vahiy alan bir peygamberdi.Hz Musa’nđ▒n Nil Nehrine bđ▒rakđ▒ldđ▒đ?đ▒ yerden tutun da Hz Hüseyin camisine kadar birçok tarihi mekânđ▒ ziyaret etmeyi düŮ?ünüyoruz.

 

Server Turizm olarak en çok hangi programlarđ▒ yapđ▒yorsunuz ?

Ekonomik programlar ve vip programlar yapđ▒yoruz fakat vip programlarda daha iddialđ▒yđ▒z.

 

Programlarđ▒nđ▒zđ▒ çok ince düŮ?üncelerle yapmđ▒Ů?sđ▒nđ▒z . BaŮ?arđ▒lar dileriz

 

TeŮ?ekkür ederim. Rabbim  bu güzel niyetimizde bizleri muvaffak eylesin  ve đ░steyen  herkese de nasip  etsin  inŮ?aALLAH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adilhaberyorum.com


SERVER TUR─░ZM┬? DEN NECMEDD─░N NURSA├?AN┬?LA UMRE : Google'da Ara
SERVER TUR─░ZM┬? DEN NECMEDD─░N NURSA├?AN┬?LA UMRE


 
 
Bu Haberi Arkada■řma G÷nder :
 
Adřnřz / Soyadřnřz :
E-mail Adresiniz :
Arkada■řnřzřn Adř :
Arkada■řnřzřn E-Mail Adresi :
 
   
 
 ADI SOYADI :  
 
 E-MAŢL :  
 
 
 
 
 
 
       

  SERVER TUR─░ZM┬? DEN NECMEDD─░N


         Fatih bey , öncelikle ┼?unu sormak istiyorum. Yak─▒n zamanda hac farizas─▒n─▒ yerine getirmek üzere miyonlarca hac─▒ aday─▒ Kutsal Topraklara gitti ve hac─

  TAVAF YAPARKEN NELERE DŢKKAT ETMEK


         Tavaf Yaparken Nelere Dikkat Etmek Gerekir? Tavaf yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar─▒ k─▒saca ┼?öyle s─▒ralayabiliriz: *Tavafa, Haceru’l-Esved&r

 
 
T▄M YAZARLAR           ANKET
24 haziran se├žimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz?
% 24 √ Toplam : 7 - CUHUR ─░TT─░FAK─░
% 44 √ Toplam : 13 - M─░LLET ─░TT─░FAKI
% 20 √ Toplam : 6 - HDP
% 14 √ Toplam : 4 - H─░├? B─░R─░
   

           EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
  EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
 
 
 RSS ę 2010 Adil Haber Yorum TŘrkiye'nin Haber Sitesi
Site iceri­inin telif hakkř bildirilmeksizin kullanřlmasř yasaktřr
Gizlilik Ţlkeleri | Kullanřm Ko■ullarř | KŘnye | Reklam | Ţleti■im  
rapid.web.tr || Coder / Dizayner
info@rapid.web.tr