Anasayfam Yap Sřk Kullanřlanlara Ekle

 

Sitene Ekle KŘnye Ar■iv  Ţleti■im  rss  
ANASAYFA VŢDEO GALERŢ FOTO GALERŢ FŢRMA REHBERŢ ŢLANLAR ŢLETŢŮŢM  
 
D├╝zcan┬?dan bayram mesaj─▒
Hac─▒ adaylar─▒m─▒z─▒n sa─?l─▒kl─▒ bir ┼?ekilde ibadetlerini
Devletimizin ve Say─▒n Devlet Ba┼?kan─▒m─▒z─▒n sonuna
Ba┼?kan d├╝zcan┬?dan Okul M├╝d├╝r├╝ne Hasta Ziyareti
Kartal─▒n ba┼?ar─▒l─▒ Okul M├╝d├╝r├╝ Fikret kocaman


UMRE - - Adil Haber Yorum
 
UMRE
BU HABERŢN EKLENME TARŢHŢ 18-08-2015 / 14-31

 

Anasayfa'ya D÷n 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TŘm Haberleri  
UMRE

 

MEKKEDEKđ░

Zđ░YARET YERLERđ░

 

Mescid-i Haram

Yeryüzünde ilk ibadet yeri olan Kabe-i Muazzama’nđ▒n etrafđ▒nda sonradan yapđ▒lan caminin adđ▒dđ▒r. ÇeŮ?itli tarihlerde yenilemek ve geniŮ?letmek amacđ▒yla birçok defalar yđ▒ktđ▒rđ▒lđ▒p yeniden yaptđ▒rđ▒lmđ▒Ů?tđ▒r.Osmanlđ▒lar tarafđ▒ndan yaptđ▒rđ▒lan üç sđ▒ra halindeki kubbelerin sayđ▒sđ▒ beŮ?yüz olup, bunlarđ▒n altđ▒nda dörtyüz altmđ▒Ů?iki sütun (direk) vardđ▒r. Bunlar yđ▒ktđ▒rđ▒lmayđ▒p bütün tazeliđ?i ve canlđ▒lđ▒đ?đ▒nđ▒ muhafaza ederek ayakta durmaktadđ▒r. Suud yetkililerinin 1973 senesinde tamamlatmđ▒Ů? olduklarđ▒ geniŮ?letme çalđ▒Ů?malarđ▒yla Mescid-i Haram, bugünkü haline getirilmiŮ?tir. Peygamberimiz (s.a.v.) Mescid-i Aksa’da kđ▒lđ▒nan bir namaz bin namaza, Mescid-i Nebi’de kđ▒lđ▒nan bir namaz onbin namaza, Kabe’de kđ▒lđ▒nan bir namaz ise, yüz bin namaza bedeldir’ buyurarak, Mescid-i Haram’đ▒ meth etmiŮ?lerdir.

 

 

 

 

Kabe-i Muazzama

Mekke Ů?ehrinde bulunan ve ’Beytullah- Allah’đ▒n evi’ diye adlandđ▒rđ▒lan kutsal binadđ▒r. Yeryüzünde kurulan ilk ve en önemli evdir. O’na Allah’đ▒n evi denilmesi, Ů?eref ve kđ▒ymetini açđ▒klamak içindir. Yoksa yüce Allah’đ▒n herhangi bir eve veya mekana ihtiyacđ▒ olmadđ▒đ?đ▒ açđ▒ktđ▒r. Mekke’de, Mescid-i Haram’đ▒n ortasđ▒nda bulunan Kabe, dört köŮ?e, küp Ů?eklinde, yaklaŮ?đ▒k 12 metre boyunda, 11 metre geniŮ?liđ?inde ve 13 metre yüksekliđ?inde siyah taŮ?lardan yapđ▒lmđ▒Ů? bir binadđ▒r. Beytullah, dünyada en kđ▒ymetli yer, Müslümanlarđ▒n kđ▒blesidir. đ░lk insan ve ilk Peygamber olan Adem (a.s.), bazđ▒ rivayetlere göre, meleklerin de yardđ▒mđ▒yla Mekke’de, Beyt-i Ma’mur’un altđ▒nda Kabe’nin temelini kazdđ▒. Sonra Allah’u Teala, bu temeller üzerine Cennet yakutlarđ▒ndan bir Beyt indirdi. Aslđ▒ beyaz yakut olan Hacer-ül Esved de, bu Beyt’le beraber indirildi. Beytullah, Adem (a.s.) đ▒n vefatđ▒yla veya tufandan sonra tekrar göklere kaldđ▒rđ▒ldđ▒. Ondan bir niŮ?ane olarak Hacer-ül Esved yeryüzünde kaldđ▒. Allah’u Teala Hacer-ül Esved’i, tufandan önce Ebu Kubeys dađ?đ▒nda sakladđ▒. đ░brahim (a.s.) zamanđ▒na kadar Kabe’nin yeri belirsiz oldu. Fakat insanlar, yine o bölgede dua ederler, arzularđ▒na kavuŮ?urlardđ▒. Allah’u Teala’nđ▒n emriyle đ░brahim (a.s.) ve ođ?lu đ░smail(a.s.) Kabe’yi Muazzama’yđ▒ eski temelleri üzerine bina ettiler. đ░brahim (a.s.); ’Ey đ░smail’ iyi bir taŮ? getir ki, hacđ▒lara iŮ?aret olsun’ buyurdu. Ebu Kubeys dađ?đ▒ bu konuŮ?malardan haberdar edilip Allah’đ▒n hikmetiyle konuŮ?tu. ’Cebrail (a.s.) tufanda bana bir taŮ? emanet etti. Gel onu al’ sesini đ░brahim ve ođ?lu đ░smail (a.s.) iŮ?ittiler. Bunun üzerine Hacer-ül Esved’i getirip, Kabe’deki yerine yerleŮ?tirdiler. Kabe’nin ilk yapđ▒lđ▒Ů?đ▒, çeŮ?itli zamanlarda tamiriyle ilgili geniŮ? ve dođ?ru bilgiler elde etmek isteyenler muteber kaynaklara baŮ? vurmalđ▒dđ▒rlar. Bizim burada detaya girmemiz mümkün deđ?ildir. Yeryüzünün en kđ▒ymetli yeri olan Kabe-i Muazzama ya bakmak sevaptđ▒r. đ░lk görüldüđ?ünde yapđ▒lan dualar kabul olunur. Müslümanlarđ▒n günde beŮ? vakit buraya yönelerek namaz kđ▒lmalarđ▒ farzdđ▒r. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ’ Bu Beyt, đ░slam’đ▒n diređ?idir. Kim bu Beyt’i ziyaret etmek maksadđ▒yla hac ve umre yapmađ?a çđ▒karsa, (bu yolda)öldüđ?ü takdirde Allah’u Teala, onu Cennet’ine koymayđ▒, sađ? kaldđ▒đ?đ▒ takdirde, ganimet ve mükafatla memleketine döndürmeyi taahhüt eder’ buyurmuŮ?lardđ▒r.

Peygamber Efendimizin Dođ?duđ?u Ev

Alemlere Rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a.v.) Mekke’nin dođ?usunda (Ů?uubu Beni HaŮ?im ve Zukak’ul Mevlid caddesinin Leyl çarŮ?đ▒sđ▒ndaki Darud-Tababia) arasđ▒ndaki evde dođ?du. Hacca gidenler bu evi de ziyaret etmektedirler. đ░çerisinde Efendimizin valideleri Hz. Amine Hatun’un elleriyle salladđ▒đ?đ▒ ađ?aç beŮ?ik, olduđ?u gibi durmaktadđ▒r.

 

Cennet-ül Mualla Mezarlđ▒đ?đ▒

Mekke’deki kabristanđ▒n ismidir. Peygamber Efendimiz’in ilk ailesi Hz. Hatice validemiz ve bazđ▒ Sahabe-i Kiram bu kabristanda medfundur. Buradaki türbeler ve kabir taŮ?larđ▒, Osmanlđ▒lar’dan sonra yđ▒kđ▒larak yerle bir edilmiŮ?tir. Burasđ▒nđ▒ da ziyaret ederek fatihalar okunmalđ▒dđ▒r.Cennet’ül Mualla mezarlđ▒đ?đ▒na giderken, solda Mekke tarafđ▒ndadđ▒r. Peygamberimiz (s.a.v.) efendimiz birkaç defa olmaküzere cinlerle burada görüŮ?üp, namaz kđ▒ldđ▒rmđ▒Ů?lardđ▒r.

 

Hira Dađ?đ▒

Mekke-i Mükerreme ile Mina arasđ▒nda bulunan bir dađ?dđ▒r. Hira dađ?đ▒ ilk vahyin geldiđ?i yer olup, Mekke’ye 9 km. mesafededir. Etrafđ▒ dik dađ?larla çevrilidir. Çđ▒kmak ve inmek son derece güç, sert taŮ?tan, topraksđ▒z bir dađ?dđ▒r. Mekke’yi bu dađ?dan en ince teferruatđ▒na kadar seyretmek mümkündür. đ░lk vahyin geldiđ?i mađ?ara halen durmaktadđ▒r.Arafat Mekke-i Mükerreme’nin dođ?usunda 25 km. uzaklđ▒kta bulunan ovanđ▒n adđ▒dđ▒r. Kurban bayramđ▒ndan bir gün önce (Zilhicce’nin 9. günü)haccđ▒n farzlarđ▒ndan olan VAKFE bu ovada ve 70 metre yükseklikte olan, ’Rahmet dađ?đ▒’ manasđ▒na gelen (Cebel-i Rahme) civarđ▒nda yapđ▒lđ▒r.Arafat ovasđ▒nđ▒n en yüksek tepesi olan CEBEL-đ░ RAHME’de Hz.Adem ile Hz. Havva validemiz, Cennet’ten sonraki uzun ayrđ▒lđ▒đ?đ▒n akabinde bu tepede buluŮ?muŮ?, affđ▒ için bu tepenin üzerinde Allah’a yalvararak dualarđ▒ kabul edilmiŮ?tir. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Veda Hutbesini, koyu yeŮ?il taŮ? yđ▒đ?đ▒nlarđ▒nđ▒n meydana gelen bu Cebel-i Rahme tepesinde irad etmiŮ?tir.

 

 

Sevr Dađ?đ▒
Kabe’nin güney cietinde bulunan, Peygamber Efendimizle Hz. Ebu Bekr’in Mekke’den Medine’ye hicretleri esnasđ▒nda gizlendikleri mađ?aranđ▒n bulunduđ?u dađ?dđ▒r.Mekke’ye 5 km. uzaklđ▒kta olan bu dađ?đ▒n tepesinde, girilmesi gayet dar bir mađ?ara vardđ▒r. Peygamberimizle, Hz. Ebu Bekr bu yerde üç gün ikamet etmiŮ?lerdir.

 

 

Arafat

Arafat Mekke-i Mükerreme’nin dođ?usunda 25 km. uzaklđ▒kta bulunan ovanđ▒n adđ▒dđ▒r. Kurban bayramđ▒ndan bir gün önce (Zilhicce’nin 9. günü)haccđ▒n farzlarđ▒ndan olan VAKFE bu ovada ve 70 metre yükseklikteolan, ’Rahmet dađ?đ▒’ manasđ▒na gelen (Cebel-i Rahme) civarđ▒nda yapđ▒lđ▒r.Arafat ovasđ▒nđ▒n en yüksek tepesi olan CEBEL-đ░ RAHME’de Hz.Adem ile Hz. Havva validemiz, Cennet’ten sonraki uzun ayrđ▒lđ▒đ?đ▒n akabinde bu tepede buluŮ?muŮ?, affđ▒ için bu tepenin üzerinde Allah’a yalvararak dualarđ▒ kabul edilmiŮ?tir. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Veda Hutbesini, koyu yeŮ?il taŮ? yđ▒đ?đ▒nlarđ▒nđ▒n meydana gelen bu Cebel-i Rahme tepesinde irad etmiŮ?tir.

 

 

 

 

Müzdelife

Arafat ile Mina arasđ▒nda bulunan, Arafat’tan 7 km. uzaklđ▒kta olan bir bölgenin adđ▒dđ▒r. Arefe günü (9 Zilhicce) güneŮ? battđ▒ktan sonra Arafat’tan buraya gelinir. AkŮ?am-yatsđ▒ namazđ▒ burada cem edilerek kđ▒lđ▒nđ▒r. Gece burada geçirilerek sabah namazđ▒ndan sonra Mina bölgesine gidilir. Müzdelife’de bir müddet durmak (VAKFE) vaciptir.Mina’da Ů?eytana atđ▒lacak olan (nohuttan büyük, fđ▒ndđ▒ktan küçük) 70 er taŮ?cđ▒k buradan toplanđ▒r.

 

 

 

Mina

Mekke’nin dođ?usundaki dađ?larđ▒n eteđ?inden Arafat’a giden yol üzerinde bulunan bir yerin adđ▒dđ▒r.Hac ibadeti esnasđ▒nda kurban kesilen ve cemre (Ů?eytan) taŮ?lamak için gidilen yerdir. Harem sđ▒nđ▒rlarđ▒ içinde olup Müzdelife ile Mekkearasđ▒ndadđ▒r. Mekke’den 7 km. uzaklđ▒ktadđ▒r. Akabe biatlari de cemre-i Akabe’nin yakđ▒nđ▒nda bir mahalde yapđ▒lmđ▒Ů?tđ▒r.

 

 

 


Mescid-i Cin
Cin Mescidi, Cin Sûresi’nin indiđ?i yerde inŮ?a edilmiŮ? olan mescittir

 

 

Medine-i Münevvere’yi

Ziyaret Yerleri


Müslümanđ▒n đ░slami duyarlđ▒lđ▒đ?đ▒nđ▒ daha da artđ▒racak olan bu kutlu yolculuk, gerçekten Cenab-đ▒ Hakk’đ▒n rđ▒zasđ▒nđ▒ kazanmanđ▒n önemli bir vesilesidir. Cenab-đ▒ Hak, Peygamberini ziyarete gelenleri sever ve onlarđ▒n, onun huzurunda yapacaklarđ▒ dualarđ▒ geri çevirmez. Hz. Peygamber de kendisini ziyarete gelenlere Ů?efaat edeceđ?ini bildirmiŮ?tir. Yolculuk esnasđ▒nda, bol bol salatu selam getirilmeli ve Medine’ye yaklaŮ?tđ▒kça bu daha da artđ▒rđ▒lmalđ▒dđ▒r. Hacđ▒, bu ziyaretin sđ▒radan bir ziyaret olmadđ▒đ?đ▒nđ▒ düŮ?ünerek büyük bir tevazu, saygđ▒ ve vakarla Medine’ye girmelidir.

 

Mescid-i Nebevi

Peygamber Efendimizin yaptđ▒rđ▒p namaz kđ▒ldđ▒rdđ▒đ?đ▒, halifeler ve Osmanlđ▒ sultanlarđ▒ tarafđ▒ndan geniŮ?letilerek ve tamir edilerek zamanđ▒mđ▒za kadar gelmiŮ? olan mesciddir. Peygamberimiz bir hadis-i Ů?eriflerinde: MESCđ░Dđ░MDE KILINAN Bđ░R NAMAZ, MESCđ░D-đ░ HARAM HARđ░Ç BAŮ?KA MESCđ░DLERDE KILINAN Bđ░N NAMAZDAN HAYIRLIDIR buyurarak medh etmiŮ?tir.

 

 

Ravza-i Mutahhara

MESCđ░D-đ░ NEBđ░ içerisinde, Peygamberimizin kabr-i Ů?erifi ile mescidin o zamanki minberi arasđ▒ndaki yerdir. Peygamber Efendimizin: EVđ░MLE Mđ░NBERđ░M ARASI, CENNET BAHçELERđ░NDEN Bđ░R BAHçEDđ░R buyurarak medh ettiđ?i Ravda-i Mütahhara’nđ▒n uzunluđ?u 22 metre, geniŮ?liđ?i ise 15 metredir.

đ░çerisinde Peygamber Efendimizin namaz kđ▒ldđ▒đ?đ▒ mihrabđ▒n da bulunduđ?u bu beyaz sütunlu kđ▒sđ▒m, Mescid’in diđ?er bölümlerinden ayrđ▒lmđ▒Ů?tđ▒r. Öteki kđ▒sđ▒mlarđ▒n sütunlarđ▒ vehalđ▒ renkleri ayrđ▒ olduđ?u için rahatça bilinebilmektedir.

 

Cennet-ül Baki


Medine-i Münevvere’nin mezarlđ▒đ?đ▒dđ▒r. Bu mübarek kabristanda Peygamber Efendimizin amcasđ▒ Hz. Abbas, torunu Hz. Hasan, damadđ▒ ve üçüncü halife Hz.Osman-đ▒ Zinnureyn, halasđ▒ Hz. Safiye, çocuđ?u Hz. đ░brahim, kđ▒zđ▒ Rukiye, Fatđ▒ma vemübarek hanđ▒mlarđ▒ baŮ?ta olmak üzere sahabe ve tabiundan birçok zevat medfundur.

Bukabristandaki türbeler ve mezar taŮ?larđ▒, Medine-i Münevvere, Osmanlđ▒ idaresinden çđ▒ktđ▒ktan sonra yđ▒ktđ▒rđ▒lmđ▒Ů?tđ▒r. Ů?imdi etrafđ▒ duvarlarla çevrili olan bu kabristan bir tarla görünümündedir. Kđ▒ble yönüne göre Mescid-i Nebi’nin soltarafđ▒nda, hemen yan tarafđ▒ndadđ▒r.

 

 

Uhud Ů?ehitliđ?i

Uhud, Medine’nin 5 km. kadar kuzeyinde bir dađ?đ▒n adđ▒dđ▒r. Hicretin üçüncü yđ▒lđ▒nda (M.625) đ░slam’đ▒n yayđ▒lmasđ▒ sđ▒rasđ▒nda hayatđ▒nđ▒ kaybeden Peygamberimizin amcasđ▒ ve Ů?ehidlerin efendisi Hz. Hamza ve 70 sahabenin kabirleri burada bulunmaktadđ▒r. 

 

Hz. Peygamber, her yđ▒l Uhud Ů?ehitlerini ziyaret eder ve onlara dua ederdi Uhud Ů?ehitlerini ziyaret etmek de müstehaptđ▒r.

 

Kuba Mescidi

Peygamberimiz Hz. Muhammed, Mekke’den Medine’ye hicretleri esnasđ▒nda, Medine’ye 5 km. mesafede bulunan Kuba’da 14 gün kalmđ▒Ů?tđ▒. Bu süre içinde Peygamberimiz orada bir mescid inŮ?a etti ve burada namaz kđ▒ldđ▒. Kur’an-đ▒ Kerim’de takva üzere yapđ▒ldđ▒đ?đ▒ bildirilen ve đ░slâm âleminde cemaatle namaz kđ▒lđ▒nmak için yapđ▒lan ilk mescid budur. Kuba Mescidini ziyaret etmek ve burada iki veya dört rekat namaz kđ▒lmak müstehaptđ▒r. Bu mescidin ziyareti ile ilgili olarak Hz. Peygamber Ů?öyle buyurmaktadđ▒r: "Kim evinde güzelce temizlenip abdest aldđ▒ktan sonra, baŮ?ka maksatla deđ?il de sadece namaz kđ▒lmak için Kuba Mescidine giderse umre sevabđ▒ alđ▒r."(12) Hz. Peygamber sađ?lđ▒đ?đ▒nda, Cumartesi günleri Kuba Mescidini ziyaret eder ve burada namaz kđ▒lardđ▒.

 

 

Yedi Mescitler - Hendek Meydanđ▒

Hendek savaŮ?đ▒nđ▒n cereyan ettiđ?i bu yere birbirlerine yakđ▒n küçük yedi mescid yapđ▒lmđ▒Ů?tđ▒r.

 

Mescid-i Ebu Bekr (R.A)

Gamame mescidinin 20 adđ▒m sađ? arka kđ▒smđ▒ndadđ▒r. Mescid-i Nebi’den 445 adđ▒m uzaklđ▒ktadđ▒r. GiriŮ? kapđ▒sđ▒nđ▒n üzerinde Osmanlđ▒ Tuđ?rasđ▒nđ▒ görmek mümkündür.

 

 

Mescid-i Ömer (R.A)

Gamame mescidinin 105 adđ▒m sol ön kđ▒smđ▒ndadđ▒r. Mescid-i Nebi’den 530 adđ▒m uzaklđ▒ktadđ▒r. Hz. Ömer (R.A) đ▒n evi burasđ▒ olup devlet reisliđ?ini bu mescidin olduđ?u yerden (evinden) yapmđ▒Ů?tđ▒r.

 

Mescid-i Osman (R.A)

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Mescidinin kđ▒ble tarafđ▒nda bulunmaktadđ▒r.

 

Mescid-i Ali (R.A)

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bayram namazlarđ▒nđ▒ kđ▒ldđ▒rdđ▒đ?đ▒ yerlerden biridir.

Efendimiz, Gamame Mescidinin bulunduđ?u yerde bayram namazlarđ▒nđ▒ kđ▒ldđ▒rmadan önce, bayram namazlarđ▒nđ▒ burada kđ▒ldđ▒rmđ▒Ů?tđ▒r.

Mescid-i Nebevi’den 290 m uzaklđ▒ktadđ▒r. 1662’de Medine’yi ziyaret eden Ebu Salim el-AyyaŮ?đ▒, Hz. Peygamber’in muhtelif yerlerde bayram namazđ▒ kđ▒ldđ▒rdđ▒đ?đ▒nđ▒ bunlardan üç tanesinin meŮ?hur olduđ?unu kaydeder. Bunlardan birisi de Mescid-i Ebu Bekir’in hemen kuzeyinde, Hz. Osman evinde isyancđ▒lar tarafđ▒ndan kuŮ?atđ▒ldđ▒đ?đ▒nda Hz. Ali’nin Medine musallasđ▒nda bayram namazđ▒nđ▒ kđ▒ldđ▒rdđ▒đ?đ▒ yerdir. ilk defa Ömer b. Abdülaziz tarafđ▒ndan inŮ?a edilen Mescid-i Ali, 1990’da 882 m2’lik bir alan üzerine eski tarzđ▒na benzer bir Ů?ekilde yeniden inŮ?a edilmiŮ?tir.

 

Mescid-i Kđ▒bleteyn

đ░slam’đ▒n ilk yđ▒llarđ▒nda namazlar, Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya dođ?ru kđ▒lđ▒nđ▒yordu. Peygamber Efendimiz Kđ▒ble’nin Kâbe olmasđ▒nđ▒, yani namazlarđ▒n Kâbe’ye dönülerek kđ▒lđ▒nmasđ▒nđ▒ çok arzu ediyor ve bu konuda Allah’tan gelecek emri bekliyordu. Hicretten 18 ay kadar sonra Ů?aban ayđ▒nđ▒n 15. günü (Berat Kandilinde) Hz. Peygamber, Seleme ođ?ullarđ▒ mahallesinde öđ?le veya ikindi namazđ▒nđ▒n farzđ▒nđ▒ kđ▒ldđ▒rdđ▒đ?đ▒ esnada, ikinci rekatđ▒n sonunda aŮ?ađ?đ▒daki âyet-i kerime indi: "... Seni elbette, hoŮ?lanacađ?đ▒n kđ▒bleye döndüreceđ?iz. O halde hemen Mescid-i Haram’a (Kâbe’ye) dođ?ru dön. (Ey mü’minler) siz de nerede olursanđ▒z olun, (namazda) oraya dođ?ru dönün.

 

   

Cuma Mescid-i

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in  Medine’ye gelirken  durduđ?u Rânunâ denilen yerde, öđ?le namazđ▒ vakti gelmiŮ?ti. Burada yanđ▒nda bulunanlarla birlikte Cuma namazđ▒ kđ▒ldđ▒ ve hutbe okudu. Peygamberimizin ilk defa kđ▒ldđ▒đ?đ▒ Cuma namazđ▒ budur. đ░lk okuduđ?u hutbe de burada okuduđ?u hutbedir. Ů?imdi bu yerde "Mesci-i Cuma" adđ▒yla büyük bir cami bulunmaktadđ▒r.

 

 

Gamame Mescid-i

Medine’de Rasulullah (sas)’in istiska (yađ?mur isteme) namazđ▒ kđ▒ldđ▒đ?đ▒ ve namaz biter bitmez yađ?murun yađ?maya baŮ?ladđ▒đ?đ▒ bölgede sonradan yaptđ▒rđ▒lan mescidin adđ▒ Gamame Mescidi’dir.

 

EKREM DÜZCAN


UMRE : Google'da Ara
UMRE


 
 
Bu Haberi Arkada■řma G÷nder :
 
Adřnřz / Soyadřnřz :
E-mail Adresiniz :
Arkada■řnřzřn Adř :
Arkada■řnřzřn E-Mail Adresi :
 
   
 
 ADI SOYADI :  
 
 E-MAŢL :  
 
 
 
 
 
 
       

  SERVER TUR─░ZM┬? DEN NECMEDD─░N


         Fatih bey , öncelikle ┼?unu sormak istiyorum. Yak─▒n zamanda hac farizas─▒n─▒ yerine getirmek üzere miyonlarca hac─▒ aday─▒ Kutsal Topraklara gitti ve hac─

  TAVAF YAPARKEN NELERE DŢKKAT ETMEK


         Tavaf Yaparken Nelere Dikkat Etmek Gerekir? Tavaf yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar─▒ k─▒saca ┼?öyle s─▒ralayabiliriz: *Tavafa, Haceru’l-Esved&r

 
 
T▄M YAZARLAR           ANKET
24 haziran se├žimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz?
% 24 √ Toplam : 7 - CUHUR ─░TT─░FAK─░
% 44 √ Toplam : 13 - M─░LLET ─░TT─░FAKI
% 20 √ Toplam : 6 - HDP
% 14 √ Toplam : 4 - H─░├? B─░R─░
   

           EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
  EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
 
 
 RSS ę 2010 Adil Haber Yorum TŘrkiye'nin Haber Sitesi
Site iceri­inin telif hakkř bildirilmeksizin kullanřlmasř yasaktřr
Gizlilik Ţlkeleri | Kullanřm Ko■ullarř | KŘnye | Reklam | Ţleti■im  
rapid.web.tr || Coder / Dizayner
info@rapid.web.tr