Anasayfam Yap Sřk Kullanřlanlara Ekle

 

Sitene Ekle KŘnye Ar■iv  Ţleti■im  rss  
ANASAYFA VŢDEO GALERŢ FOTO GALERŢ FŢRMA REHBERŢ ŢLANLAR ŢLETŢŮŢM  
 
D├╝zcan┬?dan bayram mesaj─▒
Hac─▒ adaylar─▒m─▒z─▒n sa─?l─▒kl─▒ bir ┼?ekilde ibadetlerini
Devletimizin ve Say─▒n Devlet Ba┼?kan─▒m─▒z─▒n sonuna
Ba┼?kan d├╝zcan┬?dan Okul M├╝d├╝r├╝ne Hasta Ziyareti
Kartal─▒n ba┼?ar─▒l─▒ Okul M├╝d├╝r├╝ Fikret kocaman


28 ┼?UBAT MA─?DURLARINA HAKLARINI VE ─░T─░BARLARINI ─░VED─░L─░KLE ─░ADE ETMEK - SPOR - Adil Haber Yorum
 
28 ┼?UBAT MA─?DURLARINA HAKLARINI VE ─░T─░BARLARINI ─░VED─░L─░KLE ─░ADE ETMEK
BU HABERŢN EKLENME TARŢHŢ 27-02-2018 / 17-49

 

Anasayfa'ya D÷n 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TŘm Spor Haberleri  
28 ┼?UBAT MA─?DURLARINA HAKLARINI VE ─░T─░BARLARINI ─░VED─░L─░KLE ─░ADE ETMEK

 

28 Ů?UBAT MAđ?DURLARINA HAKLARINI VE đ░Tđ░BARLARINI đ░VEDđ░Lđ░KLE đ░ADE ETMEK

Doç.Dr. Fethi Güngör

“Cehennem, inkâra saplananlarđ▒ elbette çepeçevre kuŮ?atacaktđ▒r!
Azabđ▒n onlarđ▒ hem tepelerinden hem de ayaklarđ▒nđ▒n altđ▒ndan saracađ?đ▒ Gün Allah;
“đ░Ů?te Ů?imdi yaptđ▒klarđ▒nđ▒zđ▒(n acđ▒ sonuçlarđ▒nđ▒) tadđ▒n bakalđ▒m!” diyecektir.”
(Ankebût 29:55).

Postmodern Darbenin Yol Açtđ▒đ?đ▒ Çok Yönlü Hasarđ▒ Rapor Edebilmek

21. yđ▒ldönümü münasebetiyle hakkđ▒nda yazđ▒lan köŮ?e yazđ▒larđ▒, yorum ve hatđ▒ralara rađ?men kayda deđ?er raporlarđ▒n henüz hazđ▒rlanamadđ▒đ?đ▒nđ▒ esefle müŮ?ahede ettiđ?imiz ‘28 Ů?ubat Zulmü’nü derli toplu Ů?ekilde zihnimizde canlandđ▒rmak, 21 yđ▒ldđ▒r yok yere hapislerde çürütülen mađ?durlar baŮ?ta olmak üzere tüm mazlumlarđ▒n haklarđ▒nđ▒ iade edebilecek ve acđ▒larđ▒nđ▒ dindirebilecek adđ▒mlar atabilmeyi kolaylaŮ?tđ▒racaktđ▒r.

Kurgucularđ▒nđ▒n, “postmodern darbe” namđ▒yla ülke tarihine geçmiŮ? olan sürecin bin yđ▒l süreceđ?i kehanetinin tutmayacađ?đ▒ baŮ?tan belliydi. Ancak, kesintisiz onbeŮ? yđ▒llđ▒k Ak Parti iktidarđ▒na rađ?men bu zulmün yakđ▒cđ▒ etkilerinin bir türlü bertaraf edilememesi üzücüdür. Bu zulmün bugüne dek silinememesinde FETÖ bađ?lantđ▒lđ▒ yargđ▒ mensuplarđ▒nđ▒n etkisi anlaŮ?đ▒ldđ▒đ?đ▒na göre kalđ▒cđ▒ ve kesin bir çözümü ertelemenin bahanesi kalmamđ▒Ů? olsa gerektir.

Bilgi edinme kanunu çerçevesinde ilgili kurumlara baŮ?vuranlardan hiçbirinin somut tek bir cevap alamadđ▒đ?đ▒ “irtica” isimli heyulanđ▒n bertaraf edilmesi bahanesiyle 28 Ů?ubat 1997 tarihinde CumhurbaŮ?kanđ▒ Süleyman Demirel baŮ?kanlđ▒đ?đ▒nda toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK), takriben dokuz saat süren toplantđ▒nđ▒n ardđ▒ndan 1 Mart günü askerler tarafđ▒ndan 20 madde halinde düzenlenen kararlarđ▒nđ▒ BaŮ?bakanlđ▒đ?a ültimatom formatđ▒nda iletmiŮ?ti. BaŮ?bakan Necmettin Erbakan’đ▒n direncine rađ?men 14 Mart’ta Meclis’ten geçerek uygulanmaya baŮ?lanan; ordu ve eđ?itim baŮ?ta olmak üzere tüm kamu kurumlarđ▒ yanđ▒nda özel sektör ile gönüllü kuruluŮ?larđ▒ da derinden etkileyen bu kararlar neticesinde siyaset, ekonomi ve eđ?itim baŮ?ta olmak üzere zaten çok baŮ?arđ▒lđ▒ iŮ?lemeyen birçok sosyal kurum büsbütün kötüleŮ?miŮ?ti.

Yasal hiçbir dayanađ?đ▒ olmayan ‘baŮ?örtüsü yasađ?đ▒’ ve ‘irtica’ suçlamasđ▒yla yirmi bine yakđ▒n kamu personeli ile onbinlerce öđ?rencinin kurumlarđ▒yla iliŮ?iđ?i kesilmiŮ?, yüzlerce vakđ▒f Ů?ubesi ve/ya merkezi kapatđ▒lmđ▒Ů?tđ▒. Yüzlerce Ů?irketin ‘yeŮ?il sermaye’ yaftasđ▒yla kapđ▒sđ▒na kilit vurulmuŮ?, el konan bankalarđ▒n devlete ödetilen borçlarđ▒ da dahil edildiđ?inde 400 milyar dolarđ▒ aŮ?an bir zarar yekûnu kđ▒t kanaat geçinebilen toplumun sđ▒rtđ▒na yüklenmiŮ?ti. Sürecin yol açtđ▒đ?đ▒ parçalanmđ▒Ů? aileler gerçeđ?i ile psikolojik ve sosyolojik baskđ▒lar sonucu onbinlerce insanda geliŮ?en davranđ▒Ů? bozukluklarđ▒nđ▒n yol açtđ▒đ?đ▒ insan serveti kaybđ▒ ise rakamla ifade edilemeyecek cinsten olup en büyük kayđ▒ptđ▒r.

28 Ů?ubat postmodern darbesinin devlete ve millete maliyetini analiz eden ve somut verilerle desteklenen mütekâmil bir rapor henüz ortaya konamadđ▒ysa da kapsamlđ▒ bir rapora đ▒Ů?đ▒k tutabilecek bazđ▒ çalđ▒Ů?malarđ▒n yapđ▒lmaya baŮ?lanmasđ▒ memnuniyet vericidir. (1).

21. Yđ▒l Dönümünde 28 Ů?ubat Darbe Tiyatrosunun BileŮ?enlerini Hatđ▒rlamak

Postmodern darbe tiyatrosunun nasđ▒l kurgulandđ▒đ?đ▒nđ▒ Ů?evket Hüner’in konuya iliŮ?kin tahlilinden iktibasla yeniden hatđ▒rlamakta yarar var:

“31 Ocak 1997’de Sincan Belediye BaŮ?kanđ▒ Bekir Yđ▒ldđ▒z’đ▒n, đ░ran büyükelçisinin de misafir olduđ?u Kudüs gecesinde sahneye koydurduđ?u ‘intifada’ oyunu koparđ▒lacak küçük kđ▒yametin fitilini ateŮ?ler. O gecenin ardđ▒ndan üç gün süreyle vazifelendirilmiŮ? medya provokatörleri gerilimi tđ▒rmandđ▒rđ▒r. 4 Ů?ubat 1997 gecesi telefon çalar. Arayan K.K. Kurmay BŮ?k. Dođ?u Aktulga’dđ▒r. ‘đ░zzet PaŮ?a, tümene K.K. Komutanđ▒’nđ▒n emrini ver, 80 tank ve 80 zđ▒rhlđ▒ araçla yarđ▒n sabah Sincan-Akđ▒ncđ▒lar istikametinde gidilecek’ emriyle tiyatro eseri, irticai kalkđ▒Ů?ma senaryosuna dönüŮ?türülerek caddelere taŮ?đ▒nđ▒r. Uzun süredir hazđ▒rda bekletilen Çađ?daŮ? Kadđ▒nlar 11 Ů?ubat’ta Ankara’da, Türk bayraklarđ▒ ve Atatürk posterleriyle Ů?eriata karŮ?đ▒ kadđ▒n yürüyüŮ?ü düzenler.

1997 ramazanđ▒nda sergilenen televizyon tiyatrosunda, gözü yaŮ?lđ▒ Fadime Ů?ahin, cep telefonu eŮ?liđ?inde zikir yöneten Ali Kalkancđ▒ ve asâlarđ▒yla T.C.’yi yđ▒kmasđ▒na(!) ramak kalan Aczimendi lideri Müslüm Gündüz’ün arasđ▒nda savrulduk. Bu zenne takviyeli Hacivat-Karagöz tiyatrosu ramazan boyunca ekranlarda döne döne binlerce defa gösterildi. 28 Ů?ubat 1997’de kendimize has demokrasimize(!) askerler tarafđ▒ndan post modern bir Ů?ekilde balans ayarđ▒ yapđ▒ldđ▒. Bu arada kesintisiz 8 yđ▒l eđ?itim zorunluluđ?u getirilerek Kur’an kurslarđ▒ kapatđ▒ldđ▒. 19 Haziran’da ErbakanbaŮ?bakanlđ▒đ?đ▒ bđ▒raktđ▒. 30 Haziran’da yangđ▒ndan mal kaçđ▒rđ▒r gibi ANASOL-D hükümeti kuruldu. Koalisyonda yer alanlar, brifingle “paŮ?alarla paŮ?a paŮ?a geçinilecek” komutuyla hazđ▒rola geçirildi. Akademisyenler, yüksek yargđ▒ mensuplarđ▒, medya üst düzey yöneticileri ‘sađ?dan hiza al’ konulu brifingler aldđ▒lar. 1998’in iki bayram arasđ▒nda Refah Partisi kapatđ▒ldđ▒. Yeni isim ve farklđ▒ yüzlerle tekrar açđ▒lma zorunluluđ?u getirildi.

28 Ů?ubat postmodern tiyatro gösterisinin reyting rekortmeni oyuncularđ▒ndan Fadime Ů?ahin Ů?u anda devlet güvencesiyle đ▒rzđ▒ irticadan korunmuŮ? çađ?daŮ? bir Türk kadđ▒nđ▒. Ali Kalkancđ▒ milyonlarca captagon hapđ▒yla basđ▒lmđ▒Ů? uyuŮ?turucu baronu. Fadime’yi role adapte eden tiyatro sanatçđ▒sđ▒(!) Nurseli đ░diz yeni bir senaryo üzerindeyken suçüstü yakalandđ▒. Müslüm Gündüz ileride sergilenecek farklđ▒ bir senaryo için asâsđ▒ ve zilsiz defiyle korunaklđ▒ bir yerde. Süleyman Demirel ebedi istirahatgâhđ▒nda. Çevik Bir bilinmez bir diyarda emekliliđ?in keyfini sürmekte…

Bu arada bu postmodern tiyatroda irticai örgüt üyesi olmakla suçlanan ve faili meçhul cinayetler üzerine yđ▒kđ▒lan yüzlerce kiŮ?i cezaevlerine yerleŮ?tirildi. Bu sanđ▒klarđ▒n 3-5 yđ▒l ile kurtulacaklarđ▒ davalara bakan, askerî brifinglerle tehdit edilmiŮ? yargđ▒ mensuplarđ▒ eliyle müebbet hapse mahkûm edildiler. Bu iftira sürecinde içeri alđ▒nđ▒p idamla yargđ▒lanan ve 16 yaŮ?đ▒nda girdiđ?i hapishaneden 25 yaŮ?đ▒nda çđ▒kan Halil Kantarcđ▒, suçu ispat edilemediđ?inden beraat etti. Devlet ve millet düŮ?manđ▒ ilan edilen bu kiŮ?i, 15 Temmuz darbe giriŮ?imine karŮ?đ▒ koyarken öldürüldü…” (2).

Ömrünün Baharđ▒nda Hayatđ▒ Karartđ▒lanlarđ▒n Mađ?duriyetini Görmek ve đ░vedilikle Gidermek

BaŮ?örtülü eŮ?ini ancak araba bagajđ▒nda ya da arka koltukta üzerine battaniye örterek yaŮ?adđ▒đ?đ▒ lojmana götürebilenlerin varlđ▒đ?đ▒nđ▒ hatđ▒rlatan, 28 Ů?ubat sürecinde Türk Silahlđ▒ Kuvvetleri (TSK) ile iliŮ?iđ?i kesilen, onbeŮ? gün içinde hem eŮ?ini hem de iŮ?ini kaybeden YüzbaŮ?đ▒ Sadđ▒k Güray Balatekin, yaŮ?adđ▒klarđ▒ ađ?đ▒r mađ?duriyetlere rađ?men taŮ?kđ▒nlđ▒đ?a yeltenmeyen mazlumlarđ▒n olgun tutumlarđ▒nđ▒ Ů?u ifadeleriyle özetlemektedir:

“Kan kustuk ama kđ▒zđ▒lcđ▒k Ů?erbeti içtik. Kendimize de zarar vermedik. Milletin bütün mukaddesatđ▒nđ▒ muhafaza edecek her Ů?eyi yaptđ▒k. Atđ▒lan arkadaŮ?larđ▒n belki trafik cezalarđ▒nđ▒ bile bulamazlar, böyle insanlardđ▒r. Bizim bu sabrđ▒mđ▒z, ‘çatđ▒Ů?ma olmasđ▒n’ diyeydi. Belki de istedikleri oydu. Bu kadar insanđ▒ ayađ?a kaldđ▒rmak, reaksiyona sokmak, toplumu kaosa sürüklemek… Ama elhamdülillah atđ▒lanlar buna tevessül etmedi. Bu arkadaŮ?lardan inanđ▒n yüz tanesi bir araya gelse ortalđ▒đ?đ▒ ayađ?a kaldđ▒rđ▒rdđ▒. Hiçbiri en ufak bir vukuatđ▒n içinde bulunmadđ▒.” (3).

21 yđ▒lda 42 kez mübarek bayram günlerini bile hapislerde geçiren mahkûmlar, babasđ▒z büyüyen çocuklar, cezaevlerinde yaŮ?lanan gençler, torunlarđ▒nđ▒ göremeyen babalar, binbir hastalđ▒kla bođ?uŮ?an dedeler, bitmeyen 28 Ů?ubat sođ?uđ?unun hesabđ▒ sorulmamđ▒Ů? bedeli olarak, akđ▒l, vicdan, irada ve hakkaniyet sahibi olduđ?unu iddia eden her insanđ▒n imtihanđ▒ olarak önümüzde durmaya devam ediyor.

“28 Ů?ubat sürecinde uydurma delillerle hapse atđ▒lan, hayatđ▒ karartđ▒lan, gençliđ?i heba olan mahkûmlar hâlâ cezaevinde. FETÖ yargđ▒sđ▒nđ▒n mađ?duru olan birçok dosyada yeniden yargđ▒lanma yolu açđ▒lđ▒rken, 28 Ů?ubat mahkumlarđ▒nđ▒n davalarđ▒ hala ele alđ▒nmadđ▒. Olayđ▒n en tirajikomik yanđ▒ ise 15 Temmuz darbe giriŮ?iminden sonra kendilerine kumpas kuran hâkim ve savcđ▒larla yan yana hücrelerde kalmalarđ▒. Bu mađ?durlarđ▒n pek çođ?u gencecik yaŮ?larđ▒nda cezaevine girdiler. Bir kđ▒smđ▒ bekârdđ▒. Bir kđ▒smđ▒ ise yeni evliydi. Tutuklandđ▒klarđ▒nda çocuklarđ▒ 2-3 yaŮ?larđ▒ndaydđ▒. Bu insanlar apar topar, terörist muamelesiyle eŮ?lerinden ve kokusuna doyamadđ▒klarđ▒ çocuklarđ▒ndan ayđ▒rđ▒ldđ▒lar. Medrese-i Yusuffiyye’de çile doldurmaya baŮ?ladđ▒lar. EŮ?ler, anneler, babalar olanđ▒ biteni bir derece anlayabiliyordu ama birileri vardđ▒ ki onlara hiçbir Ů?ekilde durumu anlatmak mümkün deđ?ildi: Mađ?durlarđ▒n küçük çocuklarđ▒… Tek bildikleri babalarđ▒nđ▒n eve gelmediđ?iydi. Herkesin babasđ▒ elinden tutup okula götürürken onlarđ▒n ellerinden tutan bir baba olmadđ▒đ?đ▒ydđ▒. Bir iki ayda bir, bin bir zahmetle gidilen büyük gri binalarda gördükleri amca için “bak bu senin baban” diyordu anneleri. Tanđ▒mayan gözlerle bakđ▒p, “Öyleyse neden eve gelmiyor?” diye soruyorlardđ▒.

Yđ▒llar geçti. Bazđ▒larđ▒ için 15, 20, bazđ▒larđ▒ için 24 yđ▒l… Her çocuk gibi büyüdüler fakat hayatlarđ▒ deđ?iŮ?medi. Hala görüŮ? günlerini bekliyorlar. Hala baba hasretini ve babalarđ▒nđ▒ tanđ▒yamamanđ▒n hüznünü kalplerinde taŮ?đ▒yorlar. 28 Ů?ubat sürecini en ađ?đ▒r Ů?ekilde yaŮ?ayanlar onlardđ▒ ve yaŮ?amaya da devam ediyorlar… Emre AŮ?kđ▒n, Furkan Dođ?an, Habibe Hüseyinođ?lu, Halime Demir, Hüseyin Düđ?enci, Muhammet Ali Baran, Süeda Ülsen, Ů?ehadet Gezer, Sinan TenŮ?i, Yusuf Aslan, NurefŮ?an Nart, Rabia Çelik, Ahmet Furkan Balta, Hüseyin Aytufan, Hüseyin Tekin 28 Ů?ubat’đ▒n babasđ▒z büyümek zorunda bđ▒raktđ▒đ?đ▒ mađ?dur çocuklardan sadece birkaçđ▒…” Yürek burkan hikâyelerini Emeti Saruhan’đ▒n kaleminden okuyabilirsiniz. (4).

28 Ů?ubat Darbesi Mađ?durlarđ▒na Haklarđ▒nđ▒ ve đ░tibarlarđ▒nđ▒ đ░ade Edebilmek

28 Ů?ubat sürecinde YAŮ? kararđ▒yla ordudan atđ▒lanlardan hiçbirisinin FETÖ’cü olmadđ▒đ?đ▒na dikkat çeken Avukat Hüsnü Tuna kendisiyle yapđ▒lan söyleŮ?ide Ů?u hususu vurgulamđ▒Ů?tđ▒r:

“28 Ů?ubat’đ▒n en önemli aktörlerinden biri FETÖ’dür. Nitekim FETÖ sanđ▒đ?đ▒ Ali Fuat Yđ▒lmazer, 28 Ů?ubat sürecinde Ů?eriatçđ▒ örgütlerle ilgili Genelkurmay BaŮ?kanlđ▒đ?đ▒’nda brifingler verdiđ?ini, darbeyi yönetenleri bilgilendirdiđ?ini kendisi ifade etti. Dolayđ▒sđ▒yla MGK’da iŮ?lenen đ░slami örgütlerin bilgileri, dokümanlarđ▒, FETÖ’den temin edilmiŮ?, onlar tarafđ▒ndan sunulmuŮ? ve orada gerekli icraatlar yapđ▒lmđ▒Ů?tđ▒r.” 15 Temmuz darbesine teŮ?ebbüs edenlerin büyük çođ?unluđ?unun 1997-2000 yđ▒llarđ▒ arasđ▒nda akademiye girmiŮ? insanlardan oluŮ?tuđ?unu hatđ▒rlatan Tuna sözlerini Ů?öyle sürdürmüŮ?tür:

“28 Ů?ubatçđ▒lar, ‘Biz bu darbeyi FETÖ’ye karŮ?đ▒ yaptđ▒k ve askeriyeden attđ▒klarđ▒mđ▒zđ▒n hepsi FETÖ’cü’ diyorlar ama atđ▒lanlardan hiçbirisi FETÖ’cü deđ?il. Dolayđ▒sđ▒yla FETÖ, 28 Ů?ubat darbesine her yönüyle lojistik, maddi, toplum üzerinde yer etmesi için, yerleŮ?mesi için, etkisini göstermesi için gerekli tüm çalđ▒Ů?malarđ▒ onlarla birlikte yapmđ▒Ů? bir örgüttür.” (5).

28 Ů?ubat postmodern darbesinin 21. yđ▒ldönümü münasebetiyle çeŮ?itli etkinlikler düzenleyen sivil toplum kuruluŮ?larđ▒ arasđ▒nda Mazlumder’in eŮ?zamanlđ▒ ve periyodik faaliyetleri dikkat çekmektedir. Haksđ▒z mahkûmiyet kararlarđ▒na çözüm üretilmesini talep eden Mazlumder (đ░nsan Haklarđ▒ ve Mazlumlar đ░çin Dayanđ▒Ů?ma Derneđ?i) merkez ve taŮ?ra teŮ?kilatđ▒ yöneticileri, asker brifingleri, iŮ?kence altđ▒nda alđ▒nan ifadeler ve paralel devlet yargđ▒çlarđ▒ eliyle tesis edilen 28 Ů?ubat yargđ▒ kararlarđ▒nđ▒n iptal edilmesi, sürecin bütün aktörlerinin aydđ▒nlatđ▒lmasđ▒, hiçbir bahaneyle erteleme olmaksđ▒zđ▒n 28 Ů?ubat mahkûmlarđ▒nđ▒n serbest bđ▒rakđ▒lmasđ▒ gerektiđ?ini savunmaktadđ▒r.

“28 Ů?ubat siyasi yargđ▒ kararlarđ▒ iptal edilsin!”, “28 Ů?ubat mahpuslarđ▒ derhal serbest bđ▒rakđ▒lsđ▒n!”, “28 Ů?ubat mahpuslarđ▒nđ▒n özgürlük talebi hepimizin imtihanđ▒dđ▒r!” gibi sloganlar eŮ?liđ?inde ülkenin dört bir yanđ▒nda etkinlikler düzenleyen Mazlumder’in Ů?u deđ?erlendirmesine katđ▒lmamak mümkün müdür?

28 Ů?ubat’đ▒n; hukuk, medya, siyaset ve bürokrasi kültürümüze pompaladđ▒đ?đ▒ ve etkisi halen süren çarpđ▒klđ▒klar bir yana, hapsettiđ?i ve 20 yđ▒lđ▒ aŮ?kđ▒n süredir cezaevlerinde tutulan siyasi mahpuslar yönünden devam eden bir darbedir. Bu darbe her Ů?ubat ayđ▒nda tarihten kesitler sunarak ya da nostaljik söylemlerle geçiŮ?tirilemeyecek bir mazlumiyeti en kaba haliyle devam ettirmektedir. Bađ?đ▒msđ▒z ve adil mahkemelerce yeniden yargđ▒lanma haklarđ▒nđ▒n verilmesi bile bu insanlarđ▒n mađ?duriyetlerini telafi etmeyecektir. Giden acđ▒ dolu yđ▒llara rađ?men hiç deđ?ilse bundan sonrasđ▒ için hak ettikleri adaletin avuçlarđ▒na devlet tarafđ▒ndan konduđ?unu hissetmeleri, onlarđ▒n en dođ?al ve tartđ▒Ů?đ▒lmaz haklarđ▒dđ▒r. (6).

28 Ů?ubat 2018 ÇarŮ?amba günü adliye binalarđ▒ önünde çeŮ?itli gönüllü kuruluŮ?lar tarafđ▒ndan organize edilecek basđ▒n açđ▒klamalarđ▒ yanđ▒nda aynđ▒ gün SETA đ░stanbul’da eđ?itim, ifade ve inanç özgürlüđ?ü baŮ?ta olmak üzere on binlerce vatandaŮ?đ▒mđ▒zđ▒ temel haklarđ▒ndan mahrum eden askerî darbe ile nasđ▒l hesaplaŮ?đ▒lmasđ▒ gerektiđ?ini ele alacak panele iŮ?tirak etmek de mümkündür. Sare Aydđ▒n Yđ▒lmaz’đ▒n moderatörlüđ?ünde gerçekleŮ?tirilecek olan panelde Esra Albayrak, Fatmanur Altun, đ░smail Çađ?lar ve Atilla Yayla konuŮ?macđ▒ olarak yer alacađ?đ▒ panelin ardđ▒ndan bir de rapor yayđ▒nlanmasđ▒ isabetli olacaktđ▒r. (7).

28 Ů?ubat postmodern darbesini anlatan çok sayđ▒da irili ufaklđ▒ belgesel filmi hazđ▒rlanmđ▒Ů? ve yayđ▒nlanmđ▒Ů?tđ▒r. (11-16). Cevat Akkanat süreci Ů?iir sanatđ▒yla anlatan eserleri bir kitapta derlemiŮ? (8), Ů?arkđ▒lar besteleyen sanatçđ▒lar da çđ▒kmđ▒Ů?tđ▒r. (9). Konuyu daha çok siyasetbilimi açđ▒sđ▒ndan ele alan kđ▒rk kadar lisansüstü tez çalđ▒Ů?masđ▒ da yapđ▒lmđ▒Ů?tđ▒r. (10). Ancak bunlarla yetinmeyip darbeyi farklđ▒ boyutlarđ▒yla ele alan daha detaylđ▒ ve derinlikli ilmî ve edebî eserlerin üretilmesi ve sinema filmlerinin çekilmesi icap etmektedir.

28 Ů?ubat Darbesi’ni hakkđ▒yla aydđ▒nlatacak kapsamlđ▒ bir raporun düŮ?ünce kuruluŮ?larđ▒ ve insan haklarđ▒ derneklerinin iŮ?birliđ?iyle hazđ▒rlanmasđ▒ ve darbenin ordu, siyaset, hukuk, medya, finans vb. tüm alanlardaki aktörlerinin tespit edilerek hak ettikleri cezaya çarptđ▒rđ▒lmalarđ▒na vesile olunmasđ▒, mahkûmlarđ▒n ise en hđ▒zlđ▒ Ů?ekilde yeniden yargđ▒lanarak tahliye edilmeleri temennisiyle…

Kaynaklar:

 1. Aynur Ekiz; “Postmodern Darbenin đ░zleri Hafđ▒zalardan Silinmedi”, Anadolu Ajansđ▒, http://aa.com.tr/tr/28-subat/postmodern-darbenin-izleri-hafizalardan-silinmedi/1065836, 18.02.2018.
 2. Ů?evket Hüner; “Postmodern Tiyatro Mađ?durlarđ▒”, DüŮ?ünce Mektebi, http://dusuncemektebi.com/y/24133/postmodern-tiyatro-magdurlari/, 26.02.2018.
 3. Sefa Mutlu; “Balatekin: BaŮ?örtülü eŮ?ini ancak araba bagajđ▒nda lojmanđ▒na götürebilenler vardđ▒”, Anadolu Ajansđ▒, http://aa.com.tr/tr/28-subat/basortulu-esini-ancak-araba-bagajinda-lojmanina-goturebilenler-vardi/1065844, 18.02.2018.
 4. Emeti Saruhan; “28 Ů?ubat’đ▒n Babasđ▒z Çocuklarđ▒”, Gerçek Hayat, http://www.gercekhayat.com.tr/kapak/28-subatin-babasiz-cocuklari/, 26.02.2018.
 1. Murat Paksoy: “Hüsnü Tuna: 28 Ů?ubat’đ▒n en önemli aktörlerinden biri FETÖ’dür”, Anadolu Ajansđ▒, http://aa.com.tr/tr/28-subat/avukat-husnu-tuna-28-subatin-en-onemli-aktorlerinden-biri-fetodur/1066514, 18.02.2018.
 2. http://mazlumder.org, 02.02.2018.
 3. SETAV, “28 Ů?ubat Darbesiyle Nasđ▒l HesaplaŮ?đ▒lmalđ▒?” Paneli, http://www.setav.org/etkinlikler/panel-28-subat-darbesiyle-nasil-hesaplasilmali/, 26.02.2018.
 4. http://www.edebiyathaberleri.com/haber/2921/cevat-akkanat-ile-28-subat-direnis-siirleri-antolojisini-konustuk.html, 26.02.2017.
 5. Hasan Sađ?đ▒ndđ▒k, Adamlar, (bir 28 Ů?ubat Ů?arkđ▒sđ▒), https://www.youtube.com/watch?v=cUykXvWfL5w, 28.02.2012.
 6. 28 Ů?ubat konulu tezler, YÖK, http://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/view/searchResultviewListThesis.jsp, 26.02.2018.
 7. Postmodern Darbe belgeseli, https://www.youtube.com/watch?v=NGb9giwfLoM, 27.02.2013.
 8. Tarihimizin Kara Lekesi 28 Ů?ubat belgeseli, https://www.youtube.com/watch?v=B8yoRgLn9xw, 27.02.2013.
 9. Son Darbe 28 Ů?ubat belgeseli, 3. Bölüm (3/12), CNNTürk, https://www.youtube.com/watch?v=hQ0SBuFFFag, 23.02.2013.
 10. 28 Ů?ubat KardeŮ?liđ?e Operasyon belgeseli, A Haber, https://www.ahaber.com.tr/webtv/programlar/belgesel-kusagi/28-subat-kardeslige-operasyon-belgeseli, 01.03.2014.
 11. 28 Ů?ubat Hatđ▒rlatmasđ▒ Özgürlük Zinciri, Ülke Tv, https://www.youtube.com/watch?v=BP1yv_7Nrik, 28.02.2016.
 12. 28 Ů?ubat Darbesi kđ▒sa belgeseli, Tvnet, https://www.youtube.com/watch?v=-C7sPi2NdnQ, 21.04.2014.

28 ┼?UBAT MA─?DURLARINA HAKLARINI VE ─░T─░BARLARINI ─░VED─░L─░KLE ─░ADE ETMEK : Google'da Ara
28 ┼?UBAT MA─?DURLARINA HAKLARINI VE ─░T─░BARLARINI ─░VED─░L─░KLE ─░ADE ETMEK


 
 
Bu Haberi Arkada■řma G÷nder :
 
Adřnřz / Soyadřnřz :
E-mail Adresiniz :
Arkada■řnřzřn Adř :
Arkada■řnřzřn E-Mail Adresi :
 
   
 
 ADI SOYADI :  
 
 E-MAŢL :  
 
 
 
 
 
 
        SPOR

  MEKKE VE MEDŢNE┬?NŢN KUTSAL MEKANLAR─▒


         Mekke (Arapça: مكة), Arap Yar─▒madas─▒’nda Hicaz eyaletinin ba┼?kenti ve Suudi Arabistan’─▒n en büyük ┼?ehri. ─░slam d

  28 ┼?UBAT MA─?DURLARINA HAKLARINI VE


           28 ┼?UBAT MA─?DURLARINA HAKLARINI VE ─░T─░BARLARINI ─░VED─░L─░KLE ─░ADE ETMEK Doç.Dr. Fethi Güngör “Cehennem, inkâra saplananl

 
 
T▄M YAZARLAR           ANKET
24 haziran se├žimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz?
% 24 √ Toplam : 7 - CUHUR ─░TT─░FAK─░
% 44 √ Toplam : 13 - M─░LLET ─░TT─░FAKI
% 20 √ Toplam : 6 - HDP
% 14 √ Toplam : 4 - H─░├? B─░R─░
   

           EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
  EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
 
 
 RSS ę 2010 Adil Haber Yorum TŘrkiye'nin Haber Sitesi
Site iceri­inin telif hakkř bildirilmeksizin kullanřlmasř yasaktřr
Gizlilik Ţlkeleri | Kullanřm Ko■ullarř | KŘnye | Reklam | Ţleti■im  
rapid.web.tr || Coder / Dizayner
info@rapid.web.tr