Anasayfam Yap Sřk Kullanřlanlara Ekle

 

Sitene Ekle KŘnye Ar■iv  Ţleti■im  rss  
ANASAYFA VŢDEO GALERŢ FOTO GALERŢ FŢRMA REHBERŢ ŢLANLAR ŢLETŢŮŢM  
 
D├╝zcan┬?dan bayram mesaj─▒
Hac─▒ adaylar─▒m─▒z─▒n sa─?l─▒kl─▒ bir ┼?ekilde ibadetlerini
Devletimizin ve Say─▒n Devlet Ba┼?kan─▒m─▒z─▒n sonuna
Ba┼?kan d├╝zcan┬?dan Okul M├╝d├╝r├╝ne Hasta Ziyareti
Kartal─▒n ba┼?ar─▒l─▒ Okul M├╝d├╝r├╝ Fikret kocaman


Bat─▒ ta┼?eronlar─▒n─▒ da kendisi gibi ikiy├╝zl├╝ etti - SPOR - Adil Haber Yorum
 
BAT─▒ TA┼?ERONLAR─▒N─▒ DA KENDŢSŢ GŢBŢ ŢKŢY├╝ZL├╝ ETTŢ
BU HABERŢN EKLENME TARŢHŢ 08-02-2018 / 06-15

 

Anasayfa'ya D÷n 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TŘm Spor Haberleri  
Bat─▒ ta┼?eronlar─▒n─▒ da kendisi gibi ikiy├╝zl├╝ etti

Batđ▒ varlđ▒đ?đ▒nđ▒ diđ?er toplumlarđ▒n sömürülmesine borçludur. Yüzyđ▒llardđ▒r kendi aralarđ▒nda verdikleri savaŮ?larđ▒n hiçbir kazanđ▒m getirmediđ?inin farkđ▒na varmđ▒Ů?lar ve sonunda kafakafaya verip centilmenlik dedikleri bir anlaŮ?ma imzalayarak strateji deđ?iŮ?ikliđ?ine gitmiŮ?lerdi. O günden sonra silbaŮ?tan bir düŮ?man tanđ▒mlamasđ▒ yapmđ▒Ů?lardđ▒r. Birbirlerini destekleyerek Bilim ve Sanayide ilerleyecekler, Osmanlđ▒’yđ▒ safdđ▒Ů?đ▒ bđ▒rakđ▒p dünyanđ▒n zenginliklerini aralarđ▒nda payedeceklerdi.

Hedeflerine kilitlenen Batđ▒lđ▒ devletler çok kđ▒sa bir süre içinde aralarđ▒nda mevcut bulunan hertürlü anlaŮ?mazlđ▒k, düŮ?manlđ▒k, çatđ▒Ů?ma varsa topyekün kaldđ▒rđ▒p çelik kasalara kilitlemiŮ?lerdi. Bu centilmenlik anlaŮ?masđ▒na uymayan yaramaz çocuklarđ▒ da kendi kurallarđ▒na göre cezalandđ▒rđ▒p elinden silahđ▒nđ▒ alđ▒p sadece Bilim ve Sanayiye hizmet edecek hale getirip bir bakđ▒ma hedefleri için mahkum etmiŮ?lerdi.

Dünyanđ▒n hertürlü zenginliđ?ini paylaŮ?đ▒rken önlerine çđ▒kabilecek engelleri el birliđ?i ile ortadan kaldđ▒rmđ▒Ů?lar, yada safdđ▒Ů?đ▒ edip hereketsiz bđ▒rakmđ▒Ů?lardđ▒r. Son yüzyđ▒l bunun örnekleri ile doludur. Küçük iŮ?levsiz devletçikler haline getirilen ülkelerin toplumlarđ▒ ya silah korkusu ile ya da kukla idareciler sayesinde kolayca kontrol edilebilmiŮ?, karđ▒n tokluđ?una ülkelerin yeraltđ▒ ve yerüstü zenginlikleri gizliden yada açđ▒ktan Batđ▒ya akđ▒p gitmiŮ?tir.

Kurduklarđ▒ küresel askeri, siyasi, hukuki, sivil toplum teŮ?kilatlarđ▒ ve özellikle de medya sayesinde hiçbir engelle karŮ?đ▒laŮ?madan hertürlü iŮ?in üstesinden kolaylđ▒kla gelmiŮ?ler, iŮ?leyegeldikleri cinayetler kendiliđ?inden örtbasedilmetke, çalđ▒pçđ▒rpmalar kđ▒lđ▒fđ▒na uydurulmakta, suistimaller görmezden gelinip, bütün illegal faaliyetleri hukuk adđ▒ altđ▒nda yutturulmuŮ?tur.

Kendilerinin uydurduklarđ▒ demokrasi, insan haklarđ▒, barđ▒Ů? gibi ikiyüzlü söylemlerle yapmadđ▒klarđ▒ cinayetler, istila etmedikleri yerler kalmamđ▒Ů?tđ▒. Bu çok yüzlü Makyavel mentalite ile sömürü düzenleri tđ▒kđ▒r tđ▒kđ▒r iŮ?lemeye devametmiŮ?tir. Son bir asđ▒rdđ▒r yeryüzünde köleleŮ?tirmedikleri, sömürü düzenlerini kurmadđ▒klarđ▒ hiçbir devlet bđ▒rakmamđ▒Ů?lardđ▒.

Ů?imdi aynđ▒ stratejilerini kurdurduklarđ▒ terör örgütleri yasesinde yapmaktalar. Ellerinde hertürlü silahlarla, sivilleri katleden bu terör örgütleri barđ▒Ů? ve özgürlük yalanlarđ▒ ile dünyanđ▒n gözü önünde cinayetler iŮ?lemekteler. Batđ▒lđ▒ devletler de filim izler gibi alkđ▒Ů? tutmaktalar.

Böylece sömürü düzenlerini bu Ů?ekilde devamettirme peŮ?indeler. Oysa onlarđ▒n oyunlarđ▒nđ▒ görebilen bir Türkiye var artđ▒k. Terör örgütleri üzerinden operasyon yapmaya çalđ▒Ů?an iki yüzlü Batđ▒lđ▒lar hedeflerine ulaŮ?amayacaklardđ▒r.

Ellerinde bulunan teknolojik silahlarđ▒ terör örgütlerine vererek inananlarđ▒ korkutmak istiyorlar. Oysa unuttuklarđ▒ bir Ů?ey var. Gerçek inananlar sadece kendini yaratan varlđ▒k olan Allah’tan korkar ve ona dayanđ▒r. Onlarđ▒n silah üstünlüklerinin hiçbir iŮ?e yaramadđ▒đ?đ▒nđ▒ bu millet asđ▒rlardđ▒r yeryüzünde zorbalarđ▒n kanđ▒nđ▒ akđ▒trarak göstermiŮ?tir. Onlarđ▒n modern silahlarđ▒yla üzerlerimize gelmeleri kaçđ▒nđ▒lmaz sonucu deđ?iŮ?tirmeyecektir.

Allah ne güzel ifade ediyor “Bir kđ▒sđ▒m insanlar, müminlere: «DüŮ?manlarđ▒nđ▒z olan insanlar, size karŮ?đ▒ asker topladđ▒lar; aman sakđ▒nđ▒n onlardan!» dediklerinde bu, onlarđ▒n imanlarđ▒nđ▒ bir kat daha arttđ▒rdđ▒ ve «Allah bize yeter. O ne güzel vekîldir!» dediler.” (Ali đ░mran 173) 

Öncelikle bütün dünyanđ▒n umudu olan Türkiye’deki Müslümanlarđ▒n yapmasđ▒ gereken iŮ?te budur. Biz dünya müslümanlarđ▒na örnek olduđ?umuz vakit arkamđ▒zdan gelecek iki milyar insanđ▒n olduđ?unu da unutmayalđ▒m.

Bugün odama gelen Malezya’lđ▒ bir hoca arkadaŮ?đ▒n ifadesi ile “Allah’tan ki Recep Tayyip Erdođ?an var. O da olmasa dünyada müslümanlarđ▒n sesi duyulmayacak, müslümanlarđ▒n onurunu ve Ů?erefini koruyacak tek insan kalmayacak” diyor. Hakikaten mesele iŮ?te bundan ibaret.

Erdođ?an’đ▒n dik duruŮ?u, “Dünya BeŮ?ten Büyüktür” sözü dünya müslümanlarđ▒na umut oldu. En son BirleŮ?miŮ? Milletler’de Kudüs oylamasđ▒nda nasđ▒l yankđ▒sđ▒nđ▒ bulduđ?unu, Trump’đ▒n tehditlerine rađ?men 163 ülkenin đ░srail’e hayđ▒r dediđ?ini gördük. Türkiye olarak biz dik durduđ?umuz zaman, ezilmiŮ?lerin, mazlumlarđ▒n arkamđ▒zdan geleceklerini de hatđ▒rđ▒mđ▒zdan çđ▒karmamamđ▒z gerekir.

Bu gerçeđ?i Batđ▒ dünyasđ▒ da çok iyi biliyor. Nasđ▒l ki Osmanlđ▒’nđ▒n önderliđ?inde đ░slam Alemi varlđ▒đ?đ▒nđ▒ korudu ise, Türkiye’nin dik duruŮ?u da đ░slam Alemini dik durmaya itecek, birlikte hareket etmelerine neden olacaktđ▒r. Bu da Batđ▒ dünyasđ▒nđ▒n sömürü düzeninin bitmesine, kendi içlerindeki yüzyđ▒llđ▒k savaŮ?lara geri dönmelerine neden olacaktđ▒tr.

Biz inanđ▒yoruz ki zafer er yada geç inananlarđ▒ndđ▒r.

 

Doç.Dr.Saim Kayadibi


Bat─▒ ta┼?eronlar─▒n─▒ da kendisi gibi ikiy├╝zl├╝ etti : Google'da Ara
Bat─▒ ta┼?eronlar─▒n─▒ da kendisi gibi ikiy├╝zl├╝ etti


 
 
Bu Haberi Arkada■řma G÷nder :
 
Adřnřz / Soyadřnřz :
E-mail Adresiniz :
Arkada■řnřzřn Adř :
Arkada■řnřzřn E-Mail Adresi :
 
   
 
 ADI SOYADI :  
 
 E-MAŢL :  
 
 
 
 
 
 
        SPOR

  MEKKE VE MEDŢNE┬?NŢN KUTSAL MEKANLAR─▒


         Mekke (Arapça: مكة), Arap Yar─▒madas─▒’nda Hicaz eyaletinin ba┼?kenti ve Suudi Arabistan’─▒n en büyük ┼?ehri. ─░slam d

  28 ┼?UBAT MA─?DURLARINA HAKLARINI VE


           28 ┼?UBAT MA─?DURLARINA HAKLARINI VE ─░T─░BARLARINI ─░VED─░L─░KLE ─░ADE ETMEK Doç.Dr. Fethi Güngör “Cehennem, inkâra saplananl

 
 
T▄M YAZARLAR           ANKET
24 haziran se├žimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz?
% 24 √ Toplam : 7 - CUHUR ─░TT─░FAK─░
% 44 √ Toplam : 13 - M─░LLET ─░TT─░FAKI
% 20 √ Toplam : 6 - HDP
% 14 √ Toplam : 4 - H─░├? B─░R─░
   

           EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
  EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
 
 
 RSS ę 2010 Adil Haber Yorum TŘrkiye'nin Haber Sitesi
Site iceri­inin telif hakkř bildirilmeksizin kullanřlmasř yasaktřr
Gizlilik Ţlkeleri | Kullanřm Ko■ullarř | KŘnye | Reklam | Ţleti■im  
rapid.web.tr || Coder / Dizayner
info@rapid.web.tr