Anasayfam Yap Sřk Kullanřlanlara Ekle

 

Sitene Ekle KŘnye Ar■iv  Ţleti■im  rss  
ANASAYFA VŢDEO GALERŢ FOTO GALERŢ FŢRMA REHBERŢ ŢLANLAR ŢLETŢŮŢM  
 
D├╝zcan┬?dan bayram mesaj─▒
Hac─▒ adaylar─▒m─▒z─▒n sa─?l─▒kl─▒ bir ┼?ekilde ibadetlerini
Devletimizin ve Say─▒n Devlet Ba┼?kan─▒m─▒z─▒n sonuna
Ba┼?kan d├╝zcan┬?dan Okul M├╝d├╝r├╝ne Hasta Ziyareti
Kartal─▒n ba┼?ar─▒l─▒ Okul M├╝d├╝r├╝ Fikret kocaman


K├╝l├╝nk, Canik┬?te Millili─?i Anlatt─▒ - SPOR - Adil Haber Yorum
 
K├╝L├╝NK, CANŢK┬?TE MŢLLŢLŢ─?Ţ ANLATT─▒
BU HABERŢN EKLENME TARŢHŢ 08-12-2017 / 08-04

 

Anasayfa'ya D÷n 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TŘm Spor Haberleri  
K├╝l├╝nk, Canik┬?te Millili─?i Anlatt─▒

Canik Belediyesinin düzenlediđ?i Bir Millet Diriliyor, Bir Millet Uyanđ▒yor konulu konferansa katđ▒lan AK Parti đ░stanbul Milletvekili Metin Külünk, Haçlđ▒ seferleri devam ediyor. 100 yđ▒l önceki bu cođ?rafyayđ▒ köleleŮ?tirme projesi devam ediyor. Tđ▒pkđ▒ Gazi Mustafa Kemal PaŮ?anđ▒n Samsuna çđ▒ktđ▒đ?đ▒ dönemdeyiz. Ancak endiŮ?em yok. Çünkü bugün imanđ▒mđ▒z da, imkanđ▒mđ▒z da var dedi.

AK Parti đ░stanbul Milletvekili Metin Külünk, Canik Belediyesi tarafđ▒ndan düzenlenen "Bir Millet Diriliyor, Bir Millet Uyanđ▒yor (Millilik ve Yerlilik) konulu konferansta Samsunlularla buluŮ?tu. Canik Kültür Merkezi┬?nde düzenlenen konferansta Türkiye ve dünyadaki geliŮ?melere iŮ?aret eden Külünk, tđ▒pkđ▒ 1. Dünya SavaŮ?đ▒┬?nda olduđ?u gibi bugün de Anadolu topraklarđ▒na yönelik operasyonlarđ▒n sürdüđ?ünü söyledi. Milletvekili Külünk, 100 yđ▒l önceki bu cođ?rafyayđ▒ köleleŮ?tirme projesinin devam ettiđ?ine dikkat çekti.

 ┬?CANđ░K┬?TE FARKLI BELEDđ░YECđ░Lđ░K VAR┬?

Canik Belediye BaŮ?kanđ▒ Osman Genç ve AK Parti Canik đ░lçe BaŮ?kanđ▒ Ercan Eler┬?in de katđ▒ldđ▒đ?đ▒ konferansta konuŮ?an Milletvekili Külünk, "Osman BaŮ?kan Anadolu┬?da farklđ▒ bir belediyecilik perspektifi ortaya koyuyor. Özellikle insana ve kültüre iliŮ?kin çabalarđ▒ takdire Ů?ayandđ▒r. Eđ?er fiziki deđ?iŮ?imi insani perspektifle güçlendirmezseniz sadece çöp toplarsđ▒nđ▒z, bina, yol, asfalt yaparsđ▒nđ▒z. Oysa bizim meselemiz, insana hizmettir. Bizim meselemiz, insana hizmeti merkeze koyduđ?unuzda, fiziki deđ?iŮ?imin yanđ▒nda insanđ▒n da yerli ve milli perspektifte bir fikri buluŮ?masđ▒nđ▒n sađ?lanmasđ▒dđ▒r" dedi.

 ┬?YAŮ?ADIđ?IMIZ YÜZYILI DOđ?RU ANLAMALIYIZ┬?

Bütün meselenin sadece hđ▒zlđ▒ tren yapmak olmadđ▒đ?đ▒nđ▒n altđ▒nđ▒ çizen Külünk, "Biz bütün derdimizi yüksek hđ▒zlđ▒ treni yapmak olarak sđ▒nđ▒rlandđ▒rđ▒rsak, eksik olur. Evet trenimizi, uçađ?đ▒mđ▒zđ▒, otomobilimizi, gemimizi yapacađ?đ▒z, ama bütün bunlarđ▒n gerekçesi olan insan hangi iddianđ▒n mensubu olacak? Tarihsel derinliđ?imize baktđ▒đ?đ▒mđ▒zda bizim özelliđ?imiz ‘đ░man’-‘đ░slam’-‘Millet’tir. Bu Anadolu mayasđ▒dđ▒r. YaŮ?adđ▒đ?đ▒ yüzyđ▒lđ▒ dođ?ru anlayan bir insani dönüŮ?ümle yüksek hđ▒zlđ▒ treni buluŮ?turamazsak bir gün bakarsđ▒nđ▒z yüksek hđ▒zlđ▒ treni emperyalizmin hizmetine veririz" diye konuŮ?tu.

 ┬?YEREL YÖNETđ░M đ░NSANđ░ DÖNÜŮ?ÜM SAđ?LAMALI┬?

Orta Dođ?u┬?nun köleleŮ?tirildiđ?ini dile getiren Külünk, "Osmanlđ▒┬?dan ayrđ▒lan devletler bađ?đ▒msđ▒zlaŮ?tđ▒ mđ▒? Nerede petrol paralarđ▒? 100 yđ▒l önceki bu cođ?rafyayđ▒ köleleŮ?tirme projesi devam ediyor. O nedenle bu Ů?ehirde bir yerel yönetim ┬?đ░nsan ve Fikir┬?, ┬?đ░nsan ve Gönül┬?e dair birŮ?ey söylemiyorsa, insanđ▒n fikrine boyut atlattđ▒rmđ▒yorsa ne olur yani çöp toplasan? O nedenle insani perspektifi merkeze koymalđ▒yđ▒z. Yani insani dönüŮ?üm. Bunun merkezinde olan bir medeniyet anlayđ▒Ů?đ▒. Bütün mücadelemiz bu" Ů?eklinde konuŮ?tu.

 ┬?HAÇLI SEFERLERđ░ DEVAM EDđ░YOR┬?

Türkiye┬?nin, Müslüman ve millet olarak evrensel sorumluluđ?u olduđ?una vurgu yapan Külünk, "Türklerin sorumluluđ?u asla yaŮ?adđ▒klarđ▒ ülke kadar deđ?il. Yüksek sorumluluklarđ▒ vardđ▒r. 12 yđ▒ldđ▒r ülkemiz, kuŮ?atma altđ▒nda olan bir ülke. Bugün Batđ▒┬?nđ▒n Türkiye┬?ye yönelik tehdidinin adđ▒ parçalamaktđ▒r. Hiç öyle büyük laflar etmeye, cilalđ▒ laflar etmeye gerek yok. Hedef, ülkemizin parçalanmasđ▒dđ▒r. Hedef, Orta Dođ?u’nun haritasđ▒nđ▒ deđ?iŮ?tirmektir. Ů?imdi bu hedefin sađ?lanmasđ▒ndaki suç ortaklarđ▒ kim? Haçlđ▒ seferleri devam ediyor. Hedefleri Türkleri Anadolu’dan sürmek, Anadolu┬?yu bize dar etmek" ifadelerini kullandđ▒.

 ┬?1919┬?LA AYNI DÖNEMDEYđ░Z┬?

Türkleri, Anadolu┬?dan sürme projesinin aradan 100 yđ▒l geçtikten sonra 1. Dünya SavaŮ?đ▒┬?nđ▒ devam ettirerek gerçekleŮ?tirmek istediklerini belirten Külünk, "Bu büyük oyunun en kritik alanđ▒ Suriye, Erdođ?an┬?sđ▒z Türkiye┬?dir. Bu büyük oyunun siyasi aparatđ▒ Cumhuriyet Halk Partisi┬?nin baŮ?đ▒ndaki adamdđ▒r. TaŮ?eronlarđ▒ ise silahlđ▒ terör örgütleri PKK, DAEŮ? ve FETÖ┬?dür. Bu üç örgüt 1. Dünya SavaŮ?đ▒┬?ndan 100 yđ▒l sonra sahte bayrak operasyonunun adđ▒dđ▒r. Tđ▒pkđ▒ Gazi Mustafa Kemal PaŮ?a┬?nđ▒n Samsun┬?a çđ▒ktđ▒đ?đ▒ dönemdeyiz. Hiç abartmđ▒yorum. Ancak endiŮ?em yok. Çünkü bugün imanđ▒mđ▒z da, imkanđ▒mđ▒z da var" diye konuŮ?tu.

 ┬?BÜYÜK OYUNU GÖRMEK ZORUNDAYIZ┬?

Türkiye için artđ▒k Fetret devrinin bittiđ?ini, yükseliŮ? döneminin baŮ?ladđ▒đ?đ▒nđ▒ ifade eden Külünk, Ů?unlarđ▒ söyledi: "Ama zahmetsiz rahmet yok. Toplum olarak sinirlerimizi dik tutmak zorundayđ▒z. Perdenin arkasđ▒ndaki büyük oyunu görmek zorundayđ▒z. Kimlere hangi roller verilmiŮ? bilmek zorundayđ▒z. Danđ▒Ů?tay saldđ▒rđ▒sđ▒ bir 15 Temmuz┬?dur. Hrant Dink cinayeti küresel bir 15 Temmuz┬?dur. Cumhuriyet mitingleri baŮ?lđ▒đ?đ▒ adđ▒ altđ▒nda ‘Ordu Göreve’ çađ?rđ▒sđ▒, 15 Temmuz┬?un, FETÖ┬?nün Ergenekon boyutudur. Cumhuriyet mitinglerinde murad edilenle 15 Temmuz┬?da murad edilen arasđ▒nda hiç bir fark yoktur."

 ┬?đ░NSANLARIMIZI AYDINLATIYORUZ┬?

Daha önce Yeni Türkiye┬?nin inŮ?asđ▒ için "Yeni Türkiye Yolunda" konferanslarđ▒nđ▒ düzenlediklerini hatđ▒rlatan Canik Belediye BaŮ?kanđ▒ Osman Genç de, "Ů?ehirlerin sadece fiziksel deđ?il, kültürde ve sanatta da dönüŮ?mesi gerektiđ?ini söyleyen ve uygulayan bir belediyeyiz. Ů?ehrimizin kültürel geliŮ?imine en önemli katkđ▒ sađ?layan bir belediyeyiz. Dünyayla birlikte Türkiye olarak da bir dönüŮ?üm yaŮ?đ▒yoruz. Yeni Türkiye Yolunda konferanslarđ▒mđ▒zda milletimizi yeni sistem konusunda aydđ▒nlatmayđ▒ amaçlamđ▒Ů?tđ▒k. Bu konferansla ülkemizin nasđ▒l diriliŮ?ine geçtiđ?ini uyandđ▒đ?đ▒nđ▒ öđ?reneceđ?iz. Dünyada yaŮ?ananlarđ▒, Türkiye┬?de yaŮ?ananlarđ▒ dođ?ru okumak gerekiyor. Ülkemize dođ?ru hizmet etme noktasđ▒nda bu konferanslarđ▒ önemli buluyoruz" dedi.

 AK Parti đ░stanbul Milletvekili Metin Külünk┬?ün, dinleyicilerin sorularđ▒nđ▒ da yanđ▒tladđ▒đ?đ▒ konferansđ▒n sonunda Canik Belediye BaŮ?kanđ▒ Osman Genç, Milletvekili Külünk┬?e konferansa katkđ▒larđ▒ndan dolayđ▒ çiçek ve iŮ?lemeli vazo hediye etti.

 


K├╝l├╝nk, Canik┬?te Millili─?i Anlatt─▒ : Google'da Ara
K├╝l├╝nk, Canik┬?te Millili─?i Anlatt─▒


 
 
Bu Haberi Arkada■řma G÷nder :
 
Adřnřz / Soyadřnřz :
E-mail Adresiniz :
Arkada■řnřzřn Adř :
Arkada■řnřzřn E-Mail Adresi :
 
   
 
 ADI SOYADI :  
 
 E-MAŢL :  
 
 
 
 
 
 
        SPOR

  MEKKE VE MEDŢNE┬?NŢN KUTSAL MEKANLAR─▒


         Mekke (Arapça: مكة), Arap Yar─▒madas─▒’nda Hicaz eyaletinin ba┼?kenti ve Suudi Arabistan’─▒n en büyük ┼?ehri. ─░slam d

  28 ┼?UBAT MA─?DURLARINA HAKLARINI VE


           28 ┼?UBAT MA─?DURLARINA HAKLARINI VE ─░T─░BARLARINI ─░VED─░L─░KLE ─░ADE ETMEK Doç.Dr. Fethi Güngör “Cehennem, inkâra saplananl

 
 
T▄M YAZARLAR           ANKET
24 haziran se├žimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz?
% 24 √ Toplam : 7 - CUHUR ─░TT─░FAK─░
% 44 √ Toplam : 13 - M─░LLET ─░TT─░FAKI
% 20 √ Toplam : 6 - HDP
% 14 √ Toplam : 4 - H─░├? B─░R─░
   

           EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
  EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
 
 
 RSS ę 2010 Adil Haber Yorum TŘrkiye'nin Haber Sitesi
Site iceri­inin telif hakkř bildirilmeksizin kullanřlmasř yasaktřr
Gizlilik Ţlkeleri | Kullanřm Ko■ullarř | KŘnye | Reklam | Ţleti■im  
rapid.web.tr || Coder / Dizayner
info@rapid.web.tr