Anasayfam Yap Sřk Kullanřlanlara Ekle

 

Sitene Ekle KŘnye Ar■iv  Ţleti■im  rss  
ANASAYFA VŢDEO GALERŢ FOTO GALERŢ FŢRMA REHBERŢ ŢLANLAR ŢLETŢŮŢM  
 
D├╝zcan┬?dan bayram mesaj─▒
Hac─▒ adaylar─▒m─▒z─▒n sa─?l─▒kl─▒ bir ┼?ekilde ibadetlerini
Devletimizin ve Say─▒n Devlet Ba┼?kan─▒m─▒z─▒n sonuna
Ba┼?kan d├╝zcan┬?dan Okul M├╝d├╝r├╝ne Hasta Ziyareti
Kartal─▒n ba┼?ar─▒l─▒ Okul M├╝d├╝r├╝ Fikret kocaman


Serdar USMAN - SPOR - Adil Haber Yorum
 
SERDAR USMAN
BU HABERŢN EKLENME TARŢHŢ 08-02-2018 / 06-02

 

Anasayfa'ya D÷n 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TŘm Spor Haberleri  
Serdar USMAN

Son günlerin ekran yüzlerinden olmaya merak sarmđ▒Ů? CHP Genel BaŮ?kan yardđ▒mcđ▒lđ▒đ?đ▒ yürüten Öztürk Yđ▒lmaz anladđ▒đ?đ▒m kadarđ▒yla partisinde üst sđ▒ralara oynamaya hevesli görünüyor. 
Nedense Gürsel Tekin aklđ▒ma geldi.
Yđ▒lmaz misali öne fđ▒rlayan nicelerinin akđ▒betini buradan izah etmeme gerek yok.  
DEAŮ? terör örgütü tarafđ▒ndan 11 Haziran 2014 tarihinde Türkiye’nin Musul BaŮ?konsolosluđ?u’na yapđ▒lan bir baskđ▒nla bu adamđ▒ tanđ▒dđ▒k. Kendisiyle birlikte 46 kiŮ?inin daha rehin alđ▒ndđ▒đ?đ▒ olay gününü hatđ▒rlarsđ▒nđ▒z. BaŮ?konsolosumuzun rehin alđ▒nmasđ▒ karŮ?đ▒sđ▒nda tepki vermiŮ? ve buna yeltenen DEAŮ? teröristlerinin bir an önce cezalarđ▒nđ▒ bulmasđ▒ için milletçe dua ve niyazda bulunmuŮ?tuk. 
Bize görünen pencerenin geri planđ▒nda neler yaŮ?anmđ▒Ů? neler? Musul BaŮ?konsolosluđ?u’nda görevli bir güvenlik amirinin, Diyarbakđ▒r Terörle Mücadele Ů?ube Müdürlüđ?ü’ne verdiđ?i ifadede Yđ▒lmaz’đ▒n baskđ▒n sđ▒rasđ▒nda gizlendiđ?ini ve konsoloslukta polis memuru olan Abdusettar YaŮ?ar’đ▒n baŮ?konsolos olarak tanđ▒tđ▒ldđ▒đ?đ▒nđ▒ söylemiŮ?.  
8 Haziran 2014 tarihinde DEAŮ? teröristleri "Bizden olmayanlar derhal Ů?ehri terk etsinler, yoksa sonuçlarđ▒na katlanđ▒rlar" diye tehditlere baŮ?lamđ▒Ů?lar. Saat 14.00 sđ▒ralarđ▒nda konsolosluk binamđ▒zđ▒n dđ▒Ů? güvenliđ?inden sorumlu olan Irak’đ▒n korkak polisleri daha olaylar baŮ?lamadan konsolosluđ?umuzun güvenliđ?ini bđ▒rakđ▒p kaçmđ▒Ů?lar. Olaylar ayyuka çđ▒kmđ▒Ů? ve DEAŮ? tarafđ▒ndan 9 Haziran’da çevre binalara saldđ▒rđ▒lar sürmüŮ?. 10 Haziran 2014 günü saat 11.00 sđ▒ralarđ▒nda Öztürk Yđ▒lmaz baŮ?konsolos sđ▒fatđ▒yla 3. sđ▒nđ▒f emniyet müdürü Safi Özmaya, baŮ?konsolos yardđ▒mcđ▒sđ▒ Tahir Ů?anlđ▒ ve yine baŮ?konsolos yardđ▒mcđ▒sđ▒ Faruk Deniz’i güvenlik toplantđ▒sđ▒na çađ?đ▒rmđ▒Ů?. Toplantđ▒ sürerken, baŮ?konsolosa güvenliđ?in olmadđ▒đ?đ▒nđ▒, bundan dolayđ▒ konsolosluk binasđ▒nđ▒n tahliye edilmesi gerektiđ?i söylenmiŮ?. Yani kurulan kriz masasđ▒yla alđ▒nabilecek önlemlere dair fikir teatisinde bulunulmuŮ? ve zayiat vermeden sđ▒yrđ▒lmak amacđ▒yla bir dizi önlemlerin alđ▒nmasđ▒na dair bir çalđ▒Ů?ma yapđ▒lmđ▒Ů?.
Buraya kadar her Ů?ey normal. Fakat bundan sonrasđ▒ için yaŮ?anacaklar dikkat çekicidir.  
11 Haziran 2014 itibariyle konsoloslukta 1 baŮ?konsolos, 2 konsolos yardđ▒mcđ▒sđ▒, 31 polis, 7 konsolosluk çalđ▒Ů?anđ▒, 2 çocuk ve 3 kadđ▒n toplam 46 kiŮ?i varmđ▒Ů?. DAEŮ? örgüt mensuplarđ▒ tüm personeli konsolosluđ?un giriŮ?ine toplayarak araçlara ve silahlarđ▒na el koymuŮ?lar. Akabinde de tüm personeli sđ▒nđ▒ra götüreceklerini söylemiŮ?ler. GörüŮ?meleri örgüt mensuplarđ▒ ile Arapça bilen Abdusettar YaŮ?ar yapmđ▒Ů?. Buradan mensuplarđ▒mđ▒zđ▒ Musul’da ki 17 Temmuz Mahallesi isimli yerde bulunan iki katlđ▒ bir binaya götürmüŮ?ler. Aileleri üst kata, kalanlarđ▒ alt kata yerleŮ?tirmiŮ?ler.  
Alđ▒konulma günlerini anlatan güvenlik amiri S.C. ifadesinde; "BaŮ?konsolos Öztürk Yđ▒lmaz, bir gün arkadaŮ?lara hakaret etti. Tartđ▒Ů?tđ▒k. Yđ▒lmaz kendi aŮ?çđ▒sđ▒ Ersan Köksal’a yumruk attđ▒. Kavga sđ▒rasđ▒nda kendi de yüzünden yaralandđ▒" diyor.  
Güvenlik amiri S.C., "Yđ▒lmaz’đ▒n biri Türkiye biri de ABD’ye verilmek üzere flash bellekler verdiđ?ini ancak bu belleklerin akđ▒betinin meçhul olduđ?unu söylemiŮ?. S.C., serbest bđ▒rakđ▒ldđ▒klarđ▒ günü de Ů?öyle anlatmđ▒Ů?tđ▒: “AkŮ?am saatlerinde bizi kaldđ▒đ?đ▒mđ▒z yerden bodrum kata indirdiler. Örgüt sorumlularđ▒ Abdüssettar’đ▒ yukarđ▒ çađ?đ▒rmđ▒Ů?lar. Daha sonrada Abdusettar baŮ?konsolosu çađ?đ▒rdđ▒. YaklaŮ?đ▒k yarđ▒m saat yukarđ▒da görüŮ?tükten sonra Ů?ahđ▒slar ayrđ▒ldđ▒." 
Burada Öztürk Yđ▒lmaz’đ▒n Musul BaŮ?konsolosluđ?u’nda görevli güvenlik amiri S.C., ifadesinde polis memuru Abdusettar YaŮ?ar’đ▒n kendini konsolos olarak tanđ▒ttđ▒đ?đ▒na dikkat çekip Ů?unlarđ▒ anlattđ▒: "Öztürk Yđ▒lmaz, kendisine ’Muhasebeci Kenan’ olarak hitap edilmesini istedi. Konsolos görevlilerine ’Bana beyefendi demeyin. BaŮ?konsolos olduđ?um bilinmesin’ diyordu." Yani can derdine düŮ?müŮ?. đ░nsan, her zaman ve zeminde can güvenliđ?ini sađ?lamak amacđ▒yla farklđ▒ kisveler altđ▒nda hareket etmeyi benimsemiŮ? olabilir. Fakat burada ki durum biraz farklđ▒. Kendini baŮ?ka biri olarak tanđ▒tmasđ▒nđ▒n ötesinde yerine bir baŮ?kasđ▒nđ▒n konsolos olarak bilinmesine dair bir giriŮ?ime ben Ů?ahsen kendini kurtarmak amacđ▒yla bir diđ?erini ateŮ?e atmak olarak algđ▒larđ▒m. Bunu sađ?a sola çekmeye gerek yok. Bunun adđ▒ strateji deđ?ildir. Bu düpedüz zorda kaldđ▒đ?đ▒nda yanđ▒nda ki mesai arkadaŮ?larđ▒nđ▒ gözünü kđ▒rpmadan ateŮ?e atabileceđ?ini gösterir. Bu da bir T.C vatandaŮ?đ▒ olarak benim canđ▒mđ▒ acđ▒tđ▒yor. Normal Ů?artlar altđ▒nda bir insanđ▒n yapmasđ▒ gereken kendini gizlemeden Türkiye adđ▒na oradaki terör örgütü mensuplarđ▒yla görüŮ?melerini sürdürmesi ve kimsenin kđ▒lđ▒na zarar gelmeden canlarđ▒nđ▒ güvenlik altđ▒na almak olmalđ▒ydđ▒.
Ů?imdi meclis kürsüsünden nara atmasđ▒ deđ?il. Yiđ?it er meydanđ▒nda belli olur. Öylesine önemli bir mevkii kendine tevdi eden bir devlete karŮ?đ▒ sorumluluđ?un bilincinde olmak daha da önemlidir. Zoru gördüđ?ünde ardđ▒na bakmadan kaçmak deđ?il. 


Zeytin Dalđ▒ harekâtđ▒nda TSK ile birlikte hareket eden ÖSO’ya rahat koltuđ?undan hiçbir güvenlik endiŮ?esi yaŮ?amadan ’terörist’ diyebilen, ordumuzun komutanđ▒ CumhurbaŮ?kanđ▒ Erdođ?an’a ađ?za alđ▒nmayacak derecede hakaret edebilen Öztürk, sular durulduđ?unda bakalđ▒m kendini nasđ▒l savunacak, açđ▒kçasđ▒ merak ediyorum. Öztürk Yđ▒lmaz’đ▒n basđ▒n toplantđ▒larđ▒nda dikkatinizi çekmiŮ?tir. Ađ?zđ▒nđ▒n ayarđ▒ yok.   
CHP’nin konumu alabildiđ?ince deđ?iŮ?ti. đ░çinde farklđ▒ örgüt mensubu çok sayđ▒da kiŮ?i var. Bunlarđ▒n hepsi farklđ▒ telden çalđ▒yor. Benim zannđ▒mca daha önce MHP kanalđ▒yla kurgulanmaya çalđ▒Ů?đ▒lan FETÖ oyunu baŮ?arđ▒lđ▒ olmayđ▒nca CHP kanalđ▒ tercih edildi. Bu sebeple CHP’nin arđ▒tđ▒lmasđ▒ ve içinde ki farklđ▒ seslere mensup kalabalđ▒klar mikserden geçirilmelidir.
Bir vatandaŮ? olarak söylüyorum. CHP’nin Ů?u anki duruŮ?u kaygđ▒ vericidir.  

 Serdar USMAN


Serdar USMAN : Google'da Ara
Serdar USMAN


 
 
Bu Haberi Arkada■řma G÷nder :
 
Adřnřz / Soyadřnřz :
E-mail Adresiniz :
Arkada■řnřzřn Adř :
Arkada■řnřzřn E-Mail Adresi :
 
   
 
 ADI SOYADI :  
 
 E-MAŢL :  
 
 
 
 
 
 
        SPOR

  MEKKE VE MEDŢNE┬?NŢN KUTSAL MEKANLAR─▒


         Mekke (Arapça: مكة), Arap Yar─▒madas─▒’nda Hicaz eyaletinin ba┼?kenti ve Suudi Arabistan’─▒n en büyük ┼?ehri. ─░slam d

  28 ┼?UBAT MA─?DURLARINA HAKLARINI VE


           28 ┼?UBAT MA─?DURLARINA HAKLARINI VE ─░T─░BARLARINI ─░VED─░L─░KLE ─░ADE ETMEK Doç.Dr. Fethi Güngör “Cehennem, inkâra saplananl

 
 
T▄M YAZARLAR           ANKET
24 haziran se├žimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz?
% 24 √ Toplam : 7 - CUHUR ─░TT─░FAK─░
% 44 √ Toplam : 13 - M─░LLET ─░TT─░FAKI
% 20 √ Toplam : 6 - HDP
% 14 √ Toplam : 4 - H─░├? B─░R─░
   

           EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
  EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
 
 
 RSS ę 2010 Adil Haber Yorum TŘrkiye'nin Haber Sitesi
Site iceri­inin telif hakkř bildirilmeksizin kullanřlmasř yasaktřr
Gizlilik Ţlkeleri | Kullanřm Ko■ullarř | KŘnye | Reklam | Ţleti■im  
rapid.web.tr || Coder / Dizayner
info@rapid.web.tr