Anasayfam Yap Sřk Kullanřlanlara Ekle

 

Sitene Ekle KŘnye Ar■iv  Ţleti■im  rss  
ANASAYFA VŢDEO GALERŢ FOTO GALERŢ FŢRMA REHBERŢ ŢLANLAR ŢLETŢŮŢM  
 
D├╝zcan┬?dan bayram mesaj─▒
Hac─▒ adaylar─▒m─▒z─▒n sa─?l─▒kl─▒ bir ┼?ekilde ibadetlerini
Devletimizin ve Say─▒n Devlet Ba┼?kan─▒m─▒z─▒n sonuna
Ba┼?kan d├╝zcan┬?dan Okul M├╝d├╝r├╝ne Hasta Ziyareti
Kartal─▒n ba┼?ar─▒l─▒ Okul M├╝d├╝r├╝ Fikret kocaman


Harflerin d├╝nyas─▒ - YEMEK - Adil Haber Yorum
 
HARFLERŢN D├╝NYAS─▒
BU HABERŢN EKLENME TARŢHŢ 09-12-2013 / 06-15

 

Anasayfa'ya D÷n 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TŘm Yemek Haberleri  
Harflerin d├╝nyas─▒

Harflerin dünyasđ▒

Çözüm süreciyle birlikte üç yeni harfimiz oldu: “Q, X, W”... Aslđ▒nda bu üç yeni harfin öyküsünü 85 yđ▒l öncesinde aramak gerekiyor. Gazeteci-yazar Sadđ▒k Albayrak, son kitabđ▒ “Batđ▒ Emperyalizmine KarŮ?đ▒ Osmanlđ▒’nđ▒n DireniŮ?i”nde yeni harflere geçilmeden önce yapđ▒lan anketleri yayđ▒nladđ▒. Dönemin birçok ünlü isminin Latin alfabesine geçiŮ?le ilgili öngörülerini okuyunca Ů?aŮ?đ▒racaksđ▒nđ▒z.

Harflerin dünyasđ▒

 

Cumhuriyet┬?in beŮ?inci yđ▒lđ▒nda kabul edilen "Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkđ▒nda Kanun"da unutulan üç harf 85 yđ▒l sonra açđ▒lđ▒m sürecinin bir adđ▒mđ▒ olarak özgürlüklerine kavuŮ?urken 1 Kasđ▒m 1928┬?te gerçekleŮ?tirilen Harf Devrimi de bir kez daha tartđ▒Ů?maya açđ▒ldđ▒. "Q, X ve W" harfleri yđ▒llarđ▒nđ▒ sürgünde geçirirken Türk tarihinin yüzyđ▒llar boyunca yazđ▒ldđ▒đ?đ▒ "Elif, Be" ise adeta idama mahkum edilmiŮ?ti. Kimilerine göre muasđ▒r medeniyet seviyesinin bir göstergesi olan Latin harfleri bazđ▒larđ▒nca ise göz göre göre bir milleti cahil bđ▒rakmak manasđ▒na geliyordu. Deđ?iŮ?ikliđ?in üzerinden 85 yđ▒l geçmiŮ?ken hala soru iŮ?aretleriyle dolu bu konuya her araŮ?tđ▒rmasđ▒ ve kitabđ▒yla ses getiren Sadđ▒k Albayrak, "Batđ▒ Emperyalizmine KarŮ?đ▒ Osmanlđ▒┬?nđ▒n DireniŮ?i" isimli son kitabđ▒nda cevap aradđ▒. 


Gazeteci-yazar Sadđ▒k Albayrak┬?đ▒n son kitabđ▒nda gözler önüne serdiđ?i anket çok konuŮ?ulacak.

Sadđ▒k Albayrak, kitabđ▒nda Latin harflerinin kabulü öncesinde yapđ▒lan bir anketi gözler önüne sererken, dönemin önemli edebiyatçđ▒ ve alimlerinin bu inkđ▒laba Ů?iddetle muhalefet ettiđ?ini de ortaya koyuyor. Öyle ki Cumhuriyet döneminin en büyük yazarlarđ▒ndan sayđ▒lan ve Mustafa Kemal┬?in eŮ?i Latife Hanđ▒m┬?đ▒n amcasđ▒ olan Halid Ziya UŮ?aklđ▒gil bile yeni harflerin kabulüne razđ▒ gelmediđ?ini söylüyor. Sadđ▒k Albayrak┬?đ▒n ifadesiyle "bu anketin yanđ▒ sđ▒ra daha pek çok münakaŮ?alar yapđ▒lmđ▒Ů?sa da zaman ve galebe, Latin harfleri taraftarlarđ▒nđ▒n lehine iŮ?lemiŮ? olduđ?undan iki yđ▒l içinde Latin harfleri rayđ▒na oturtuluyor"... Albayrak┬?đ▒n kitabđ▒nda bahsettiđ?i ankette dönemin önemli isimlerinin Latin harfleri yorumlarđ▒ ise Ů?öyle:

 

"đ░lmi hayatđ▒mđ▒zda Latin harflerinin yeri yoktur"

UŮ?Ů?akizade Halid Ziya (UŮ?aklđ▒gil) 
"Memleketin resmi ve ilmi hayatđ▒nda Latin harflerinin yeri yoktur. Her iki yazđ▒yđ▒ aynđ▒ anda mümarese (yatkđ▒nlđ▒k) ile yazđ▒yorsunuz Latince yazđ▒ için sarf edeceđ?iniz zaman, diđ?erinden çok fazla olacaktđ▒r. Bunu hayatđ▒nđ▒z devamđ▒nda yazacađ?đ▒nđ▒z yazđ▒lar için hesap ederseniz ömrünüzün yazđ▒ iŮ?inde sarf edilecek kđ▒smđ▒nđ▒n ne büyük bir ziyana uđ?rayacađ?đ▒nđ▒ görürsünüz. (…) Esas itibariyle Latince harflerinin kabulüne tamamen muarđ▒zđ▒m (karŮ?đ▒yđ▒m)."

 

"30 asđ▒rlđ▒k kütüphaneye veda etmek…"

Necib Asđ▒m (Yazđ▒ksđ▒z) Bey (Erkek Muallim Mektebi Müdürü)

"Taraftar deđ?ilim. Çünkü en az 30 asđ▒rlđ▒k kütüphanemize veda etmek icap edecektir. Aradan 50 sene geçtikten sonra evlatlarđ▒mđ▒z nazarđ▒nda kütüphanelerimiz Avrupa┬?daki Ů?ark Bilimcileri┬?nin gördükleri Ů?ekle girer. Ve bugünkü Türkçeyi ayrđ▒ca tahsil etmeleri icap eder."

"Türk milleti o zaman medeni mi oluverecek"

Kemalzade Ali Ekrem (Bolayđ▒r) Bey (Darü┬?l-Fünun Müderrisi)

"Ben Latin harflerinin kabulüne taraftar deđ?ilim. (…) Latin harflerini kabul edeceđ?iz de ne olacak? Türk milleti o zaman medeni mi oluverecek? Milletlerin medeniyetleri, lisanlarđ▒n kolaylđ▒đ?đ▒ ile ölçülmez."

"Japonlar da kullanmđ▒yor"

Cevded Bey (Erkek Muallim Mektebi Öđ?retmeni)

"Terakki ve medeniyetin her sahasđ▒nda bugün đ░ngilizlere yetiŮ?en Japonlar, Latin harflerini kullanmđ▒yorlar."

"Yeni harflerin getireceđ?i anarŮ?i…"

đ░brahim Alaaddin (Gövsa) Bey (Erkek Muallim Mektebi Müdürü)

"Kelimelerin imlasđ▒nđ▒ tespit eden bir sözlük yapđ▒lmazsa yeni harflerin vücuda getireceđ?i anarŮ?i eskileri mumla aratacaktđ▒r."

 

"Lehçemizi ifade edemez"

Veled Çelebi (đ░zbudak) Bey

"Ne Latin seslileri, ne de Latin sessizleri bizim lisanđ▒mđ▒zđ▒n lehçesini ifadeye kâfi deđ?ildir."

 

"Telaffuz kolaylaŮ?maz"

đ░brahim Necmi Bey (Galatasaray Lisesi Edebiyat Muallimi)

"Latin harflerinin kabulü, kelimelerin telaffuzunu kolaylaŮ?tđ▒racađ?đ▒nđ▒ iddia edenler yanđ▒lđ▒yor."

"Sizin için henüz mümkün deđ?ildir"

Profesör GombuteŮ? Zoltan (MeŮ?hur Macar dilbilimci)

"Latin harflerini kabul etmek istiyormuŮ?sunuz. đ░lmi nazar-đ▒ dikkate alđ▒yorsanđ▒z Latin harflerini kabul, sizin için henüz mümkün deđ?ildir."

"đ░lerlemeye mani deđ?il"

Avram Galanti (Darü┬?l Fünun Müderrisi)

"Arabi harfleri ilerlemeye mani deđ?ildir."
đ░ngilizlerin "Harf Devrimi" CoŮ?kusu

"Münferid Bir Millet Olarak Tanđ▒tđ▒lan Türkler Artđ▒k..."

Albayrak┬?đ▒n kitabđ▒nda yer alan deđ?iŮ?imle ilgili en çarpđ▒cđ▒ yorumlardan birisi de đ░ngiliz Times gazetesine ait. Kđ▒sa bir dönem önce đ░stanbul┬?da iŮ?galci olarak bulunan đ░ngilizlerin dünyaca ünlü gazetesi Times, Türkiye┬?de yeni harflerin kullanđ▒lmasđ▒yla ilgili olarak bir baŮ?makale yayđ▒nlarken Ů?u ifadeleri kullanđ▒yor: "Arap harfleri ile yazđ▒lan Türkçenin müŮ?külatđ▒ ile mücadele etmeyenler, yeni yazđ▒nđ▒n kabulündeki faydalarđ▒ takdir edemezler. (…) Asđ▒rlardan beri yabancđ▒ ve münferit bir millet tanđ▒tđ▒lan Türkler bu hareketle her zamandan fazla garba yaklaŮ?mđ▒Ů? bulunuyorlar. Bu büyük yenilik Türklerin mukadderatlarđ▒nđ▒ emniyet ettikleri büyük reise layđ▒k bir modernleŮ?medir."


TAHA DAđ?LI / AKTÜEL


Harflerin d├╝nyas─▒ : Google'da Ara
Harflerin d├╝nyas─▒


 
 
Bu Haberi Arkada■řma G÷nder :
 
Adřnřz / Soyadřnřz :
E-mail Adresiniz :
Arkada■řnřzřn Adř :
Arkada■řnřzřn E-Mail Adresi :
 
   
 
 ADI SOYADI :  
 
 E-MAŢL :  
 
 
 
 
 
 
        YEMEK

  ├?AMLICA┬?DA ET RESTAURANT VE STEAKHOUSE


         ─░stanbul Büyük ┼?ehir Belediyesine ba─?l─▒ Çaml─▒ca Sosyal Tesisleri ve di─?er tesislerde eski Tesis Müdürlerinden Selami DEM─░RTA┼? yeni

  JAWHARA KONAK MEKKE ├?EKMEK├?Y M├?FT├?S├?N├?


            Mekke’nin en ünlü restaurant─▒ Jawhara Konak Mekke ─░stanbul Çekmeköy ─░lçe Müftüsü Muhammet SU─░&Cced

 
 
T▄M YAZARLAR           ANKET
24 haziran se├žimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz?
% 24 √ Toplam : 7 - CUHUR ─░TT─░FAK─░
% 44 √ Toplam : 13 - M─░LLET ─░TT─░FAKI
% 20 √ Toplam : 6 - HDP
% 14 √ Toplam : 4 - H─░├? B─░R─░
   

           EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
  EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
 
 
 RSS ę 2010 Adil Haber Yorum TŘrkiye'nin Haber Sitesi
Site iceri­inin telif hakkř bildirilmeksizin kullanřlmasř yasaktřr
Gizlilik Ţlkeleri | Kullanřm Ko■ullarř | KŘnye | Reklam | Ţleti■im  
rapid.web.tr || Coder / Dizayner
info@rapid.web.tr