Anasayfam Yap Sřk Kullanřlanlara Ekle

 

Sitene Ekle KŘnye Ar■iv  Ţleti■im  rss  
ANASAYFA VŢDEO GALERŢ FOTO GALERŢ FŢRMA REHBERŢ ŢLANLAR ŢLETŢŮŢM  
 
D├╝zcan┬?dan bayram mesaj─▒
Hac─▒ adaylar─▒m─▒z─▒n sa─?l─▒kl─▒ bir ┼?ekilde ibadetlerini
Devletimizin ve Say─▒n Devlet Ba┼?kan─▒m─▒z─▒n sonuna
Ba┼?kan d├╝zcan┬?dan Okul M├╝d├╝r├╝ne Hasta Ziyareti
Kartal─▒n ba┼?ar─▒l─▒ Okul M├╝d├╝r├╝ Fikret kocaman


Hocay─▒ anlatt─▒ - YEMEK - Adil Haber Yorum
 
HOCAY─▒ ANLATT─▒
BU HABERŢN EKLENME TARŢHŢ 25-02-2014 / 10-09

 

Anasayfa'ya D÷n 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TŘm Yemek Haberleri  
Hocay─▒ anlatt─▒

 

AkŮ?it Erbakan Hoca’yđ▒ Anlattđ▒

Prof. Dr. Cevat AkŮ?it, Erbakan Hoca’yđ▒ Milli Gazete’ye bir söyleŮ?iyle anlattđ▒. đ░Ů?te AkŮ?it’in ađ?zđ▒ndan Erbakan Hoca…
AkŮ?it Erbakan Hoca’yđ▒ Anlattđ▒
25 Ů?ubat 2014 Salđ▒ 10:28

 Herkes odasđ▒na çekildi, mđ▒Ů?đ▒l mđ▒Ů?đ▒l uyudu, ama o sabaha kadar uyumadđ▒. Aslđ▒nda Erzurum’da da, Erzincan’da da beraber olduk, aynđ▒ Ů?ekilde geceleri hiç uyumadđ▒. Erbakan Hoca tam bir derviŮ?ti canđ▒m!.. Yani o dayanđ▒klđ▒lđ▒đ?đ▒ nasđ▒l gösteriyordu bilemiyoruz! Uyumuyor, akŮ?ama kadar konuŮ?uyor, sabaha kadar ibadet ediyor. Dayanđ▒lđ▒r gibi bir Ů?ey deđ?il. O gecede ben fark ettim, sabaha kadar hiç uyumadđ▒. Sabahleyin herkes etrafđ▒nđ▒ aldđ▒đ?đ▒ zaman da gelenleri hemen orada üye kaydetti.

erbakan_hoca_tam_bir_dervisti_4.jpg

Muhterem Hocam, kđ▒saca sizi tanđ▒yabilir miyiz?

đ░smim Mustafa Cevat AkŮ?it. 1938 yđ▒lđ▒nda Denizli’de dođ?dum. đ░mam Hatip Okulu’nu đ░sparta ve 1956’dan itibaren de đ░stanbul’da okudum. Öđ?renciliđ?im sđ▒rasđ▒nda đ░stanbul Zeyrek’te Ümmü  Gülsüm Camii’nde, yani Mehmet Zahid Kotku Hazretlerinin imam olduđ?u camide, önce müezzinlik, onun đ░skender PaŮ?a Camii’ne tayin olmasđ▒ndan sonra da imamlđ▒k görevlerinde bulundum. Oradayken ben hem đ░mam Hatip’i, hem Yüksek đ░slam Enstitüsü’nü hem de Hukuk Fakültesi’ni bitirdim. AkŮ?amlarđ▒ da Fransđ▒z konsolosluđ?una gidiyordum, Fransđ▒z’ca kurlarđ▒na katđ▒lđ▒yordum, hem de imamdđ▒m. Dört iŮ?i birlikte yürütüyordum yani.

Denizli’de hocalđ▒k yaptđ▒m. Adana’da đ░mam Hatip öđ?retmenliđ?im ve idareciliklerim oldu. Erzurum Yüksek đ░slam Enstitüsü Müdürlüđ?ü yaptđ▒m. Edirne’ye sürgün olarak gittim. 14 yđ▒l orada üniversitede ders verdim.

Mehmet Zahid Kotku Hazretleri đ░le Sohbetler

Erbakan Hocamđ▒zla nasđ▒l tanđ▒Ů?tđ▒nđ▒z?

1956 yđ▒lđ▒nda đ░stanbul đ░mam Hatip Okulu’na gelip Zeyrek’teki o camide müezzinlik yapmaya baŮ?layđ▒nca, Mehmet Zahid Kotku Hazretlerinin sohbetlerine bir çok ilim ve fikir adamđ▒ katđ▒lđ▒yordu. Necmettin Erbakan da bunlarđ▒n arasđ▒ndaydđ▒. O zamandan beri tanđ▒rđ▒m. Ben o zaman bđ▒yđ▒đ?đ▒ yeni terlemeye baŮ?layan bir delikanlđ▒ idim. Hatđ▒rladđ▒đ?đ▒m kadarđ▒yla O sohbete katđ▒lanlar arasđ▒nda, Erbakan Hoca, Osman Çataklđ▒, Mustafa Köse, Yahya Ođ?uz, Korkut Özal, Recai Kutan gibi isimler katđ▒lđ▒rdđ▒. Necmettin Erbakan Hoca aŮ?ađ?đ▒ yukarđ▒ her gün akŮ?amlarđ▒ gelir sohbete katđ▒lđ▒rdđ▒. Hep üniversite mezunu hakim komutan öyle adamlar gelirdi. Kendisi o zaman Teknik Üniversitesinde doçent olarak hocalđ▒k yapđ▒yordu.

c05_erbakan_hoca_tam_bir_dervisti_1.jpg

Hocam, o günlere ait hatđ▒ralarđ▒nđ▒z var mđ▒? Özellikle Erbakan Hocamđ▒z ile ilgili?

Evet, sohbetler Mehmet Efendi Hazretlerinin evinde yapđ▒lđ▒rdđ▒.  Hepsinden küçük olduđ?umuzdan sofrayđ▒ biz kurardđ▒k, çayđ▒ kahveyi biz ikram eder, onlara biz hizmet ederdik. Evin tabanđ▒nda halđ▒ malđ▒ yok, tahtalarda zamanla kavrulup kđ▒vrđ▒lmđ▒Ů?, çukurlaŮ?mđ▒Ů?, çivilerin de basđ▒la, basđ▒la baŮ?larđ▒ çđ▒kmđ▒Ů? yukarđ▒ya. Üstüne oturamazsđ▒nđ▒z. Ů?imdi benim hatđ▒rđ▒mda kalan Erbakan Hoca, hiç unutmuyorum, bazen ev dolu olur, tam kapđ▒nđ▒n eŮ?iđ?inde yer bulurdu. Tahta böyle çukur çiviler de baŮ?larđ▒ çđ▒kđ▒k ve yukarda olduđ?u halde, iki saat hiç kđ▒pđ▒rdamadan oturduđ?unu, dizlerinin üzerinde o çivinin üzerinde hiç de ayak deđ?iŮ?tirmeden oturduđ?unu hatđ▒rlđ▒yorum. Nasđ▒l sabđ▒r ve tahammül ederdi, hala hayret ederim. Pek söze karđ▒Ů?maz, edeple sohbeti dinler, birisi kendisine bir Ů?ey sorarsa kđ▒sa kđ▒sa cevaplar verirdi.

Bir de alman profesör vardđ▒. Müslüman olmuŮ?, Nurettin ismini almđ▒Ů?tđ▒. 70 küsur yaŮ?đ▒nda idi. Bir gün Erbakan onu da getirdi sohbete.  Orada konuŮ?uyoruz, biz bir sofradan yemek yiyoruz, pilav kocaman bir tabakta, 10 kiŮ?i var masada, herkes o tabaktan yiyor. Profesör Nurettin de bir kenarda, bacaklarđ▒ kđ▒vrđ▒lmadđ▒đ?đ▒ için kanepede oturuyor. Bizim bu hareketlerimizden anlamlar çđ▒karmaya çalđ▒Ů?đ▒yordu. Sonra bir Ů?eyler söyledi. Erbakan Hoca bize tercüme ediyor, bizim sorularđ▒mđ▒zđ▒ da ona almanca soruyordu.

Nurettin diyormuŮ? ki, bu Müslümanlar birbirine ne kadar güveniyor, biz olsak mikrop bulaŮ?đ▒r falan diye aynđ▒ tabaktan yemeyiz. Ne kadar samimi inanđ▒yorlar, birbirlerine nasđ▒l da bađ?lđ▒lar. Sonra dönüp Erbakan’a dedi ki: “Ne güzel Almanca konuŮ?uyorsunuz. Bir Alman’dan daha güzel!”

erbakan_hoca_tam_bir_dervisti_3.jpg

Çok güzel Almanca konuŮ?urdu Erbakan Hoca.

Babamđ▒ küçük yaŮ?ta kaybettiđ?imden  Mehmet Zahid Hazretleri bana hem hocalđ▒k, hem babalđ▒k yapđ▒yordu. Her akŮ?am bir yerlere gidiliyordu, Erbakan Hoca bekar olduđ?u için, o da bizimle geliyordu. Bir skoda arabasđ▒ vardđ▒, o zaman araba herkeste yoktu. Onu Almanya’da doktora yaparken almđ▒Ů?.

GümüŮ? motor fabrikasđ▒ nasđ▒l kuruldu?

Evlerde ne yapđ▒yordunuz?     

Yani sohbet ediliyor, yemeđ?e çađ?đ▒rđ▒yorlar, hoca efendiyi. Bizim GümüŮ?hane tekkesinin o devamđ▒ biliyorsunuz. Hep kültürlü insanlar toplumda bu oraya mahsus bir özelliktir. Gene hatđ▒rđ▒mda kalan Erbakan Hoca çok süratli gider otomobille, araba süratli gittiđ?i için çukura girer, pat küt hiç aldđ▒rmaz ona.

Mehmet Zahid Efendi diyordu ki, “Ya siz profesörsünüz, niye gavurcuklara para veriyoruz? Niye kamyonumuzu otomobilimizi yapmđ▒yoruz?” Bunun üzerine  Erbakan Hoca o yđ▒llarda GümüŮ? Motor’u kurdu. Bu kuruluŮ? sđ▒rasđ▒nda benim de babamdan kalma tarlalarđ▒mđ▒ sattđ▒m, ortak oldum. 2500 liraya tarlalarđ▒mđ▒ sattđ▒m, sonra o para gitti tabi. O zaman hatđ▒rlđ▒yorum, herkes bu kuruluŮ? sđ▒rasđ▒nda heyecandan ađ?larlardđ▒, hem de hđ▒çkđ▒rđ▒klarla.  Çünkü yerli sanayie öyle hasret kalđ▒nmđ▒Ů?…

Ama aynđ▒ adamlar sonradan Erbakan Hoca’ya neler yaptđ▒lar, neler? đ░Ů?in içine para girince maalesef bunlar oluyor.

GümüŮ? Motor neden battđ▒ Hocam?

Ů?undan, o zaman ithalatçđ▒ ihracatçđ▒lar hep Yahudilerdi. đ░stedikleri fiyata motorlarđ▒nđ▒ satđ▒yorlar, milleti kasđ▒p kavuruyorladđ▒. GümüŮ? Motor kurulup üretime geçince, onlarđ▒n fiyatlarđ▒nđ▒n yarđ▒sđ▒na motor satmaya baŮ?ladđ▒. Öyle olunca bu defa tersine döndü. Yahudiler bu defa mesela bizim 10’a sattđ▒đ?đ▒mđ▒z motora 5 dediler. 5’e mal oluyor zaten. Zor mal oluyor. Yerli üretimi öldürmek için yapđ▒yorlar tabi bu noktada.

Ve böylece gümüŮ? motor iflas etti.

Peki Hocam o dönemin hükümeti destek olmadđ▒ mđ▒ bu yerli motor imali iŮ?ine?

Menderes rahmetli gelmiŮ?, ben yoktum ben tabi okula gidiyorum, bu tesislerin kđ▒ymetini anlamđ▒Ů?. Milli motor yapđ▒ldđ▒đ?đ▒nđ▒ görünce sevinçten ađ?lamđ▒Ů?. “Allah, Allah demiŮ?, demek böyle yerli motor imal edebilen insanđ▒mđ▒z ve tesislerimiz de varmđ▒Ů? diye, duygulanmđ▒Ů?. Sonra iflas ettirdiler, Menderes de bir Ů?ey yapamadđ▒.  Erbakan Hoca maneviyatđ▒ güçlü, süper zeki bir adam son derece edepli biri idi. Saatlerce oturur, sohbeti dinler, hiç konuŮ?maz, ayađ?đ▒nđ▒ da deđ?iŮ?tirmez, hiç kđ▒pđ▒rdamazdđ▒. O kadar edepli adam. Allah rahmet eylesin Abdülaziz Efendi de onu takdir edermiŮ?. Ona çok önem verirmiŮ?, ondaki zekayđ▒ keŮ?fetmiŮ?. Mehmet Zahid Efendi de aynđ▒ Ů?ekilde. Öyle efendi adamdđ▒, çok kibar adamdđ▒.

Siper oldu da bizi müŮ?kül durumdan kurtardđ▒...

Evlerde ne yapđ▒yordunuz? Muhterem Hocam! Erbakan Hocamđ▒z ile siyasi hayatđ▒ sđ▒rasđ▒nda görüŮ?meleriniz oldu mu?

Evet bir çok defa görüŮ?tük. Denizli’de biz oradayken Erbakan geldi, biz de karŮ?đ▒ladđ▒k. Erbakan Hoca o zaman Milli Nizam partisini kurdu, sonra Selamet oldu falan. Erbakan eski abimiz yani. đ░mam Hatip’te hocayđ▒z ama geldi oraya, ađ?đ▒rladđ▒k. Hatta BaŮ?bakan Yardđ▒mcđ▒sđ▒ olduđ?unda da geldi oraya. Ben de o zaman profesör olmuŮ?tum. Tabi Hoca’ya hoŮ? geldin dedik, bizi ön sđ▒raya oturttu. Profesörüz üniversitede. Biliyorsun Hoca konuŮ?uyor, konuŮ?uyor yemin ettiriyor. Ů?imdi ben ayađ?a kalkmasam olmaz, kalksam olmaz, televizyonlar çekiyor. Allah razđ▒ olsun arkadan bir arkadaŮ? hemen geldi, önümde durdu, siper oldu da bizi müŮ?kül durumdan kurtardđ▒ .

Çok önemli bulduđ?um bir hatđ▒ram var, bu Denizli görüŮ?memizde. Erbakan Hoca’ya dedim ki, “köyde evim var müsait, seni ađ?đ▒rlayabilirim” dedim. Pamukkale’de lüks otelde yer ayđ▒rtmđ▒Ů?lar teŮ?kilat mensuplarđ▒. Buna rađ?men “memnun olurum” dedi. O zaman Yatađ?an’da bir belediyelik var, benim evim de yamaçta bir yerde. Ů?öyle ona üst katta bir yer verdim. Artđ▒k tepelere korumalar falan kondu. Herkes odasđ▒na çekildi, mđ▒Ů?đ▒l mđ▒Ů?đ▒l uyudu, ama o sabaha kadar uyumadđ▒. Aslđ▒nda Erzurum’da da, Erzincan’da da beraber olduk, aynđ▒ Ů?ekilde geceleri hiç uyumadđ▒. Erbakan Hoca tam bir derviŮ?ti canđ▒m!.. Yani o dayanđ▒klđ▒lđ▒đ?đ▒ nasđ▒l gösteriyordu bilemiyoruz! Uyumuyor, akŮ?ama kadar konuŮ?uyor, sabaha kadar ibadet ediyor. Dayanđ▒lđ▒r gibi bir Ů?ey deđ?il. O gecede ben fark ettim, sabaha kadar hiç uyumadđ▒. Sabahleyin herkes etrafđ▒nđ▒ aldđ▒đ?đ▒ zaman da gelenleri hemen orada üye kaydetti. Erbakan hiçbir fđ▒rsatđ▒ kaçđ▒rmazdđ▒. Ama Belediye BaŮ?kanđ▒, bir fđ▒rsatđ▒nđ▒ bulup kaçmđ▒Ů?.

Çok zeki ve ileri görüŮ?lü bir insandđ▒...

Hocam, siz Erzurum Yüksek đ░slam Enstitüsü Müdürlüđ?ü yaptđ▒nđ▒z. O görevdeyken Erbakan Hocamđ▒zla hiç karŮ?đ▒laŮ?tđ▒nđ▒z mđ▒?

Evet, Ahmet Mutlu Bey vardđ▒, kombine müdürü, Malatyalđ▒, çok samimi konuŮ?uyoruz. Bir gün oturuyorum, “ müdür bey sana geleceđ?im evinden ayrđ▒lma”’dedi. Međ?er Erbakan Hoca gelmiŮ? Erzurum’a, seçim yakđ▒n 73 seçimi galiba. AnlaŮ?mđ▒Ů?lar ben hep siyaset yok diyorum ya, beni kaçar diye tezgâh kurmuŮ?lar. Ben de o telefon edince herhalde özel bir iŮ?i var diye bekledim. Hemen 5-6 kiŮ?i geldi, bizi karga tulumba götürdüler Erbakan Hoca’nđ▒n yanđ▒na. Erbakan Hoca da bizi yanđ▒na oturttu. “Mustafa!” dedi. “Buyur ađ?abeyi” dedim. Ů?imdi benimle beraber gideceksin dedi. “Ama abi” falan dedim, “itiraz yok!” dedi. Böylece beni yanđ▒na aldđ▒, okul mokul müdürlük kaldđ▒, izin yok bir Ů?ey yok, Erzincan’a kadar gittik.  Ben güya sert müdürüm ya, kalabalđ▒kta bizim çocuklar var, beni görünce hemen kaçđ▒yorlar. Ben gülümsedim, “kaçmayđ▒n” dedim “biz de geldik buraya” dedim. Erbakan Hoca, “sen dibime otur Mustafa, ben ne konuŮ?uyorsam ona dikkat et” dedi. Ben siyasetten anlamđ▒yorum tabii.

Biz gezdik akŮ?ama kadar çalđ▒Ů?ma yaptđ▒k, Erzincan’a geldik otele. Tabii Erbakan Hoca gene uyumadđ▒, ben yakđ▒ndan biliyorum. Biz attđ▒k kafayđ▒ horul, horul öyle yorulmuŮ?uz ki, Erbakan Hoca gene uyumadđ▒ sabaha kadar. BaŮ?ka beraberliklerimiz de oldu tabi. Allah rahmet eylesin, biz Erbakan Hoca ile  ilgimizi hiç kesmedik…

Süper zeki adamdđ▒, ileri görüŮ?lü bir adamdđ▒, o kadar ki, mesela ben doktora tezimi pekiyi derece ile kazandđ▒m, Erzurum’da. Amerika’ya çađ?đ▒rdđ▒lar beni, o kadar orijinal bulundu. O doktora tezimi hediye etmiŮ?tim Erbakan Hoca’ya. Çok zaman sonra Ankara’ya bir gidiŮ?imde hocaya uđ?radđ▒m ben. Ankara’da kalabalđ▒k heyetin içinde doktora tezimi a dan z ye, virgül atlamadan anlattđ▒. Oradaki insanlara anlattđ▒. Bana “sen anlat” dese anlatamam, o kadar zeki adam yani.

Konusu neydi Hocam?

đ░slam ceza hukukunda cezai esaslar. Yani el kesmek insanidir, kđ▒sas insanidir, ispat ettim ben. Hem de sarhoŮ? bir hocadan geçirmiŮ?tim o tezimi. Erbakan Hoca süper zekiydi, senin hareketinden, davranđ▒Ů?đ▒ndan, kafandan geçeni okuyordu.

Koalisyon...

Muhterem Hocam, Erbakan Hocamđ▒z size hiç özel Ů?eylerden bahseder miydi?

Evet Ecevit’le koalisyonunu ve diđ?er koalisyonlarđ▒ da anlattđ▒ bana. Derdi ki; “Biz Ecevit‘le çok iyi çalđ▒Ů?tđ▒k Mustafa! Adam bir Ů?ey bilmiyor, ben çok rahat iŮ? gördüm onunla. Ama Demirel adđ▒m attđ▒rmadđ▒ bana, hem biliyor hem de önlüyor.” Erbakan Hoca iŮ?te Ecevit ve Demirel’i bana böyle anlattđ▒.

Erzurum’da kendini nurcu diye öne çđ▒karan, ama benim kanaatime göre gerçek nurculukla alakasđ▒ olmayan bir takđ▒m hocalar vardđ▒. Mesela Mehmet Kđ▒rkđ▒ncđ▒ Hoca bunlardan biriydi. Bunlar hep beni “Bu adam Atatürk düŮ?manđ▒dđ▒r, Cumhuriyet düŮ?manđ▒dđ▒r, Ů?eriatçđ▒dđ▒r” falan diye Genel Kurmay BaŮ?kanđ▒’na, CumhurbaŮ?kanđ▒ Fahri Korutürk’e ve valiliđ?e dilekçe gönderiyorlardđ▒. Hem de her hafta. Allah’đ▒n yardđ▒mđ▒, Mehmet Zahid Hazretlerinin kerameti ile biz o iftiralarđ▒n hepsinin cevaplarđ▒nđ▒ verirdik.  

Demirel BaŮ?bakan iken bana bir iki defa yazđ▒ yazdđ▒. Yüksek đ░slam Enstitüsü öđ?rencilerinin yüzde 80 i nurcudur. Hepsini temizleyeceksiniz, diye. Bu yazđ▒larđ▒ zata mahsus, çok gizli ve üç kđ▒rmđ▒zđ▒ a ile yazđ▒lmđ▒Ů?tđ▒. Yazđ▒nđ▒n devamđ▒nda, Atatürkçü gençler yetiŮ?tireceksin, okulun bahçesinde heykel yok, heykel dikeceksin, geređ?ini rica ederim, Süleyman Demirel imzalđ▒ özel. Laik Devlet’in BaŮ?bakanđ▒ bunu söyler, problem yok. Ama aynđ▒ Demirel geldi Erzurum’a, BaŮ?bakan iken gitti Mehmet Kđ▒rkđ▒ncđ▒ efendiye. Biz de protokole dahiliz, gittik. Demirel Mehmet Kđ▒rkđ▒ncđ▒’nđ▒n elini öptü, takkesini giydi, iki saat diz çöktü önünde. Bana böyle yazđ▒ yazan Demirel, nurcularđ▒n kökünü kazđ▒yacaksđ▒n diyen Demirel, Mehmet Kđ▒rkđ▒ncđ▒’nđ▒n elini öptü, iki saat oturdu yanđ▒nda. Ben o zaman nefret ettim. Ecevit ondan karakterlidir. Ben solcuyum dedi çđ▒ktđ▒ herif, saklamđ▒yor. Bu adam namaz kđ▒lđ▒yor, böyle yapđ▒yor, bana da o yazđ▒larđ▒ yazđ▒yor.

Sonra aynđ▒ Demirel Ankara’ya gitti, đ░skenderpaŮ?a’ya bir baskđ▒n yaptđ▒rdđ▒. Mehmet Efendi dâhil 64 kiŮ?iyi içeriye aldđ▒rdđ▒. 15 er yđ▒l hapsini istiyor. Savcđ▒ ađ?đ▒r ceza reisi Ziya Sesen, tanđ▒Ů?đ▒yoruz sarhoŮ? ama mü’min bir adam. Suçlarđ▒ 163. maddeye muhalefet. Laikliđ?e aykđ▒rđ▒ toplantđ▒ yapmaktan.

Yđ▒lđ▒nđ▒ hatđ▒rlđ▒yor musunuz Hocam?

1971-74 arasđ▒ bir yđ▒l idi. Ziya Bey tuttu beni bilirkiŮ?i yaptđ▒. Ben kendi kendime “Allah’đ▒m bunlar Müslüman, bunlarđ▒n bombasđ▒ yok, bđ▒çađ?đ▒ yok, kđ▒lđ▒cđ▒ yok, tabancasđ▒ yok!”  yani neyle devleti yđ▒kacak, suç unsurlarđ▒ oluŮ?mamđ▒Ů?tđ▒r dedim, beraatlarđ▒nđ▒ istedim. Hepsini ben kurtardđ▒m. Dosyaya bakabilirsiniz.

Sonra aynđ▒ nurcular beni tekrar Ů?ikayet ettiler. Edirne’ye sürdürdüler.

Edirne de üniversitede Mimarlđ▒k Mühendislik’te iŮ? hukuku, imar hukuku okuttum. Hukukçuluđ?um var ya orada kaldđ▒m.

Erbakan Hocamđ▒zla bu AKP’nin ayrđ▒lđ▒Ů?đ▒ndan sonra hiç özel görüŮ?tünüz mü hocam? đ░ntibalarđ▒nđ▒ aldđ▒nđ▒z mđ▒?

Yok, hiç görüŮ?medik.

Peki Hocam, hiç siyasete girmediniz mi?

Bir ara Recai Bey beni müsteŮ?ar yapmak istedi. Erbakan Hoca Temsan’a murakđ▒p yaptđ▒, beni yetiŮ?tirecek de siyasete sokacak, beni orada tecrübe kazansđ▒n diye. Ben biliyorum ama, Recai Bey böyle dedi. Orhan Batu Rahmetli istedi, Arsa Ofisi genel müdürü yapacaklar. Bir ara orasđ▒ da rüŮ?vetlerin gđ▒rla gittiđ?i yerdi. Durun dedim ya, Mehmet Zahid Efendi’ye sormadan olmaz. Gittim sordum, “sabah konuŮ?alđ▒m Mustafa” dedi. Sabahleyin iŮ?raktan sonra, mübarek nur gibi böyle “Mustafa bu makamlar gelip geçicidir, sen ilim irfan adamđ▒sđ▒n, ne iŮ?in var orada?” dedi. Ben de bu teklifleri reddettim. Demirel bakanlđ▒k teklif etti, reddettim.

Milletvekili adaylđ▒đ?đ▒nđ▒z var sanđ▒rđ▒m?

Adaylđ▒k konusunda bir ara, Denizli’liler gelmiŮ?ti. Hayđ▒r, hayđ▒r diyoruz biz. Mehmet Efendi’yi ziyaret edelim dediler beni tuzađ?a düŮ?üreceklermiŮ?, ne bileyim ben. Gittik evine bu meseleyi açtđ▒lar, “Cevat Hoca ben ilim irfan adamđ▒yđ▒m siyasete hayđ▒r diyor, halbuki iŮ?te sülalesi tanđ▒nmđ▒Ů?, üç milletvekili var, ne dersiniz efendim?” diye sordular. Mehmet Zahid Efendi döndü bana dedi ki, “sen hocasđ▒n, Din’i ihya edeceđ?im diyen bir adama yardđ▒m etmezsen yarđ▒n ne cavap vereceksin?” dedi. Tamam efendim dedim. Halbuki daha önceden “siyasete girme” diyordu.  Biz o gün sözümüzü verdik, 1973 seçimlerinde Milli Selamet Partisi Denizli milletvekili adayđ▒ olduk.

Erzurum’daki görevinizden istifa gerekmiyor muydu?

Yok, istifa gerekmiyor izinli sayđ▒lđ▒yordu. Demirel ve senatör olan amcam Baha AkŮ?it, çeŮ?itli tertiplerle bizim seçilmemizi önlediler. Reylerimizi çalmđ▒Ů?lar. Mehmet Zahid Efendi, “Emrimizi tuttun, aday oldun, bizi memnun ettin” diyerek bana iltifat etti.

Hocam Allah razđ▒ olsun. Kalan ömrünüzün bereketli geçmesini dilerim.

“Biz Necmi’yi feda ettik”

Hocam, Erbakan Hocamđ▒zđ▒ siyaset için görevlendiren Mehmet Zahid Efendi Hazretleri miydi?

Bizim Hocamđ▒zdan duyduđ?umuz, Ů?udur,  “Biz Necmi’yi feda ettik.” Yani Mehmet Zahid Efendi, o görevlendirdi. Yalnđ▒z sonradan eleŮ?tirdi. “Hep ahlâktan maneviyattan bahsediyor, rey almak için birazda mideden bahsetsin” dedi.

Ama o da ekonomik yönden çok Ů?eyler söylüyordu...

Bir ara hep önce “ahlak ve maneviyat” meselesi var ya, o bunlardan da bahsetsin dedi. Yani  onu siyasete atan Hoca Efendi’dir. Üç tane Ů?eyhin dizi dibinde yetiŮ?ti Erbakan Hoca. Çok severdi sayardđ▒ hoca efendiyi, o da sever sayardđ▒ yani. Zaten bu iŮ? ilgiyi keserseniz olmaz, o saygđ▒lđ▒ydđ▒. Abdülaziz Bekkine Hazretleri Erbakan Hoca’ya çok önem vermiŮ?. Abdülaziz Efendi zamanđ▒nda baŮ?lamđ▒Ů?, evliyalarđ▒n dizinin dibinde oturmuŮ? bir insan Erbakan Hoca. Beni de ilim adamlđ▒đ?đ▒na atan Mehmet Efendi’dir. Çünkü ben onun yanđ▒nda gece gündüz birebir eđ?itim görüyordum. Evladđ▒ gibi yetiŮ?tim. Hep söylediđ?i “siyasete girme” diye idi.

 


Hocay─▒ anlatt─▒ : Google'da Ara
Hocay─▒ anlatt─▒


 
 
Bu Haberi Arkada■řma G÷nder :
 
Adřnřz / Soyadřnřz :
E-mail Adresiniz :
Arkada■řnřzřn Adř :
Arkada■řnřzřn E-Mail Adresi :
 
   
 
 ADI SOYADI :  
 
 E-MAŢL :  
 
 
 
 
 
 
        YEMEK

  ├?AMLICA┬?DA ET RESTAURANT VE STEAKHOUSE


         ─░stanbul Büyük ┼?ehir Belediyesine ba─?l─▒ Çaml─▒ca Sosyal Tesisleri ve di─?er tesislerde eski Tesis Müdürlerinden Selami DEM─░RTA┼? yeni

  JAWHARA KONAK MEKKE ├?EKMEK├?Y M├?FT├?S├?N├?


            Mekke’nin en ünlü restaurant─▒ Jawhara Konak Mekke ─░stanbul Çekmeköy ─░lçe Müftüsü Muhammet SU─░&Cced

 
 
T▄M YAZARLAR           ANKET
24 haziran se├žimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz?
% 24 √ Toplam : 7 - CUHUR ─░TT─░FAK─░
% 44 √ Toplam : 13 - M─░LLET ─░TT─░FAKI
% 20 √ Toplam : 6 - HDP
% 14 √ Toplam : 4 - H─░├? B─░R─░
   

           EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
  EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
 
 
 RSS ę 2010 Adil Haber Yorum TŘrkiye'nin Haber Sitesi
Site iceri­inin telif hakkř bildirilmeksizin kullanřlmasř yasaktřr
Gizlilik Ţlkeleri | Kullanřm Ko■ullarř | KŘnye | Reklam | Ţleti■im  
rapid.web.tr || Coder / Dizayner
info@rapid.web.tr