Anasayfam Yap Sřk Kullanřlanlara Ekle

 

Sitene Ekle KŘnye Ar■iv  Ţleti■im  rss  
ANASAYFA VŢDEO GALERŢ FOTO GALERŢ FŢRMA REHBERŢ ŢLANLAR ŢLETŢŮŢM  
 
D├╝zcan┬?dan bayram mesaj─▒
Hac─▒ adaylar─▒m─▒z─▒n sa─?l─▒kl─▒ bir ┼?ekilde ibadetlerini
Devletimizin ve Say─▒n Devlet Ba┼?kan─▒m─▒z─▒n sonuna
Ba┼?kan d├╝zcan┬?dan Okul M├╝d├╝r├╝ne Hasta Ziyareti
Kartal─▒n ba┼?ar─▒l─▒ Okul M├╝d├╝r├╝ Fikret kocaman


SA─?LIKLI ─░NSAN ─░L─░┼?K─░LER─░ -2- - ZEMZEM - Adil Haber Yorum
 
SA─?LIKLI ─░NSAN ─░L─░┼?K─░LER─░ -2-
BU HABERŢN EKLENME TARŢHŢ 19-01-2014 / 10-38

 

Anasayfa'ya D÷n 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TŘm Zemzem Haberleri  
SA─?LIKLI ─░NSAN ─░L─░┼?K─░LER─░ -2-

SAđ?LIKLI đ░NSAN đ░Lđ░Ů?Kđ░LERđ░ -2-

Her gün yeni insanlarla karŮ?đ▒laŮ?đ▒yor ve onlarla konuŮ?uyorsunuz. đ░Ů? arkadaŮ?larđ▒nđ▒z, yöneticileriniz, çalđ▒Ů?anlarđ▒nđ▒z, sizden bir Ů?eyler alanlar, size bir Ů?eyler satanlar, öđ?rencileriniz, öđ?retmenleriniz ve daha birçok insan. Bu insanlarđ▒n hemen hepsi yeni bir dostluk iliŮ?kisi baŮ?latmak için bir fđ▒rsat demektir. Dost kazanma sanatđ▒nđ▒ öđ?renin, kendinize deđ?iŮ?ik yerlerde, farklđ▒ ortamlarda çok sayđ▒da insanla karŮ?đ▒laŮ?ma fđ▒rsatlarđ▒ yaratđ▒n. Bu fđ▒rsatlarđ▒ iyi deđ?erlendirin. Yeni dostlarđ▒nđ▒zđ▒ daha iyi tanđ▒dđ▒kça onlarđ▒n size yardđ▒m edeceđ?i ve sizin de onlara yardđ▒m edebileceđ?iniz yollar arayđ▒n. 

BaŮ?kalarđ▒yla iliŮ?kilerinizi geliŮ?tirmek, iyileŮ?tirmek ve zenginleŮ?tirmek için neler yapabileceđ?inizi düŮ?ünün. Bu noktaya odaklanđ▒n. Çevrenizde sizin için önemli olan insanlarđ▒ kendi yaŮ?am ekibinizin üyeleri olarak düŮ?ünün. Yüksek performanslđ▒ ekiplerin ortak özelliklerini düŮ?ünün. Bildiđ?iniz ve takdir ettiđ?iniz ekiplerdeki inanç, güven, amaç birliđ?i, iletiŮ?im, anlayđ▒Ů?, saygđ▒, disiplin, dayanđ▒Ů?ma, özveri, iŮ?bölümü, kararlđ▒lđ▒k ve sahiplenme gibi özelliklerin kendi yaŮ?am ekibinizde de gerçekleŮ?mesi için çaba gösterin. Ekip olarak birlikte çalđ▒Ů?tđ▒đ?đ▒nđ▒zda sorunlarđ▒ çözmenin daha kolay, ortak amaca ulaŮ?manđ▒n daha hđ▒zlđ▒ ve sonuçlarđ▒ elde etmenin daha keyifli olduđ?unu göreceksiniz.

Sađ?lđ▒klđ▒ ve sürekli bir iliŮ?ki için önce uygun bir ortam yaratmalđ▒sđ▒nđ▒z, yani bahçeyi, toprađ?đ▒ hazđ▒rlamalđ▒sđ▒nđ▒z. Daha sonra da dođ?ru kiŮ?iyi bulmalđ▒ ve ona bahçenizi açmalđ▒sđ▒nđ▒z. đ░lk aŮ?amada iliŮ?kinin kđ▒rđ▒lganlđ▒đ?đ▒na karŮ?đ▒ duyarlđ▒ ve dikkatli adđ▒mlar atmalđ▒sđ▒nđ▒z. đ░liŮ?kinin sađ?lđ▒klđ▒ ve uzun ömürlü olmasđ▒ için de tđ▒pkđ▒ bir ađ?acđ▒n yetiŮ?mesi için gösterdiđ?iniz ilgi, özen, sabđ▒r ve kararlđ▒lđ▒đ?đ▒ göstermelisiniz .

Sađ?lđ▒klđ▒ iliŮ?kiler kurmak, geliŮ?tirmek ve korumak baŮ?arđ▒lđ▒ ve mutlu olmanđ▒n anahtarlarđ▒ndan biridir. Bu nedenle, zamanđ▒nđ▒zđ▒ ve enerjinizi dođ?ru insanlarla harcayđ▒n. Size yardđ▒m eden, destek ve cesaret veren insanlar dođ?ru insanlardđ▒r. Onlar, dostluđ?undan ve arkadaŮ?lđ▒đ?đ▒ndan hoŮ?landđ▒đ?đ▒nđ▒z insanlardđ▒r. Sizin baŮ?arđ▒lđ▒ ve mutlu olduđ?unuzu görmek isteyenlerdir. Amaçlarđ▒nđ▒zđ▒ elde etmenize yardđ▒m ederler. Hayallerinizin gerçek olmasđ▒na katkđ▒da bulunmak isterler.

Daha fazla insan tanđ▒mak ve bu insanlarđ▒ daha iyi tanđ▒mak gerek iŮ? yaŮ?amđ▒nda ve gerek sosyal ortamlarda size baŮ?arđ▒yđ▒, mutluluđ?u ve güveni getirecektir. Kimleri tanđ▒dđ▒đ?đ▒nđ▒z ve onlarđ▒ ne kadar iyi tanđ▒dđ▒đ?đ▒nđ▒z iŮ?inizde ve özel yaŮ?amđ▒nđ▒zda konumunuzu belirleyecektir. Çok insan tanđ▒manđ▒n ve onlarđ▒ isimleriyle çađ?đ▒rabilecek kadar yakđ▒n tanđ▒manđ▒n verdiđ?i iliŮ?ki gücünü dođ?ru yerde ve zamanda kullanmak sizi yukarđ▒lara taŮ?đ▒yacaktđ▒r. 

 đ░letiŮ?im alđ▒cđ▒ ve verici arasđ▒nda gerçekleŮ?ir ve ilk ayađ?đ▒ dinlemek, anlamak ve empatidir. Dinlemek iletiŮ?imin etkili anahtarlarđ▒ndan biridir. Ancak bunun için karŮ?đ▒nđ▒zdaki kiŮ?inin duygularđ▒na odaklanarak onlamaya çalđ▒Ů?manđ▒z gerekir. Hazreti Peygamber, insanlarla konuŮ?urken yüzlerine bakar ve konuŮ?ma bitinceye kadar yönünü çevirmezdi. KonuŮ?urken karŮ?đ▒sđ▒ndaki kiŮ?inin sözünü kesmez, dinler ve anlamaya çalđ▒Ů?đ▒rdđ▒. Resulullah’đ▒n aile efradđ▒ ile ya da çevresindeki insanlarla iliŮ?kilerine baktđ▒đ?đ▒mđ▒zda yaklaŮ?tđ▒đ?đ▒nđ▒ ve insanlara yardđ▒mcđ▒ olduđ?unu görmekteyiz.

 Peygamberimiz┬?in (sav) sevgili torunu Hz. Hüseyin (ra) anlatđ▒yor: Babam Hz. Ali┬?ye (ra) Peygamberimiz┬?in dost ve arkadaŮ?larđ▒na nasđ▒l davrandđ▒đ?đ▒nđ▒ sorduđ?umda Ů?öyle anlattđ▒: "Allah Resttin her zaman güleryüzlü, yumuŮ?ak huylu, alçakgönüllüydü. Asla sert, kan kalpli, kavgacđ▒, Ů?arlatan, kusur bulucu, dalkavuk ve kđ▒skanç deđ?ildi. HoŮ?lanmadđ▒đ?đ▒ Ů?eyleri görmezden gelir, kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kđ▒rđ▒klđ▒đ?đ▒na uđ?ratmaz, istekte bulunan kiŮ?iyi eli boŮ? çevirmez, tamamen mahrum bđ▒rakmazdđ▒. Ů?u 3 Ů?eyden titizlikle uzak dururdu: Ađ?đ▒z kavgasđ▒, boŮ?bođ?azlđ▒k ve malayanî (boŮ?) Ů?eyler! Ů?u 3 husustan titizlikle sakđ▒nđ▒rdđ▒: Hiçkimseyi kötülemez, kđ▒namaz, gizli kusurlarđ▒nđ▒ araŮ?tđ▒rmazdđ▒. Sadece faydalđ▒ olacađ?đ▒nđ▒ ümit ettiđ?i konularda konuŮ?urdu. Ashabđ▒nđ▒n güldüđ?ü Ů?eylere güler onlarđ▒n hayret ettikleri Ů?eylere hayret ederdi. Huzurlarđ▒na gelen bedevilerin kaba saba konuŮ?malarđ▒yla pervasđ▒zca suallerinin yol açtđ▒đ?đ▒ tatsđ▒zlđ▒klara sabrederdi. Ashabđ▒ bedevilerin gelip o┬?na soru sormalarđ▒nđ▒ çok isterlerdi, ┬?ihtiyacđ▒nđ▒n görülmesini isteyen ihtiyaç sahibi gördüđ?ünüzde ona yardđ▒mcđ▒ olunuz┬? buyururlardđ▒. Ancak yapđ▒lan iyiliđ?e denk düŮ?en ve dalkavukluđ?a kaçmayan övgüleri kabul eder, haddini aŮ?madđ▒đ?đ▒ müddetçe hiçkimsenin sözünü kesmezdi. Huzurunda haddi aŮ?acak Ů?ekilde konuŮ?an olursa ya konuŮ?anđ▒ susturur ya da o meclisten ayrđ▒lmak suretiyle ona engel olurdu." 

Efendimiz (sav) Allah’đ▒n emrine aykđ▒rđ▒ olmasđ▒ sebebiyle üzüldüđ?ü veya kđ▒zdđ▒đ?đ▒ birŮ?ey olursa mutlaka o konudaki tavrđ▒nđ▒ açđ▒k ve net ortaya koyardđ▒. Bu durumda mübarek yüzü kđ▒zarđ▒r, alnđ▒nđ▒n ortasđ▒nda bir damar belirirdi. Bunun dđ▒Ů?đ▒nda hoŮ?lanmadđ▒đ?đ▒ birŮ?ey gördüđ?ünde bunu görmezden gelirdi. Sevmediđ?i yemeđ?i yemez ama kötülemezdi. "Buyurun, siz yiyin!” derdi. Kendisine keler yemesi teklif edildiđ?inde "Keler benim hoŮ?uma gitmiyor, siz yiyebilirsiniz!" demiŮ?ti. Hiçbir kimseyi boŮ? çevirmezdi. Kendisinden talepte bulunan birine "Hayđ▒r┬?" dediđ?i görülmemiŮ?ti. đ░htiyaç sahibine vereceđ?i birŮ?ey yoksa sahabelerinden birine gönderirdi. Ů?u 3 Ů?eyden; gereksiz tartđ▒Ů?madan, çok konuŮ?maktan ve kendisini ilgilendirmeyen Ů?eylerle meŮ?gul olmaktan titizlikle uzak dururdu. Sükûtu hikmet, sözleri ibretti. Lüzumsuz tartđ▒Ů?mayđ▒ sevmez, haklđ▒ da olsa tartđ▒Ů?mayđ▒ terkeden kimsenin cennetin ortasđ▒na nail olacađ?đ▒ müjdesini verirdi. "KiŮ?inin kendini ilgilendirmeyen Ů?eyleri terketmesi onun güzel! Müslüman olduđ?unun alâmetlerindendir" derdi. 


SA─?LIKLI ─░NSAN ─░L─░┼?K─░LER─░ -2- : Google'da Ara
SA─?LIKLI ─░NSAN ─░L─░┼?K─░LER─░ -2-


 
 
Bu Haberi Arkada■řma G÷nder :
 
Adřnřz / Soyadřnřz :
E-mail Adresiniz :
Arkada■řnřzřn Adř :
Arkada■řnřzřn E-Mail Adresi :
 
   
 
 ADI SOYADI :  
 
 E-MAŢL :  
 
 
 
 
 
 
        ZEMZEM

  SANCAKTEPE┬?DE 2.HAMSŢ FESTŢVALŢ


         Sancaktepe Belediyesi┬?nin bu y─▒l ikincisini düzenledi─?i Hamsi Festivali┬?nde 10 ton hamsi da─?─▒t─▒ld─▒. Sancaktepe Belediye Ba┼?kan─▒m─▒z ─░smail

  BELEDŢYE HŢZMETLERŢ ─░├žŢN YENŢ LOJŢSTŢK


         Kayna┼?l─▒ Belediyesi’nin vatanda┼?a daha iyi hizmet verebilmesi ad─▒na yap─▒lan lojistik garaj sayesinde ─░tfaiye, Fen ─░┼?leri, Kanalizasyon ve Su ─░┼?leri B

 
 
T▄M YAZARLAR           ANKET
24 haziran se├žimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz?
% 24 √ Toplam : 7 - CUHUR ─░TT─░FAK─░
% 44 √ Toplam : 13 - M─░LLET ─░TT─░FAKI
% 20 √ Toplam : 6 - HDP
% 14 √ Toplam : 4 - H─░├? B─░R─░
   

           EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
  EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
 
 
 RSS ę 2010 Adil Haber Yorum TŘrkiye'nin Haber Sitesi
Site iceri­inin telif hakkř bildirilmeksizin kullanřlmasř yasaktřr
Gizlilik Ţlkeleri | Kullanřm Ko■ullarř | KŘnye | Reklam | Ţleti■im  
rapid.web.tr || Coder / Dizayner
info@rapid.web.tr